ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik 2011, MMF173

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Utöver schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

66 svarande

1-5»16 24%
5-10»30 45%
10-15»11 16%
15-20»6 9%
20-»3 4%

Genomsnitt: 2.24

- Mer under projektets avslutande del.» (1-5)
- Pluggade ca en timme till tentan/provet men har jobbat mer med själv projektet utanför schemalagd tid.» (1-5)
- I början var det inte särskilt mycket mer än schemalagd tid, det kom mer i slutet, pga rapportskrivning » (5-10)
- Varierat lite mellan de olika läsperioderna. » (5-10)
- Arbetsbelasteningen var väldig ojämn och visa veckor kändes uppgifterna ganska meningslösa.» (5-10)
- Svårt att uppskatta» (5-10)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

66 svarande

0-20 %»0 0%
20-40 %»0 0%
40-60 %»6 9%
60-80 %»17 25%
80-100 %»43 65%

Genomsnitt: 4.56

- Jag har inte gått på alla icke-obligatoriska föreläsningar.» (60-80 %)
- alla obligatoriska och de som verkade intressanta» (60-80 %)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

60 svarande

Fullt förståliga»14 23%
Förståliga»28 46%
Delvis förståliga»13 21%
Låg koppling»4 6%
Saknar koppling»1 1%

Genomsnitt: 2.16

- Oklart med betygssättning mellan tenta och projekt» (Förståliga)
- Det är svårt att förstå vad som är viktigt för kursen och vad som bara tryckts in i kursen för att vi borde lära oss det eller ha hört det.» (Delvis förståliga)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

59 svarande

Ja»50 84%
Delvis»9 15%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.15

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

59 svarande

Ja»40 67%
Delvis»17 28%
Nej»2 3%

Genomsnitt: 1.35

- Var sjuk på tentan. » (?)
- Eftersom kursen innehöll så mycket mer än det tentan innehöll känns det som att stora delar av kursen var onödig just på grund av att det inte testades.» (Delvis)
- Provet var alldeles för tidigt, och beroende på om man var i en "bra/dålig" grupp så framkom inte huruvida de individuella personerna nått kursens mål» (Nej)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

66 svarande

Stor hjälp»15 22%
Rimligt stor hjälp»41 62%
Liten hjälp»10 15%

Genomsnitt: 1.92

- En del föreläsningar har inte gett mig någonting. t.ex. grafisk framställning som borde handlat mer om hur vi ska använda bilder när vi redovisar våra projekt och inte om när målare började använda perspektiv t.ex.» (Rimligt stor hjälp)
- Jag tyckte vår handledare, Anders J., var av stor hjälp. » (Rimligt stor hjälp)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen i materialteknik varit för projektets genomförande?

65 svarande

Mycket stor»0 0%
Stor»4 6%
Måttlig»26 40%
Mycket liten»35 53%

Genomsnitt: 3.47

- Vi har ju inte verktygen för att räkna på hållfastheten på det vi gör - alltså ger materialtekniken inte så mycket i varkligheten, mer än att » (Måttlig)
- För det första kom de alldeles för sent och sen var nivån inte rätt. första föreläsningen var bra för den handlade om olika material och hur man tar fram dem men sen blev det för irrelavant för kursen.» (Mycket liten)
- Det var dock väldigt intressant!» (Mycket liten)
- Prototypen var nästan färdig när vi hade första materialteknik-föreläsningen» (Mycket liten)
- Den blev inte särskilt lyckad då den blev inställd flera gånger om och sedan schema-lagd på dåliga tider. När föreläsningarna väl ägde rum hade vi kommit långt med projektet. För att de skall vara till hjälp behöver de ligga tidigare.» (Mycket liten)
- Dessa föreläsningar var förlagda allt för sent i läsperioden för att vara till någon vidare nytta» (Mycket liten)
- vi hade ju materialteknik när projektet i stort sett var klart..» (Mycket liten)
- Den var intressant men hade ingen inflyttande på vår val av material delvis berodde det på att material föreläsningar började efter vi hade redan börjat bygga.» (Mycket liten)
- Dock bra föreläsningar» (Mycket liten)

8. Till hur stor hjälp tycker du att pappslöjden var?

66 svarande

Mycket stor»6 9%
Stor»25 37%
Måttlig»24 36%
Mycket liten»11 16%

Genomsnitt: 2.6

- Detta var ett jättebra kursmoment (faktist), även om den först verkade lite flummig» (Mycket stor)
- Vi kunde gärna haft mer en ett pass med projektgruppen innan första pappmodells-passet så man haft nåt att jobba med.» (Stor)
- varför började vi med pappslöjd innan vi ens skulle ha en lösning till det problem som vi valde? » (Stor)
- Upplevde att vi skulle behövt mer tid innan arbetet med pappmodeller började.» (Måttlig)
- Det var riktigt bra med pappslöjd. Det fick oss att tänka till om vår produkt. Men det var väldigt dumt schemalagt, vid vårt sista pappslöjdstillfälle var det meningen att vi skulle bygga vår prototyp men i enlighet med schemat för själva projektet hade vi inte ens valt ett koncept. Det tvingade oss att bygga vår prototyp utanför lektionstid där ingen fanns tillgänglig för frågor och liknande vilket hade underlättat vårt arbete.» (Måttlig)
- den kanske skulle varit lite senare så man hade en chans att komma igång med sitt projekt först.» (Måttlig)

9. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

66 svarande

0-20 %»5 7%
20-40 %»5 7%
40-60 %»16 24%
60-80 %»16 24%
80-100 %»24 36%

Genomsnitt: 3.74

- mycket bra föreläsningar väldigt intresanta» (80-100 %)

10. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska efter tentamen, varför?

- Man har hellre lagt tiden på att plugga exempelvis matte.»
- fokus på annat, tex skriva rapport»
- Har inte haft tid för det.»
- Då jag lätt blir uttråkad av att sitta på föreläsningar och är det då inget viktigt eller intressant så får jag inte ut något av att vara där.»
- Då vi inom gruppen beslutat att det är bättre att lägga tid på projektrapporten så har vi jobbat med den istället.»
- För att jag prioriterat bort denna då vi har haft mycket annat att göra, bl.a. projektet. Jag har varit på de föreläsningar jag tyckt verka intressanta.»
- Det fanns viktigare saker att lägga tid på, ickeobligaotrisk undervisning som inte kommer tenteras prioriteras inte när man har andra tentor och andra kurser att plugga till.»
- Jättebra föreläsningar (de jag varit på) och det känns verkligen inte bra att inte ha gått på de andra, men det har varit att välja mellan det samt att plugga matte (som jag nästan inte klarade).»
- Flummiga föreläsningar»
- de verkade inte intressanta så jag valde att arbeta med projektet under den tiden istället»
- Jag upplevde att jag inte hade tid»
- Gick dit ibland men det var inget som intresserade mig något extra. »
- Andra prioriteringar»
- Har gått på de flesta, men ibland hade vi någon inlämningsuppgift som var tvungen och bli klar och då togs denna icke obligatoriska tiden till att arbeta med det t.ex.»
- prioriterat övriga studier (läst matte) istället för ickeobligatoriska studier»

11. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Stor hjälp»5 8%
Rimligt stor hjälp»22 36%
Liten hjälp»34 55%

Genomsnitt: 2.47

- har inte använt någon kurslitteratur» (?)
- kurslitteratur? Jag menar "Projektutveckling", vår kursbok har väl i stora delar ingenting med det vi arbetade med att göra.» (?)
- Hade ingen litteratur» (?)
- Rittekniksboken var jättebra! » (Stor hjälp)
- Powerpointarna var väl bra... » (Stor hjälp)
- Köpte boken. Förhoppningsvis något jag kan använda i senare kurser.» (Rimligt stor hjälp)
- De publicerade PowerPoint-presentationerna gav bra stöd i tentaplugget» (Rimligt stor hjälp)
- Fackspraks dockument om rapportskrivning var bra!» (Rimligt stor hjälp)
- Har inte läst kursboken. Dock var power-pointpresentationerna till stor hjälp.» (Liten hjälp)
- Då tentan endast byggde på fyra föreläsningar som hade utförliga power point-presentationer ansåg jag inte att någon kurslitteratur var nödvändig.» (Liten hjälp)
- Vilken kurslitteratur? Det som har studerats är föreläsningsanteckningar och de ppts som föreläsaren lagt ut på ping-pong. Detta i den mån som det studerats över huvud taget.» (Liten hjälp)

12. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

65 svarande

Bra»32 49%
Rimligt bra»25 38%
Mindre bra»8 12%

Genomsnitt: 1.63

- Vi hade våran projektgrupp plus allt information på Ping pong. Däremot skulle det ha varit bra att ha gamla tentor där också.» (Bra)
- Rörigt schema...» (Mindre bra)
- Schemasystemet var katastrof...» (Mindre bra)
- studentportal och ping pong.. samma allt pa ett stalle!!» (Mindre bra)
- rörigt med massa olika scheman» (Mindre bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Bra»35 54%
Rimligt bra»23 35%
Mindre bra»6 9%

Genomsnitt: 1.54

- Mycket hjälpsam handledare.» (Bra)
- Elisabeth Lee, vår handledare har varit väldigt duktig och till stor hjälp. All eloge till henne. Möjlighet till att träffa examinatorn i samband med projektet = noll dock.» (Bra)
- Grymt bra handledare (Elisabeth Lee)» (Bra)
- Toppen handledare!» (Bra)
- Handledare ej kontaktbar.» (Mindre bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Bra»47 71%
Rimligt bra»15 22%
Mindre bra»1 1%
Dåligt»3 4%

Genomsnitt: 1.39

- Vi var väldigt olika. Men jag ser det som en bra övning i att kunna arbeta med vem som helst, och i slutändan så tycker jag att vi blev bra vänner.» (Bra)
- Vissa jättebra, andra inte alls bra» (Rimligt bra)
- Grupparbete är alltid svårt, blir alltid att någon får dra ett tyngre lass. Det blev jag i detta fallet. » (Rimligt bra)
- Gruppen fungerade inte alls och det blev dubbelt så mycket att göra pga det. » (Dåligt)
- Olika ambitionsnivaer» (Dåligt)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

Hög»3 4%
Rimligt hög»30 45%
Lagom»21 31%
Låg»3 4%
Varierande»9 13%

Genomsnitt: 2.77

- Svar 14 och 15. Hamnade i en grupp där medlemmarna hade väldigt lågt ställda mål. Fick själv dra ett väldigt tungt lass både planeringsmässigt men även med skrivandet av texter då medlemmarnas litterära kunskaper var mycket svaga.» (Hög)
- Vissa veckor var det nästan inget vi i gruppen kunde göra för att vi väntade på att få respons på vår rapport eller liknande men när vi väl fått tillbaka den så hade vi bara någon dag på oss att modifiera den innan den var dags för ny inlämning.» (Varierande)
- Belastningen inför skriftlig tentamen var lagom, men projektet tog väldigt mycket tid.» (Varierande)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperiod 1?

66 svarande

Hög»21 31%
Rimligt hög»22 33%
Lagom»20 30%
Låg»3 4%

Genomsnitt: 2.07

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperiod 2?

66 svarande

Hög»10 15%
Rimligt hög»31 46%
Lagom»22 33%
Låg»3 4%

Genomsnitt: 2.27

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket bra»7 10%
Bra»40 61%
Relevant»10 15%
Dåligt»8 12%

Genomsnitt: 2.29

- Rolig kurs» (Bra)
- hade varit trevligt med direkta paralleler och exempel som visar att det vi lär oss faktiskt används på verkliga arbetsplatser.» (Bra)
- Jag tycker att det var alldeles för mycket irrelevanta delar med i kursen. Det kändes väldigt "plottrigt" utan någon egentlig röd tråd. Det mesta var intressant men kändes inte som det hörde hemma där.» (Relevant)
- Flummig och oklar kurs. Projektet var på för låg nivå för att vara intressant och inspirerande. Tråkiga och intetsägande föreläsningar i konstruktionsmetodik. Obligatoriska föreläsningar var knappast till någon nytta.» (Dåligt)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lika bra handledare»
- Projektet med produktframtagning.»
- Pappslöjd, verkstadsarbete, rapportskrivning, grupparbete i allmänhet. Det har man nytta av. Alla föreläsningar av "gästlärare" var också väldigt bra och intressanta.»
- Arbetet i prototyplabbet. Det gav mycket att använda maskiner och verktyg själv»
- Handledarmötena, de gav mycket bra respons»
- Bra kurshemsida med samtliga föreläsningar, projekt-pm, etc. »
- Fortsätt med att kombinera teori och praktik på det sätt som varit den röda tråden genom kursen!»
- projektet»
- Upplägget med både tenta och rapport har fungerat mycket bra»
- projektarbete»
- Tiden för tentamen. Materialtekniken, för även om den inte gav så mycket till projektet så var det intressant att lyssna på.»
- Föreläsningen med Erik, yrkesverksam ingenjör, riktigt bra!»
- Ritteknik, rapportskrivningen. Det var där jag lärde mig mest. Sen tycker jag att de olika föreläsningarna varit intressanta för programmet som helhet.»
- Projektet självklart. En väldigt rolig grej. Samt det antal byggtimmar vi fick vilket var alldeles lagom mycket.»
- Projektarbetet, men gör det seriösare.»
- De olika föreläsningarna, mycket intressant med ex designhistoria, materialteknik mm.»
- Den roligaste och mest intressanta biten var utan tvekan själv framtagandet och byggandet av en prototyp. »
- gästföreläsningarna»
- Moterna med facksprak»
- Allt»
- Projektarbetet. Behövs dock bättre info kring upplägg.»
- Hela upplägget har varit bra »
- gästföreläsningarna»

20. Vad bör främst förändras?

- Mer intressanta ickeobligatoriska föreläsningar»
- Se över föreläsningarna, både de obligatoriska och de icke obligatoriska och försök få föreläsarna att prata om sådan som är relevant för projekten. Jag vet att det är svårt med schemaläggningen för prototyplabb men det är inte rimligt att ett par grupper ska ha sina sista byggpassa dagen/timmarna innan redovisning. det gör att alla grupper inte konkurrerar på samma nivå då man behöver testa och utvärdera sina prototyper för att kunna dra korrekta slutsatser.»
- Ibland kändes vissa delar av projektet onödiga och omotiverade, t.ex. användandet av vissa matriser. Motivera dessa bättre!»
- Lägg föreläsningarna i materialteknik tidigare!»
- Lite bättre framförhållning med till exempel dagbok och opponeringen, skulle inte skada om man fick reda på i början att dessa skulle ske.»
- Pappmodelleringen bör komma senare.»
- Tidslinjen så att inlämningar och byggpass är bättre timade»
- alla fruktansvärt meningslösa föreläsningar, såväl frivilliga som obligatoriska»
- schema...»
- Om det är möjligt hade det varit bra om det sista byggpasset hade legat lite tidigare, så att eventuella förändringarna under passet hinner in i rapporten på ett snyggt sätt»
- obligatoriska föreläsningar»
- Handledarna bedömmer och kräver väldigt olika saker gällande betygsgränser. Det skulle vara bra om en jämnare bedömning kunde införas.»
- Systemet för tider i prototyplabbet, papplabbet och responsen från choch (tror det var så de hette...). Schemaläggningen var också lite knepig då hela klassen vissa dagar inte hade några föreläsningar/övningar på eftermiddagen men sen missade man matteövningar för att de krockade med tiden som man hade i prototyplabbet.»
- Jag upplevde att det skilde markant på vad olika handledare sa och vad som skulle göras. Självklart har alla olika synsätt och gör på sitt sätt, men det hade känts mer rättvist om kraven var de samma oavsett vilken handledare man har. Om det är oklart vad som skall göras drabbar det oss, våra betyg skall inte behöva avgöras av vilken handledare vi har haft! Bättre kommunikation och tydligare krav! »
- Schemat vart olika bra för olika gruppen. Kändes inte alltid som att tiderna var anpassade till kursen jämt. Alla fick lika mycket av allt men att ha ett byggpass 3 veckor innan projektet avslutas är inte samma sak som 20 timmar innan om man ska skriva samma sorts rapport. Men visst, det funkar ju i slutändan för dem flesta.»
- Innehållet i kursen, förutom det som tenteras och själva projektet. Det borde inte vara så mycket "lösa trådar".»
- Jag hade velat gå på föreläsningarna på slutet, men eftersom de inte var obligatoriska så prioriterade jag bort detta. Att hitta en lösning på den nöten, utan att hela kursen blir jättetung tål att funderas på.»
- Skapa en renodlad projektkurs, istället för en flummig och grumlig blandning med massa ickeobl. och obl. föreläsningar i allt mellan himmel och jord. »
- Göran Gustafsson syn på studenterna. »
- Allt. »
- Välja egna grupper! Tydligare mål. Färre "matrisföreläsningar" och istället mer lektionstid med "beslutsmetoder" osv. Mer kompakt kurs, blev väldigt utdraget att ha kursen över 2 lp med ett väldigt lågt tempo.»
- Tydligare mål, vad man förväntas ge för svar på tenta etc.»
- Allmänt bättre undervisning i ingenjörsmetodiken. Anser att det vi gått igenom är svårsmält. Tydligare riktlinjer för hur rapporten ska se ut, en GEMENSAM mall som alla ska utgå ifrån kanske. Den i projektpm verkar inte ha följts direkt»
- bättre framförhållning om inställda föreläsningar»
- handledningstilfalle i lp 2 skulle uppsakttas»
- Föreläsningarna. Föreläsaren håller ett alldeles för högt tempo med slides. Fanns ingen chans att hänga med och skriva ner några stödord ens. »
- Att tentamen väger tyngre betygsmässigt än projektarbetet är helt orimligt. Jag studerade 2 timmar inför tentamen, vilket räckte mycket väl. Att jämföra det med den otroliga mängd timmar jag ägnade åt projekt, rapportskrivande, hålla ihop projektgruppen är omöjligt. Projektarbetets betyg måste väga tyngre än betygen från tentamen. Punkt slut.»
- Lägga sista byggpasset tidigare än rapportens färdigställande. Jämnare bedömning av projektarbetet från de olika handledarna.»

21. Övriga kommentarer?

- Mycket udda rättning av tentan och fruktansvärt omogna kommentarer från Göran vid frågor om rättningen.»
-
- Tentamen och projektet väger lika tungt, vilket jag tycker är konstigt då jag uppfattar det som att man lägger ner mycket mer tid vid projektet.»
- Att närvara på föreläsningarna var mitt livs största misstag! Så otroligt irrelevant och ointressant att jag undrar om ni gjorde för att jävlas. Jag har deltagit på alla utom en förläsning och inget av det jag hörde är något jag kommer ihåg som vettigt. De 45*2 minutrarna per föreläsning är förlorad tid. Hade det varit ett företag och jag hade betalt för det hade jag krävt att få pengarna tillbaka. Om nu detta får mig att inte få det betyg jag önskar i den RIKTIGA kursen matematik pga att tid jag kunde ha räknat istället fått lägga på denna smörjan, kräver jag en personlig ursäkt från var och en av föreläsarna. Det ända vettiga med denna kursen var projektarbetet som fungerade mycket bra och var lite av en succé. Men jag kan inte släppa all förlorad tid. Herregud det är nästan en hel dag ni tagit från mig. Jag ber er att ändra detta till nästa år. Ingen levande varelse ska behöva genomlida det vi nyligen har gjort. »
-
-
- Jag har fått uppfattningen att bedömningen av projektet kan skilja sig relativt mycket, beroende på vilken handledare man fått. Vår handledare, Daniel Corin Stig, bedömde vår preliminärrapport i, så gott som genomgående, positiva ordalag. För att sedan hålla sig starkt kritisk till slutrapporten. Det hade varit bättre om man istället fått veta detta genom feedbacken på preliminärrapporten. Vår projektgrupp har tycks dessutom ha blivit desinformerade av vår handledare som hävdat att det, på Chalmers, är praxis med betyget 3 på en returnerad och kompletterad rapport. Något som inte verkar gälla andra projektgrupper och något som vår studievägledare inte hade hört talas om.»
- intressant föredrag av den yrkesverksamme M-ingenjören!»
- Det har varit för dåligt med föreläsningarna. Vissa obligatoriska som har varit HELT meningslösa fattar inte jag. De icke obligatoriska går man inte på för man har för mycket annat att göra istället. »
- En sak som irriterar mig och säkert många andra i kursen är rättningen av tentan. Det fanns till exempel en uppgift där man skulle ställa upp en kravspecifikation. Något som jag inte ser som särskilt svårt. Om man innan kollat på tidigare tentor kunde man se att de frågor där man skulle ställa upp en kravspec alla såg ut så samma vis, eller snarare, rättningen såg ut på samma vis. På den riktiga tentan kom det sedan en sådan uppgift men här var rättningen annorlunda. Detta innebar att trots att jag lätt kunde klara uppgiften så fick jag endast halv poäng 5/10. Detta på grund av otydligheten i frågeställningen. Detta innebar också skillnaden eftersom examinatorn väldigt tydligt inte brytt sig om några klagomål han fick under granskningen av tenta. Over and out.»
- Projektet var roligt»
- Ibland undrade jag om det var min grupp eller prototypverkstadens anställda som skulle göra vår uppgift... »


Kursutvärderingssystem från