ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Tillverkningsteknik 11/12, MTT030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Med en så fruktansvärt bred kurs räckte inte de generella målen i kursPM någonstans. Läsanvisningarna skulle behöva kompletteras med läromål för varje område. Onödigt att lägga laborationer och inlämningen så pass sent. Dels för att förståelsen man skapade kom för sent in i lärandet men även för att arbetsbelastningen blev ojämn. »
- Kursen innehåller många olika tillverkningsmetoder som kräver en del förståelse. Jag tycker att tentan ska spegla detta och på småsaker, årtal mm»
- Mycket på slutet, lite i början»
- Väldigt mycket utdelat material från olika håll, detta samt att det var så många olika föreläsare gjorde att kursen kändes ganska splittrad och osamanhängande. Oklart vilka gästföreläsningar som ingick till tentan.»
- Tentans frågor var extremt specifika och behandlade endast små delar av kursen på ett väldigt ingående sätt.»
- Det här var den tråkigaste kursen vi läst hittills på Chalmers.»
- Oklart vad kursen egentligen handlade om. Verkade mest vara ett ihoprafs av allt möjligt.»
- Det ingår för många olika kursmoment som alla har inkluderat sina expert. Det blir intressant men en för stor kurs att få grepp om. Den "repetition" som ingick var bara en frågestund och föreläsarna kunde inte repetera något eftersom de inte kunde de olika momenten. Om inte de kan så känns det väldigt konstigt att vi ska kunna all expertkunskap? Det bör finnas en tydlig repetition med så många olika föreläsare.»
- * Kanske försöka sprida ut lite: labbar och inlämningsuppgift * Lite svårt att hänga med * Självstudera är svårt - speciellt i början av kursen. »
- Bra kursadministration. Tydliga instruktioner och meddelande om att man är godkänd på laborationen och inlämningsuppgiften. »
- Känns som många moment såsom inlämningsuppgift och labrationsrapport kom ganska sent i kursen vilket gjorde det stressigt, kanske skulle man kunna lägga om någon av dessa så att arbetsbelastningen skulle bli jämnare fördelat över läsperioden? En dugga i kursen skulle också vara uppskattat då det gör att man kommer igång med läsningen lite tidigare. »
- En intressant kurs men för bred för att vara så djup! »
- Väldigt rörigt med så många delmoment»
- Labhandleddningen till CAM bör uppdateras!»
- Väldigt svårt att veta vad man skulle kunna.»
- jag tyckte att vissa tentafrågor var väl specifika om man jämför med föreläsningar.»

Kursens mål var tydliga*
41 svarande

1 2%
10 29%
15 44%
7 20%
1 2%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
41 svarande

3 8%
10 29%
10 29%
8 23%
3 8%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
41 svarande

2 5%
3 7%
13 32%
8 20%
14 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
41 svarande

1 2%
1 2%
6 14%
21 51%
12 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
41 svarande

1 2%
8 19%
17 41%
11 26%
4 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Det var inte många föreläsningar som gav något man inte kunde läsa sig till. Övningarna borde ske i mindre grupper för att det ska ge något. Gästföreläsningen av Arcam handlade mer om företaget än tekniken. Enligt kursPM verkar inte kunskap om svenska företag ingå i kursmålen. Självstudiematerialet är dåligt. Det är mycket ovidkommande information och rörigt. Man kan även ifrågasätta relevansen av att lära ut material i skär och vinklar. Som student på Teknisk Design är det relevant att veta vilka tillverkningsmetoder som finns, deras för- och nackdelar samt vad som är viktigt att tänka på. Få kommer någonsin att ha nytta av vad de lärt sig, inte ens i ett större perspektiv. Studiebesök hade varit bra. »
- Det är väldigt svårt att svara på den här eftersom vi har haft så många olika föreläsningar. Plastiskbearbetning och gjutning var bra och jag lärde mig mycket under föreläsningarna och labben. NC-matskiner och CAM var inte all bra och jag tycker att det hade räckt med en dator-labb. »
- Datorövningarna gav ingenting! Kändes som slöseri med tid. Men Richard var väldigt bra och hjälpsam! Svarvlabben var rolig och lärorik. »
- Tycker att dem mest relevanta teknikerna ska testas på tentan. Till exempel svets-frågan om pulversvetsning som idag inte alls är en utbredd teknik som används. Väldigt skiftande kvalitet på föreläsningarna. Plastisk bearbetning bra! Skärande mindre bra. Svets mindre bra. Göra det tydligt för föreläsarna vad vi ska få ut av deras Power Point. »
- När det är så många olika föreläsare som är specialiserade inom olika områden är det lite svårt att få en tydlig överblick och övergripande kunskap utan det känns som man får punktkunskap då varje föreläsare går ganska djupt inom sitt område vilket gör det lite svårt att lära sig. »
- För bred kurs för att få någon helhet och överblick. Hade varit mycket lärorikt om studiebesök anordnades och om fokus låg på förståelse! Kursboken och kompediet bör förbättras avsevärt! »
- studiebesök hade varit grymt bra!»

Föreläsningar
40 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»3 7%
Gav mig inte så mycket / Lite»8 20%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»18 46%
Lärorikt / Ja, bra»9 23%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.92

Övningar
39 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 5%
Gav mig inte så mycket / Lite»5 13%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»14 38%
Lärorikt / Ja, bra»11 30%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 11%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 3.27

Datorövningar
41 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»9 23%
Gav mig inte så mycket / Lite»12 30%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»8 20%
Lärorikt / Ja, bra»8 20%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 5%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.53

Laborationer
41 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 4%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 7%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 12%
Lärorikt / Ja, bra»14 34%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»17 41%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4

Projektarbete
39 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 10%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 21%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 31%
Lärorikt / Ja, bra»6 31%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgifter
38 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»3 8%
Gav mig inte så mycket / Lite»7 18%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»14 37%
Lärorikt / Ja, bra»11 29%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.05

Gästföreläsare
38 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»5 13%
Gav mig inte så mycket / Lite»11 30%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»8 22%
Lärorikt / Ja, bra»11 30%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 2%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.77

Studiebesök
38 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 33%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 33%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 33%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2

Grupparbete
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 6%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 9%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»10 30%
Lärorikt / Ja, bra»15 45%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 9%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 3.42

Kurslitteratur
40 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»4 10%
Gav mig inte så mycket / Lite»7 17%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»12 30%
Lärorikt / Ja, bra»14 35%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.12

Självverksamhet
40 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 2%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 2%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»8 21%
Lärorikt / Ja, bra»19 51%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»8 21%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 3.86

Fått hjälp och svar på frågor
38 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 5%
Gav mig inte så mycket / Lite»6 17%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»10 29%
Lärorikt / Ja, bra»12 35%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 11%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 3.29

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 10%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 21%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 26%
Lärorikt / Ja, bra»6 31%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 10%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 3.1

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 4%
Gav mig inte så mycket / Lite»5 21%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»7 30%
Lärorikt / Ja, bra»7 30%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 13%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 3.26

Dugga
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 1

Muntlig redovisning
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 1

Seminarium
37 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 1

Skriftlig tentamen
39 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 5%
Gav mig inte så mycket / Lite»10 25%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»11 28%
Lärorikt / Ja, bra»13 33%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.12

Annat
29 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 33%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 66%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»26

Genomsnitt: 2.33

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Laborationen är det enda i kursen jag kan gå i god för. Gjuteridelen, plastisk bearbetning var nog de enda som höll en bra nivå med avseende på undervisning, studiematerial, övning och föreläsare. Plastdelen var också helt okej. »
- Plastisk bearbetning, skärande bearbetning samt gjutning»
- Datorövningar, laboration»
- Svarvlabb»
- Svarvlaborationen»
- Inblicken i en mängd olika ämnen, den är verkligen otroligt lärorik. Jag tycker även att datorlabbarna var rätt lärorika trots strulet.»
- Killen som höll i svarvlabben var helt klart bästa läraren i kursen, han var väldigt tydlig och duktig på att förklara.»
- Räkneuppgifter.»
- svarvlab»
- laborationerna som var lärorika!»
- Bra med olika föreläsare»
- Svarvlaborationen.»
- Inlämningsuppgift och labb.»
- Vet inte»
- Richard Hedman är en grym kille som skötte labb och inlämningsuppgift toppen ! Han förtjänarverkligen all cred han kam få! Hade varit bra om han fick föreläsa lite också! »
- Laboration och övningar!»
- Svarvlabben»
- Labborationen»
- Laboration och grupparbete »
- inget»
- svarvlabben, men lägg den tidigare. Bra att det åtminstone till viss del finns läsanvisningar med prioriteringar. De delar där det är fokus på hur man utformar produkter för att underlätta tillverkning. Metalurgiföreläsningen gav väldigt mycket sånt t.ex.»
- Svarvningslaborationen»
- Svarvlabb. »
- Labben»
- kursadministrationen var bra. ett antal andra föreläsarna var bra på att föreläsa även om stoffet var ointressant.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Slopa alla gästföreläsare. »
- Allt, lägg ner kursen och bygg upp en ny. Jag tror inte det går att laga detta sjunkande skepp. Det är ett 14kvm stort hål i aktern och iskallt vatten med hajar och elålar strömmar in i denna ruttna konstruktion. »
- Upplägget på NC-marskiner mm Koppla ihop kursen på ett bättre sätt, det har varit för många olika dela. Det finns ingen tydlig röd tråd i kursen.»
- Sätt samman datorlabbarna till ett labbtillfälle. Ta bort inlämningsuppgiften.»
- Bättre ihopknytning av kursen. Bättre sammanfattning på sista lektionen. Datorövningarna fungerade inte så bra, dels för få lärare samt fel i instruktionen. Gav inte så mycket.»
- Datorövningar.»
- Datorövningarna var dåliga och gav ingenting. Ingen tycktes förstå eller ta med sig något från dem.»
- Tentamen»
- Varje ämne kan bantas på en del väldigt specifik kunskap. Inför dugga, även om bonuspoängen inte blir så betydande, det funkar alltid.»
- Datorlaborationerna var riktigt dåliga. Man följde bara instruktioner utantill och lärde sig inte speciellt mycket, att instruktionerna dessutom inte stämde med programmet gav ett väldigt oseriöst intryck och var irriterande. Det är jobbigt att ha så många olika föreläsare. De har en förmåga att alla framställa det de pratar om som den bästa metoden i hela världen vilket inte känns helt rimligt... det fanns inte heller någon som kunde ge en övergripande sammanfattning och jämföra olika metoder mot varandra, vilket jag gärna hade sett. Innehållet i kursen känns inte helt relevant för vår utbildning. Jag hade hellre än att läsa ingående om olika spånor lärt mig mer om fördelar och nackdelar med olika tillverkningsmetoder, att jämföra dem, vilka metoder som brukar användas till vad och vad man bör tänka på när man designar produkter som ska tillverkas med en viss metod. Det var också väldigt jobbigt att plugga med så utspridd kurslitteratur. Och jag tycker det är dålig stil att uppmana folk att köpa ett kompendium som komplement till boken som till stora delar består kopierade power-points från föreläsningar som redan finns gratis på kurshemsidan. »
- Formelsamlingen och administrationen, det var fram och tillbaka med när saker skulle komma på kurshemsidan och vem man skulle fråga vad. Ta bort en del moment som gicks igenom väldigt grundläggande, typs svetsning.»
- datorövningarna, gör en stor istället.»
- Fler pedagogiska knep Utökad formelsamling. Alla formler var inte med. Datorövningarna bör ses över - så att de funkar. Fundera också över vad det är de ska ge (förstå hur programmet funkar, att det finns camprogram??) och försök utforma dem därefter. Mer samordning mellan föreläsare. Påpeka för dem att det är en översiktsbild av metoden som skall förmedlas. Fler fördelar/nackdelar med tekniker? Vad är det som är viktigt för oss i yrkeslivet att kunna? Att kunna välja rätt metoder (antagligen) - så hur kan kursen lära oss detta? Samla kurslitteraturen till ett ställe - blir krångligt att hitta allt. Kompendiet var bra. Om en kurslitteratur (ex. materialtekniksboken) som används i tidigare kurser ska vara med här (också) så måste kurslitteraturlistan släppas innan kursstart - och helst då innan den föregående kursen slutar.»
- Mycket mer praktiska exempel! Jag förstod mer på svarvlaborationen än alla svarvföreläsningar tillsammans. Vi skulle behöva se alla tekniker praktiskt. Studiebesök skulle förenkla det väldigt. Eller iallafall att vi fick se maskinen/verktygen på riktigt. Då är det lättare att förstå. Bättre sammanfattningsföreläsning i slutet av kursen. Det är svårt med en fråge-föreläsning då alla ligger på så olika nivå, pluggmässigt, att det inte ger någonting. Är det vita häftet nödvändigt att ha som kurslitteratur? Laborationerna kan komma mycket tidigare. I samband med svarvföreläsningarna kan svarvlaborationen äga rum, så man kan koppla ihop det bättre. Mer gästföreläsare, som Arcam. Då får man bättre inblick i att vi faktiskt behöver kunna det här och hur det används i arbetslivet. »
- Tentan bör spegla en mer övergripande del. Detaljfrågor på vissa områden ger dålig bild av vad studenten kan på det området. Kan man det mesta men det endast kommer detaljfrågor blir examinationen inte rättvis.»
- Istället för att disponera två hela föreläsningstillfällen till frågor skulle jag uppskattat om iallafall ett av dessa tillfällen istället hade varit en kurssammanfattning eller repetition av tidigare genomgått material.»
- Bättre samordning mellan föreläsare. En sammanfattning i slutet av kursen. »
- Alldeles för många moment och kärare i kursen.»
- Mer helhet som binder ihop kursen! Föreläsningarna kändes orelevanta och var ej lärorika. Lägg inte alla inlämningar och labbar i slutet av kursen. »
- Färre ansvariga lärare, det blir för mycket att ta in under en så kort tid vilket gör att tentafrågorna inte riktigt kan spegla det vi går igenom på föreläsningarna. Gärna införa ett studiebesök med för att öka förståelsen!»
- Färre områden som kursen omfattar»
- Studiebesök i en verkstad eller fabrik.»
- En bra sammanfattnings i slutet som knytter samman kursen. Genomgång av en gammal tenta i slutet»
- Föreläsningar»
- allt»
- Datorlabbarna gav inte särskilt mycket, instruktionerna gällde en äldre version av programmet, så den mesta tiden gick åt till att försöka hitta rätt i programmet istället för att lära sig något. Labbledaren var nog ganska utarbetad efter datorlabbarna. :) Kursen känns väldigt spretig överlag och det är svårt att sortera ut relevant kunskap. Önskar också betydligt mer plast! Det är väldigt metallfokuserat nu, plast skulle vara både intressant och nyttigt att lära sig mer om eftersom det används så mycket inom tillverkningsindustrin.»
- Alldeles för stor detaljfokus, blir väldigt väldigt mycket utantill-inlärning. Sen känns de beräkningar man ska kunna i stort sett onödiga. Kan va bra att ha sett hur man gör dem men förstår inte varför man ska kunna dem. Ska det krävas att man läser in så pass mycket måste det bli tydligare (läs mer detaljerade) mål! Nu kändes det som man fick enormt mycket info från föreläsningar, en halv bok och två halva kompendium... "här, lär dig allt". »
- Fler övningar med tydligare uppgifter och bättre organiserat studiemateriel. Färre föreläsare och bättre strukturerade slides. En genomgång över hur tidigare tentor sett ut och exempelsvar. Mindre omfattande tenta och istället delmoment i kursen genom vilka olika moment kan examineras. Exempelvis laborationer, godkäntduggor eller liknande.»
- Lärarnas inställning till kursinnehållet. Det var otydligt vad man förväntades kunna och när man frågade frågor på sista föreläsningen inför tentan fick vi svaret: "det är så mycket i kursen, hur ska vi förväntas kunna alltihop". Antingen får man då ta dit alla lärare så att man kan få svar på sina frågor, eller så får man låta bli att göra en kurs med så omfattande innehåll att inte ens läraren kan "förväntas kunna" allt innehåll. Många av gästföreläsarna var dock bra och tydliga med vad vi skulle kunna med just deras kapitel. »
- Rörigt upplägg. Väldigt svårt att få en överblick över kursen. Sammanfattande föreläsning i slutet önskas!»
- Datorövningen»
- kursen kändes makalöst ointressant och helt utan verklighetsförankring i vad tdstudenterna tror att de kommer att arbeta med. examinatorn kändes ointresserad av att hålla i kursen vilket gjorde den än mer ointressant.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.39

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.39
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från