ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjöfartsekonomi, SJO401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»9 37%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»20 83%

Genomsnitt: 4.79

- Kom in en vecka sent» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 25%

Genomsnitt: 3.08

- Det saknas vissa delar efterkursens slut typ räntebetalning» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite virrigt ibland, väldigt brett ämne och svårt att greppa vad som var relevant för oss på ekonomidelen i vissa lägen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- de flesta punkter var tydliga» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men under utbildningen kändes det inte som att kursen strävade mot målet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 34%
Ja, i hög grad»15 65%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- Tillsammans med befraktningsspelet, det var både roligt och lärorikt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»13 56%

Genomsnitt: 3.34

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»10 41%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.37

- Köpte inte "introduction till shipping" och klarade mig galant utan den. Föreläsningsanteckningarna räckte gott och väl.» (Mycket liten)
- Som vanligt en dyr bok som skulle köpas men som man klara sig bra utan.» (Ganska liten)
- Jag tycker att Introduction to Shipping borde vara referenslitteratur. Jag köpte boken för 525 kr och har inte öppnat den då det som står i den står bättre förklarat i annat kursmatreal. » (Ganska liten)
- tyvätt så på grund av arbetsbelastningen denna läsperiod så fick sjöfatsekonomin och att plugga själv prioriteras bort. istället gjorde vi befraktings spel.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 3.12

- Vissa föreläsningar som lad ut va mycket mer info en den man behövde, lite förvilande.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»12 50%
Hög»7 29%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.45

- Efter som det va svårt att förstå vad kursen gick ut på, eftersom mycket av utbildningen inte kunde kopplas till kurs målet.» (Hög)
- Befraktningsspelet är mycket bra, men tar också mycket tid.» (Hög)
- Befraktningsspelet tog alldeles för mycket tid för att man skulle hinna plugga till tentan, dessutom var det dåligt att bara få 5 dagar på sig att skriva en hel examensrapport till befraktningsspelet.» (För hög)
- Tänker främst på befraktningsspelet som känndes väldigt tidsödande i förhållande hur mycket ny kunskap det gav och till hur stor del av kursen den var. Kanske att det går att tänka om kring rapportskrivandet och göra det annorlunda samt att försöka vara lite tydligare i vad som skall ingå i den.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»4 16%
Hög»14 58%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.95

- I slutet av kursen kom extra moment till som det hade kunnat informeras om innan.» (Hög)
- för mycket uppgifter i sjöfartsekonomi och sjömanskapen. Vardera minst en 2-3 timmars sittning i veckan. Samt colregs studier. De massiva instuderingsfrågorna i nautiska instrument. Nej, det var mycket denna perioden. tror det syns på våra resultat med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»13 54%
Gott»7 29%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.37

- Jag tycker inte att man kunde "ta" på kursen riktigt och vi repeterade samma sak på nästan alla föreläsningstillfällen i ekonomi delen. » (Dåligt)
- Jag tycke inte att informationen kring de olika momenten gick ut helt tydligt. Främst i rapportskrivningen, var inte alls helt klart vad som skulle stå med i den men även lite detaljer kring befraktningsspelet. Föreläsningarna kändes inte alltid helt givande.» (Godkänt)
- Bra kurs. Tycker dock att vi kunnat få komma igång med inlämningsarbetet tidigare. Blev ganska stressigt fram mot slutet, då man hade tentor att fokusera på utöver arbetet.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Befraktningsspelet och föreläsningsanteckningarna»
- Instuderingsfrågorna var bra, utöka gärna med fler.»
- Flera olika föreläsare, mycket material att själv skriva ut»
- Befraktningspelet och föreläsningsanteckningarna »
- Lärarna! Mycket duktiga och lätta att prata med.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer struktur på ekonomidelen. Tydligare med litteraturen, nu klarade jag med men många i klassen kände att de la 500 kr på "introduction to shipping" i onödan. »
- Den kursliteraturen som angavs kommer inte ihåg exakta namnet men var ngt i stil med "sjöfartekonomi..." iaf var det en bok där det stod lite om certepartier mer detaljerat och kanske mer jag har inte en aning ty den har varit i mitt tycke högst irrelevant för att klara kursen även för de högre betygen! kanske kan vara en idé att se över detta med tanke på att den kosta närmare 500kr och detta slår hårt i ekonomin för den fattige studenten.. »
- Någon annan variant på befraktningsspelet»
- Antingen att rapportdelen på befraktningsspelet går bort och ersätts med en enklare sammanställning eller att den utannonseras tidigare så det finns mer tid att arbeta med den.»
- Förekom en del fel och inkonsekventa metoder i utdelat materiel som förvirrade»
- Befraktningsspelet kan utvecklas väldigt mycket till det bättre.»
- Starta så snart som möjligt med inlämningsuppgiften. Så att d inte kör ihop sig med de andra kurserna fram mot slutet.»
- Vi hade två lärare i år, blev lite snurrigt. Bättre med en.»
- Ta bort juridik biten, sedan se till att kursens mål och kursens innehåll stämmer överens.»
- Bättre struktur»
- Redovisningsformen för befraktningsspelet bör uppmärksammas tidigare i kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var bra och man fick väl till slut ihop det men jag tycker att den kunde varit lite bättre strukturerad så man tex i ett tidigare skede kan börja med rapportskrivningen, kanske en lösning vore att ge ut alla resor i befraktningsspelt på en gång så inte allt samlar upp sig de sista två veckorna innan tenta och tror även detta skulle göra att man blir mer engagerad och villig att ställa frågor på förekläsningarna då man man kanske stött på diverse problem i befraktningsspelet. Annars okej kurs, God Jul:)»
- Synd att den äldre läraren var svår att höra vad han sa. Han kan behöva få en bättre mikrofon eller höra after mer om alla hör va han säger. Det var synd när man inte hörde va han sa för han va annars en bra lärare. Den andra läraren va också mycket bra »


Kursutvärderingssystem från