ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Usability - metoder och verktyg 11/12, MMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Betygsunderlaget i kursPM var svagt. Starta projektet tidigare. Det är möjligt och det behövs, verkligen! Lägg mer föreläsningar första veckan eller dra igång det parallelt. Det blev för mycket jobb på för kort tid sen. »
- Projektet tog mycket tid utöver det schemalagda. Om det är pos/neg kan jag inte svåra på - men det är bra att veta.»
- Extremt hög arbetsbelastning. Ganska jämn dock eftersom den var väldigt hög konstant från vecka 3.»

Kursens mål var tydliga*
25 svarande

0 0%
1 4%
3 12%
11 44%
10 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
25 svarande

0 0%
2 8%
1 4%
8 33%
13 54%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
25 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
11 44%
13 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
25 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
10 40%
14 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
25 svarande

0 0%
1 4%
3 12%
12 48%
9 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Handledningen gav inte så mycket. Vi fick ingen konstruktiv kritik, eller kritik alls för den delen. »
- Bra med dugga. Kul att designingenjörerna från Lindholmen var med. Kändes som att vi kom igång med projektet direkt, vilket är väldigt bra! »
- Föreläsningarna behöver bli mer informativa och intressanta. Nu rabblas fakta upp mest. Kul att se hur nära verkligheten man kan komma med enkla medel. Väldigt roligt att bygga modell och göra tester.»
- Jag är mycket nöjd med kursen i sin helhet, den kändes som en av de bättre kurser som vi läst på programmet och det kändes hela tiden som att man visste vart man var påväg i projekten, det fanns tydliga mål och en klar arbetsgång, vilket uppskattas mycket. Ett stort tack till alla som hållt i kursen!»
- Feedback efter redovisning och rapport hade varit önskvärt.»

Föreläsningar
25 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»6 24%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 8%
Lärorikt / Ja, bra»11 44%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»6 24%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.68

Övningar
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 18%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 27%
Lärorikt / Ja, bra»4 36%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 18%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 3.54

Datorövningar
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 0

Laborationer
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 50%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 4

Projektarbete
25 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»3 12%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»22 88%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.88

Inlämningsuppgifter
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 50%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 4

Gästföreläsare
24 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 9%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 28%
Lärorikt / Ja, bra»10 47%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 14%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 3.66

Studiebesök
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 5

Grupparbete
24 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»3 13%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»20 86%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 4.86

Kurslitteratur
24 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 4%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 12%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»9 37%
Lärorikt / Ja, bra»9 37%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.33

Självverksamhet
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 5%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 35%
Lärorikt / Ja, bra»6 35%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 23%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 3.76

Fått hjälp och svar på frågor
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»7 33%
Lärorikt / Ja, bra»10 47%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 19%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.85

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
23 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 5%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 15%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 21%
Lärorikt / Ja, bra»8 42%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 15%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 3.47

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 16%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 8%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 25%
Lärorikt / Ja, bra»4 33%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 16%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 3.25

Dugga
25 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 8%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 24%
Lärorikt / Ja, bra»13 52%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.76

Muntlig redovisning
25 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 8%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»7 28%
Lärorikt / Ja, bra»10 40%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»6 24%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.8

Seminarium
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 33%
Lärorikt / Ja, bra»2 66%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 3.66

Skriftlig tentamen
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»1 100%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 4

Annat
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Projektarbete, kursupplägg (teori i början av kursen, eget arbete i slutet).»
- Projektet är väldigt bra och lärorikt. »
- Upplägget att det går ut på att med hjälp av de kunskaper man får utvärdera en produkt och förbättra den ur usability-synpunkt. »
- Oscar har strukturerat upp kursen mycket väl. Det kändes tydligt och klart vad som förväntades av en och han sa också tydligt att det inte var fråga om tävling och jämförelse studenter emellan och det kändes bra. Jätterolig och intressant kurs!»
- Lärorikt projekt och det är jättebra att föreläsningarna är i början på läsperioden!»
- Projektet»
- Projektarbetet. Väldigt lärorikt att utföra tester i labbet. Borde uppmuntras mer. Man lärde sig mycket av att göra användartester med testpersoner. »
- Tyckte det var väldigt trevligt att vi fick möjlighet att gå på usabilitykvällen som anordnades, det var trevligt och intressant. Bra att föreläsningarna hölls tätt i början så att man fick en överblick och att man sedan kunde jobba på i projekten. »
- projekt»
- Bra upplägg med dugga och rapport»
- Det faktum att kursen var teoretiskt tung i början med föreläsningar osv och sedan var enbart eget arbete i slutet. Då hinnet man lära sig en del INNAN man ska tillämpa kunskapen, något som inte är fallet i många andra kurser.»
- Upplägget var väldigt bra, tyckte att arbetsbelastningen var jämn genom kursen, bra att ha föreläsningarna i början med mer tid till projektet i slutet av läsperioden. Väldigt tydlig kurs både vad gäller innehåll och rent administrativt. Bra koppling mellan undervisning och projekt.»
- Projektet, muntliga presentationen»
- bra upplägg med projektet. Oskar har bra föreläsningar. »
- Projektarbetet»
- kursen som helhet är bra.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Starta projektet tidigare och skaffa handledare som är engagerade. »
- Jag tyckte det mesta var bra, inklusive handledaren (Tor).»
- Se över kurslitteratur. En dyr bok som kanske inte är nödvändig? Handledningen var bra i början av kursen, men kändes mindre nödvändig när projektet väl hade börjat rulla. Men kan kanske vara bra om gruppen åker fast.»
- Tidsplanen för projektet. Enligt planeringen har man lika lång tid på sig att bygga modell för den befintliga produkten som re-designen. för re-designen behöver mer tid för att hinna tänka efter över den nya designen. Tiden för re-design behöver alltså bli längre än 1,5 vecka som det är nu. Tycker att duggan får för stor plats i slutbetyget. Med tanke på hur mycket tid man lägger på projektet. Man la ner väldigt mycket tid på att göra powerpoint till produktrepresentationen, utan att man lärde sig någonting. Kanske är smidigare att kunna Flash i framtiden. Då kanske det skulle kunna vara en kurs vid sidan av man kan ta. Eller att man får intro hur man använder Flash. Kanske mer lärorikt än att sitta med Power Point. »
- Om det är möjligt skulle det vara roligt med fler uppdrag som är knutna till verkliga företag. »
- Mer tid hade behövts inför redesign. Mer fokus på feedback, överlag mer engagemang från handledare. »
- Det var en positiv erfarenhet i utbildningssynpunkt att arbeta i en grupp som var blandad med studenter från DEI och TD. Kanske att grupper ska tilldelas nästa gång så att fler får samma erfarenhet?»
- Hade gärna fått feedback på projektrapporten lite tidigare än mitten av januari, även om jag förstår att det tar tid att gå så pass omfattande rapporter grundligt.Vid det här laget har ju dock rapporten hunnit förpassas till långtidsminnet ,)»
- Rapportfokusen! Alldeles för mycket fokus på rapportskrivning! Kräv mindre av rapporten och lägg mer fokus på muntlig presentation. Lägg till möjlighet att välja produkt och boka in tester innan kursstart så att det går att komma igång snabbare. Nu blev det t.ex. ca. 2-3 dagar till re-design»
- Vet ej»
- mindre akademisk hållning till resultatet av kursen. nu lades tid ner på att skriva en rapport som handledaren (tor) inte verkade intresserad av att läsa. duggan var för ytlig för att examinera kursmålen. projektarbetet borde komma igång tidigare. föreläsaren kan utstråla mer säkerhet i ämnet tydligare riktlinjer kring vad som skall visas i den muntliga redovisningen. visa vad man kommit fram till eller redovisa metod?»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från