ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Produktutveckling - behov och krav 11/12, MMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Duggan var lite väl lång och pingpong strulade, vilket försenade möjligheten att se gamla duggor och rapporter.»
- När arbetet skulle läggas valde man ganska mycket själv, vilket innebar att alla gjorde allt i slutet»
- Bör informeras om att antalet besök helst ska begränsas då de tog mycket tid och energi! Vi gjorde närmare 10 stycken»
- Svårt att hinna med tillräckligt med besök för att göra en ordentlig undersökning.»
- Duggan låg väldigt sent i kursen vilket gjorde att mycket kom på samma gång. »
- Stor arbetsbelastning i slutet då rapporten skulle in, men det beror på gruppens idé om att skjuta upp rapporten tills mekaniktentan var gjord.»

Kursens mål var tydliga*
19 svarande

0 0%
1 5%
2 10%
11 57%
5 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
19 svarande

0 0%
1 5%
2 10%
5 26%
11 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
19 svarande

1 5%
1 5%
2 11%
8 47%
5 29%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
19 svarande

0 0%
0 0%
3 15%
9 47%
7 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
19 svarande

1 5%
1 5%
7 38%
6 33%
3 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tycker inte redovisningen gav jätte mycket, det var svårt att redovisa något som inte var helt klart. »

Föreläsningar
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 22%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 27%
Lärorikt / Ja, bra»8 44%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.33

Övningar
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 8%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»8 66%
Lärorikt / Ja, bra»2 16%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 8%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 3.25

Datorövningar
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 5

Laborationer
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 100%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 5

Projektarbete
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 11%
Lärorikt / Ja, bra»2 11%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»14 77%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.66

Inlämningsuppgifter
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 12%
Lärorikt / Ja, bra»2 25%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 62%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 4.5

Gästföreläsare
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 14%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 35%
Lärorikt / Ja, bra»2 14%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 35%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 3.71

Studiebesök
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»5 55%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 44%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 4.44

Grupparbete
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»7 38%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»11 61%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.61

Kurslitteratur
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 12%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 12%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 25%
Lärorikt / Ja, bra»5 31%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 18%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 3.31

Självverksamhet
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 37%
Lärorikt / Ja, bra»7 43%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 18%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 3.81

Fått hjälp och svar på frågor
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 17%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 23%
Lärorikt / Ja, bra»6 35%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 23%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.64

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 23%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 11%
Lärorikt / Ja, bra»5 29%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»6 35%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.76

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 22%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 22%
Lärorikt / Ja, bra»3 33%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 22%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 3.55

Dugga
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»2 11%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 22%
Lärorikt / Ja, bra»8 44%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.66

Muntlig redovisning
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 11%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 16%
Lärorikt / Ja, bra»12 66%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.66

Seminarium
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 33%
Lärorikt / Ja, bra»1 33%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 33%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 4

Skriftlig tentamen
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 5

Annat
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 5

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Projektarbetet är bra utformat.»
- Projektet»
- Gästföreläsare, Linnéa från Ascom som berättade om sitt examensarbete och nuvarande jobb. Mycket lärorikt och väldigt intressant hur teorin appliceras i verkligheten! »
- Upplägget är bra överlag, gästföreläsningen var bra! Känns som att kursen är "i tiden" vilket jag tycker är väldigt viktigt för att den ska kännas intressant och relevant. Kul med aktuella exempel på föreläsningar etc. Projektet är bra.»
- Avsatt tid för eget arbete»
- Projektet och duggan var båda bra och gav mig bra förståelse för ämnet.»
- Det mesta kändes viktigt och relevant behåll allt»
- Egen arbetsgång »
- Övningarna på lektionerna.»
- Gästföreläsare, dugga, inlämning. »
- Intressant att besöka arbetsplatser!»
- Att man får välja ämne att jobba med så pass fritt!»
- arbetssättet, bra att gå ut och genomföra studier och sedan analysera dem- mkt lärorikt!»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Föreläsningarna gav inte speciellt mycket, och kurslitteraturen kändes knapphändig. Det känns som att man mest fick utgå från sunt förnuft i den här kursen. Viktigast att förändra är slutdatumet för inlämning av rapporten. Sätt det till sista lördagen i tentaveckan, för då kommer man vara klar till dess. Att sätta det på julafton förkortar lovet, eftersom studenter fungerar så att man blir klar precis i tid.»
- Placera duggan tidigare så man tvingas att befästa och kan använda kunskaperna innan man kör igång med projektet på allvar.»
- Mer utförliga Powerpoint-slides, så att de blir lättare att använda för självstudier efter föreläsningarna»
- Ej lika omfattande dugga, mer konkreta frågor som kräver kortare och koncisare svar. »
- Det hade varit bra att ha duggan lite tidigare så man kunde få reda på resultatet innan rapporten skulle lämnas in. Kändes överlag som att handledningsplaneringen låt orimligt långt före var de flesta befann sig i sin projektprocess. Det var svårt att hitta ett bra område från början, hade nog gått lättare om vi hade en bättre bild av vad man skulle göra för att snabbare kunna hitta något bra. Hade varit värdefullt att få se fler exempel på vad folk har gjort under tidigare år.»
- Se över kurskompendium, var slarvigt skrivet och gav inte alltid svar på frågor. (Vad är exempelvis ett statistiskt representativt urval?) Relativt mkt upprepningar och ibland fel i powerpointpresentationer.»
- Få föreläsningarna att följa det man gör i projektet.»
- Duggan borde ha kommit tidigare i kursen. Det var ju inte så jättemycket litteratur så man hade kunnat klara av att ha den redan efter två tre veckor. Då hade projektarbetet blivit bättre från start och man hade haft en bättre uppfattning om vad som tanken med allt var»
- Bättre och mer omfattande övningar i observations-/intervju- och analysteknik.»
- Mer konkret handledning.»
- Duggan borde ligga tidigare. När man hade gjort den fick man en djupare förståelse men så mycket av texten till projektarbetet var redan skrivet och det tog otroligt mycket extra tid att lägga in den extra teorin som man hade lärt sig. Tycker duggan borde ligga tidigare för att göra arbetsbelastningen mer jämn samt för att öka intresset och förståelsen för kursen i ett tidigare skede. »
- Duggan var lite väl stor, speciellt eftersom den inte ens rättats än när vi gjorde den i början av december!»
- Till duggan lärde man sig de metoder som man egentligen hade behövt tidigare, hade varit bra att ha duggan tidigare i perioden!»
- ibland otydlig feedback, blir svårtolkat då och alltså svårt att förbättra sig»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.01
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från