ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Matematisk analys i en variabel TD 11/12, TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Fler rekommenderade uppgifter hade inte varit fel.»
- Svårt att svara på mycket. Delvis uppskattningar.»
- Inga duggor--> arbetsbelastningen förskjuts mot tentamensveckan »
- Eftersom det inte fanns regelbundna kunskapskontroller så hopade sig arbetet ihop sig till slutet av kursen.»

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

2 9%
2 9%
6 27%
6 27%
6 27%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

0 0%
0 0%
5 22%
9 40%
8 36%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

0 0%
4 22%
4 22%
4 22%
6 33%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
0 0%
4 16%
9 37%
11 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
24 svarande

3 12%
3 12%
3 12%
10 41%
5 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Jag gick inte på mer än en och en halv föreläsning. Sjävlstudier gav betydligt mer.»
- Föreläsningarna under all kritik. Jag lärde mig större delen av teorin från boken och videos på internet.»
- Ostrukturerade otydliga föreläsningar.»
- Skrämmande låg nivå på föreläsningarna.»
- Jag tycker att föreläsningarna var ganska dåliga faktiskt. Joakim var under många tillfällen förvirrad och skrev fel. Han hade även dålig struktur i det han gjorde. Kunde ha varit tydligare.»
- Övningtillfällen blev viktiga då föreläsningarna ibland var ganska otydliga. Emma ledde övningarna på ett mycket pedagogiskt vis.»
- Strukturen på föreläsningarna var inte så bra. Rörigt och inte sammanhängande.»

Föreläsningar
24 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»6 25%
Gav mig inte så mycket / Lite»8 33%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 25%
Lärorikt / Ja, bra»2 8%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.41

Övningar
23 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»4 17%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 13%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 17%
Lärorikt / Ja, bra»6 26%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»6 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.3

Datorövningar
24 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»11 45%
Gav mig inte så mycket / Lite»7 29%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 12%
Lärorikt / Ja, bra»1 4%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Laborationer
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»3 60%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 20%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 20%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

Projektarbete
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Inlämningsuppgifter
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Studiebesök
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Grupparbete
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Kurslitteratur
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 15%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 25%
Lärorikt / Ja, bra»7 35%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.7

Självverksamhet
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 14%
Lärorikt / Ja, bra»6 28%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»12 57%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 4.42

Fått hjälp och svar på frågor
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»3 16%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 22%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 27%
Lärorikt / Ja, bra»4 22%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.88

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
18 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»4 44%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 11%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 22%
Lärorikt / Ja, bra»1 11%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 11%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2.33

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»3 60%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 40%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.8

Dugga
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 1

Muntlig redovisning
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Seminarium
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 50%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 50%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2

Skriftlig tentamen
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 5%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 33%
Lärorikt / Ja, bra»8 44%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 16%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.72

Annat
15 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1

3. MATLAB*

Matrisfråga

- Kunde ha varit lite mer genomgång av MATLAB, speciellt då Maskin uppenbarligen lärt sig mer än TD tidigare.»
- Ostrukturerat. Material som skulle finnas studenter till handa på kurshemsidan var felaktigt länkat och det åtgärdades inte förrens dagarna innan tentamen.»
- Stor förvirring i matlab! Jag lärde mig matlab till tentan bara tack vare att några fler ur min klass och jag jobbade igenom det tillsamman. Fruktansvärt DÅLIGA datorer dessutom på matlab-övningarna. »
- Rätt snurriga labbar.»
- Beckers genomgångar inför MATLAB-övningarna var inte till stor hjälp eftersom han bara förklarade hur man skulle göra, men inte VARFÖR eller vad de olika koderna faktiskt betydde. Detta har gjort att jag inte kan arbeta självständigt i MATLAB –, eller ja, jag kan i princip inte arbeta alls –, eftersom jag inte förstår hur jag ska göra för att erhålla önskade resultat. Jag kan bara härma fram en kod av någon, men jag kan inte formulera den själv eftersom jag inte förstår hur saker och ting hänger ihop när det gäller funktioner, intervall, system eller hur man kan/inte kan skriva något för att MATLAB ska förstå, och det funkar ju inte alls i längden. Under övningstillfällena satt man dessutom där i övningssalen med uppsträckt hand och väntade på någon övningsledare att fråga om hjälp, men det kunde komma någon först efter en timme! Så ska det inte behöva vara, tycker jag. »
- Labbarna i denna kurs var lite dåligt formulerade. Tror det hade kunnat vara formulerat på ett lättare sätt.»
- Instruktionerna var otydliga och svåra att förstå och det var svårt att få hjälp vid övningstillfällena.»
- Det utdelade matlab-materialet var otydligt och svårt att begripa. Mycket tid gick åt att försöka förstå vad det faktiskt var vi beräknade. Krävdes upprepad hjälp från lärare för merparten av uppgifterna.»

Matlab-undervisningen fungerade bra*
24 svarande

Instämmer helt»2 8%
Instämmer delvis»7 29%
Instämmer inte alls»15 62%

Genomsnitt: 2.54

Jag behärskar nu grunderna i Matlab.*
24 svarande

Instämmer helt»5 20%
Instämmer delvis»13 54%
Instämmer inte alls»6 25%

Genomsnitt: 2.04

Det är meningsfullt att lära sig jobba med matematik i Matlab.*
24 svarande

Instämmer helt»9 37%
Instämmer delvis»10 41%
Instämmer inte alls»5 20%

Genomsnitt: 1.83

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Joakim Becker bör absolut behållas, han är väldigt duktig och har lyckats få mig att förstå många grejer som jag inte fattat innan.»
- Övningslektionerna»
- Räkneövningarna»
- Jag har ingen uppfattning i frågan. Jag antar att Adams Calculus är en vettig bok.»
- Övningstillfällen.»
- Att det fanns tillgång till så många tentor.»
- övningstillfällen med övningsledare»
- Innehållet.»
- Övningstillfällena i sin nuvarande form.»
- Matteövningarna. Det är jättebra att komma till de lektionerna, viktigt att det finns möjlighet att få hjälp.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Lite mer teori vore inte fel. Det borde ha funnits duggor också.»
- MATLAB-lektionerna»
- Mer strukturerade föreläsningar»
- Mer intresseväckande föreläsningar, och större engagemang och förberedelse från föreläsaren (ofta förvirringar kring felskrivningar etc.) Hade även varit bra med mer genomgång i MATLAB vid datorövningarna. »
- Föreläsaren, eller föreläsningarnas upplägg. För många exempel och för lite allmän teori. »
- Bättre upplägg på föreläsningarna! Ibland kändes det som om föreläsaren skrev av boken. Jag tycker föreläsningen ska komplettera litteraturen, men i det här fallet var det inte så. Och matlab är katastrof för TD. Hur ska man kunna ha lättare matlab i förra kursen för att sedan helt plötsligt kunna göra massa avancerade saker utan genomgång först???!?! Det tog ju veckor innan vi hann ifatt. Värdelöst! Det behövs verkligen grundlig genomgång av matlab. Vi hade ju inte ens tillgång till litteratur heller! Så vi fick som sagt sätta oss å lära varandra tillslut. INTE OKEJ!»
- Föreläsaren.»
- MATLAB labbarna. Tydligare genomgångar eller någonting. »
- föreläsningarna»
- 1) Föreläsningarna var fruktansvärt oorganiserade. Becker hoppade från det ena till det andra, kunde "glömma av" att slutföra en genomgång av en uppgift och sedan fortsätta på den när han redan hade gått vidare till något annat, slarvade i sina uträkningar så att det ofta blev fel med mera. Han gav dessutom inga konkreta svar när studenter ställde frågor, eller gav dem först efter att ha hållit en lång, fumlig utläggning om något i anknytning till frågan som vi redan förstod. Detta behöver verkligen förbättras! 2) Mer tillgång till hjälp i MATLAB och bättre genomgångar av samt inför datorövningarna!»
- Duggor behövs för att kunna vara i fas och som en bra sammanfattning av de olika delmomenten iför tentamen.»
- Tydligare föreläsningar och struktur. Förklara vad som görs där framme på tavlan.»
- Becker»
- Föreläsningarna måste bli mer strukturerade och mindre av en sämre version av det som redan står i calculus. De måste tillföra något mer än kurslitteraturen»
- Matlab behöver återigen mer genomgång så att alla är med på vad det handlar om.»
- Upplägget på föreläsningarna. Behöver vara mycket bättre sturktur på tavlan så man hänger med. Föreläsaren behöver förklara tydligare och framförallt ha planerat vad han tänker säga innan han kommer dit.»
- Föreläsningarna gick inte ifrån boken överhuvudtaget. Man fick ut mer av att bara ta hjälp av boken än av föreläsningarna.»
- Det behövs bättre handledning i Matlab, och föreläsningarna måste bli bättre. Jag tyckte det var tråkigt att känna att jag sparade massor av tid och jobb genom att stunta i att gå på föreläsningarna, och istället läsa på egen hand. »
- Föreläsningarna var ett stort slöseri med tid.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna var ett stort slöseri med tid.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.82

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.82
Beräknat jämförelseindex: 0.7

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från