ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Basic Design 1 11/12, MPP120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Givande kurs på det hela taget.»
- Vissa gånger var det otydligt vad man skulle lämna in. För mycket arbete var lagt i slutet av kursen. »
- Svårt att förstå uppgifterna och arbetsbelastningen var markant störst i slutet. »
- kursen blir lätt baktung.»
- Mycket var otydligt, mycket tror jag pga jahan var borta och okontaktbar mycket men också för att han inte hade kört in sig på materialet riktigt.»
- Mycket bra spridning av arbetsbelastning trots att de olika momenten varierade mycket i karaktär.»

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

0 0%
7 31%
9 40%
4 18%
2 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

0 0%
0 0%
7 35%
11 55%
2 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

1 5%
2 10%
11 55%
6 30%
0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
0 0%
3 12%
16 66%
5 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
24 svarande

2 8%
4 16%
7 29%
8 33%
3 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Borde ha varit fler tillfällen med handledning till formanalysuppgiften.»
- Feedbacken var ofta otydlig och svårtolkad»

Föreläsningar
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 18%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»7 31%
Lärorikt / Ja, bra»9 40%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.4

Övningar
23 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»12 54%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»10 45%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 4.45

Datorövningar
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 50%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»1 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 50%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»1 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 18%
Lärorikt / Ja, bra»12 75%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 3.87

Inlämningsuppgifter
23 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 13%
Lärorikt / Ja, bra»15 65%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.08

Gästföreläsare
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»4 18%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»18 81%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.81

Studiebesök
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 50%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 50%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2

Grupparbete
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 10%
Lärorikt / Ja, bra»14 70%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.1

Kurslitteratur
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»5 29%
Gav mig inte så mycket / Lite»7 41%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 11%
Lärorikt / Ja, bra»2 11%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.23

Självverksamhet
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 27%
Lärorikt / Ja, bra»9 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»4 22%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 3.94

Fått hjälp och svar på frågor
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 5%
Gav mig inte så mycket / Lite»6 30%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 20%
Lärorikt / Ja, bra»9 45%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.05

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 4%
Gav mig inte så mycket / Lite»4 18%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 18%
Lärorikt / Ja, bra»10 45%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.45

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»4 26%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 20%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 33%
Lärorikt / Ja, bra»3 20%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.46

Dugga
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1

Muntlig redovisning
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 15%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 30%
Lärorikt / Ja, bra»6 30%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.65

Seminarium
19 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 6%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 12%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 31%
Lärorikt / Ja, bra»6 37%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»2 12%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 3.37

Skriftlig tentamen
17 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 50%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»1 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.5

Annat
13 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»1 100%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Modellbygget var väldigt bra»
- Eget arbete vad gäller att jobba med former, var väldigt lärorikt.»
- Praktiska övningar.»
- Gästföreläsarna»
- Kursledaren var duktig. Han hade uppenbarligen koll på vad han pratade om.»
- Gästföreläsarna var otroligt duktiga och det var väldigt intressant och roligt både att lyssna på dem och genomföra deras uppgifter. Jag tycker de flesta uppgifter i hela kursen känns bra och relevanta, såhär i efterhand även om det varit otydligt med instruktioner ibland. »
- Gästföreläsarna.»
- Roligt med gästföreläsare! Spec mimicry. »
- Övningarna. Bra uppgifter. »
- Gästföreläsare»
- Meckandet i verkstaden. Man lär sig mycket om hur man ska göra för att få till en viss form eller ett visst mönster, vilka verktyg man ska använda för att uppnå ett visst resultat, att gå från idé till modell i allmänhet, hur olika material "beter" sig, vilket material som är optimalt för ett visst ändamål, man lär sig använda olika maskiner/redskap samt blir bättre på att hantera dem –, kort sagt, man blir bättre och säkrare på att bygga och skapa. Det kan vara till stor fördel i framtiden, när vi börjar bygga prototyper och sådant på riktigt.»
- mycket övningar och självverksamhet.»
- Övningarna representerade målen och kursens anda väldigt bra!»
- Uppgifterna och övningarna gav mycket när man fick arbeta mycket själv och ta hjälp av andra i klassen.»
- De övningar då vi laborerade med form på olika sätt med avseende på uttryck»
- Studier av känslor i form. Gästföreläsningar om bio-mimicry och gestaltlagar. Skissseminarium om kroppar och volymer.»
- Att det var många olika föreläsare gav bra varition. De som besökte oss var väldigt intresserade av det de pratade om och det smittade av sig.»
- Balansen mellan praktiska uppgifter och teori. »
- Gästföreläsaren i Biomimicry. Väldigt bra och intressant föreläsning samt en bra föreläsare.»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Fler tillfällen med Biomimicry med Caronlina Nätterlund»
- Johan bör tänka över vilket typ av språk han använder vid föreläsningarna. Ordvalen kan ibland tyckas vara en aning för komplicerade och överarbetade.»
- Sista gästföreläsningen med intro till CAD kändes överflödig. Borde kanske kommit tidigare och varit lite mer ingående.»
- Mer konkret om vad som påverkar oss hur vi upplever design»
- Tydligare förklaringar för många. Även om jag själv har relativt lätt för ett högflygande och akademiskt språk så ansåg många att det var pretentiöst och att kursledaren hade en jobbig attityd. Jag tror inte det var illa menat på något vis och stördes inte själv av detta. Men det kan vara värt att tänka på inför nästa år, för att undvika onödig friktion. Sedan var länkningen till CAD på tok för vag, vi upprepade i stort sett endast det vi gjort tidigare och fick ingen utökad insyn i arbete med CAD. Detta tog vi också upp med kursledaren.»
- Föreläsaren och läraren i denna kurs var en aning otydlig är han verkligen kvalificerad? När läraren muntligt ger klassen en uppgift och efter 5 minuter utbrister "ni har alla, gjort fel!" så undrar man ju vem som egentligen gjort fel? Läraren använde ett svårare språk än vad som var nödvändigt och ibland kändes det bara som om han ville trycka in alla svåra ord han kunde i samma mening, jag övervägde flera gånger att ta med mig svenska akademiens ordbok till hans lektioner och föreläsningar. Man bör som lärare kunna känna av och veta på vilken nivå man ska lägga språket för att eleverna ska förstå. Vissa gånger kändes det som man jobbade i blindo då man inte helt och fullt förstått vad som förväntades av en, även om man frågat läraren både en, och två gånger. Det är lite synd, jag känner att jag skulle kunnat få ut mer av denna kursen än vad jag fick. »
- Det kändes som om den sista praktiska uppgiften med kuben inte spelade så stor roll, vilket var tråkigt med tanke på hur mycket tid de flesta la ner på uppgiften. »
- mer ingående förklaringar av begrepp o dyl. i början av kursen. Gärna lite mer psykologi i det hela, varför tilltalas vi av vissa slags former osv... men sånt kanske kommer i forts. kurs basic design 2? »
- Mer teori och på ett enklare språk. Låtsas akademiska gjorde det bara löjligt. Verkligen skärpning där. Mer stringent och konkret fakta. »
- Det blev för stressigt i slutet med alla olika arbeten som skulle slutföras (den sista figuren, att skriva klart formanalysen, att förbereda den muntliga presentationen av formanalysen, att ta kort på alla färdiga arbeten samt skriva ut dem och att lägga upp processbilder på Flickr), plus en tenta i matte att läsa på inför. Jämna ut arbetsbelastningen i kursen och undvik att plötsligt lägga nya saker som ska göras (som det här med att skapa en mapp med foton på alla färdiga arbeten i) några dagar innan kursens slut. Det blir jättestressigt annars!»
- lite mer tydlig teoretisk bakgrund.»
- Kursmålen bör förtydligas och man bör få veta i ett tidigt skede vad som förväntas av en och vad som kommer att bedömas i kursen. Bättre seminarium.»
- Kursen behöver bli tydligare. framförallt i definitioner av begrepp som används.»
- Tydligare upplägg. Bättre arbetsfördelning med möjlighet att påbörja de tyngre momenten lite tidigare. Behövs mer klarhet överlag.»
- Kurslitteraturen. Den var svår och inte så inspirerande.»
- Det kändes som att vi kunde ha fått med delarna med modellbygge i större utsträckning i den här kursen och då kanske ta bort modelltekniken i lp 1 som vart lite smal.»
- Mer feedback och tydligare besked på uppgifter och dess mål.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från