ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Industriell ekonomi och Samhällsutveckling, TEK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-29
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- fanns det äns ett kurs-pm? »
- Båda PM borde ligga som nerladdningsbara filer, krångligt att hitta.»
- KursPM är undermåligt. Står väldigt lite info där, sett till datum. Inget om när man kan göra om examinationen och sånt. Det stog varken i PM eller på varken tentamen eller dugga-tesen när granskning hålls.»

Kurs-PM
22 svarande

- -»1 4%
2 9%
OK»16 76%
0 0%
++»2 9%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3

Kurshemsida
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»13 59%
6 27%
++»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.4

Projekt-PM
22 svarande

- -»0 0%
2 9%
OK»14 63%
5 22%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.22

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Böckerna innehöll ganska mycket felaktigheter. Om dessa skall användas igen måste Susanne skriva en nyckel med rättningar. Speciellt till de rekommenderade uppgifterna!»
- Kanske går att hitta en mer uppdaterad bok, men annars bra»
- Globala förkastningar täckte bra in Jans del av kursen.»
- IE boken är bra men dåligt uppdaterad. Övningsboken är kass, för många fel i facit, hade fungerat bra om korrekta lösningar till rekommenderade uppgifter funnits tillgängliga.»
- Lite fler bilder i globala förkastnignar hade varit trevligt»

Globala Förkastningar - Jan Jörnmark, Lennart Ramberg
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»10 45%
4 18%
++»3 13%
Använde ej»4 18%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.95

Industriell Ekonomi, Textbok - Aniander, Magnus m.fl.
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»9 40%
8 36%
++»0 0%
Använde ej»4 18%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

Industriell Ekonomi, Övningsbok - Gessler, Fredrik m.fl.
22 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»8 36%
8 36%
++»0 0%
Använde ej»4 18%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.77

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Jan och Christian, bland de bästa jag haft, och Susanne var gör bra hon med!»
- Både Jan och Christian var mycket intressanta att lyssna på då man verkligen märkte att de var kunniga och tyckte om ämnet.»
- Positivt överraskad, alla får (+). Christian var riktigt bra som projekthandledare!»

Föreläsare, Susanne Kullberg
22 svarande

- -»0 0%
2 9%
OK»5 22%
14 63%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.63

Övningsledare, Susanne Kullberg
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»10 45%
9 40%
++»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.54

Föreläsare, Jan Jörnmark
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 31%
7 31%
++»8 36%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.04

Föreläsare, Christian Sandström
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 14%
9 42%
++»9 42%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.28

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Lärde mig mycket nytt på samhällsutvecklingen. Under övningarna gick det åt lite väl mycket tid till att skriva av siffror från boken.»
- Sammhällsutv föreläsningarna var svårt att följa med & anteckna till. Feedbacken på projektarbetet var bristfällig»

Föreläsningar - Industriell Ekonomi
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»12 54%
6 27%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

Föreläsningar - Samhällsutveckling
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»8 36%
6 27%
++»7 31%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

Övningar - Industriell Ekonomi
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 57%
9 42%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.42

Projektet
22 svarande

- -»0 0%
3 13%
OK»9 40%
8 36%
++»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.4

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Hemtentan är något av det stressigaste jag gjort under hela chalmerstiden!»
- En del frågor i hemtentan var väldigt luddiga, exempelvis "jämför med branschen". Jag känner inte till något företag som är att jämföra med Assa Abloy.»
- Långsamt tempo på industriell ekonomiföreläsningarna.»
- Vissa föreläsningar i ekonomi var långsamma och förklaringarna var ibland väl grundliga. Att jag tycker detta kan bero på att jag läst liknande kurser på gymnasiet.»

Föreläsningar
22 svarande

För långsamt»3 13%
Lagom»18 81%
För snabbt»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.9

Övningar
22 svarande

För långsamt»4 19%
Lagom»17 80%
För snabbt»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.8

Projekt
22 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»21 95%
För snabbt»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.04

Hemtenta
22 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»20 90%
För snabbt»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.09

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Hemtentan är skev tidsmässigt. Att plugga in formler/räkna kräver inte lika skarp koncentration som att skriva, därför är motsvarande timmar hemtenta mycket jobbigare.»
- Jag anser att hemtentan kunde haft lite mer ledning. Man spenderade väldigt mycket tid med att läsa sida efter sida med information, för att sedan inse att den är helt irrelevant och kan slängas. Man lärde sig dock massa intressant kring saker och ting, t.ex. transistorn...»

Hemtentan
22 svarande

- -»0 0%
4 18%
OK»12 54%
4 18%
++»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.18

Duggan
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 54%
8 36%
++»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.54

Grupprojektet
22 svarande

- -»0 0%
4 18%
OK»8 36%
7 31%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.4

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

Betyg
22 svarande

0 0%
13 59%
7 31%
2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.5

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Göra beräkningar och granska riktiga årsredovisningar under föreläsningarna eller övningar.»
- För lite Jan.»
- Tungt med respons på hemtentan. »
- Mer kursmaterial»
- Organisationen har varit riktigt dålig! Bara det faktum att det är flera som har fått som enda kommentar "rest dugga" på alla examina är skrämmande, vissa har inte ens fått reda på vad de har fått för resultat på varje del. Att sedan en kurs med 2 STORA och en mindre examinationsform inte har delat upp sina 7,5 högskolepoäng är riktigt dåligt. (kursen i sig har varit OK, men absolut inte organisationen)»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Ekonomiuppgifterna på hemtentan hade ett mycket bra upplägg.»
- Jan var oöverträfflig och bör konserveras till framtida teknologers belåtenhet.»
- Tror kursen hade varit hemskt mkt tråkigare om inte det hade varit Jan Jörnmark som hade samhällsutvecklingsdelen, annars har kursen varit helt OK.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Lärde mig mycket nytt på samhällsutvecklingen.»
- Innehållet i kursen helt OK, föreläsare bra, organisationen kass!»

Betyg
22 svarande

0 0%
1 4%
9 40%
10 45%
2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.59

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Kanske Sandström men han är för kär i sina undersökta ämnen så man har svårt att se att han kan se på saker utanför hans område. Luddigt men men..»
- En indiana Jones-föreläsare som lämnar ett enormt hål efter sig när andra föreläsare skall fylla det... Jans engagemang och personliga föreläsningar fångade intresset på ett för mig aldrig skådat sett på CTH.»

Föreläsare, Susanne Kullberg
21 svarande

Ja»3 16%
Nej»15 83%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.83

Övningsledare, Susanne Kullberg
20 svarande

Ja»2 11%
Nej»16 88%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.88

Föreläsare, Jan Jörnmark
22 svarande

Ja»7 36%
Nej»12 63%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.63

Föreläsare, Christian Sandström
21 svarande

Ja»6 31%
Nej»13 68%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.68

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!Kursutvärderingssystem från