ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Linjesjöfart och hamnar, SJO585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Lena Högberg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»10 27%
Cirka 20 timmar»11 30%
Cirka 25 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»2 5%
75%»10 27%
100%»21 58%

Genomsnitt: 4.36

- 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 55%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»30 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Läser sjökapten och tycker målen är rimliga och passar även oss med tanke på vår bakgrund av tidigare ämnen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 29%
Ja, i hög grad»22 64%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.67

- Lite väl simpel tenta då frågorna var kite väl lika föregående års examination.» (I viss utsträckning)
- lite konstig tenta, oväntade frågor» (I viss utsträckning)
- Fast ganska onödigt med en skrivtenta när vi lämnat in så mycket skrivuppgifter under kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»6 17%
Mycket stor»20 57%

Genomsnitt: 3.31

- Bra föreläsningar, extremt kompetent föreläsare. Men tentan hade klarats bara utav lära sig föregående års tentamen» (Ganska liten)
- mest för att jag inte var där, föreläsningarna jag var på var mycket bra» (Ganska liten)
- Mycket låg nivå på föreläsningarna, kändes som vi blev dumförklarade ibland.» (Ganska liten)
- Undervissningen har saknat en röd tråd» (Ganska liten)
- Undervisningen var bra för allmänbildning men hjälpte inte alls på tentan» (Ganska stor)
- Mycket nöjd med undervisningarna och den expert hälp man fått.» (Mycket stor)
- Tentan hade passerats utan närvaro på lektionerna. Undervisningen har dock hållit mycket hög klass och känts aktuell.» (Mycket stor)
- mkt bra föreläsningar, inspirerande och intressanta» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»12 34%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.28

- Kurslitteraturen var för dyr för mig och lånekön på biblioteket gjorde att jag aldrig fick tag i den ena boken.» (Mycket liten)
- Läste i böckerna en hel del, men tanke på vad dom kostar så kändes dom inte värda att köpa på grund av att det mesta som lärdes ut kom på föreläsningarna. dvs. 100% närvaro kom jag långt på» (Ganska liten)
- Har läst de stycken i böckerna som har känts intressanta men mycket fokus låg på informationen från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Vissa delar av böckerna är bra, vissa delar helt onödiga» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»25 71%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3.17

- De presentationer som läraren laddade upp var röriga och innehöll aldeles för mycket siffror.» (Ganska dåligt)
- odydliga powerpoint som lades ut på ping-pong. vart lite rörigt när mycket blandades när man skulle leta efter något speciellt» (Ganska bra)
- Skulle gärna haft presentationerna på kurshemsidan innan själva föreläsningen eftersom man då kunde läst på sig om ämnet innan föreläsaren hade sin genomgång. Tror att jag lär mig ännu mer på detta sätt.» (Ganska bra)
- Lite röriga filer i Ping Pong. Vissa power point slides fanns i upp till flera filer så det var svårt att hitta rätt på de föreläsningarna man letade efter. En bättre struktur där vore att föredra. Det gick åt väldigt mycket tid (och svärord) när man skulle hitta rätt på aktuell föreläsningspressentation.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»25 71%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 4

- Sara hade noll koll, men annars fick man svar på frågor. Bra om man kan fråga alla lärare.» (Ganska bra)
- Lars är en mycket kunnig man och kunna svara på mina frågor.» (Mycket bra)
- Föreläsaren har mycket bra upplägg på föreläsningarna och tar sig tid efteråt för att svara på individuella frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»25 69%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.91

- gött gäng!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 8%
Lagom»27 77%
Hög»3 8%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3

- Kursen var mycket intressant och gjorde att jag la mycket egenintresse på att forska vidare på det som jag tyckte var inttressant på fritiden. Kanske jag inte hade gjort om det hade varit massa annat. » (Lagom)
- Mycket att hålla reda på men samtidigt inspirerande och nyttigt information.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»2 5%
Låg»2 5%
Lagom»19 52%
Hög»12 33%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.22

- Skrev exarbete parallellt.» (Hög)
- Känns som att det totalt sett blev extra mycket jobb under läsperioden pga att samarbetet med parallellkursen Business Communication uteblev.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»5 13%
Gott»6 16%
Mycket gott»24 66%

Genomsnitt: 4.47

- Kul med bra gästföreläsare och bra lärare. » (Mycket gott)
- En förhållandevis tråkig kurs blir intressant tack vare Lars Green. » (Mycket gott)
- Bästa kursen hittils på Chalmers, och den mest engagerade föreläsaren. Stort plus för Lars Green. » (Mycket gott)
- topp fem!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna hittills.» (Mycket gott)
- Insett att jag kan en hel del om shippingbrandchen efter mina år på skolan.» (Mycket gott)
- Mycket intressant att lyssna på alla gästföreläsare.» (Mycket gott)
- Inspirerande kurs med stort fokus på vad som komma skall. Fick en att äntligen börja tänka till ordentligt på sin framtid.» (Mycket gott)
- Ett litet minus är strukturen i Ping pong Detta var dock ingentingmen tanke på föreläsaren som engagerade sig på ett så bra sätt som jag aldrig sätt av någon annan föreläsare under mina snart tre år på Chalmers!! Om alla föreläsare vore lika bra hadde förmodligen denna utbildningen varit i världsklass!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De flesta gäsrföreläsarna, några kanske man kunde skippat»
- Ralph och Lars!»
- Alla gästföreläsningar»
- Lars Green, otrolig resurs för institutionen.»
- Gästföreläsarna»
- Lars Green»
- introduktionen på alla förelässningar och gästföreläsarna. Jätte bra att det finns en röd tråd genom hela kursen»
- Kontinuerligt arbete med inlämningsuppgifter.»
- Forelesningene. Meget gode presentasjoner.»
- Nutidsorienteringen»
- Föreläsare och hans upplägg.»
- Gästföreläsarna»
- De bra gästföreläsningarna.»
- allt»
- Gästföreläsarna! Mycket intressanta och duktiga även om vissa presentationer kändes som mer eller mindre reklam för företaget i fråga.»
- Allt»
- Gästföreläsningar och föreläsare.»
- spaningen»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsare och Lars Greens engagemang för att lära ut Liner Shipping!!»
- Allt. En bra kurs som väl sammanfattar det man lärt sig hittills på programmet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tenta»
- Kurslitteraturen verkade helt onödig. Man klarar lätt av kursen utan att köpa litteraturen som kostar 1000 sek. Det borde ha räckt att dela ut något kompendium som man kunde plugga på.»
- Inget»
- Mer tydligt i starten av kursen vad vi ska få med oss från alla gästföreläsare och vad du tycker vi ska fokusera på»
- Tentan. Kändes dumt och föråldrat att sitts o skrivs på papper. Vem skriver på papper idag. En text behöver man arbeta med vilket blir ytterst begränsat med papper och penna.»
- Inte så mycket om business. Lite mer om shipping. »
- Tentan till att ge mer fördel av närvaro på lektionerna»
- Samarbete med kursen Business Communication.»
- Jag skulle önska mer om hamnar och om roro sjöfart»
- Ta bort föreläsningen med Lundalogik och någon annan som föreläser om SAP. »
- Försöka få till samarbetet med kursen Business Communication igen. Det känns som att ett samarbete mellan dessa kurser hade gett väldigt mycket mer och också underlättat grupparbetet i engelska kursen.»
- Uppladdningen av filer till Ping pong»
-
- Samköra med business communication som gjorts tidigare år»

16. Övriga kommentarer

- Bra jobbat av Lars Green! »
- Om ändå alla lärare hade samma engagemang, humor och kunskap som Lars Green! »
- Detta har vart en bra kurs med mycket intressanta inslag från den verklighet vi kommer att börja arbeta i.»
- Lars Green är en fantastiskt karismatiskt person med gott omdöme från samtliga elever. Han gör föreläsningarna innehållsrika och intressanta och lever sig in i det han sysslar med. 5 stjärnor till denne man, utan honom hade kursen inte varit vad den var!»
- Extremt kunnig och engagerad föreläsare i form av Lars Green, han borde få i uppdrag att styra upp hela Sjöfart och Logistik-programmet.»
- God jul :)»
- Mycket godt fag. Meget imponert. God lærer, med mycket kunnskap og forståelse for industrien. Gode erfaringer og "spaning",»
- En av de bättre kurserna på SOL!»
- Mycket bra kurs, mycket uppskattande med gästföreläsare, man får en mer "verklig" insyn i sjöfarten »
- Lars är bra suverän som föreläsare och inspiratör men behöver hjälp med det administrativa arbetet. Hade gärna haft kursen i årskurs 2 istället.»
- En av de bästa kurserna på hela SOL-programmet!»
- Bra undervisning av Lars med lite högre krav på oss studenter. Det har varit lite si och så med det under tidigare kurser inom SoL-programmet. »
- Tackar och bugar för en fantastisk föreläsare. By the way: Tack för tipset, Har nu läst boken "On China" under jullovet. Riktigt bra bok som jag tror vidgar mina kunnskaper ytterligare.»
-
- Lars Green är en inspirerande och kunnig föreläsare och man ser fram emot nästa föreläsning!»


Kursutvärderingssystem från