ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Materialadminisrtation, SJO320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»4 25%
Minst 35 timmar»5 31%

Genomsnitt: 3.37

- Tar tid att läsa hela boken samt de två grupparbetena!» (Minst 35 timmar)
- Två grupparbeten samt tentamen ledde till att man fick lägga ner mycket tid under kursen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.06

- Jag vet inte vad malen var..men var forkunskap kandes ok» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»9 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.06

- mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»7 43%

Genomsnitt: 3.12

- VERLDENS TRAKIGASTE BOK !!!!!!!!!!!!!!!!!!11» (Mycket liten)
- Föreläsaren säger att han går utifrån boken, men ändå känns det som han säger andra saker än vad boken fokuserar på och eftersom han inte har några ppt eller skriver på tavlan är det svårt att veta vad man skan anteckna och inte eftersom han säger att det står i boken...» (Ganska liten)
- Allt baseras ur litteraturen, (undantag tr. algoritm)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»6 37%
Ganska dåligt»7 43%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen kurshemsida så hade man tappat bort övningsuppgifterna var det svårt att skaffa nya. förel"saren hade bara diagram ifrån boken på ppt och sa att han inte kunde lägga ut de pga copyright men sökte man på nätet var det andra universitet där de till och med hade lagt ut samma diagram på nätet! Vi fick tillsagt att vi inte behövde övningsboken men sedan visade det sig att vi skulle kunna massa räkneuppgifter och dessa gick vi igenom ungefär EN gång på tavlan. Jag kan inte lära mig räkna uppgifter genom att se föreläsaren lösa de p åtavlan utan vill ha uppgifter att räkna. Vi fick uppgifter på en matematisk formel men till den fanns de inga lösningar så man hade ingen aning om man faktiskt hade löst de rätt...» (Mycket dåligt)
- fanns ingen hemsida, skulle uppskattas om det fanns med lite info, kurs pm, föreläsningar etc etc » (Mycket dåligt)
- Detta är den första kursen någonsin som EJ har haft kurshemsida. Detta är märkligt och oseriöst. Det måste gå att hitta kursmaterial o information på portalen, det är grundläggande krav. Som det varit nu visste man inte ens om kursen verkligen existerade förrän precis på slutet. » (Mycket dåligt)
- Hade ingen pa pingpong..saknade det bara lite iof» (Mycket dåligt)
- Det fanns ju inget på internet, så hade man missat när material delades ut blev det ju lite extra arbete för både lärare och student.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material var bra. Kursida fanns ej» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Läraren var dock svår att få tag på via mail, vilket försvårade vissa situationer.» (Ganska bra)
- Snabb på att svara på mail! =)» (Mycket bra)
- Alltid snabba och konstruktiva svar» (Mycket bra)
- Samma svar här som ovan, så länge det inte finns någon kurshemsida blir det omöjligt.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Grupparbetet ganska svårt och krävande» (Ganska bra)
- Bra nar vi kan valja grupper sjalva» (Mycket bra)
- Eftersom det ej funnits någon kurshemsida går det ej heller att få fram vilka mer som läser kursen.. » (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»9 56%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.93

- NSAB-fallet» (Hög)
- Eftersom att det var två stycker grupparbeten plus en tentamen, så anser jag att det den var för hög. Möjligivs även för hög.» (Hög)
- Så långt har det var den kurs med högst arbetsbelastning» (Hög)
- Grupparbetet gav en något för hög belastning» (Hög)
- Föreläsningarna gav inte speciellt mycket, boken är svår att förstå och eftersom vi inte fick några läsanvisnuingar visste man inte vad som var viktigt och inte. De matematiska verktygen vi skulle kunna kunde man inte öva på eftersom vi inte fått några övningsuppgifter förutom till ett verktyg men då fanns det inga svar så man kunde inte som man faktiskt hade förstått rätt. Vilket var en väldigt stress. Sedan på tentan kom det verktyget som var svårast och som vi gått igenom två gånger varav andra gåmgen var i ultra rapid. och jag kan inte lära mig använda matematiska verktyg om jkag inte får öva på de...» (För hög)
- För mycket med två stora arbeten på enbart 2 personer. Kanske fler personer per grupp eller mindre krav på det arbetet som inte var NSAB. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»2 12%
Hög»9 56%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 4

- Inte for hog » (Hög)
- Juridken tog mycket tid också samtidigt som två grupparbeten i logistiken plus prkatiksökandes med CV och personligt brev utsckick och utlandsstudier ansökan. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 12%
Godkänt»7 43%
Gott»5 31%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.43

- Det var otydligt upplägg, föreläsningarna var ostrukturerade. Boken förstår man häften av eftersom flöreläsaren säger att han går igenom det vitkiga som finns i boken men det han säger känns inte som det är de boken tar upp... och inga övningsuppgifter eller läsanvisningar» (Dåligt)
- Farid är trevlig men i övrigt har detta varit en mkt konstig o skum kurs eftersom ingen information eller kurshemsida existerat. » (Dåligt)
- enda något negativa var grupparbetet. Bra föreläsningar. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Undervisningen, genomgångarna»
- Presentationerna av de olika grupparbeterna var givande och jag lärde mig väldigt mycket.»
- Praktikfallen och arbetena, det var bra man lärde sig mycket»
- Det är bra med praktikfall, men kanske var ett för mycket»
- NSAB, kul arbete »
- Grupparbeterna, de var jättebra och man lärde sig mkt på dem»
- föreläsningsdisposition »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- TYDLIGARE 10% utdelning, uppgift 1 eller 2? Extra ordinärt?»
- Två stycker grupparbeten och en tentamen är för mycket. Man hinner knappt med. Om ni istället hade sammanfogat grupparbeterna till ett större hade det var enklare och smidigare. Jag ser gärna att läraren lägger ut föreläsningar online, även om det nu inte var färdiga föreläsningar så vet han/hon väl vad han/hon kommer att gå igenom och borde enkelt kunna gör en simpel Powerpoint för att lägga upp. Nu användes inte Ping Pong någonting. Man kanske är bortskämd när man vill ha föreläsningar online, men det är smidigare, det går inte att komma ifrån.»
- Bättre struktur! mer läsanvisningar och övningsuppgifter på matte-delen eftersom vi inte fick någon chans att kunna öva på de.»
- hade varit bra med lite mer informativa powerpoints från föreläsningar ifall man av någon anledning skulle miss en.»
- Naturligtvis måste det finnas kurshemsida!»
- Ge oss bättre direktiv vad som är viktigt att studera. Boken är för stor för att kunna hela. Vissa kapitel bör kunna skippas. »
- Boken ska bort !»
- mindre vikt av grupparbetet. Det muntliga grupparbetet känndes meningslöst, och var inte så prioriterat för många grupper. »

16. Övriga kommentarer

- Helt Okej kurs Farid»
- Mycket bra och kunnig lärare som jag vill ge bra kritik till. »
- Mycket rolig och bra kurs, samt bra föreläsare examinator»


Kursutvärderingssystem från