ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära, VSM031, VSM 031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-09
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 10%
Godkänt»8 16%
Gott»22 44%
Mycket gott»14 28%

Genomsnitt: 3.91

- Den borde ge fler poäng med avseende på arbetsbelastningen» (Godkänt)
- Rolig och intressant, men väldigt ambitiös kurs med väldigt omfattande och mycket innehåll.» (Gott)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 10%
Cirka 25 timmar»11 22%
Cirka 30 timmar»16 32%
Minst 35 timmar»17 34%

Genomsnitt: 3.91

- lade ner mer tid sista veckan t.ex., men bra med uppgifter utdelade över längre period eftersom man tvingas jobba tidigare också» (Cirka 25 timmar)
- Svårt att uppskatta. Periodvis väldigt mycket, andra perioder lite mindre. Men över lag har kursen krävt väldigt mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Är en kurs som kräver att man sätter sig in i det ordentligt och det tar mycket tid.» (Minst 35 timmar)
- Det har varit extremt hög arbetsbelastning i kursen.» (Minst 35 timmar)
- Sjukt hög arbetsbelastning. Man hann knappt andas innan nästa kursmoment skulle vara klart. » (Minst 35 timmar)
- Det var allelles förmycket tidskrävande saker än vad man fick utdelning för. » (Minst 35 timmar)
- helt fel att en av kurserna ska ta upp all tid, mats borde som PA inse att inte bara hans ämne kan ta upp en hel läsperiod.» (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»16 32%
100%»29 59%

Genomsnitt: 4.48

- Har försökt gå på alla föreläsningar. Räknestugor känns det som att det är för mycket folk på och övningar har inte gett lika mycket.» (25%)
- inte så mycket som jag i efterhand känner att jag borde deltagit i S.I-verksamheten. jag var bara på sista tillfället och den var jättebra, men svårt att vara med på när schemat krockar så mkt som det gjorde för at» (75%)
- I princip allt. Det har varit svårt att hinna gå på alla räknestugor och de har dessutom krockat med andra kurser. Det tycker jag är under all kritik att det får förekomma!!» (75%)
- mellan 80-90% kanske.» (75%)
- Missat någon enstaka timma.» (100%)
- Dock ej samtliga demonstrationsräkningar.» (100%)
- Nästan iallafall» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»7 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 44%

Genomsnitt: 3.22

- de mål som finns är alldeles för övergripande» (Målen är svåra att förstå)
- DE är väldigt få och tunt utformade! » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kunde vara lite fler mål och lite tydligare och mer förklarande om vad man ska lära sig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 65%
Nej, målen är för högt ställda»16 34%

Genomsnitt: 2.34

- Dock känns inte denna kurs som en 7,5 hp-kurs. Speciellt inte om man jämför den med andra 7,5 hp-kurser som vi har haft. Kanske snarare 9 hp då. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag kände i vissa delar av kursen saknade jag förkunskaper i linjäralgebra, detta löste sig men var ett ganksa stort stress moment innan man fick grepp om det» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är rimliga men inte arbetet man behöver lägga för att uppnå målen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt stor, omfattande, stressig och tar mycket tid. Bra kurs, men många moment och mycket att göra helt enkelt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker att kursens innehåll känns alldeles för stort för att vara en 7,5 poängskurs. Jag vet att både jag och många andra har tvingats lägga enormt mycket tid på denna kursen för att ha en chans att klara det. Så mycket tid att den kurs som legat samtidigt blivit lidande.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som att kursen innehåller för många moment för att vara 7,5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kursen motsvarar mer än 7.5 p tycker jag» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen(Konstruktionsuppgift, muntlig teoridugga och skriftlig tentamen) om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»5 10%
Ja, i hög grad»40 83%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.83

- Tentan kunde möjligen ha täckt in fler områden, men man ska ju inte klaga.» (I viss utsträckning)
- Bra examinationer, men många moment. Ett moment skulle kunna tas bort, eller halveras. Tre moment var för mycket i en och samma kurs. Kursen kändes mer som 15hp än 7,5hp. Jag tycker att teoriduggan var ett väldigt stort stressmoment, men jag känner att jag har lärt mig mycket av det också. Däremot tycker jag inte att man ska behöva memorera allt. Jag tycker att det borde räcka att man förstår och kan förklara ett bevis. Utantill känns väldigt väldigt gammaldags! Konstruktionsuppgiften var väldigt bra. Däremot tycker jag att rättningen var väldigt slarvig. Jag har hört många som har fått felrättat och därför har suttit och räknat samt kontrollerat i onödan. Det kräver onödig tid och energi som inte finns. Det är inte okej enligt mig!» (Ja, i hög grad)
- Det var nästan för många delar men dock hjälpte de faktiskt varandra i viss del.» (Ja, i hög grad)
- Tycker att konstruktionsuppgiften var mycket bra. Den muntliga duggan kändes helt onödig då de flesta bara stressade sönder för att hinna trycka in denna "Utantillkunskap" för att sen glömma den direkt. Tentan hade ett bra upplägg men jag är mycket skeptisk till att tentan var så stor när den endast skulle representera 4,5 poäng. Då är det ju konstigt att man gör en tenta som är så stor att man tom måste lägga till en timme på tentamenstiden. » (Ja, i hög grad)
- För mycket?» (Ja, i hög grad)
- Alldelles för hög grad.» (Ja, i hög grad)
- dock känns det dumt att 4,5 hp som ju tentan är på ska examineras på 5 timmar. Tentamen är snarare på hela kursens 7,5 hp eller är tentamen på 7,5 hp och övriga moment fortfarande på 3hp» (Ja, i hög grad)
- Jag gillade tentan och tentans struktur. Ingen extra med godkäntdel, överbetygsdel osv.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna(FÖ) varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»26 53%
Mycket stor»13 26%

Genomsnitt: 3.06

- Känns som föreläsningarna endast handlade om bevisen, dock lärde jag mig ganska mycket av dem. » (Ganska liten)
- Enbart bevis..» (Ganska liten)
- Ibland var de för teoretiska och väldigt lite fastnade» (Ganska stor)
- Bra föreläsnigar. Däremot tyckte jag att det var sjukt dåligt att vi fick läsa in FÖ12 själva. Man tappade väldigt mycket på det viset och förstod inte lika bra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har egentligen bara varit till hjälp för duggafrågorna känns det som, dock har ju de i sin tur hjälpt till med resten. » (Ganska stor)
- Det känns dock inte ok att Mats lägger 10-20 min på kursadministration i början av nästan varje föreläsning på något som skulle kunna sammanfattas så mycket snabbare. Dessutom när han sedan får dra över med 10-15 min i slutet. Sen är det inte OK om man fått klagomål att säga att "dåliga saker kommer folk ihåg så det fortsätter vi med". Man kan nämligen inte se vad det står på OH-bladen om man inte sitter på främsta raden, samt på rätt sida av salen och alla kan inte sitta där. Det är så plottrigt att man inte ser något på OHn, bättre då att antingen visa en PP-slide eller inte visa något alls.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har demonstrationsräkneövningarna (DR) varit för din inlärning

48 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 14%
Ganska stor»20 41%
Mycket stor»20 41%

Genomsnitt: 3.22

- Har gått på för få för att kunna betygsätta» (?)
- Har ej närvarat» (Mycket liten)
- De är bra, men de skulle kanske kunna vara tydligare för det skulle vara bra om de gav mer. De är bra att få hjälp att se hur man räknar olika exempeltal, samt att ha anteckningarna som stöd när man räknar själv. Däremot hanns planerade tal nästan aldrig räknas. Planeringen borde definitivt kollas över. (Det skapar onödig stress när tal inte hinns med. Planera då istället för rimlig mängd tal som hinns med!)» (Ganska liten)
- Skönt att ha men jag lärde mig nog inte jättemycket.» (Ganska liten)
- Ibland bra, ibland mindre bra. Kunde bli lite "segt" när man gjorde en uppgift på två timmar.» (Ganska liten)
- Jag skulle önska att man gjorde mer tydliga räknesteg som man också höll sig till. Jim var bättre på detta. Men känns (i allmänhet i alla kurser) som att räkneövarna nämner lite fort att "det sättet ni har lärt er är ju genom att göra ..... men det blir ju lite långt för en sån här lätt uppgift, om man inser att .... så är uppgiften klar sen". Det är inte riktigt det vi ska öva oss på utan att på ett logiskt sätt angripa uppgifet, enligt mig i alla fall. » (Ganska stor)
- speciellt sara gjorde jättebra räkneövningar!» (Ganska stor)
- Bra att få se lösningsgångar till uppgifter.» (Ganska stor)
- Speciellt sammanfattningarna på övningsräkningarna har varit bra. Jättebra att lösningsförslagen också finns på internet så att man kan gå igenom allt hemifrån och i sitt eget tempo. Bra att kunna titta på lösta exempel. Jim får en guldstjärna för att han e så pedagogisk.» (Ganska stor)
- olika mycket hjälp av olika uppgifter och olika lärare» (Ganska stor)
- Det var sällan man kunde lösa uppgifterna enbart med kunskap från föreläsningarna och boken så det här var bra.» (Mycket stor)
- Exempelräkning år riktigt bra!» (Mycket stor)
- Vill ha fler "Grundläggande exempel 101" på saker. Tydlighet i beräkningsgångar och användandet av formler.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning

48 svarande

Mycket liten»15 31%
Ganska liten»14 29%
Ganska stor»14 29%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.18

- Återigen, var inte på en enda, så vet ej kvalitéen» (?)
- För få övningsledare, så man hann inte få så mycket hjälp.» (Mycket liten)
- Har ej närvarat» (Mycket liten)
- Har knappt gått på dessa tillfällen då kölistan är enorm, ljudnivån är hög och det är svårt att koncentrera sig.» (Mycket liten)
- prioriterade bort de flesta. ganska dumt. pluggade själv istället eller inte alls (sköt upp det), borde kanske varit på fler» (Mycket liten)
- Räknestuga funkar inte med en lärare och 15-20 pers som alla behöver ca 30 min hjälp vardera... Fler lärare eller tidsbegränsning per elev.» (Mycket liten)
- Skulle vara bra om det fanns fler lärare på plats. Ibland fick man vänta hela lektionen på att få hjälp. » (Ganska liten)
- Kunde varit bra om man inte fick hjälp en gång vartannat tillfälle.» (Ganska liten)
- För långa köer för att få hjälp!» (Ganska liten)
- De är bra. Men det har varit svårt att få hjälp ibland. Jag har inte hunnit eller kunnat gå på alla pga schemakollision. Inte bra!» (Ganska stor)
- Räknestugorna var bra men för få/sällan!!» (Ganska stor)
- tycket dock att det kunde ha behövts fler lärare för man hann nästan aldrig få hjälp.» (Ganska stor)
- Dock har folk ställt väldigt många frågor så man har fått sitta och vänta ett bra tag innan man fått hjälp. Känns som man till nästa år får ha en gräns, typ på två frågor eller något. Eller fler lärare-» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

mycket liten»6 12%
Ganska liten»21 42%
Ganska stor»15 30%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.46

- kände inte riktigt att jag hann läsa igenom hela boken annars verkade den vara väldigt bra. och det borde funnits tentor (gamla) utan lösningsförslag inklippta» (Ganska liten)
- Boken var inte till mycket hjälp vid problemlösning och därför läste jag inte så mycket i den.» (Ganska liten)
- Boken var ganska dålig i sig men fungerade som ett ganska bra komplement till föreläsningarna! Andra hjälpdokument som lades ut har varit bra!» (Ganska liten)
- Tyckte kursboken var krånglig.» (Ganska liten)
- Tycker att boken är lite rörig. Svårt att läsa i den. » (Ganska liten)
- jag har ju använt mig av räkneuppgifterna, de var bra! boken kunde jag använt mer, tror jag. » (Ganska liten)
- Boken har varit ganska bra, men lite på ytan ibland. Exempeltalen är bra, men det har varit mycket som har varit fel i facit. Det borde verkligen kollas igenom!!! För det är så irriterande och tar onödig energi när man sitter och räknar om ett tal i 3 timmar som var rätt från början pga. fel i facit. Inte okej!» (Ganska stor)
- Boken kunde varit tydligare på en del ställen. Formelsamligen kan behöva förtydligas den med.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»21 42%

Genomsnitt: 3.34

- Bra! » (Ganska bra)
- Svaren till tentan har inte kommit ut....» (Ganska bra)
- Väldigt bra med info på kurshemsidan.» (Mycket bra)


SI

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

49 svarande

20 40%
1-2»13 26%
3-4»8 16%
5 eller fler»8 16%

Genomsnitt: 2.08

- AT var dubbelbokade.» (0)
- sista.» (1-2)
- Tentaspecialen.» (1-2)
- Peridoen var så tung så att jag inte orkade engagera mig i SI också även om det hade varit bra för min inlärning. » (1-2)
- SI är bra!!» (3-4)

13. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

29 svarande

Mycket viktig»8 27%
Viktig»11 37%
Lite viktig»2 6%
Inte viktig alls»8 27%

Genomsnitt: 2.34

- Att diskutera kring de svåra delarna i kursen förhöjer kunskaperna i ämnet!» (Viktig)
- Jag deltog i så få. » (Inte viktig alls)
- Det var inte så speciellt bra tal tycker jag. Jag känner inte att det gav så mycket.» (Inte viktig alls)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 16%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»13 26%
Har ej sökt hjälp»6 12%

Genomsnitt: 3.34

- Många som vill ha hjälp, och ofta endast ett fåtal som hinner få det då dessa personer har en hel lista med tal de vill ha hjälp med.» (Ganska dåliga)
- de frågor som man hade ansågs för triviala och enkla, borde inte vara så svårt att svar på en rak fråga.» (Ganska dåliga)
- LÅng väntan» (Ganska bra)
- Dåligt på räknestugorna, men bra att kunna få hjälp hos er (Jim var inne och kunde hjälpa varje gång vi gick dit, både på och utanför jourtiderna)» (Ganska bra)
- speciellt i pauser mellan föreläsningar eller på räknestuga, eller via mail. men jag har mest frågat klasskamratrer istället» (Ganska bra)
- Bra med jourtid, men det har varit svårt ibland att få hjälp på räknestugorna.» (Ganska bra)
- Lärarna har utefter sin förmåga varit behjälpliga så mycket de kunnat, tror dock att det kan vara nyttigt med ytterligare en hjälpande hand i kursen.» (Ganska bra)
- Som sagt, alldeles för mycket väntetid på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Jourtid=bra» (Mycket bra)
- Bra med en utsatt tid när man kan komma upp till kontoret och fråga» (Mycket bra)
- Första gången jag upplever att man är välkommen till lärare på institutionen efter "ordinarie skoldag" Guldstjärna!» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»33 67%
Har ej sökt samarbete»6 12%

Genomsnitt: 3.91

- många jobbar bara för sig själva i klassen. v verkar jobba mer tillsammans...» (Ganska bra)
- På AT har det funkat jättebra. Vi har alla varit väldigt långt efter i räkningen, vilket har utgjort stor stress, men sista veckorna under tentaplugget har det kännts jättebra och vi har hjälpt och stöttat varandra.» (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 6%
Hög»21 42%
För hög»25 51%

Genomsnitt: 4.44

- iom att vi hade projektkurs samtidigt som man gärna prioriterade och så många arbetsuppg sammtidigt, så blev belastningen hög. men det är bra att man lär sig planera o prioritera» (Hög)
- Jag tycker främst att den muntliga duggan var den som skapade högst arbetsbelastning på kursen.» (Hög)
- Gör det till en större kurs, fler HP.» (För hög)
- Utan duggan och konstruktionsuppgiften hade det nog känts som en vanlig nivå... » (För hög)
- Absolut för hög! Hållfastheten är en stor kurs, och för omfattande enligt mig. Intressat men för mycket. Det har kännts som 15hp.» (För hög)
- För många moment på för kort tid. Hade velat lära mig den här kursen ordentligt men känns som om man inte hann räkna någonting då all tid gick åt kontruktionsuppgiften och duggafrågorna. Tiden för räkning blev i princip de två dagarna mellan materietentan och denna tentan.» (För hög)
- För mycket att göra, har inte haft ledigt på flera månader tack vare denna kurs. När man väl var klar med bevis och k-uppgift insåg man att man låg fyra veckor efter i uppgifterna eftersom man var tvungen att fokusera på de andra uppgifterna. Ska ni ha bevis och k-uppgift kan ni väl hoppa över övriga uppgifter de veckorna? Jag vet att bevisen är med i planeringen som uppgifter, men det är inte direkt så att man kommer ihåg alla bevis efter man gjort dem en gång. » (För hög)
- jag satt i princip konstant sista tre veckorna och då hade jag ändå gjort mycket under de övriga veckorna under läsperioden. » (För hög)
- För många uppgifter i förhållande till den hjälp som fanns att få. Lösningsgångar hade underlättat _ENORMT_» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra på en gång! För mycket stress försämrar inlärningen. K-uppgiften borde prioriteras så att man kan fokusera på att lära sig så mycket som möjligt av den!» (För hög)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 4%
Hög»15 30%
För hög»32 65%

Genomsnitt: 4.61

- Kursen som låg parallellt med hållfen var svårare än väntat!» (Hög)
- Lp2 på AT har varit VÄLDIGT stressig och påfrestande konstant (det är värsta perioden hittils), man har inte pustat ut på två månader uatn bara laddat om och laddat om fastän man har slut på kraft. Jag har mått dåligt under hösten av all stress, och det vet jag att i princip alla andra i min klass också har. Jag har kännt att jag inte orkar mer, och att varje dag har kännts tung. Det har varit en orimlig arbetssituation. Man jobbar minst 8-20, om inte senare (ett tag kom jag hem vid 22 och som senast vid midnatt). Och vi är så effektiva som vi kan och planerar allt vad som går. En klasskompis uttalade sig: "man är glad om man hinner laga middag när man kommer hem på kvällen". Så tycker i alla fall jag inte att det ska vara!!» (För hög)
- se ovan.» (För hög)
- poängen mellan hållfasthetslära och materie-och vågteori borde omfördelas.» (För hög)
- man klarar detta tempot i en eller två perioder men inte mycket mer. man ju ingen fritid!» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 10%
Godkänt»13 26%
Gott»15 30%
Mycket gott»16 32%

Genomsnitt: 3.85

- Pga arbetsbelastningen. » (Dåligt)
- Intressant kurs men känns som att man försökt tryckt in alldeles för mycket i de poäng kursen representerar. Vore kanske en idé att utöka poängen eller ta bort någon del.» (Godkänt)
- Bra kurs men väldigt stressig och mycket att göra.» (Gott)
- Tycker att det verkar som en rolig kurs. Det är bra med konstruktionsuppgiften och duggafrågorna ger en bra teoretisk grund. Dock blev det bara för mycket för att man skulle hinna och orka lära sig grejerna ordentligt. Känns som om kursen motsvarar mer än 7,5 poäng. » (Gott)
- En nyttig och konkret kurs!» (Gott)
- bra pedagogiskt, bra föreläsare mats!» (Mycket gott)
- Känns som en nödvändig kurs» (Mycket gott)
- Tung kurs. Mycket nytt och ganska svårt att lära, dock känns allt relevant och intressant. Mats Ander är det helt överlägset bästa föreläsaren vi har haft hitils, vilket i princip ger hela betyget.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- DR»
- Konstruktionsuppgiften och Muntan. De var väldigt jobbiga att plugga till men de gav väldigt stor förståelse»
- Konstruktionsuppgiften»
- Mats Ander»
- Det mesta har varit bra»
- Mats Ander föreläser bra! Konstruktionsuppgiften är bra. Annars vet jag faktiskt inte. Jag tycker att rätt mycket i kursen borde förändras (se kommentarer).»
- De olika delarna och momenten under kursen, de visade sig vara till god hjälp.»
- Allting, trots att den muntliga duggan gav intrycket om att vara totalt värdelös så visade det sig vara helt tvärt om. Den tillsammans med konstruktionsuppgiften gav en väldigt bra grund.»
- Jag tycker att konstruktionsuppgiften var väldigt bra och att jag lärde mig väldigt mycket av vad kursen gick ut på under den. Jag tycker att det var väldigt mycket att lära sig alla duggabevisen men jag tyckte de var bra att kunna. Kanske kan duggan delas upp i två delar så att man bara behöver lära sig hälften så mycket åt gången.»
- räkneövningar och inlämningsuppgift»
- Räkneövningarna och k-uppgiften.»
- K-uppgiften.»
- Den extremt bra informationen och upplägget av kursen»
- Mats ander. ENgagerad och kunnig.»
- Bra att man får delpoäng för de tidskrävande delmomenten.»
- Bra att Mats går igenom vad som sades på utvärderingsmötena, kan dock sammanfattas fortare och bör inte läsas upp så att allt tolkas som Mats vill att det ska vara (alltså att inget kommer ändras oavsätt vad folk eg tycker)»
- Väldigt bra med att ha både föreläsningar och demonstrationsräkneövningar. Även räknestugorna är jättebra att ha. Konstruktionsuppgiften var både väldigt kul och lärorik! Det var samtidigt kul att för en gångs skull använda matlab så att man förstod vad man gjorde till skillnad mot i mattekurserna då man använder det fast inte förstår vad man gör. »
- duggan och konstruktionsuppgiften, tidskrävande men bra!»
- Konstruktionsuppgiften var ett väldigt effektivt sätt att lära sig på. Tycker även fördelningen med jobb under läsperioden var bra. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Mats Ander, en riktigt bra föreläsare.»
- Konstruktionsuppgiften, den knöt på ett bra sätt ihop teorin.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort over head. Det fungerar inte att sitta längst bak, man ser inte någonting. »
-
- Räknestugorna. Skulle det fungera om man får skriva upp vilket tal det är man vill ha hjälp med, så kan fler personer som funderar på samma fråga även de få hjälp samtidigt? Demonstrationsräkningarna. Att gå igenom ett tal på mer än 45 min känns inte som effektiv inlärning. De skulle kunna effektiviseras mycket mer tror jag, genom bättre förberedelse hos läraren.»
- tentor utan lösningar bör finnas tillgängliga»
- Muntlig dugga på bara bevis känns som en sådan sak som borde ligga på överbetygsdelen av kursen. »
- Jag hade gärna sett att den muntliga duggan bestod av två delar så att man inte behövde lära sig allt till ett enda tillfälle, det skulle nog få den att kännas överkomligare.»
- Mindre mängd i kursen. Bättre RÖ. Minska på ett examinationsmoment. Se annars kommentarer ovan.»
- Fler lärare!!»
- Fler övningsledare till räknestugorna. Själv frågade jag inte så mycket efter hjälp men de som verkligen behövde fick vänta på tok för länge.»
- Jag tycker att det var väldigt mycket att lära sig alla duggabevisen men jag tyckte de var bra att kunna. Kanske kan duggan delas upp i två delar så att man bara behöver lära sig hälften så mycket åt gången.»
- Byt duggan mot att kanske ha 5 st bevis ist altrenativt ha bevisen som en överbetygsdel på tentan. Fler lärare på räkneövningarna och mindre tenta.»
- Rättningen av k-uppgiften var väldigt hård!»
- Föreläsningarnas innehåll. »
- mer matlab tillfällen med lärare»
- Terminsupllägget på AT. Detta är inte kursspecefikt, men hade vi haft ett vettigare terminsupplägg hade jag gått på räknestugor och övningar, kanske även SI-verksamhet. Tyvärr så har vi haft för mycket att göra under läsperioden vilket gör att hela tiden olika kurser krockat med varandra. Det man går igenom med matriser känns lite jobbigt och oförståbart utan LinALg, parantes möjligtvis, men hade vart skönt att kunna få det förklarat på nåt annat sätt/snabbt gå igenom vad ett egenvärdesproblem är.»
- Lärarna borde verkligen prata igenom om vad det godkänner i konstruktionsuppgiften. Den ena gruppen fick klart godkännt medan en annan med samma "fel" fick lägga ner massor av extra timmar. Inte alls rättvist. »
- ta bort OH-bladen. man ser inget och de är kladdiga, tom det nya»
- Duggafrågorna var väldigt bra för att lära in teorin, men jag tycker att man skulle kunna ändra upplägget på den muntliga duggan. Nu blev det att man pluggade in teorin för att kunna den utantill till duggan. Visst lärde jag mig dem, men det känns samtidigt som att jag kommer glömma dem ganska snabbt när man var tvungen att plugga in dem på det sättet. Jag tycker att det hade varit bättre om man hade fått ha med sig sina anteckningar till duggan och fått använda sig av dem när man redovisar med overhead. För att kunna redovisa även om man har anteckningar måste man förstå resonemanget i varje härledning och om man förstått detta skulle visa sig vid redovisningen tror jag. Man skulle på detta sätt kanske få bättre diskussion kring frågorna och man hade lärt sig och kommit ihåg dem bättre. »
- upplägget på tentan, en del med uppgifter för de som vill klara godkänt och ytterligare en del för de som vill ha överbetyg. liknande flervariabeln. I dagsläget motsvarar tentan betydligt mer än 4.5 p!»
-
- mats borde kanske ändra på sitt upplägg,, det har ju varit med i 15 år, och dom sakerna som vi studenter anmärkte på försvarar han med "det som är dåligt sparar vi, för då minns (lilla eleven) ni".»
- Muntan. Skär ner antalet uppgifter eller förändra formen. Övandet/pluggandet inför muntan stal allt som allt löjligt mycket tid, energi och ork från andra delar av kursen. Det mynnade mer eller mindre ut i att nötte in "bevisen", utan att ha förstått särskilt mycket av dem. I min ödmjuka mening orsakade muntan mer skada än vad den gjorde nytta.»
- Berätta tidigare att det vi lär oss till duggan också hjälper oss på tentan, annars känns det lite onödigt att lära sig alla frågor för att kunna besvara en.»
- Duggan var mer stjälpande än hjälpande! Uppgiftens upplägg uppmuntrade till att råplugga in teorin utantill utan att egentligen reflektera över den. Varför inte låta studenterna ha stödanteckningar med sig till redovisningen alt. lägga fram det som en diskussionsuppgift? Tror absolut att man lär sig mer om man får vrida och vända på det och känna att man inte är helt utelämnad när man går fram. Oavsett hur ambitiös eller duktig man är tycker jag att 16 härledningar är orimligt!»


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- Mycket bra av Sara att lägga ut materialet till övningarna på hemsidan så kan man fokusera på att hänga med och lyssna under exempelföreläsningarna i stället för att anteckna som ett djur. »
- Ett tack till samtliga inblandade för en bra kurs!»
- bättre info om vad man får ha med på tentan. ALLT som får tas med ska stå i Kurs-PM och ska inte tas upp luddigt på sista föreläsningen.»
- mats har gjort sitt på den här kursen anser jag. det finns ingen entusiasm att förändra något till det bättre, det som är dåligt kommer man ju ihåg, enligt honom. Sara har ett lite för stressat tempo under demoövningarna, jag skulle fått ut mycket mer av övningarna om hon tagit sig tid att förklara, trots att hon kanske då inte kunnat gå igenom lika många uppgifter på tavlan. Jimmy är väldigt pedagogisk, försök behålla honom!»
- Bra kurs. Gillade den. Tumme upp.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från