ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik H11, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»7 28%
Cirka 25 timmar»8 32%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»21 84%

Genomsnitt: 4.8

- Mycket bra upplägg på föreläsningarna. Bra med gästföreläsare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 40%

Genomsnitt: 2.76

- Många skilda områden. Svårt att förstå nivån.» (Målen är svåra att förstå)
- Per Öhl var väldigt bra på att visa fram vad som skulle göras och kunnas. Organiserad! Stort plus. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 57%
Nej, målen är för högt ställda»9 42%

Genomsnitt: 2.42

- Dock fruktansvärt skilda förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är mycket att läsa och lära sig i kursen, tentan var enklare än förväntat, men det var mycket jobb för en 6 poängskurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- 6 högskolepoäng är orimligt lite för all den kunskap som efterfrågas till tentamen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Orimligt att man ska få in så mycket fakta på 5 poäng » (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket att läsa för 5.2hp» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 41%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.7

- Iom att det är så mycket att läsa, men poängtalet på kursen endast 6, så kunde tentan varit lite mer specifik och konkret. Det var en del "dumma" frågor (Vilket många av oss iof förväntade sig med tanke på några av föreläsarna...)» (I viss utsträckning)
- Bara en bråkdel av det man lärt sig kunde man redovisa. En dugga på varje område hade varit guld. Laborationer är kul och lärorikt men det säger ingenting om vad den enskilde studenten kan.» (I viss utsträckning)
- Vissa frågor var svåruppfattade/knepigt formulerade» (I viss utsträckning)
- Det är inte okej att ge ut 4 år gamla tentor när de nya ej är liknande.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 3.04

- Svarvdelen med Kinander och Per Öhls delar av undervisningen var viktig. Per Öhl är en bra lärare, Anders Kinander önskar nog dock att han var på ett helt annat ställe. Resterande behövde man inte gå på, de var generellt ganska dåliga (syftar till pulverföreläsningen och gjutningen med Kenneth). Svetsföreläsaren var duktig och inspirerande, dock ganska meningslös föreläsning. » (Ganska stor)
- Gästföreläsare kan vara bra, den om svettsning, eller väldigt svåra och insnöade, tillverkning från pulver» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»14 56%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.96

- Powerpointen var främst till hjälp» (Ganska stor)
- Boken var till god hjälp, men kompendium på hemsidan var inte till så mycket hjälp.» (Mycket stor)
- Boken klarar man sig helt utan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»17 68%

Genomsnitt: 3.64

- Riktigt dåligt att inte en av öhls egna tentor ligger uppe med facit. Även om kunskapsnivån är densamma så vill nan ha frågeformulerimgen så man bet vad som frågas efter närande ser tentan sen och inte måste ägna halva uppgiften åt det.» (Ganska dåligt)
- Lektionerna var ute i god tid på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Bra att alla föeläsningsbilder och övningar snabbt kom upp på kurshemsidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»7 28%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.44

- Eftersom det är så många olika föreläsare som sätter samman tentan så är det svårt att få tag i rätt person om man har någon fråga» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»10 40%
För hög»8 32%

Genomsnitt: 4.04

- För höga mål/krav för bara 6 högskolepoäng. Det förväntas för mycket.» (För hög)
- Det funkar helt enkelt inte. De andra kurserna får för lite tid för denna kräver så mkt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»14 56%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4.12

- Svårt med två tunga tentor nära inpå varandra» (Hög)
- När alla tre kurserna hade saker att göra(redovisning, labb, räkning) så var arbetsbelastningen orimligt hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»4 16%
Godkänt»5 20%
Gott»11 44%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.52

- Alldeles för omfattande och stor kurs för att kunna vara 5 högskolepoäng. Detta måste tas till hänsyn när man utformar en kurs, då denna var klart större än någon 7,5 hp kurs vi har läst och kursen i sin tur bara är på 5 hp. Mycket ansträngningar och möda har lagts ner på bekostnad av sen andra kursen. En omformning av kursen är väldigt önskevärt där målen tydliggörs och tentamen prövar förståelse framför detaljfrågor som för en högskoleingenjör är helt värdelösa i utbildningssyfte. » (Dåligt)
- Anser produktionsliknande kurser tråkiga, och ofta ganska så flummiga och spretiga. Detta var en bred kurs, med mycket att lära sig, svårt att täcka alla områden. Tråkigt ämne. » (Godkänt)
- Mycket intressant ämne och roliga labbar» (Gott)
- Mycket intressanta föreläsare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var bra. Per Öhl gör det bra, ordning och reda på den mannen. »
- Laborationerna. Tycker synd om de grupperna som aldrig fick en riktig svarv-lab.»
- försöka att hitta nån annan lärare till PM avsnittet.. katastrofalt utan boken hade man inte ens vetat vad PM stog för»
- Laborationerna, kul med flera olika föreläsare också.»
- Labbarna»
- Gästföreläsaren på svetsning. Skaka gärna fram fler föreläsare som faktiskt visar liknande intresse och entusiasm för det de föreläser om, det är vi i allmänhet inte bortskämda med.»
- Labbarna, gästföreläsning om svetsning »
- Gästföreläsningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer entusiastiska föreläsare hade ju inte skadat»
- Den sk. salen som vi höll till i. j243. Helt värdelös sal. Små bord och små hårda stolar. Verkar nästan som Chalmers tror att alla sitter med Ipads och gillar design före komfort. Jag är ledsen men vi är inte riktigt där än.. Steget härifrån till en riktig hörsal är fruktansvärt långt. »
- Smallna av ämnet lite, kursern är i nuläget alldeles för bred. »
- Räkneövningar, Lektioner där man antecknar.»
- Jämnare fördelning mellan delämnena, mindre djupdykning på t.ex skärande, och lite mer på övrigt.»
- Gästföreläsaren om pulver bör göra sin föreläsning på en mer allmän nivå än att gå in så djupt som han gjorde»
- Schemalagda övningtillfällen där man själv får lösa uppgifter med en närvarande lärare»

16. Övriga kommentarer

- Hållfasthetlära är nödvändig förkunskap. Det räcker inte med någon fjollig light variant.»
- Mycket för 6p men väldigt intressant.»
- Per Öhl, är kanon att ha i kursen!»


Kursutvärderingssystem från