ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


CAD och programmeringsteknik Ht11 VSM171, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2011-01-09
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

2. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zipfiler, etc

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T. ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

4. CAD/BIM: Har du erfarenhet av CAD/BIM-system från tidigare?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


Undervisning

6. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och dataövningar

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

8. CAD/BIM: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0


Målsättningar och färdigheter

10. CAD/BIM: Hur begripliga är kursdelens mål?

0 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydlig vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 0

11. CAD/BIM: Har du använt REvit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

12. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

13. Motsvarade Matlab -tentan kursdelens målsättningar dvs examinerades du mot målen?

0 svarande

Inte alls»0 0%
I någon mån»0 0%
I huvudsak»0 0%
I hög grad»0 0%
Vet ej, har ej läst målen»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Progr: Har du använt Matlab på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget initativ".

0 svarande

Ja»0 0%
Nej, Men kommer troligen att göra det i framtiden»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


Sammanfattande frågor

15. CAD/BIM: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0

16. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0

17. CAD/BIM: Vad bör främst bevaras till nästa år?

18. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

19. CAD/ BIM: Vad bör främst förändras till nästa år?

20. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

21. Övriga kommentarer


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från