ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Kretsanalys, EMI084

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-19
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»13 34%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»12 31%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»10 26%
100%»26 68%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

38 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»7 18%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 2%
Målen är för lågt ställda»1 2%
Målen verkar rimliga»26 68%
Målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 3.44

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 13%
Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»9 24%
Ja, i hög grad»22 59%

Genomsnitt: 3.29


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»11 29%
Mycket stor»23 62%

Genomsnitt: 3.54

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»14 37%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»6 16%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.1

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»27 72%

Genomsnitt: 3.64

8. Hur bra har övningarna fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»16 43%

Genomsnitt: 3.32

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»11 30%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»9 25%

Genomsnitt: 2.88

10. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»18 48%

Genomsnitt: 3.37

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Det var problem med utrustningen i labet när vi hade laboration.»
- Bill är en grymt duktig föreläsare och väldigt pedagogisk.»
- Boken är väldigt dålig på att förklara, har alldeles för mycket onödig text och man vet aldrig om det är rätt eller fel i deras facit. Som tur är behöver man inte ens titta i boken om man går på Bills föreläsningar och övningar för han förklarar på ett grymt sätt!»
- man förstod inte vad man skulle göra på labbarna så labb-pmet behöver förbättras väldigt mycket»
- Tycker att det överlag har varit väldigt bra, tyvärr var labbarna lite dåliga pga. Trasiga komponenter osv.»
- Jag tycker att övningarna fungerade dåligt i början av kursen. Det var mer likt föreläsningar, man kunde inte sitta där och räkna och ställa frågor. Detta gjorde att det var svårt att hänga med eftersom man hade missförstått grundläggande saker, och då kunde man inte gå vidare till nästa del och räkna. Hade man bara fått det bättre förklarat under en övning direkt när man kört fast hade man legat bättre i fas och inte behövt känna sig så stressad i slutet av kursen.»
- Kommentar angående kurslitteraturen, det var fel i litteraturen hela tiden, men det var jättebra att Bill kom ut med rättningar till kapitlena, men jag tycker att man bör byta ut boken och leta efter någon som räknar rätt. Man blir inte heller så sugen på att räkna tal när man bara fastnar och inte vet om man själv tänkt fel eller om boken skrivit fel. laborationerna fungerade inte bra p.g.a. att oscilloskopen inte fungerade vid andra labben, förövrigt var labbhandledarna väldigt duktiga!»
- Jag har lärt mig denna kurs på föreläsningarna, de motiverande inlämningsuppgifterna, de riktigt lärorika övningarna. Men INTE med hjälp av boken. Den öppnade jag i första perioden men i andra perioden har den inte öppnats nästan något. Bills utlagda övningar är mycket bättre, dåliga beskrivningar i boken.»
- Kurslitteraturen måste förbättras dramatiskt. Väldigt få frågor fanns med i facit och i 90% av fallen kom svaren från föregående upplagan av boken och därmed inte stämde. Dessutom saknades härledningar och förklaringar på svaren helt och hållet. Bill fick komplettera få uppgifter som han tyckte var viktigast med ett fungerande facit.»
- Tycker att det borde finnas möjlighet att göra om den praktiska laborationen en gång under kursens gång. Jag kunde inte komma pga. komplikationer med tåget jag skulle tagit för att komma till platsen och får därför vänta tills nästa kurs håller ovannämnda laboration.»
- Jag tycker att labbarna skulle kunna vara lite mer grundläggande så att man mer förstår hur små kretsar fnukar.»
- Bill gjorde ett exceptionellt jobb. Mycket pedagogiskt och väl genomtänkta föreläsningar.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»14 37%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.59

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

36 svarande

Sänkas markant»3 8%
Sänkas lite»2 5%
Förbli densamma»30 83%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.8

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

37 svarande

Sänkas markant»4 10%
Sänkas lite»8 21%
Förbli densamma»25 67%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.56


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»7 19%
Gott»17 47%
Mycket gott»10 27%

Genomsnitt: 3.97

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna och övningarna»
- Den praktiska labben.»
- Bill är en klippa! Han är både engagerad i att få alla att förstå och grym inom pedagogiken. Tyckte att allting var bra som tex föreläsningarna, övningarna och laborationerna. Endast boken som var en brist men det kompenserades upp med att Man endast behövde läsa Bills anteckningar och gå på hans föreläsningar för att förstå allting i hela kursen.»
- inlämningsuppgifterna och Bill»
- Det mesta, jättebra kurs helt enkelt! Inlämningsuppgifterna har varit bra, föreläsningarna har också varit suveräna och likaså övningslektionerna.»
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra tycker jag. Även föreläsningarna var bra.»
- Uppdateringen av hemsidan.»
- Inlämningsuppgifterna, jättebra att det kom så många som hade med tentauppgifterna att göra. Föreläsningarna var oerhört bra och helt avgörande för min del för att jag skulle klara tentan. Bill går igenom väldigt tydligt. Labbarna bör bevaras och helst fler labbarna där man får löda och bygga egna saker. Gärna en labb som handlar om oscilloskopen, det var inte många som visste hur de skulle användas.»
- Laborationerna»
- De riktigt riktigt lärorika övningarna med thomas, tomas och bill. Samt inlämningsuppgifterna!»
- Allt, de flesta moment var helt felfria»
- Inlämninguppgifterna»
- Bill»
- mckennley»
- Ett visst tvång att göra uppgifter tvingar folk att öva på relevant del.»
- Läraren! Bill gör ämnet mycket lättare genom att förklara tydligt o detaljerat!»
- Föreläsarna»
- Labbarna. Ta inte bort dem. "Labbdöden", nästa Tofsen. Läs.»
- Tycker att allt i kursen sköttes bra!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna behöver kanske inte sparas på så att det blir så många i slutet. Det kändes nästan som att man inte hade hunnit lämna in den första innan nästa kom. Det hade varit bättre om dessa hade varigt lite mer utspridda över läsperioderna.»
- Labbarna måste fungera bättre! All utrustning var sliten och ledsen, Lägg någon lektion på att låta studenterna bekanta sig med labbet och städa upp lite där och att varje plats har tillgång till samma utrustning.»
- Kurslitteraturen, men det är ju svårt att göra något åt när man inte kan påverka innehåller i boken.»
- minimalt»
- Facit till kursboken (till de rekommenderade uppgifterna) borde finnas tillgänglig tidigare.»
- Labbarna kunde varit bättre»
- Duggan borde ligga i läsperiod två, eller tas bort helt. I början är det stor skillnad på vilket gymnasium man kommer ifrån när det gäller förkunskaper. Man hade inte chans att räkna så mycket innan för att få bättre förståelse för materialet, det gör att det blir väldigt orättvist eftersom skillnaden i förkunskaper blir alltför tydligt då. Göra det lättare att ställa frågor så att man inte hamnar efter för att man inte har förstått något moment i kursen. Nu var det väldigt svårt att få hjälp, är svårt att hinna fråga allting under rasten på föreläsningarna. Man borde införa en form av räknestuga där Bill eller någon annan lärare med bra kunskaper kan gå runt och svara på frågor. Nuvarande övningar var mer likt föreläsningarna, man räknade bara uppgifter på tavlan, men det hjälper inte om man har missat något tidigare i kursen eftersom man inte förstår det som kommer senare då. Införa en annan kursbok, den vi hade nu hade alltför mycket fel i facit m.m. och det gjorde att man satt i flera timmar med uppgifter som man egentligen klarat. Har hört att man har en bok på svenska på Lindholmen som ska fungera bra, den borde man kunna använda även här som en inledande bok för att få bättre litteratur i kursen.»
- Kurslitteraturen, på något sätt, det vore jättebra om man kunde få allt rättat på samma gång, i början av kursen, så att man bara kunde ta en titt däri varje gång det blir fel istället för att leta efter veckans "rättning" av kapitel. (Men jag förstår ju att det skulle bli ett väldigt stort jobb för Bill att räkna igenom allt innan terminsstart).»
- Målen med tanke på förkunskaper»
- Bättre kursbok! OCH fler praktiska laborationer! Det var bara en praktisk och den gick dåligt då utrustningen var gammal och trasig och vi inte visste något om oscilloskåpen och mätinstrumenten. Vi måste få lära oss hur komponenterna ser ut, ta inte bort praktiska delar! Lägg till istället!»
- Kurslitteraturen!»
- En ny bok, den vi hade fanns svar på knappt var tredje uppgift och hälften av alla de svar som fanns tillhörde en tidigare upplaga. Detta gjorde det i princip omöjligt att räkna i boken!»
- Fler möjliga laborationstillfällen.»
- att det blev mindre föreläsningar läsperiod 2»

18. Övriga kommentarer

- Nej.»
- Bra struktur på föreläsningarna. »
- Tack för en jättebra kurs :)»
- Bills arbete har verkligen uppskattats, då han bl.a. lagt ut lösningar och extrainformation på kurshemsidan. Synd att jag prioriterat de andra kurserna mer!»
- Kurslitteraturen har inte vart bra. Facit stämmer inte och de är fel både här och där samt att den inte passar ihop så bra med Bills föreläsningar.»
- Det största problemet för mig har varit att hinna med denna kurs jämte de andra två ½, kurser som var inplanerade. En parallell matematik kurs och en kurs i teknisk kommunikation ställde höga krav på studenterna och då jag samtidigt försöker anpassa mig till detta nya, höga studietempo fanns det helt enkelt inte effektiv studietid kvar till att lära sig det ordentligt.»


Kursutvärderingssystem från