ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Industriautomation, SSY065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-18 - 2012-01-29
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Allmänt rörigt upplägg på hela kurshemsidan. Glömde jag säga att PingPong är värdelöst?»
- Lösningar till tentan kunde lagts upp tidigare.»

Kurs-PM
22 svarande

- -»1 5%
3 15%
OK»11 55%
5 25%
++»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3

Kurshemsida
22 svarande

- -»0 0%
4 19%
OK»7 33%
10 47%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.28

Labb-PM
22 svarande

- -»2 9%
5 22%
OK»6 27%
8 36%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.04

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Inte förbered över huvudtaget.»
- Slidesen från första delen i kursen (plc, seriekomm.) innehöll mycket material som enligt föreläsaren var onödigt. Det hade varit smidigt om detta låg som extramaterial istället, så man vet vad som är viktigt i kursen även om man råkar missa en föreläsning.»

Industrial Automation, Martin Fabian - Kompendium
22 svarande

- -»0 0%
5 22%
OK»5 22%
3 13%
++»0 0%
Använde ej»9 40%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.13

Föreläsningsslides
22 svarande

- -»0 0%
3 13%
OK»11 50%
5 22%
++»1 4%
Använde ej»2 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.45

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Var inte Peter falkman kursansvarig?????»
- Det saknades en huvudansvarig! Ingen hade koll på helheten!»
- Rörigt, dålig kommunikation mellan föreläsare /övningsledare/labbassistenter»
- Sathya och Mohammad var riktigt bra! Sajed hade jag aldrig.»

Föreläsare Martin Fabian
22 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»12 63%
4 21%
++»2 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.36

Föreläsare Rolf Berlin
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 35%
8 47%
++»3 17%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.82

Föreläsare/Labbassistent
22 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»9 52%
7 41%
++»0 0%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.35

Övningsledare/Labbassistent
22 svarande

- -»0 0%
2 12%
OK»6 37%
7 43%
++»1 6%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.43

Övningsledare/Labbassistent
22 svarande

- -»0 0%
2 12%
OK»7 43%
6 37%
++»1 6%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.37

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Inl 5 var helt meningslös gav inget! Bara något påhitt för att få in hållbar utveckling »
- Idiotistk att skriva ett kommunikationsprotokol i SFC då det finns bättre språk att göra det i. Det finns även bättre sätt att lära sig SFC så som kulbanelabben. »
- Isagraf kan vara det sämsta programmet någonsin, snälla byt ut skiten.»
- Inlupp 5 känns fram tvingad.»
- Labb-PM skulle bahöva en ordentlig översyn! De måste uppdateras så att de stämmer överens med installerade versioner av programmen! Gärna med bilder!»
- får tillbaka returen på inlupp 3 så sent så om jag hade åkt hem för julen då så hade jag inte kunnat göra den eftersom den måste göras i PPU. accessen hade också tagits bort efter tentan. »
- Mer tips inför inlupp2 hade varit bra, för om man fastnade kunde det ta lång tid att komma vidare. Handledarna kunde ibland inte svara på vad som var fel, ex när vi från början försökte använda if-satser för att skicka iväg bitar. Kulbane-labben var givande och gav en bra bild över hur ett plc-system kan fungera.»
- Inlämningarna var roliga att göra och var det som gav mest i hela kursen.»
- Mohammads övningar var bra! Robotstudio inluppen var ju felaktig programmerad, nån signal till verktyget var felkodat. Dock fixades detta för nästkommande år.»

Föreläsningar
20 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»10 52%
7 36%
++»1 5%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.42

Övningar
21 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 43%
7 43%
++»2 12%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.68

Inlämningsuppgift 1: Ladderprogrammering
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»6 27%
12 54%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.77

Inlämningsuppgift 2: SFC
22 svarande

- -»1 4%
3 13%
OK»5 22%
10 45%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

Inlämningsuppgift 3: AutoMod - Flödessimulering
22 svarande

- -»1 4%
2 9%
OK»7 31%
9 40%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

Inlämningsuppgift 4: RobotStudio - Offlineprogrammering robot
22 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»4 18%
14 63%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

Inlämningsuppgift 5: Hållbar utveckling
22 svarande

- -»2 9%
6 28%
OK»10 47%
3 14%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.66

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Man hade behövt mer handled tid, speciellt till inlupp 2»

Föreläsningar
22 svarande

För långsamt»4 19%
Lagom»17 80%
För snabbt»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.8

Övningar
22 svarande

För långsamt»2 9%
Lagom»19 90%
För snabbt»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.9

Inlämningsuppgifter
22 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»21 95%
För snabbt»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.04

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Väldigt märklig och dålig tentauppgift med att översätta ett ladderprogram till sfc utan att ge någon som helst spec. över vad som var vad osv. Fantastiskt värdelös uppgift!»
- Ingen föreläsare har gått igenom trådlös kommunikation och det står inte med i föreläsningsanteckningarna. Förstår därför inte alls hur en fråga om hidden station kan komma på tentamen. Uppgiften där man skulle översätta ladder-programering till SFC var väldigt mystiskt uppbyggd och det kändes som en del av uppgiften hade försvunnit. I Facit aktiveras S7 parallellt med S5 men ingenting i frågan indikerar hur S7 ska aktiveras. Det är samma sak med S8, som uppgiften är skriven kommer ingen av dessa states vara aktiva om de inte på något sätt är aktiverade av default. »
- Tentan återspeglade verkligen inte kursens innehåll på ett bra sätt. För mycket programmering. Hur skall man kunna översätta mellan Ladder och SFC om man aldrig har sett något liknande tidigare? Tentan liknade inte de som hade varit tidigare år. Eftersom det tidigare hade varit typtentor antog att man att vår tenta i viss mån skulle likna de tidigare. »
- Att justera innehållet på tentorna så stort som det gjordes i år utan att säga till var riktigt fult. Tidigare tentor hade tentorna endast 4-8 poäng programmering och ingen uppgift om att översätta Ladderkod till SFC. Denna tentan hade väl ca 14 poäng programmering. Dessutom har jag inte sett en översättningsuppgift tidigare på varken föreläsning eller övning, fastän 100% närvaro. Att sedan översättningsuppgiften var direkt felaktig då den tydligen saknade 3 rader ladderkod gjorde inte saken bättre!»

Tentamen
22 svarande

- -»3 13%
4 18%
OK»10 45%
4 18%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.81

Inlämningsuppgifter
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 50%
8 36%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.63

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Tar man upp delar av kursen som inte är relevanta och som genomgåtts så blir det såhär...»
- Det hade varit intressant att veta var svaret på frågan om "hidden station" finns att hitta. Mig veteligen har trådlös kommunikation inte nämnts på föreläsningarna och finns inte heller i slidesen. Även SFC-fårgan kändes konstig då det kändes som att det fattades information.»
- På grund utav översättningsuppgiften på tentan (som jag aldrig tidigare stött på under övningar) så U. Hade fått betydligt mycket mer poäng på nästan vilken annan tenta som helst.»

Betyg
22 svarande

3 13%
8 36%
11 50%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.36

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Inl 5»
- Pingpong bör bytas ut, ett ordentligt kurs-PM bör skrivas bland annat»
- Uppdatera Lab-PM... De förklar inte så man sitter mest och leker sig fram tills man hittat rätt. Känns inte så akademiskt.»
- Bättre organisation till nästa år tack.»
- Slidsen var för omfattande, kursen måste uppdateras!»
- Ingen som var ansvarig för hela kursen som hade koll.»
- Att den person som skulle hålla i kursen inte gjorde det. Det hade varit skönt med en introduktion för att få lite överblick. Nu blev varje föreläsning en överraskning, tills man råkade hitta kalendern i PingPong. Det hade också varit trevligt om inlupp 5 förankrades i föreläsningarna mer utförligt. Vi fick exempelvis veta att man kan använda simulering för att minska energiförbrukning, men inga konkreta exempel om hur detta verkligen går till.»
- Den sämst genomförda kursen hittills. Kändes som ingen av föreläsarna hade koll på kursen vilken också tentamen avspeglade genom att moment som inte tagits upp var med. »
- Man måste ha någon som samordnar kursen. Det blev väldigt flummigt och man visste inte vem amn skulle höra av sig till med frågor.»
- Ingen som hade koll på hela kursen. Tentan tog upp begrepp som inte gåtts igenom.»
- Bättre organiserad kurs.»
- Kulbanelabben är rent livsfarlig. Slutna rör kanske skulle vara något?»
- Det kändes rörigt, "för många kockar". Samt att kursen endast har 7,5 hp för tentan, när inlupparna tar sån stor del av kursen!»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Alla labbar »
- Bra inlämningsuppgifter (alla utom den sista) »
- Robotdelen»
- Kulbanelabben»
- Kulbanelabben och inlupp 1-4. Föreläsningarna om industrirobotar gav en bra inblick i vad industriautomation kan innebära.»
- Innehållet i kursen var annars intressant och labbarna/inlämningsuppgifterna var givande, speciellt kulbanelabben. Inlupp 5 berördes väldigt på föreläsningarna. »
- Hidden Station-frågan var mycket välkommen på tentan. Uppskattas!»
- Innehållet»
- Inlupparna var mestadels intressanta. Sen gjorde Sathya och Mohammad ett riktigt bra jobb!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Tycker det var lite för lite kursinnehåll, kunde gärna varit mycket mer!»
- En intressant kurs som gav en hygglig överblick av ämnet, men det hade inte skadat om de olika delarna vävdes samman mer.»
- Roliga labbar, men väldigt dåligt uppstyrd kurs.»
- Bra kurs dåligt skött.»

Betyg
22 svarande

0 0%
6 27%
7 31%
8 36%
1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.18

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Föreläsaren sa hela tiden jag vet inte jag håller inte i kursen. man såg aldrig Peter falkman. riktigt uselt att ta till sig uppdrag man inte klarar av och detta är inte första gången...»
- Vad är skillnaden mellan övningsledare & övningsledare?»

Föreläsare Martin Fabian
21 svarande

Ja»2 10%
Nej»18 90%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.9

Föreläsare Rolf Berlin
22 svarande

Ja»2 10%
Nej»18 90%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.9

Övningsledare
21 svarande

Ja»1 6%
Nej»15 93%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.93

Övningsledare
21 svarande

Ja»1 6%
Nej»15 93%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.93

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Kursutvärderingen är bra!»Kursutvärderingssystem från