ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikaliska Leksaker i Teknikens Vardag, Lärarlyftet, LLY050, 2011, LLY050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-18 - 2012-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över båda terminerna.

10 svarande

Högst 3 timmar»6 60%
Cirka 6 timmar»3 30%
Cirka 9 timmar»1 10%
Cirka 12 timmar»0 0%
Minst 15 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Svårt att avgöra vad som ingår i denna kurs när ni säger undervisning. När jag arbetat med elektricitet, magnetism och krafter har jag använt mig mycket av experimenten. Då blir det mer. För att gå igenom föreläsningar och göra hemuppgifter är det nog ca 3 timmar i veckan.» (Högst 3 timmar)
- Det har varierat under året. Mer tid i början!» (Högst 3 timmar)
- Jag jobbade ungefär tre timmar själv utanför lektionstiden men den var ju bara varannan vecka.» (Högst 3 timmar)
- Arbetstiden har varierat väldigt mycket över året. Det har varit veckor där jag knappt har gjort något och veckor där jag haft både experiment, simuleringar och eget arbete och lagt myket tid. Spritt över året uppskattar jag medeltiden till ca 6 timmar/vecka» (Cirka 6 timmar)
- Har varierat beronde av hur uppgifterna man fått sett ut. » (Cirka 9 timmar)

2. Ungefär hur stor del av kursens föreläsningstillfällen har du deltagit i?

10 svarande

20 eller 21»5 50%
18 eller 19»3 30%
16 eller 17»0 0%
14 eller 15»1 10%
12 eller 13»0 0%
10 eller 11»0 0%
färre än 10»1 10%

Genomsnitt: 2.2

- Jag tror jag missade en gång.» (20 eller 21)
- Jag tror jag har missat två tillfällen på grund av sjukdom.» (18 eller 19)
- Missat två gånger» (18 eller 19)
- Det blev 15 var i USA i april då det var inlagt 3 tillfällen annars var det 2 tillfällen inlagt i varje månad, Vi firade Johanna i London Royal Albert Hall då hon var färdig kemiingenjör okt, Ryggskott då kunde jag inte ta mig ner, inte ngn stans överhuvudtaget.» (14 eller 15)
- Problem att matcha tider med arbetet...» (färre än 10)

3. Har du missat att lämna in någon inlämningsuppgift?

9 svarande

Nej jag har lämnat in alla!»5 55%
Missade 1»3 33%
Missade 2»0 0%
Missade 3»1 11%
Missade 4»0 0%
Missade 5 eller fler»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Kan ha varit ngn i april???» (?)
- Inlämningsuppgifterna till de tillfällen jag missade, och ett till, lämnade jag in i efterhand men de är gjorda.» (Nej jag har lämnat in alla!)
- Den kommer inom kort. Det var den sista om favoritexperiment.» (Missade 1)


Mål och måluppfyllelse

I kursannonseringen beskrevs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 50%

Genomsnitt: 3

- Vad som står i kursplanetexten kommer jag inte ihåg, men att syftet var att lära sig göra fysikundervisningen intressant för att behålla intresset hos våra ungdomar kom igen hela tiden.» (?)
- Jag har läst målen men inte studerat dem så jag kan inte säga att jag minns dem nu.» (?)
- (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Underbart med en mer praktisk sida! Mycket roligare och lättare att förstå och stimulerande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Antar att det beror på vilka förkunskaper man kommer in med. Tror att många av de som kom från grundskolan tyckte vissa delar var komplicerade.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var alldeles lagom» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

Tänk på att examinationen inkluderade både hemuppgifter och skriftligt prov!

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 62%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.37


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.3

- Det beror på vilket man avser som undervisning och inlärning. De teoretiska områdena kände jag till till största del men jag har blivit inspirerad och uppiggad via experimenten och olika pedagogiska idéer att framställa fysiken.» (Ganska stor)
- Mycket engagerad och inspirerande föreläsare.» (Ganska stor)
- Man fick mer upplevelsekunskap ifrån att bara ha haft faktakunskap!» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.1

- Bra sammanställningar» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%

Genomsnitt: 3.37

- Hade ej inloggning men materialet i övrigt har varit super. Jag gillade speciellt kompendiet med "vänstersidor". » (?)
- Då jag inte varit inskriven så har jag fått sköta info om inlämningar mm vi kurskamrater och frågor till P-O vid träffarna. Detta har dock fungerat mycket bra!» (?)
- Var väl aldrig riktigt med i den delen. Förstår att man behövde konto som endast kunde öppnas hos IT-avdelningen som endast hade öppet dagtid.» (Ganska dåligt)
- Perfekt att kunna nå allt hemifrån. Sheila Galt gjorde ett perfekt jobb. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Liten grupp, bra med verklighetsnära, realistiska och konkreta frågor kopplade till vardagliga undervisningssituationer.» (Mycket bra)
- De som höll i kursen var alltid öppna för frågor.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 3.4

- Träffades ganska sällan och hade nog lite väl skillda förväntningar och önskemål. Dock lärorikt att se hur olika stadier ser på olika frågor.» (Ganska dåligt)
- Vi hade ett trevligt utbyte!» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»8 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

13. Hur mycket arbetade du på ditt ordinarie arbete under 2011?

10 svarande

100%»7 70%
cirka 80%»3 30%
cirka 60%»0 0%
cirka 40%»0 0%
mindre än 20%»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Har nog jobbat mer än så :(» (100%)
- Skolan är snål!» (100%)
- men...det blir alltid 120% i ett sånt här jobb det vet ni eller hur...» (cirka 80%)


Kursspecifika frågor

14. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 1: Fysikkunskap?

10 svarande

Utmärkt»6 60%
Bra»4 40%
OK»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Han är bra på att prata men inte alltid lyhörd för frågor. Han svarar inte på frågan man ställt alltid!» (Utmärkt)
- Mycket inspirerande. Tagit en hel del knep med mig till min egen undervisning. Behövde verkligen detta, Kände att jag stod och stampade på samma ställe.» (Bra)

15. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 2: Lärstilar?

9 svarande

Utmärkt»4 44%
Bra»3 33%
OK»2 22%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Ej deltagit.» (?)
- Insiktsfullt! Jag tror många elever inte kommer till sin rätta för att deras typ av intelligens inte värderas.» (Utmärkt)

16. Hur bedömmer du Per-Olof Nilssons avsnitt 3: Experiment?

10 svarande

Utmärkt»9 90%
Bra»1 10%
OK»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Han är underbar!!!» (Utmärkt)
- Många bra idéer» (Bra)

17. Hur bedömmer du Kjell Sedigs avsnitt?

8 svarande

Utmärkt»5 62%
Bra»2 25%
OK»1 12%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Deltog ej» (?)
- Ej deltagit» (?)

18. Hur bedömmer du Sheila Galts avsnitt?

9 svarande

Utmärkt»5 55%
Bra»4 44%
OK»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Ej deltagit» (?)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 20%
Mycket gott»8 80%

Genomsnitt: 4.8

- Jag rekomenderar gärna kursen för kollegor som känner att de har tid och ork att genomföra den.» (Mycket gott)
- Denna typ av kurs tycker jag att man borde gå då och då för att utmana sitt eget synsätt och värdera sitt eget arbete lite. » (Mycket gott)
- Den helt klart bästa fortbildningen (inkluderat min egen lärarutbildning) jag deltagit i! Något osvens kommentar: Min skola har fått ett uppsving tack vare att jag gått denna kurs. » (Mycket gott)
- Det var intressant!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Under fikarasterna uppkom många intressanta diskussioner. Det måste behållas!»
- ER 3 ni är suveräna!!!»
- Fortsatt fokus på experiment.»
- Allt»
- Alla experiment.»
- Sammanfattning av olika avsnitt samt knyta samman fysiken till de andra skolämnena (matematik och kemi)»
- Gott om praktiska arbeten med experiment, många kopplingspunkter mellan konkret undervisning och teoretisk kunskap i fysik.»
- Allt som gav oss en upplevelse!»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att studenterna själva får prova experimenten först i verkstaden. Då får man nog mycket inspiration»
- Kanske en mix av att prova på experiment på plats om det finns utrymme för det?»
- Kanske varva "föreläsningstillfällena". 2 gånger endast föreläsning, 1 gång studentredovisning av experiment och hemuppgifter.»
- Kanske fler studiebesök till ställen som man inte annars får tillgång till.»
- Gärna lite konkret räkning på fysikproblem, inte BARA konceptuell hantering, (men dock mest sådan...)»
- PO kan variera rösten lite mer så att den inte är så monoton!»

22. Övriga kommentarer

- Tack för en mycket inspirerande kurs, och tack för allt material. Jag kommer sakna tisdagskvällarna!»
- Jag är extremt nöjd med kursen i helhet.»
- Har inspirerat mig till att tycka fysik är roligt. Har varit en enormt rolig och givande kurs med trevliga människor.»
- Tackar för vänligt bemötande och trevlig kurs. Anser att min insats kanske inte var den bästa denna gång,»
- TACK/ m v h Henrik Peterson»
- Tack så mycket för allt!»


Kursutvärderingssystem från