ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Matematisk analys i en variabel, TMV136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-19
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»8 21%
Cirka 20 timmar»6 15%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»9 23%
Minst 35 timmar»6 15%

Genomsnitt: 2.97

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»4 10%
75%»6 16%
100%»26 70%

Genomsnitt: 4.51


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

38 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»10 26%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»23 60%
Målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 3.18

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»4 11%
Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 41%
Ja, i hög grad»16 44%

Genomsnitt: 3.19


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»13 35%
Mycket stor»14 37%

Genomsnitt: 3.05

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.91

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»21 56%

Genomsnitt: 3.43

8. Hur bra har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.97

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»15 40%
Ganska dåligt»12 32%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 1.91

- Har läst på "distans" och klarade tentan. Har inte varit med på något i kursen förutom tentan.» (?)
- Alldeles för hög arbetsbelastning och labbarna ör examinationer snarare än tillfällen att lära sig, stora förstudier och labbar som tar långt längre tid än det utsatta» (Mycket dåligt)
- Det här varit alldeles för mycket att göra med matlab. Det har under perioder känts som att man läst en extra kurs för att det har krävts så mycket tid för att hänga med.» (Mycket dåligt)
- Som vanligt brister det på grund utav Matlab delen. Helt värdelös, stressande och inte ett dugg lärorik. Gör det till en egen kurs istället för att bara kasta in det i en annan och tro att man ska kunna få något utav det. » (Mycket dåligt)
- Gör den till en seperat kurs!!!» (Mycket dåligt)
- MATLAB bör läggas som en kurs för sig själv o inte ingå med matematiken!!!!!!!!!!!!!» (Mycket dåligt)
- Våra övningar användes i ganska stor utsträckning till att ta igen på vår planering som vi konstant låg efter i... Nämner inget namn...» (Mycket dåligt)
- Hittills så känns det som om förståelsen i matlab ligger väldigt lågt. Det finns en massa moment som man måste kunna, men lite förstår man utifrån allt. Därför känns det som om det är bara att göra, pröva och se om det funkar. Ibland förstår man konceptet, dock väldigt sällan eftersom tiden ännu en gång inte räcker till. Borde därför korta ner på innehållet och lägga mera tyngd på förståelsen. » (Ganska dåligt)
- Svår att lägga mina tider att förstå matlab» (Ganska dåligt)
- Borde vara en separat kurs.» (Ganska dåligt)
- Malabförberedelserna var på tok för stora och tog över matematikövningarna helt.» (Ganska dåligt)
- Matlaben vet jag är nödvändig men när den var tvungen att ta så mycket fokus från andra kursmoment liksom andra kurser var den samtidigt till stor skada för min del. Det finns också alltid de tillfällen som extra lärare eller motsvarande kunde behövts till att hjälpa folk under övningarna.» (Ganska dåligt)
- jag tyckte att matlabben var för svår. Man hade väldigt svårt att förstå vad man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- Matlab momentet är alldeles för ingående och svårt. För att det skall kunna fungera krävs nästan föreläsningar i matlab eftersom alla inte hinner få hjälp på labbarna.» (Ganska bra)
- Roligt, bra att kunna, borde vara en separat kurs» (Ganska bra)
- Tycker att sista inlämningsuppgiften var väl svår.» (Ganska bra)
- Kan vara svårt att få hjälp när Matlab-lärarna kollar igenom förstudierna nästan hela tiden under labbtillfällena.» (Ganska bra)
- MATLAB har varit bra, synd dock att det finns så lite labbtid, det har fungerat bra att ställa frågor på mailen, det är framförallt på så vis man kan fråga saker. Tyvärr hinner inte lärarna på MATLAB gå runt så mycket och svara på frågor så man kanske hinner fråga något 1 gång på två timmar, men på mailen fungerar det jättebra att få svar. Vissa saker hade dock behövts gå igenom nogrannare på matlab, t.ex. hur man skriver om andra ordningens ODE till första ordningens, det var framförallt diff.ekvation labben som var väldigt svår att lösa utan att ställa en massa frågor, labbhandledningen behöver vara mer förklarande där tror jag.» (Mycket bra)
- Chalmers ska vara svårt » (Mycket bra)

10. Hur fungerade SI:n i kursen

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»21 60%

Genomsnitt: 3.57

- Har ej deltagit.» (?)
- Folket var lite för blyga för att gå upp bara. Lite mer krav på sådant kanske skulle kunna hjälpa någon/några.» (Ganska bra)
- LOVE IT» (Mycket bra)
- mest lärorika momentet i kursen» (Mycket bra)
- Jättebra SI-ledare, roliga och väldigt duktiga på att lära ut. » (Mycket bra)
- Jag lärde mig så otroligt mycket på SI:n, riktigt bra och väldigt duktiga trevliga elever som höll i timmarna.» (Mycket bra)
- Jag gillar SI skarpt, hoppas det sprider sig till andra kurser.» (Mycket bra)
- Var inte på alla, men de jag var på höll hög nivå.» (Mycket bra)
- SI är bäst! Ca 80% av det jag lärde mig i kursen lärde jag mig på SI:n» (Mycket bra)

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Matlab behöver bli ett eget ämne med den arbetsbelastningen som varit, hjälp går ej att få på lektionerna och den tar tid från det vanliga studerandet i matematik, dessutom kommer det som man lärt sig på föreläsningen redan lektionen efter eller sagen efter i matlab. Och då ska förstudierna redan vara gjorda»
- Inga.»
- Undervisningen återspeglade inte alls examinationen. Tentan var betydligt svårare än de flesta övningsuppgifter samt svårare än många av de gamla tentorna.»
- Man borde försöka undvika att gå igenom nya moment under repetitionsveckan, det blir svårt att hinna ta till sig dem då och repetera. Det är ju det den veckan är till för. Minska innehållet i kursen istället om man inte kan hålla tidsplanen. »
- Det var väldigt bra med tipset att titta på David Jerisons föreläsningar från MIT, de har hjälpt mycket. Övningarna har varit lite pratiga emellanåt, svårt att koncentrera sig. »
- Hemsidan har varit konstant uppdaterad, bra!»
- Att kurshemsidan inte uppdateras med bl.a. datum för duggor är inte bra.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»12 31%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.42

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

38 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»3 7%
Förbli densamma»32 84%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.84

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

38 svarande

Sänkas markant»3 7%
Sänkas lite»7 18%
Förbli densamma»27 71%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.68


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»2 5%
Godkänt»13 34%
Gott»15 39%
Mycket gott»6 15%

Genomsnitt: 3.55

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare samt övningsledare har varit mycket bra! »
- SI:n, det är ett bra sätt att lära sig på. Jag tycker också att duggor skall behållas för de gör att man inte lämnar allt till slutet på läsperioden.»
- Övningarna, bra frågestund då man har en större chans att fråga. Efter föreläsningarna är det många som ställer frågor. Därför är övningarna bra att ha kvar så att andra som vill fråga har en chans. »
- Allting förutom Matlab.»
- Ville!!»
- Exercise, Ville, Karl, SI!!, Jesper i SI:n och han andra killen»
- Föreläsningarna har fungerat bra.»
- SI:n bör bevaras, att räkna matte i grupp alltså. MATLAB-inlämningen, att på något sätt hålla kontakten med elektrotekniken, såsom i år, när inlämningen handlade om magnetfält.»
- SI-undervisningen! Den räddade antagligen mitt betyg.»
- SI:n bidrog till min kunskap.»
- Vilhelm»
- Antalet tentor man kan öva på»
- Ville »
- SI»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlaben, kraven på denna del måste minskas. Den tar alldeles för mycket tid och det gör att man tappar fokus på resten av kursen. Jag förstår att den är viktig men det skulle bli bättre om kraven blev lägre så att man slipper känna press.»
- Matlab, se kommentaren ovan. »
- Examinationen återigen, den var alldeles för svår i jämförelse med det man förberett sig inför. Jämfört med gamla tentor där man uppskattade att hamna mellan 4-5 så ger denna tentan sannolikt en knapp 3:a. Även MatLabb-momenten bör göras om och antingen göras enklare eller ha fler föreläsningar.»
- Matlab.»
- Lägg Matlab som en egen kurs»
- Matlab delen, brutal mycket. »
- Inte gå igenom nytt material i under sista veckan, då ska man vara färdig med allting och kunna repetera. Särskilt dåligt var det att gå igenom materialet om Taylor-utvecklingar då eftersom det inte fanns några uppgifter i boken som behandlade den sortens uppgifter som kom på tentan.»
- Mer möjlighet att få svar på frågor på matlab-laborationerna. Meddela folk i tid att matlab-inlämningen kommer ligga på lovveckan, många planerar ju annars att åka hem just då. »
- Tycker inte att matlab-förstudierna gav något, kanske borde överväga att ta bort dessa.»
- Övningarna ska inte upptas utav matlab utan av övningsuppgifter eller räkning i bok.»
- En föreläsare som kan pedagogik är att rekommendera.»
- Hur den sammanfaller med andra kurser under samma period. De tar tid ifrån varandra. Matlab uppgifterna tog lite väl mycket fokus för att förstå då man ofta inte ens förstod frågan. Förståelse är förvisso viktigt men tycker att man inom en kurs bör fokusera på matematisk kunskap.»
- MATLAB! »
- Vad man uppdaterar kurshemsidan med och hur ofta man gör det. Det är onödigt att ha den om den inte används.»
- Matlab uppgiften»
- Ett effektivare sätt att lära sig Matlab på. Ständigt denna Matlab:( Som det är nu känns det som att fredrik är väldigt stressad och har inte tid med något annat än princip en 5 min genomgång.»

18. Övriga kommentarer

- Nej.»
- Jag tog hjälp av andra material under denna kursen. »
- Jag har lagt mindre tid än vad jag velat på denna kurs. Men kursen var bra upplagd, och rolig.»


Kursutvärderingssystem från