ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-19
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»10 19%
Cirka 20 timmar»14 27%
Cirka 25 timmar»11 21%
Cirka 30 timmar»10 19%
Minst 35 timmar»6 11%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»3 5%
50%»6 11%
75%»14 27%
100%»28 54%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

51 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»8 15%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»40 78%
Målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 3.58

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»10 20%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 14%
Ja, i hög grad»32 65%

Genomsnitt: 3.24


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 14%
Ganska stor»20 40%
Mycket stor»23 46%

Genomsnitt: 3.32

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»18 36%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.67

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»11 22%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»17 34%

Genomsnitt: 3.08

8. Hur bra har övningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»34 69%

Genomsnitt: 3.63

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»30 63%
Mycket bra»9 19%

Genomsnitt: 3.02

10. Hur bra har bonusuppgifterna fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»6 12%
Ganska dåligt»9 18%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»10 20%

Genomsnitt: 2.77

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Bra föreläsare.»
- Har inte deltagit i laborationerna. Bonusuppgifterna var svåra i förhållande till tentauppgifterna men det kanske är meningen. Övningarna har fungerat bra. Övningsledarna var duktiga och pedagogiska.»
- Borde haft ett till labbtillfälle för andra delen av labben, så att man inte fastnar med Comsol»
- Alldeles för lite tid att göra bonusuppgifterna, jag hann inte. Sen med att lägga ut gamla tentor och gav inga lösningsförslag till teoriuppgifter. Saknade även lösningsförslag till exempeluppgifter. Man fick ganska mycket på övningar men om man inte gick eller ville ha mer blev det svårt...»
- Laborationstiden var i för få salar för antalet människor som ville skriva comsol. Därmed även för få lärare.»
- Undervisning var motiverande men ibland oerhört teoretisk och jobbig att förstå. Vill ha lite mer verklighetsanknytning till det vi gör. Angående hemsidan så tycker jag att utdelat material var ganska sent uppe t.ex. Lösning på bonusuppgifterna. Tiderna för bonusuppgifterna var aningen för kort. »
- Lösningsförslag har ibland tagit lite väl lång tid att få upp på hemsidan»
- Kunde ha börjat med bonusuppgifterna lite tidigare för att kunna få lite mer tid!»
- Bra kurs, men kan göras bättre. Dålig information om bonusuppgifter och när de ska vara inlämnade. Riktigt dålig i formation inför tentan då det blir strul och väldigt irriterande när någon inte hade med formelblad. Vi fick ingen information att man var tvungen att ta med en egen. Föreläsningarna var bra men kunde haft mer jämt tempo. Vissa grejer gick igenom väldigt långsamt medans andra delar blev stressat igenom. »
- Lite för kort varsel mellan att man får ut exempelvis bonusuppgifter och att de ska vara inlämnade.»
- Hade varit bra om föreläsaren och övningsassistenter kunde påminna om inlämningsdatum för bonusuppgifter och labbar, var lätt hänt att man missade det när det bara stod på kurshemsida och deadline för speciellt bonusuppgifterna ibland var mycket kort.»
- Kurshemsidan är ju standard. Kunde vart bra med en som inte var kopplad till chalmers då vi har extremt dålig studentportal efter ombyggnation. Undervisning är över lag bra. Kan vara svårt att veta om Thomas ställer retoriska frågor eller frågor han vill ha svar på ibland. Övningarna är bra och lärorika. »
- Bonusuppgifterna kom ut med alldeles för kort varsel, man hade inte mer än någon dag på sig att göra dem, och hade man då planerat in någonting annat den dagen var det rent ut sagt omöjligt att hinna med den uppgiften. Kurslitteraturen hänvisades inte till, så man visste inte vad man skulle tänka på när man läste eller vad man skulle läsa. Tyvärr var man tvungen att gå till arkiverade hemsidor för att få tag på gamla tentor och liknande. Övningarna gav mig ingenting. Tempot var för högt och man satt där bara för att skriva av lösningarna som man ändå inte kunde ställa frågor på senare...»
- För kort introduktion till COMSOL.»
- För kort introduktion till COMSOL.»
- Bonusuppgifterna för tätt alla på slutet.»
- Föreläsningarna har varit mycket bra, bra upplägg och bra förklarat. Övningarna har hjälp mycket, det är ett bra upplägg med handledare som räknar uppgifter istället för att man bara sitter själv och räknar (det kan man göra hemma). Bonusuppgifterna var för koncentrerade mot slutet, det hade varit bra att sprida ut de mer eller ge uppgifterna tidigare.»
- Övningarna var bra förutom att vi aldrig pratade om varför vi räknade ut saker eller varför vi gjorde. Den magnetiska energin är..... Jaha?»
- Har inte gjort bonusuppgifter, men konceptet är bra.»
- Mer exempel på tavlan, blir för mycket teori.»
- Tyckte bonusuppgifterna kom väldigt plötsligt och med för kort tid till inlämning.»
- Mycket bra lärare.. »
- Har inte gjort bonusuppgifter - därav det låga betyget.»
- Bonusuppgifterna kom väldigt plötsligt och det var därför svårt att lägga upp sin planering.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 26%
Mycket bra»31 62%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.72

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

50 svarande

Sänkas markant»2 4%
Sänkas lite»11 22%
Förbli densamma»37 74%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.7

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

49 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»12 24%
Förbli densamma»37 75%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»9 18%
Gott»24 48%
Mycket gott»16 32%

Genomsnitt: 4.1

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laboration»
- Antal övningspass, övningsledare och att övningsledarna går igenom uppgifter på tavlan. »
- Övningar, första inlämningsuppgiften/labben»
- Allt, detta är första gången på länge där man ser en pedagogisk föreläsare på högskola eller universitet (har gått på en del ställen innan chalmers). Utöver det finns två assistenter som öppet och vänligt finns för att hjälpa eleverna i kursen. Detta är hemskt sällsynt och som jag tycker ska bevaras.»
- Övningsledarna och sättet de går igenom uppgifter på. Rylanders motiverande tal om hur man ska gå till väga för att lära sig nya saker.»
- Att det är så många övningar»
- Bra föreläsningar.»
- Laborationerna var bra.»
- Laborationer»
- Det som faktiskt är bra är inlämningsuppgifter tidigt och kontinuerligt i kursen. Kondensatoruppgiften var bra och den andra delen också. Lite kort tid för inlämningarna, kunde börjat med den första några dagar tidigare kanske. »
- Upplägget med "teoretiska" föreläsningar och exempel på övningarna.»
- Tomas Rylander.»
- Redovisning av labbarna i början av kursen.»
- Upplägget»
- Övningstillfällena var bra för att komma igång med arbetet på egen hand.»
- Den öppna dialogen med studenterna. Att när som helst kunna ställa dumma frågor är fantastiskt.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bonusuppgifterna kunde släppts tidigare så inte allt kommer i slutet och krockar med andra kurser.»
- Om möjligt tidigarelägga inlämningsuppgifterna så man börjar plugga tidigare.»
- Bättre administration av kurshemsidan, publicera mer lösningar samt mer tid till bonusuppgifterna»
- Comsol genomgången kanske kan ges en puff.»
- Lite längre tid på bonusuppgifterna och börja med de komplexa räknandet lite tidigare i kursen. Man fick lite panik när det kom ett helt nytt avsnitt så sent i kursen.»
- Mer information om administrativa saker som vad man ska ha med sig till tentan och när bonusuppgifterna kommer och ska lämnas in. Det behövs fler övningar för att kunna sitta och göra egna uppgifter! Det hade hjälpt mig otroligt mycket. »
- Ta och lägg in några räkneövningar också och inte bara demoövningar.»
- Bonusuppgifterna kan komma lite tidigare i kursen.»
- Se över föreläsningarna, kan vara något obalanserade.»
- kunde varit bra med ett övningstillfälle i veckan där eleverna kan räkna själva och ställa egna frågor till övningsledaren.»
- Förhöret på jag och min labbpartners lab var mycket långt. Man är inte van att behöva redogöra för så mycket från tidigare kurser, Dock är dessa förhör mycket bra då man lär sig extremt mycket. Jag och min labpartner hade redovisning med Thomas i ca 2h15 min. Anledningen till detta var att vi vid första tillfället inte visste hur utförliga vi skulle vara. Vid andra tillfället tog det också mycket tid då Thomas gick in på saker som han inte tyckte vi skulle förbättra sedan första tillfället. Detta var mycket lärorikt, MEN dom som redovisade hos doktorander hade det sjukt mycket slappare och man borde ha en standard. Alla borde också bli varse från början att uppgifterna skall redovisas mycket noggrannt. Gör man på detta sätt vinner alla parter på det tidsmässigt och kunskapsmässigt. »
- Övningarna bör fokuseras på att svara på frågor som studenterna har, åtminstone några av dem. Som det är nu så kommer man dit, skriver av lösningarna (om man hinner med det) för att sedan gå hem och inte förstå vad som hänt. Och försöker man ställa en fråga i rasten är det minst 5 andra som också vill göra det. Det behövs alltså fler tillfällen att ställa frågor på. »
- Upplägget med bonusuppgifter är bra, men de bör läggas ut jämt under läsperioden.»
- Uppdateringen av hemsidan med bonusuppgifter etc.»
- Kursen är ganska stor och omfattande, hade gärna läst nåt kapitel mindre.»
- Få veta hur många bonusuppgifter man kan tillgodose sig innan tentan.»
- Mer exempel borde lösas på föreläsningarna så att eleven bättre kan följa med på ovan nämnda övningar.»
- Upplägget med bonusuppgifterna kan bli tydligare.»

18. Övriga kommentarer

- Kanske dela upp kursen i mindre delmoment där man kan bli succesivt godkänd och allt inte hamnar på en tenta, känns som att vad som helst kan komma imorgon och man inte är direkt fullärd i något delmoment.»
- Mycket bra strukturerad och organiserad kurs. Kursen med bäst organisation hittills.»
- Bra övningsledare och föreläsare men tempot i kursen är ganska krävande och många helger har spenderats för att läsa anteckningar och räkna.»
- Tråkigt som äldre student att man inte på något vettigt sätt kan läsa denna samtidigt som Högfrekvensteknik.»
- Mycket bra och engagerade övningsledare och föreläsare. :)»
- Tillsammans med fysik 2 den bästa kursen på elektro. Mycket bra då den gör flervarren till verklighet. »
- Kul med experiment under föreläsningar.»
- Det är för mycket att lära sig på 7,5hp»


Kursutvärderingssystem från