ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-16
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
6 svarande

0 0%
3 50%
1 16%
2 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
6 svarande

1 20%
2 40%
2 40%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
6 svarande

2 40%
1 20%
0 0%
2 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
4 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
6 svarande

1 16%
3 50%
0 0%
2 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
6 svarande

0 0%
1 16%
4 66%
1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Upplägget med en hemtenta som examination. Det passar mycket bra in i vår utbildning. Även projekten var intressanta att göra.»
- Mycket lärorikt med hemtenta, man fick bredda sina kunskaper och hade tid att förstå saker på ett annat sätt än vid vanlig tentamen, nyttigt med redovisning och rapporter.»
- Föreläsarna gjorde ett mycket bra jobb!»
- Ytkemi och oorganiska delen var bra, det var lagom takt på föreläsningar. Enkelt att vara aktiv på lektionerna.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Stens del kanske borde ligga först, den var mest svår att förstå eftersom de andra hade mer praktiska tillämpningar. Vad gäller hemtentan är det förståeligt att det är svårt att skriva precis lika svåra uppgifter till andra men när man får höra att någon fick en uppgift som handlade om samma ämne som dess projekt känns det onödigt orättvist. Självklart blir uppgiften lättare om man redan skrivit ett projekt inom ämnet och dessutom fått feedback på det.»
- Mer miljöperspektiv i plast-/polymerdelen.»
- Det var svårt att se någon relevans till I-programmet i sin helhet med den här kursen.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Tycker nog att en vanlig tenta hade varit bättre. Kändes som att vissa frågor på hemtentan var lite väl krångliga.»
- Möjligtvis är det för många områden intryckta i samma kurs, kunde kanske varit bättre att fokusera på två.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Att få hjälp och svar på frågor
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Övningar
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2

Projektarbete
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.16

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Laborationer
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Studiebesök
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»2 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.2

Självverksamhet
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 40%
Lärorikt»3 60%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.6

Tentamen
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Tillfällen för kritik (feedback)
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.5

Matlab
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.79


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.79
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från