ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-16
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
23 svarande

2 9%
11 50%
6 27%
3 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
23 svarande

2 10%
7 36%
7 36%
3 15%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
23 svarande

1 5%
6 31%
10 52%
2 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
23 svarande

5 22%
10 45%
4 18%
3 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
23 svarande

4 18%
7 31%
7 31%
4 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
23 svarande

0 0%
1 4%
12 54%
9 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Magnus lektioner.»
- Doktorandens försök att skapa ett visuellt inlärningssätt med atom och orbitalmodeller. Hans försök att införa avsatta timmar någon gång per vecka för frågestund tycker jag tyder på ett engagemang från hans sida. »
- Onlinetesterna var jättebra att dom fanns men ibland var de lite för svåra och svårtolkade.»
- Internet-testerna för varje kapitel - bra sätt att hålla sig ikapp hela tiden, men se kritiken nedan!»
- Obligatoriska inlämningsuppgifter, motiverar till jämn arbetsinsats. Dock inte så ofta eller på det sätt som använts i år.»
- Magnus med sin enastående förmåga att förklara och få det att framstå så simpelt. Skulle kunna få Einstein relativitetsteori att framstå som lågstadie fysik. (Vet att han är ämnad för andra äventyr)»
- Onlinetesterna är ett bra koncept för att man ska lära sig och vara i fas, dock speglade frågorna oftast inte vad vi hade lärt oss på föreläsningarna. Därför tycker jag att de ska vara kvar men anpassas mer till vad vi faktiskt ska lära oss.»
- Testerna var ett nyttigt sätt att tvingas göra något regelbundet i kursen.»
- Online testen var bra, men det hade varit bra om de hade kollat frågorna ordentligt så att de inte hade frågat på saker som vi inte skulle kunna. De flesta frågorna var bra men typ 20% var det inte. »
- Internet testerna var bra och givande.»
- Vle proven, bra att kontinuerligt tvingas läsa på de olika kapitlena»
- Jag tycker att idén med onlinetest på varje kapitel är jättebra. Motivationen att ligga i fas och läsa igenom kapitlen i boken ökade! (Tyvärr tycker jag inte frågorna i år speglade föreläsningsinnehållet. Trots att jag gått på föreläsning och läst alla rekommenderade sidorna på de angivna kapitlet i boken kunde flera frågor inte besvaras utan att läsa ytterligare sidor i boken och söka via internet etc.)»
- Seriöst... Ingen aning»
- kemi är helt klart mitt ämne så därav ger jag kursen ett högt betyg för sitt innehåll, men detta beror säkerligen på att jag har väldigt goda kemikunskaper sedan tidigare, men kursen var väldigt jobbig för dem som inte hade lika bra förkunskaper (denna inställning hos lärare tycker jag är fruktansvärt dålig, vi är faktiskt i skola för att vi ska lära oss saker och inte för att vi redan kan allt). Magnus är en väldigt duktig föreläsare, men han kan vara lite nedvärdernde om man ställer frågor. Kursadministrationen fungerade utmärkt, jättebra att allt låg ute från början! (det är ovanligt även om jag tycker att det borde vara självklart) »
- Tråkigt att säga det, men det var inte mycket som var bra!»
- Tidsfördelningen så man får tid på slutet för repetition. Onlinetesterna som hjälper till att hålla en jämn arbetsinsats under hela kursen, inte bara när det närmar sig tentan.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Svar på alla exercises man skulle göra, givetvis! Ett schema att följa som stämmer. Ett tag hade vi TimeEdit, kurs-pm och mail att välja mellan..»
- Jag hade gärna sett att man fick laborera eller i alla fall fått se någon laboration eftersom att det är en kemikurs. Dock känns det orelevant med labbrapport, men laborationer för att lära sig och kanske få se hur man kan använda kemin i verkligheten. Kursadministrationen fungerade sådär då det ibland var schemaändringar som inte speglade time edit och som bara ändrades i schemat som låg i kurs-PM. Scheman hör inte hemma i kurs-PM. Överlag tycker jag att kursen har potential att vara bra, men den var i bra denna terminen. Den borde fokusera mer på att förstå kemi överlag. Självklart är det viktigt att lära sig saker, men det känns inte relevant för oss som inte kommer att jobba med kemi att behöva lära oss formler o.s.v utantill. Det hade varit intressant att få höra om och se lite modern kemiteknik.»
- Ett kemiprogram där man kan bygga modeller av molekyler och se dem rotera hade verkligen gjort susen.»
- Hade velat ha i alla fall ett laborationstillfälle då man kanske kunde få se och prova på lite olika moment som hade med kursen att göra. Föreläsningarna hade kunnat komma i turordning vilket det inte gjorde nu.»
- Det var en bra idé med tester för varje kapitel men det var jättestruligt! Fel på frågor ska inte få finnas, konstiga formuleringar förekommer tyvärr (samt felstavningar)! Dessutom hade det gärna fått förekomma mer konkreta exempel under föreläsningarna, dvs kanske blanda in räkning på tavlan mer. Att sitta och se läraren knappa igenom jättemånga slides som vissa föreläsningar innehöll gav inte mycket. »
- Inlämningsuppgifter med tydlig feedback, som ger tydlig ledning i vad man behöver studera extra.»
- Fler övningstentor med tillhörande facit! Struktur och kommunikation mellan de olika föreläsarna/övningsledarna. Testen på internet överrensstämde inte alltid med vad som vi gått igenom och vad som var vesäntligt för oss. Konceptet tycker jag dock är bra! »
- Kursen som helhet saknade struktur. Det var oklart vad som var viktigt att kunna och vad man skulle kunna. Kommunikationen mellan Kasper och Magnus verkar ha varit bristfällig då Kasper inte alltid verkade veta vad han skulle lära ut eller vad som var viktigt. Kaspers sätt att lära ut var inte heller speciellt bra, ofta var han svår och förstå och hade ingen röd tråd i det han sa. Som sagt så präglades hela kursen av en brist på struktur och kommunikation. En annan sak som var mindre bra med kursen var de så kallade "extra poängen" man kunde få med sig till tentan från internet testerna. Jag fick uppfattningen att dessa var som vanliga dugga poäng och att de skulle ge en bonus till tentan. Men i själva verket var poängen inräknade i tentans totala poäng och man hade bara höjt betygsgränserna. Här hade man alltså kunnat vara mycket klarare med att poängen i själva verket var en del av kursen och inte "extra". Så kursen överlag saknade organisation, kommunikation och klara direktiv. »
- närvaro från lärare, svåra att kontakta och få övningstillfällen med lärare.»
- Jag saknar någon att ställa frågor till. Eftersom det bara fanns lösningsförslag till vissa uppgifter i boken var det många uppgifter vi hade frågor kring. När jag frågade någon blev jag vid flera tillfällen hänvisad vidare till någon annan (med motiveringar som "det vet jag inte, det är ** som föreläst om det i år" och "jag vet inte, ta det med **, jag är ny"). Vid flera tillfällen blev jag hänvisad att mejla mina frågor till någon av föreläsarna/övningsledarna, men dessa mejl besvarades aldrig. Jag tycker även att det vid vissa tillfällen var dålig kommunikation mellan de som höll i kursen. Övningsledarna gick t.ex. igenom uppgifter som inte var med på de rekommenderade avsnitten i boken. »
- Bättre upplägg - tentan speglade kursen dåligt»
- Bra övningsledare, de var inte särskilt pålästa och kunde inte förklara (bortsett från fredrik) Och helt ärligt ni kan inte ha kvar kasper som föreläsare, han är fruktansvärt rörig och dåligt påläst. (Utan mina förkunskaper hade jag inte fattat något av vad han sa). Det var även dåligt att Magnus inte var tillgänglig under tentamenstillfället samt att kasper enbart svarade på tentamensfrågor under ett tillfälle och därefter inte var nåbar ens via telefon (skicaka ett mail sa han, alltså helt ärligt är detta ett skämt, va detg chalmers vi gick på eller någon baka bullar linje). Något som fattades var svar till övningstentorna, helt ärligt MAGNUS vi bryr oss inte om att du inte vill ge ut facit, det är faktiskt vi som läser kursen och inte du, att arbeta med facit är extremt lärorikt och tidssparande. »
- Ja, EN lämplig föreläsare. Magnus var väldigt sällan tillgänglig när man sökte honom, framför allt i slutet av kursen. Rörigt med inhoppande lärare under 3 veckor som inte verkade ha någon uppfattning om vad kursens mål var och vad studenterna förväntades kunna till tentamen. (Bör dock tilläggas att den inhoppade läraren gjorde det bästa av situationen, och försökte alltid hjälpa eleverna så gott han kunde) Magnus gick inte alls att nå under dessa tre veckor. Saknades även en påläst hjälplärare som kunde finnas på plats vid schemalagda övningstillfällen där man kunde få hjälp att göra internet-testerna. Man hade lärt sig så mkt mer på det sättet! »
- Samarbete mellan alla lärare. Framför allt saknades möjlighet att få hjälp! Vi gick runt som frågetecknen på slutet och det fanns ingen som kunde hjälpa oss. DOCK fick många bra betyg i kursen vilket enligt mig är för att föreläsningarna var för svåra för kursinnehållet. Tentan var enklare än kursen fast egentligen var den på "rätt" nivå.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Övningslektioner OM inte handledarna börjar räkna de avsedda uppgifterna (!). Inte bra.»
- Onlinetester kan vara bra för att få bonuspoäng till tentan om man vill. Dock var just dessa onlinetesterna väldigt dåliga. Det var ofta frågor på sådant som inte tagits upp ordentligt i boken och frågor på avsnitt som vi inte skulle läsa enligt anvisningar. Jag misstänker också att flera av uppgifterna var felaktiga!»
- Internettesterna tillförde ingenting. De frågorna var på en mycket märklig nivå jämfört med tentamen. De var mycket märkligt valde även med avseende på bokens kärnpunkter och föreläsningarna. Alldeles för mycket tid fick ägnas åt att googla fram svar på specifika internetfrågor istället för att förstå helheten i kursen.»
- Inget egentligen men det hade vart bra om man hade kunnat få ha med sig några hjälpmedel på tentamen då det är grundförståelse som eftersöks och inte att man ska memorera olika strukturer m.m.»
- En del slides från powerpoints under föreläsningarna (som ändå bara slarvades igenom).»
- Ping-Pong-tester. De är dåligt skötta och hjälper inte lärandet alls, belönar bara envishet och chansningar.»
- Strulen med testerna samt gör en felfri tenta (kursen har en ovanligt hög antal fel på tentorna jämfört med andra kurser). Det finns tenta frågor som är luddigt skrivna och ologiska tillsammans, läs 2 b & d.»
- Testerna var problematiska i form av poängsättning, grammatik/stavning och i vissa fall innehåll (annat än från föreläsningar).»
- Jag tycker att det mesta var bra faktiskt. »
- Att "dugga" proven som skulle ge duggapoäng till tentan inte alls gav det. Istället så höjdes gränserna så att om man inte hade gjort några prov hade man legat på minus 10 poäng. Kändes ganska fult gjort. antingen ändra det så att man verkligen får bonuspoäng till tentan eller informera tydligt om det i början av kursen att man inte kommer kunna få maxpoäng på tentan om man inte får max på VLE proven!»
- Antalet föreläsare/övningsledare. Hade varit bättre att inte ha så många så att man visste vem man kunde fråga och inte. »
- Om allt görs rätt kan allt vara kvar»
- jag tycker att idén med onlinetesterna var jättebra, men ni MÅSTE kolla frågorna så att svaren är korrekta och så att de täcker in de områden som vi ska läsa och inte utöver detta, dessutom är många frågor extremt onödiga och verkligen inte inte tentamenspliktiga, helt ärligt ställ relevanta frågor! »
- Internet-testerna borde anpassas så att dom är på en lämplig nivå för studenterna. Denna kursens tester var ofta alldeles för svåra. Om man inte kan anpassa testerna borde dessa tas bort. Även helt värdelösa övningstillfällen där äldre studenter förväntas svara på frågor. Det var ytterst sällan dessa äldre studenter hade läst på innan tillfällena, och kunde därmed heller sällan lösa problemen. De flesta av dessa studenter var dessutom från utlandet, vilket gjorde att all kommunikation var tvungen att ske på engelska, något som försvårade förståelsen. Onödigt att ha dessa tillfällen om det inte kan finnas en påläst hjälplärare på plats. »
- Ha begrandat antal försök på onlinetesterna.»
- gör om onlinetesterna så att som är relevanta.. Det kändes som att dom var på mycket högre nivå än resten av kursen»
- Internettesterna som inte alls speglade det som vi förväntades kunna.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Gästföreläsaren menas med den danske herren som verkade väldigt ovan vid att föreläsa och pratade otydligt, ingen artikulering alls.»
- Testerna i pingpong lärde mig mest men vissa frågor hade kunnat vara bättre utformade och tydligare. Vissa frågor som var med på testerna ingick inte i kursen vilket inte var jättebra.»
- Lyckades få tag på internethjälp via saplinglearning som hade en "self-study course" för Chemistry3, den gav mig mycket mer än föreläsningarna! Ni borde se till att alla har tillgång till detta, det gav jättemycket hjälp för förståelsen.»
- Egentligen är det föreläsningar som jag brukar lära mig mest på, dock var föreläsningarna i den här kursen dåligt förberedda eftersom läraren var bortrest under halva kursen och bara gav ersättaren villa power points han skulle gå igenom, alltså hade ersättaren dålig information om vad som var viktigt att igenom vilket gjorde att vi missade mycket,»
- Det var synd att internet-testerna inte stämde. Dessutom vore det skönt med någon form av mätare som indikerade hur väl man låg till totalt sett gällande internet-testerna. »
- Jag tycker att det var dåligt att inget om hybridisering kom på tentan. »
- det är för höga krav på de olika betygsstegen på tentamen, femma skall man få om man har svarat rätt till 80%»
- Den här kursen har varit den mest ostrukturerade kursen jag någonsin har läst. Magnus var bra men hela upplägget var väldigt oklart. Det kändes inte som att han hade varken tid eller engagemang för att hjälpa oss att lära oss. Han sa åt oss att vända oss till övriga hjälpledare och föreläsare men de visste inte alltid vad som ingick i kursen och de var inte alltid på sina rum när man behövde hjälp.»

Att få hjälp och svar på frågor
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 17%
Lärorikt»8 47%
Mindre lärorikt»6 35%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.17

Föreläsningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 28%
Lärorikt»10 47%
Mindre lärorikt»5 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.95

Övningar
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»7 33%
Mindre lärorikt»13 61%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.57

Projektarbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 36%
Lärorikt»2 18%
Mindre lärorikt»5 45%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2.09

Laborationer
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 0

Studiebesök
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 54%
Lärorikt»10 45%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.45

Självverksamhet
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 59%
Lärorikt»7 31%
Mindre lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Tentamen
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»13 59%
Mindre lärorikt»7 31%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.22

Tillfällen för kritik (feedback)
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 28%
Mindre lärorikt»5 71%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2.71

Matlab
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.63


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.63
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från