ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp 2, Ellteknik 1, SSY031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»6 40%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- Missat enstaka lektioner 90%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.06

- Läraren visade säkert upp dessa under intro kursen i PM:et dock vart jag dåligt uppmerksam» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.23

- Mindre undervisningstid åt likström, mer tid åt 3-fas skulle göra det lättare att nå målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»13 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag tyckte det innehöll det mesta, dock mestadels räkning. Ibland behövs lite mer teori för att förstå bättre. Räkna är en sak och förstå en annan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»9 60%

Genomsnitt: 3.4

- Mkt bra lärare!! Lätta att diskutera med. Svarar på frågor via mail. Räkneövningarna borde varit två lärare hela tiden då det är svårt för en person att hinna hjälpa så många elever, och genomgång av uppgifter borde enbart skett på föreläsningarna. Annars finns ingen tid kvar för frågor.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.66

- Övningsboken är välanvänd. Faktaboken användes i stort sett aldrig» (Ganska liten)
- Ett enstaka fel i boken jag fastnade på. Har svårt att ge upp när jag väl gett mig in i en uppgift. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%

Genomsnitt: 3.73

- Bra med övningstenta! Labövningar fanns där i god tid!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.93

- Bra hjälp via mail. Sämre på räkneövningarna men ändå ok!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»3 21%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Ganska svår kurs! Allt går snabbt fram men det är väl lite det som är tanken med högskolan.?» (?)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.73


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 26%
Gott»7 46%
Mycket gott»4 26%

Genomsnitt: 4

- Lite strul i maskinteknik 1 med inställda lektioner som skulle läsas ifatt på slutet av kursen, dessutom lärarbyte.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Duggan»
- Räknetimmar»
- Det tydliga upplägget om vad man ska lära sig/plugga på. Laborationerna och rapporterna.»
- Lärarna! Scheman ok, förutom de inställda föreläsningarna i maskinteknik 1.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer detalierade förklaringar vid ex tal mindre definitioner och fakta som inte bidrar med någon vidare nyttig information. Jag ska veta hur jag använder formeln inte definera den.»
- Mer tid till 3-fas»
- Om det går att få in vikarier. »

16. Övriga kommentarer

- Bra jobb av Lennart och Morgan tycker dem har laggt upp allt bra dock gick vissa ex tal oerhört fort för dem att förklara vilket gjorde en själv lite fundersam.»
- Har inget att klaga på. Tyckte kursen var mycket bra upplagd. Det ända som bör tittas på är att några få uppgifter i övningshäftet hade ändrats lite utan att svaret hade uppdaterats. Dessa bör kontrolleras.»
- Bra skola! Lunchen på skolan borde variera salladsbordet!!»


Kursutvärderingssystem från