ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-16
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
51 svarande

0 0%
4 7%
13 25%
34 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
51 svarande

1 2%
3 6%
17 35%
27 56%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
51 svarande

0 0%
1 2%
17 35%
30 62%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
51 svarande

1 2%
2 4%
24 55%
16 37%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
51 svarande

1 1%
0 0%
1 1%
49 96%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
51 svarande

2 3%
9 17%
24 47%
16 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Föreläsare Jan Möller.»
- Innehållet är bra sammankopplat»
- - Föreläsaren är väldigt bra. Möller drar bra och tydliga paralleller med kursinnehåll till verkliga livet, lättare att koppla och minnas! - Kul och intressant med gästföreläsare, men en snabb återkoppling och repetition bör göras lektionen efter. - När diskussion väcks i föreläsningssalen är då man lär sig som mest! Möller bör fortsätta trycka på det, men också försöka ställa mer öppna frågor som elever kan engagera sig i.»
- Sista frågestunden med JM»
- Det var jätteroligt med gästföreläsaren som pratade om Balanced Scorecard. Att vi hade Peer to Peer response med språklärarna»
- Väldigt bra och pedagogiska föreläsningar. Bra övningsbok och tenta som motsvarade förväntningarna.»
- Upplägget - En kurs med inlämningsarbete och "klassisk" tentamen. Behåll Powerpoint-föreläsningarna och att "slidsen" finns tillgängliga innan föreläsningen.»
- Jag tycker kursens upplägg var väldigt bra. ÖVNINGSBOKEN ska definitivt behållas tycker jag, grymt bra, och oerhört bra facit.»
- Blandningen mellan föreläsningar och projektarbete. Man fick utnyttja sina kunskaper vid rapportskrivningen och se hur det funkar i verkligheten. Kul och lärorik kurs! »
- Räknandet var mycket lärorikt»
- Jan!»
- Arbetet vi gjorde då man fick göra en intervju.»
- Jan Möller! Förklarar på ett pedagogiskt sätt och håller ett bra tempo på lektionerna. Han håller de dessutom vid liv med sköna sagor!»
- I princip allt. Byt absolut inte ut kurslitteraturen!»
- Jag tycker att projektarbetet gav mycket och jag tycker att upplägget på kursen var jättebra. Sen tycker jag att feedbacken som vi fick på arbetet var mycket bra. »
- Innehållet i Jan Möllers del av kursen, mkt vettig kunskap!»
- Caset,men tycker att tentan borde ligga ännu tidigare så man kan tillgodogöra sig mer av informationen man får från olika företag INNAN man börjar skriva caset "på riktigt".»
- Möller, Konkreta kalkyler och räkningsuppgifter, »
- Fokus på styrning inom företag, och inte externt.»
- Föreläsningarna var bra, framförallt eftersom det var olika föreläsare som undervisade i sina specialområden. Dessutom tycker jag att arbetet vi gjorde var mycket givande. Det gav en chans att verkligen fördjupa sig i ett ämne. Boken övningar i industriell ekonomi var mycket lärorik och gav god förståelse över produktkalkylering och investeringsprocesser.»
- projektarbete»
- Betyget grundas på både tentan och grupparbetet.»
- Övningsboken är mycket bra och pedagogisk! »
- Jan Möller som föreläsare var utmärkt även boken Övningar i Industriell ekonomi var mycket bra. Projektarbetet var givande och bör behållas.»
- Det var väldigt trevligt att ha en övningsbok så den tycker jag absolut ska behållas som kurslitteratur.»
- Projektarbetet med ett valt företag , väldigt lärorikt !»
- Alla de intresseväckande föreläsningarna, som förvisso ibland innehöll lite mycket anekdoter, men anekdoterna gjorde det lättare till självstudier eftersom de väckte intresse. Mycket av det jag lärde mig under kursen lärde jag mig m h a kurslitteraturen, men utan föreläsningarna hade det inte varit lika lätt att tillgodogöra sig vad som står i litteraturen.»
- grupparbetet, det lärde man sig enormt mycket på peer response var väldigt bra»
- Jan Möller! Bra med övningstillfällen då man kunde få svar på frågor om övningar. »
- Planeringen»
- Föreläsningarna, möller ska ha en stor eloge ! Hans sätt att koppla ihop anekdoter och teori gör att föreläsningarna är både underhållande och lätta att relatera till. »
- Jan Möller»
- Case delen uppskattades!»
- Föreläsaren.»
- Föreläsaren, mycket givande metaforer och kopplingar»
- Semenarietillfällena då chansen att ställa frågor fanns. »
- Bra med ett praktiskt praktikfall kombinerat med tentamen.»
- Allt bör behållas, jag fann inget moment överflödigt.»
- Intressanta föreläsningar. Bra att den är så grundläggande. »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Pedagogik»
- "Livligare" powerpoints och föreläsningar, blir lätt monotont. Lite mer engagemang från föreläsaren. Historierna är roliga och intressanta, men vissa historier, när föreläsaren själv undrar varför han berättade dem, tar mer tid än de ger nytta. Tydligare information om grupparbetet. »
- Tillfällen att i mindre grupp samtala med föreläsare»
- Nej»
- Jag tycker att det var lite väl dåligt att vi fick räkna på räntor med hjälp av tabeller istället för att lära oss formler. Känns som dagisnivå.»
- Strukturen på kurshemsidan, utdelat material, kan förbättras. Powerpointsen borde vara i nummerordning. Vid ett antal tillfällen fanns det fel i powerpointsen samt facit i övningsboken. Detta borde kontrolleras extra noga då informationen i powerpointslidsen är lag.»
- En bättre teoribok, den gröna boken var inte speciellt förklarande.»
- Mer konstruktiv kritik vid handledarmöten som man kan arbeta med och förbättra sitt arbete till sin fulla potencial. »
- Bör kanske ha lite mer räkne exempel på föreläsningarna.»
- ärligt, nej»
- En bättre kursbok! Kontrasterna mellan Möllers lektioner och Anderssons texter kändes ganska stora. Anderssons bok är dessutom sällsynt trist att läsa helt utan färg.»
- Ett lite större teknologperspektiv i exempelvis kalkylerna. Kan vi sticka ut i kunskap från ekonomerna, ska vi göra det! »
- Jag tycker inte att tentan ska kallas för "dugga". Det är ingen dugga. »
- Nej, jag tyckte den innehöll det som passar titeln.»
- Nej.»
- Exempel på hur olika företag gör sin styrning.»
- Jag tycker att man kunde ha lagt mer energi på prestationsmått under föreläsningar. Balanced scorecard och liknande hamnade nu i kläm och det var bara en föreläsning kring detta. »
- något tydligare föreläsningar»
- Bättre struktur bland det utdelade materialet på kurshemsidan. Nya pdf lades upp med samma namn som gamla, så det blev lite rörigt.»
- Nej»
- Tydligare genomgång av målen för projektarbetet»
- Tycker att teoriboken var lite sådär.»
- Gällande projektgruppslistan borde denna inte publicerats direkt på studentportalen. Personnummer borde tagits bort först, eftersom jag inte tror någon vill få sitt personnummer offentliggjort för klassen på det sättet. Troligen strider publicerandet mot PUL också. Inte heller borde arbetena publicerats på studentportalen (för responsarbetet) innan de var färdigskrivna. Vid kontakt med ett företag måste man tydligt kunna redogöra för hur informationen de lämnar ut kommer användas. Arbetena borde mailats ut till grupperna istället. Man publicerar aldrig halvfärdigt material, detta av hänsyn till företaget men också av hänsyn till skribenterna!»
- nej»
- Nej, inte vad jag kan komma på just nu. Schemat skulle kanske överensstämt med föreläsningar lite bättre, inte alltid 100 %...»
- Bättre struktur under föreläsningarna. De rätta namnen på satserna. Istället för "sats 5 på sid 256" så vill jag ha ett namn som jag kan koppla till den specifika satsen. »
- Nej»
- Fler gästföreläsare som inte nödvändigtvis är verksamma på institutionen.»
- Nej»
- Vet ej. »
- Nej»
- Inte egentligen. Kanske diskussionsgrupper.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Makroekonomi»
- Föreläsningarna med språklärarna var inte så givande, de sa för lite konkreta saker»
- Den gröna boken var väldigt torr och korthuggen. »
- Språkföreläsningarna gav inte mig så mycket som jag önskade. Kanske för att jag har koll på innehållet i föreläsningarna sedan tidigare. Jag tycker inte att de borde tas bort men »
- Föreläsningarna bör självklart inte tas bort men det känns inte som de gav så mycket. »
- kanske lite väl mycket snack om en viss leif»
- Det var för många med 6 personer i ett arbete, alla hade inte alltid något att göra. Fyra tycker jag hade varit tillräckligt många. »
- Nej.»
- nej»
- En handledare. Det fungerar uppenbarligen inte att ha två handledare vid case arebetet. De saäger olika saker och Det som Hans L går igenom på lektionerna, sågar Lise A fullständigt. Ta bort en av handledaran, eller skaffa två som drar jämt.»
- Nej.»
- Fokusera mer på styrning och kalkylering.»
- Nej.»
- Boken kalkyler som beslutsunderlag var i sig inte optimal. Jag gillade inte riktigt upplägget på boken då den sa väldigt lite på väldigt många sidor. »
- Byta ut kursliteraturen , den gröna boken! Inte speciellt bra! »
- nej det tycker jag inte»
- Jan Stevens. Han är säkert skicklig på det han gör men kunde nå fram till mig. Jag lärde mig nästan ingenting från honom utan studerade hela kursen utifrån hans planering, vilken var bra, med hjälp av internet och kursboken. »
- Nej»
- kurslitteraturen den gröna boken var inte så bra »
- Antingen bör projektarbetsmomentet i denna kurs eller föregående ekonomikurs slopas och ersättas med någon annan form av examination. Personligen tycker jag att föregående projektarbete (i första ekonomikursen) kändes forcerad och inte alls var givande, och därför fick man en negativ inställning även till momentet i den här kursen.»
- Nej»
- Vet ej. »
- Nej.»
- Nej. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Hans och Lise hade olika uppfattningar om hur projektarbetet skulle utformas. Detta ställde till det lite för oss med Lise som handledare eftersom det var Hans som höll i föreläsningen om hur arbetet skulle se ut. Jag tycker att de antingen borde ha varsin föreläsning eller att de borde prata ihop sig lite.»
- angående kurslitteratur. övningsboken var jättebra, den andra var ganska dålig. Inte speciellt ingående på någonting. »
- Grymt bra case!»
- Feedback på projektarbete var bra, även om de som gav feedback kunde vara mer hjälpsamma och döma mindre.»
- Mycket bra och lärorikt Case!»
- övningsboken var väldigt bra, man fick ut mer av att läsa de små teorisammanfattningarna i den än teoriboken»
- Mycket bra kurs helt enkelt ! Alla moment var lärorika och intressanta !»

Att få hjälp och svar på frågor
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 21%
Lärorikt»24 51%
Mindre lärorikt»13 27%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.06

Föreläsningar
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»24 47%
Lärorikt»18 35%
Mindre lärorikt»9 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.7

Övningar
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 41%
Lärorikt»16 39%
Mindre lärorikt»8 19%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.78

Projektarbete
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 65%
Lärorikt»14 29%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.38

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 2

Laborationer
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»45

Genomsnitt: 2

Studiebesök
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 53%
Lärorikt»7 46%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 1.46

Gästföreläsare
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 35%
Lärorikt»20 51%
Mindre lärorikt»5 12%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.76

Kurslitteratur
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 35%
Lärorikt»25 52%
Mindre lärorikt»6 12%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.77

Självverksamhet
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 65%
Lärorikt»14 29%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.38

Tentamen
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 28%
Lärorikt»28 62%
Mindre lärorikt»4 8%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.8

Tillfällen för kritik (feedback)
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 32%
Lärorikt»15 40%
Mindre lärorikt»10 27%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 1.94

Matlab
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»45

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.48


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.48
Beräknat jämförelseindex: 0.82

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från