ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Grundläggande säkerhet, SJO112

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»13 48%
Cirka 20 timmar»6 22%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»5 18%

Genomsnitt: 2.25

- Jag kunde mycket av sjukvårdsdelen sedan innan.» (Högst 15 timmar)
- vissa heldagar andra halvdagar» (Cirka 20 timmar)
- Har svårt att avgöra detta i efterhand men eftersom många moment var heldagsaktiviteter med obligatorisk närvaro så blir det ju en del timmar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»26 96%

Genomsnitt: 4.88

- Enbart medical first aid» (25%)
- obligatorisk närvaro» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 66%

Genomsnitt: 3.37

- Vad gäller för tentan osv» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 44%
Ja, i hög grad»14 51%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.48

- Jag tycker att många av tentafrågorna inte speglade var som var viktigt med kursen.» (Nej, inte alls)
- Tentan var bara på Första hjälpen delen och inte på brand och sjöräddning.» (I viss utsträckning)
- Kunde innehållit några nyckelfrågor från brand och räddningsdelen också.» (I viss utsträckning)
- Vid praktiska moment skulle så klart alla i gruppen delta och jag upplevde att alla i min grupp var aktiva men om man hade varit blyg kanske det hade varit lätt att komma i skymundan och på så sätt kunna hoppa över moment. Jag förstår naturligtvis att man själv är ansvarig för att exempelvis utföra övningarna som berör livbåtarna men hade man av någon outgrundlig anledning inte velat köra båten hade man troligtvis kunnat smita undan. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»22 81%

Genomsnitt: 3.77

- Man lär sig ju nytt» (Ganska stor)
- Många av momenten var praktiska vilket jag tycker är otroligt bra för inlärningen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»8 29%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»6 22%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.22

- Litteraturen är överflödig.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»11 40%

Genomsnitt: 3.29

- Det gällde och närvara på lektion» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»13 48%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 3.88

- Upplevde att alla inblandade lärare, föreläsare och instruktörer var lyhörda och öppna för diskussion och frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.81

- Bästa läskamrater någonsin» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»23 85%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 55%
Hög»9 33%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 14%
Gott»11 40%
Mycket gott»12 44%

Genomsnitt: 4.29

- Tycker att systemet med många praktiska moment är mycket bra.» (Gott)
- Lagom avvägd kurs i de olika delarna, kändes väldigt nyttigt att repetera HLR.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Otroligt bra och engagerade lärare!»
- Rune»
- NA»
- Köra likadant som detta året det funkade bra.»
- Dem mycket bra praktiska övningarna.»
- De praktiska övningarna. Svårt att läsa sig till kunskaper och förstå vad som krävs i detta ämne!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler moment i medical first aid. Fler praktiska övningar.»
- Mer information om hur certen funkar och hämtas ut.»
- Seriösare prov»
- Övningsupggifter för MFA»
- Rune nämnde att de eventuellt skulle jobba med instuderingsfrågor i brand- och räddningsdelen som förberedelse för de praktiska momenten. Detta tycker jag låter som en utmärkt idé.»

16. Övriga kommentarer

- NA»
- Mkt bra med många praktiska övningar!»
- Jag tycker att kursen har hållt den höga standard som en sådan här typ av kurs måste ha. Grundlägande säkerhet är ju egentligen den viktigaste kursen vi kommer att läsa över huvud taget under vår utbildning. Är mycket nöjd, har lärt mig otroligt mycket, känner mig självsäkrare och hade dessutom väldigt roligt under tiden.»


Kursutvärderingssystem från