ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjörätt och fartygsadministration, SJO625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»9 75%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Mesta dels hemma studier» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.58

- Mycket bra med övningstentor. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»8 66%

Genomsnitt: 3.66

- vi hade 3 pass om 4 timmar. Om vi istället hade haft lunch efter 2 timmar eller uppdelat på 6 tillfällen a 2 timmar tror jag det hade hjälpt mer. Jag blev väldigt trött och okoncentrerad efter 2 timmar och hade svår att hänga med även när jag tyckte att det var intressant. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.58

- köpte inte boken. gick bra ändå» (Mycket liten)
- Svar från övningsprov och genomgång med klassen gav bättre studieresultat för mig.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Vår föreläsare lade själv inte upp materialet på hemsidan vilket gjorde att det dröjde innan de första bildspelen från föreläsningarna kom upp på pingpong. Detta var dåligt eftersom vi endast hade 3 föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Material kom ut sent på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Lite segt att få in allt på ping pong eftersom att det skulle gå 2 steg» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»2 16%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.75

- Grupp arbeteö. ok» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 91%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»5 41%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- den var väldigt hög eftersom vi hade 2 väldigt omfattande ämnen, Maskinteknik B och Stabilitet och fartygskontruktion, sammtidigt. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»6 50%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 4

- Bra lärare» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- många lektioner»
- Läraren»
- Mattias Widlund.»
- Samma lärare som detta år, mycket bra och pedagogisk. Är kunig inom området, det gillas starkt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet timmar per föreläsning. ev till och med 7 pass a 2 timmar med ett för instuderingsfrågor på slutet. »
- När vi frågade läraren om vi fick ha med något material till tentan så fick vi ett nej. Det visade sig dock att vi fick ha det när vi kom till tentan men ingen hade det såklart. Bör informeras bättre nästa gång!»
- man bör få ha formelsammling på provet»
- lärarens tillgång av pingpong!!»
- inget»
- 3 st 4h lektioner är tufft, det känns väldigt blurrigt att trycka in så mkt på varje pass. Bättre med 2timmarspass.»

16. Övriga kommentarer

- Fler instuderingsfrågor hade hjälpt. »
- En underbar snubbe ! Han kunde det han snattrade om, svarade på alla frågor med gott humör, svarade på mejl om man undrade något, ställde man en fråga han inte hade svar på tog han reda på det till lektionen efter.»


Kursutvärderingssystem från