ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Fartygsstabilitet och konstruktion, SJO621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»10 66%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 1.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»2 13%
100%»12 80%

Genomsnitt: 4.73

- Missade en enstaka föreläsning, om jag minns rätt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 72%
Nej, målen är för högt ställda»3 27%

Genomsnitt: 2.27

- förståelsen är rimlig, men klart onödigt att sitta och memorera formler i stället för att ha formelsamling.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- mycket bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.6

- Viktigt att i tid ge sig i kast med räkneexempel och liknande, för att nöta in dem.» (Ganska stor)
- Kursen lutade mer som en distansutbildning» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 3.33

- Tid fanns, men läraren verkade inte intresserad av att få folk att förstå. Ibland var det svårt att ens förstå vad det var man inte förstod, och då hjälper det inte att gå hem och läsa på mer, för man vet inte vad saken gäller.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.8

- Det var därför jag klarade kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.73

- Kursen är ganska klurig för oss som inte har så stora förkunskaper i matte.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»5 33%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.86


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»1 6%
Godkänt»10 66%
Gott»1 6%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.13

- Konstigt att man inte få ha formelsammling på tentamem!!!!!!!!!! » (Dåligt)
- Kunnig lärare, dock lite höga krav. Många kände sig idiotförklarade om de ställde frågor.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Som jag förstod var Saga Feeder-kompendiet nytt för i år. Jag tycker det var bra och att ni ska fortsätta med det. Bra att kursen är i LP2 och inte LP1. Det var en fin gest med extra-matte på schemat innan kursen drog igång. Extra-matten kan nog bli ännu bättre.»
- Bra föreläsare»
- Uppgifterna !!»
- Att tempot inte var jättehögt, så man har tid att sätta sig in i saker. Det behövs, eftersom det är ett ämne många har problem med.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer undervisningstillfälle. »
- Dyr bok, med tanke på hur lite information den ändå innehöll. Exempelvis hade relevanta lagtexter kunnat printas ut av varje elev genom pingpong.»
- Höj intagningkraven för FBVII, mer möjligheter till repetionsmatte, fler föreläsningstillfällen där man kan få räkna, fler övningsuppgifter och tentor»
- Att man får ha formelsamling på provet»
- Fler lektioner, det kändes stressigt.»
- Man borde verkligen få ha ett formelblad under tentan, hellre det och en lite svårare tenta.»
- Om möjligt att man försöker ha en lärare som är motiverad att få alla att förstå, även de som inte är så insatta i matematiska formler på "högre" nivå. Det kändes som om det inte fanns intresse från lärarens sida, att hjälpa folk som hade svårt att förstå. Jag fick hjälp av kurskamrater och klarade därför kursen bra, men inte alla kan få så bra hjälp som jag fick.»

16. Övriga kommentarer

- Hade lite svårt med matten i början men kom igång på slutet. Vi hade kontinuerligt en bra dialog med läraren ang. kursens svårighetsgrad och klassens förkunskaper. Tror att det var viktigt att läraren bemötte och hörsammade våra synpunkter där, vi hade en bra dialog som sagt.»
- Dålig information angående tentamen. Efter föreläsningarna sas det att vi inte skulle få ha några hjälpmedel. Precis innan tentans start fick vi ha lagtexter med oss. Efter nån minut kom en och sa att vi inte fick ha hjälpmedel. En dryg halvtimme in i tentan kom beskedet att vi visst fick ha lagtexter och utskrifter. Något ingen såklart hade med sig ändå. Rörigt och dessutom kanske någon missade viktiga poäng.»
- Grymt bra tenta !»


Kursutvärderingssystem från