ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Radiokommunikation och signalering, SJO610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»7 63%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 18%

Genomsnitt: 1.9

- 20 tim per vecka under läsperioderna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 18%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket brett område. Tycker Anton gjort ett rejält jobb med att försöka skriva ner vad man ska lära sig men det är ändå lite svårt att få grepp om exakt hur detaljerat man ska kunna saker utantill.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 63%
Nej, målen är för högt ställda»4 36%

Genomsnitt: 2.36

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.54


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.54

- Köpte en radiobok vi skulle slå i, men genomgångar om hur man skulle slå fanns knappt. En irriterad lärare, när man fråga, gjorde inte saken bättre.» (Ganska liten)
- Bra undervisningar utav Anton & Sven-göran.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Se ovan.» (Ganska liten)
- Praktiska övningar i radiolabbet har varit till väldigt stor hjälp» (Ganska stor)
- Fantastiska läroböcker, och pingpong powerpoint. Guldkärna!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»3 27%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Känner att responsen var dålig. Så fort någon frågade en fråga så var svaret dem flesta gånger "Det borde ni kunna vid det här laget, hör med era kamrater och läs hemma"» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Vi har arbetat i grupper. Detta här funkar mycket bra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»4 36%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.9

- Föreläsningarna låg på en väldigt hög nivå och varenda slide i powerpointen skulle vi lägga på minnet. Många lär sig även av att anteckna men i den farten som powerpointen gicks igenom så hann man bara med överskriften. Hade gett lika mycket om inte mer att suttit med det själv hemma.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»7 63%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.81


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»4 36%
Godkänt»2 18%
Gott»1 9%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Mycket intressant och lärorik kurs. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Radiolabbet! Helt suveränt att kunna sitta där och diskutera och pilla på utrustningen i verkligheten för att förstå bättre!»
- Lärarna, Anton Vialle & Sven-Göran Palm. »
- Övningarna i simulatorn»
- Den äldre mannen var trevlig (Sven-göran hette han nog!?), håll fast honom så länge det går.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lärarens attityd till att hjälpa och besvara frågor istället för att dumförklara och bli irriterad! »
- Enklare powerpoints med mer relevant information och inta ALLT som har med frekvenser, radiovågor och allt vad det heter. Mer krut på att lära oss hantera utrustning och att slå i böcker borde läggas.»
- Tentamen var svår till förhållande vad vi gått igen på lektionerna, lektionerna var ibland väldigt stressiga, svårt att hänga med!!!»
- Tydligare mål om vad det är man verkligen skall kunna vid tentamen. Tyckte det var lite väl många radiolabbar. Det var inte mycket av just det som kom på tentan.»
- Bättre kursmaterial, mer material, fler övningstentor, mer möjligheter att ställa frågor utan att bli dumförklarad av läraren»
- Undervisningen och farten, eftersom det va många som inte fattade direkt. Det gick på väldigt snabbt och direkt på saker man inte kan som är självklara för läraren. Då blev man rädd att fråga för läraren ville att man skulle fatta omgående.»

16. Övriga kommentarer

- Anton är en jättebra lärare tycker jag.»


Kursutvärderingssystem från