ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 11/12 Projektarbete samhällsplanering med VR, LBT222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 47%
Gott»8 47%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) modellera husmodeller i ett 3D BIM system
2) visa modellen i ett Virtual Reality-program,
3) samt ha förståelse för hur tex. förtätning påverkar stadsmiljön.
4) Studenten skall också kunna använda BIM för att analysera och optimera designen genom att göra tex. en koldioxid neutral design.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 82%

Genomsnitt: 3.82

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- har dock inte arbetat mycket med mål 4. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 58%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Det kändes som att man ville haft mer till att visa sin modell» (I viss utsträckning)
- BIM känns inte som vi använt mycket.» (I viss utsträckning)
- Det fjärde målet tror jag inte blev uppfyllt, jag har i alla fall ingen aning om hur man gör det.» (I viss utsträckning)
- Har ingen aning om vad en koldioxidneutral Design är» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 58%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Svaret syftar på de föreläsningar som hölls. Övningstillfällena var mycket bra annars.» (Ganska liten)
- Mycket har varit att man får sitta och försöka själv.» (Ganska liten)
- filmerna stor, föreläsningarna liten. » (Ganska liten)
- Mest övningarna där man kunnat be om hjälp har hjälpt till.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2

- Vi har inte haft någon» (Mycket liten)
- om filmerna ses som kursmaterial så blir det stor. » (Mycket liten)
- Filmerna har varit bra» (Ganska stor)
- Instruktionsfilmerna va ett bra alternativ till böcker och A4. Riktigt bra!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.29

- Övningsmaterialet för övninguppgifterna kunde ha lagts ut tidigare så man inte behövde invänta på dem.» (Ganska bra)
- Studieportalen har haft sina dåliga dagar men det är ju inte kursens el. Michaels fel. Byt till Ping Pong,» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»11 68%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Ojämn. Det hade varit bra om övningar och förutsättningar för projektarbetet kommit ut lite tidigare. Man kunde inte börja i tid och då blev det stressigt på slutet. » (?)
- Sett över två perioder som kursen ligger på så kändes det lite låg.» (Låg)
- Lite för låg belastning i läsperiod ett och för hög i läsperiod två.» (Lagom)
- Hade varit bra om arbetsbelastningen var lite jämnare över hela kursen, att projektet startar tidigar. Som det vr nu krockar det mycket med industrin.» (Lagom)
- låg i lp 1, alldeles för hög i lp 2. hade absolut behövt komma igång tidigare med projektet. » (Hög)
- Första läsperioden var den låg, andra hög. Hade projektet startat tidigare hade det blivit lagom båda perioderna tror jag.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.64

- Kunde funnits mer tid till handledning » (Ganska bra)
- Dålig tajming på resan dagarna innan presentationerna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»6 35%
För hög»10 58%

Genomsnitt: 4.52

- Kan minskas om projektet startar tidigare, så inte allt kommer på samma gång som andra kurser.» (För hög)
- lp 1 lagom, lp 2 alldeles för hög. både detta projekt och projektet i industribyggnad borde kommit igång tidigare. » (För hög)
- Industribyggnaden tog väldigt mycket tid från de andra kurserna.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna är bra och lätt att få hjälp. »
- Övningstillfällena med lärarna»
- Bra att vi fått lära oss använda Revit, eftersom vi inte fått det tidigare i utbildningen. Bra att hålla fast vid.»
- Instruktionsfilmerna»
- Filmer »
- väldigt bra upplägg med övningsfilmer och sedan projekt. »
- Revit är vettigt.»
- Hela upplägget. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna måste vara ute från början så att man kan jobba i sin egen takt. Man borde i alla fall kunna vara klar med övningarna i lp1 och sen komma igång med projektet direkt i lp2. »
- Mer individuella prestationer. »
- Göra något mer av föreläsningsdelen. Upplevde den inte så givande i år. Börja med projektet redan i lp1 så att man kan påbörja det och driva det under två perioder.»
- Man borde få ut uppgiften mycket tidigare. Programmet krånglade hela tiden, detta gjorde att man fick göra om allt flera gånger och man fick ine riktgt med det man ville.»
- Dela ut projektet i tid, som det var tänkt i år. Gärna någonstans i mitten av LP1. Jobba på att utveckla programmen, då MrViz ställde till problem för de flesta och inte precis underlättade arbetet i kursen. »
- Planeringen av kursen, hade varit skönt att få ut alla övningar i period ett så att det var helt avklarat så projektet kan påbörjas direkt i period två.»
- Att man inte säger att de enskilda uppgifterna kan vara klara i slutet på lp2 eftersom vissa i grupperna inte har tillgodosett sig kunskapen till projektuppgiften vilket gör att det blir ojämn arbetsbelastning. Man ska inte få mer att göra i lp2 om man har gjort klart övningsuppgifterna än om man inte har. »
- Starta projektet tidigare»
- någon föreläsning var rätt onödig. mkt upprepning. lägg föreläsningarna tidigt. kvinga på lite mer tidsmässigt, så övningarna blir inlämnade tidigare. börja med projektet tidigare. »
- MrWiz känns inte riktigt färdigutvecklat»
- MrViz är inte vettigt. -Det crashar konstant -Varför "snurrar" kameran runt sin egen axel, är det inte vettigare att navigera som i Revit, sketchup eller vilket annat 3D-program som helst? -Det finns ingen ångra knapp istället ombeds man spara "ofta". Men när projektfilen blir lite större tar det ett par minuter att spara. -Det tar ett par minuter att ladda en fil. -I vår modell hackade visualiseringen på vilken dator vi körde. -Det går inte att stänga programmet med "krysset". -Det känns som att vi utnyttjas som beta-testare. -Det leder till en otrolig frustration och svordomarna haglar friskt i datorsalen när 10 elever sitter och skriker på programmet och världen i stort.»
- Tidsbestäm övningsuppgifterna i lp3, eleverna kommer uppskatta det när dem sen ser hur mycket det är att göra i lp4. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Vi borde fått ut uppgiften tidigare. MrViz fungerade ju inte så värst bra.»
- Mr. Viz är ett program som kräver mycket tålamod när det används på Chalmers datorer. Antingen så får man skippa det i kursen eller så får man hitta ett sätt att arbeta med det så det inte kraschar! Det känns oprofessionellt att vi lär oss ett program som inte klarar av de uppgifter som vi ges. »
- Mycket nöjd!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från