ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys H11, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-22
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 15 timmar»13 17%
Cirka 20 timmar»16 21%
Cirka 25 timmar»27 36%
Cirka 30 timmar»15 20%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.71

- Har ägnat mig åt egenstudier.» (Högst 15 timmar)
- För lite» (Högst 15 timmar)
- Räknade bara på egen hand sista veckorna.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»4 5%
75%»18 24%
100%»49 66%

Genomsnitt: 4.52

- Eftersom vi var så många på föreläsningarna - så att det blev trångt och dålig luft i salen - och att läraren var väldigt opedagogisk så man bara blev frustrerad, irriterad och stressad så valde jag att läsa mycket på egen hand. Det tar väldigt lång tid och är svårt utan lärare.» (25%)
- Bortrest. » (50%)
- jag har varit med på alla föreläsningar men inte många övningspass» (75%)
- har varit sjuk!» (75%)
- Har aspat och flyttat.» (75%)
- Jag har varit på alla föreläsningar och kanske 50%av övningarna. övningarna är dock mycket uppskattade!! Si:n va också bra!» (100%)
- Jag har deltagit på alla föreläsningar men inte riktigt alla övningstillfällen» (100%)
- Det som sägs på föreläsningarna känns mycket relevant för kursens innehåll och man får ut mycket av att vara där.» (100%)
- Bortsett från övingarna som jag inte vart med på. Men jag har vart på samtliga föreläsningar och samtliga SI-pass.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

73 svarande

Jag har inte sett/läst målen»37 50%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 19%

Genomsnitt: 2.1

- Vi fick inte någon kursplan utdelade och det finns ingen information på kurshemsidan heller. Mycket dåligt då man inte fick veta vad som krävdes av oss!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har försökt få tag i ett kurs-pm men detta har aldrig delgivit studenterna, varken under lektion eller via nätet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- fick inga kurs mål under redovisningarna» (Jag har inte sett/läst målen)
- Försökte läsa kursmålen 20/12 utan framgång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi har inte fått tillgång till en ordentlig kursplan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi har inte haft någon tillgång till kursplan med mål på kurshemsidan. det enda vi fått är en översikt över kapitlen i kursboken som vi ska ha läst.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har sett dem, men mins dem inte» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 84%
Nej, målen är för högt ställda»7 15%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har läst Tekniskt Basår innan, så allt kände jag igen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det finns en Del 1 i kurslitteraturen som antagligen ska fungera som en förberedande kurs som repetition sen gymnasiet, men föreläsaren struntade i den och det fanns väldigt lite tid till att hinna med det, vilket gjorde det svårt att hänga med sen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»11 20%
Ja, i hög grad»32 59%
Vet ej/har inte examinerats än»8 14%

Genomsnitt: 2.83

- Ett överdrivet svårt prov jämfört med tidigare år. Tråkigt då man pluggat i veckor och besitter kunskapen och inte får visa den fullt ut. » (Nej, inte alls)
- Tentamen hade exakt samma struktur varje år, de senaste åren. Det var bara ett fåtal av kursens ämnen som berördes.» (Nej, inte alls)
- Det var ganska ostrukturerat och man fick aldrig grepp om vad som var viktigt. » (I viss utsträckning)
- En rättvis tenta.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var mycket lättare än uppgifterna i kurslitteraturen. Det var svårt att få grepp på vad som var viktigt att kunna i kurslitteraturen.» (Ja, i hög grad)
- Jag kände mig totalt oförberedd inför tentamen då jag inte hunnit med allt, därför valde jag att vänta med att skriva tentan till nästa tillfälle, då jag förhoppningsvis hunnit gå igenom allting i kurslitteraturen och på så sätt kunna lyckas då.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»11 14%
Ganska liten»25 33%
Ganska stor»25 33%
Mycket stor»13 17%

Genomsnitt: 2.54

- Läraren Lars Westerlund må vara en duktig matematiker men han är ingen pedagog. Han förväntade sig att vi förstod och brydde sig ofta inte om att förklara sina uträkningar osv. Hans anteckningar på tavlan var väldigt osammanhängande och svåra att följa och skriva av.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har inte förevisat hur han kommit fram till de olika resultaten.» (Mycket liten)
- Värdelös bok, dåliga förklaringar och överdrivet dyr. Har knapp använt den.» (Mycket liten)
- Det är mycket tydligt att Lars ville inte undervisa på Analys i en variabel. Han var inte pedagogiskt på något vis. Jag tror de flesta fick mer utav Khan Academy och MIT Open Course. » (Mycket liten)
- Dåligt organiserat, luddig undervisning då läraren inte verkade vilja vara där egentligen. Svårt att se samband mellan tal, regler, definitioner och satser. Hoppade över steg i uträkningar.» (Mycket liten)
- Det fanns en stor avsaknad av pedagogisk förmåga hos läraren. Allt som var viktigt att kunna lärde han inte ut, utan istället sa han att "det står i boken". Det som var lätt tog han upp väldigt länge, så som konstiga anekdoter som inte alls var vitalt. Det matematiska språket som lektorn använde var inte alls bra - till exempel när det gäller en så essentiell del som bevis och bevisföring saknade han helt ett organiserat sätt att presentera problem och påståenden på. Det har jag aldrig varit med om att en matematikprofessor varit bristande på tidigare. Om man ska hålla en grundläggande kurs i matematik borde man som lärare utgå ifrån att de studenter man ska undervisa inte redan kan allt (som läraren gjorde), för vad är det annars för mening med att ha föreläsningar i ämnet? Jag känner t.ex. att det hade varit mycket lättare och mindre belastande, arbetsmässigt, att bara plugga på egen hand, utan att gå på en enda föreläsning. » (Mycket liten)
- Jag kunde det mesta sedan innan då jag läste ungefär samma saker på basåret» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett mkt hjälp. Excercise har varit bra att gå på och har gett mycket hjälp.» (Ganska liten)
- Läraren har varit opedagogisk och oentusiastisk.» (Ganska liten)
- Föreläsaren är mycket bra på just detta, men då jag inte deltagit har det påverkat relativt lite.» (Ganska liten)
- Har varierat från lektion till lektion.» (Ganska liten)
- Lars är duktig men det kan bli för rörigt och otydligt emellanåt.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit för ostrukturerad och det har inte varit helt lätt att hänga med. Stor brist av pedagogik och inspiration i undervisningen.» (Ganska liten)
- Anteckningarna har varit guld värda. Lars blev bättre i slutet av kursen.» (Ganska stor)
- Inledningen av kursen kändes instabil, med genomgångar som alltför mkt gick igenom tidigare matematikkunskaper från lijnär algebra och alldeles för snabbt gick igenom det nya och svåra som hörde till kursen. det kändes som en obalans. i slutet av kursen fungerade det bättre. » (Ganska stor)
- Lasse är mycket pedagogisk och duktig! Förklarar saker mycket begripligt. Hade kanske velat se lite mer interaktion, som att göra uppgifter tillsammans under föreläsningen. Typ alla gör lite, läraren visar hur han gjort. Alla gör ett steg till, läraren ett steg till osv. I början av kursen var han dock lite trött och oorganiserad vissa tillfällen. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»21 28%
Ganska stor»35 47%
Mycket stor»10 13%

Genomsnitt: 2.63

- Liksom på föreläsningarna, visar inte boken hur man kommer fram till de olika resultaten.» (Mycket liten)
- boken är värdelös! Den är riktigt dåligt skriven, jag tycker att den ska bytas ut. Det har varit flera tlllfällen under kursen när läraren säger att det står tydligt i boken så han bryr sig inte om att gå igenom det så noga.. men det går inte att läsa sig till något i boken... är man sjuk så kan man inte ta igen det.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är inte bra alls! Jag har endast räknat gamla tentor och på sätt lärt mig kursen.» (Mycket liten)
- Det är svårt att ha en bok som föreläsaren själv skrivit då man tyvärr bara får ett perspektiv på problemen och dess lösningar.» (Mycket liten)
- Opedagogisk, många exempel som inte avspeglar övningsuppgifterna, vilket gör det svårt när man fastnar. Att vi fick köpa boken ur en baklucka var väldigt suspekt och förvirrande.» (Ganska liten)
- Boken där dåligt skriven, det är mycket svårt att förstå.» (Ganska liten)
- tycker kurslitteraturen var svår att förstå. många uppgifter i boken som jag fastnade på. exemplena i boken var mycket lättare än uppgifterna så jag hade svårt att förstå vad jag skulle lära mig.» (Ganska liten)
- Även här tycker jag att det kan bli för rörigt och för mycket text i boken.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var mycket bristande - istället fick man gå in på amerikanska högskolors hemsidor och kolla på videoinspelade föreläsningar för att förstå det man behövde kunna. Dessutom var halva boken av onödigt innehåll som inte togs upp, plus att typsnittet var väldigt stort - det kändes som om läraren gjorde boken så tjock som det gick för att kunna ta så mycket betalt som möjligt.» (Ganska liten)
- Eftersom att föreläsaren själv har skrivit boken så kan det ibland bli lite svårt att förstå, förstår man inte vad han säger på föreläsningen förstår man inte boken heller, vore bra om man kunde haft en kompletterande bok.» (Ganska stor)
- Kändes väldigt skumt att köpa matteboken från en gubbe vid bagageluckan på en bil ute på parkeringen och betala i cash. Kursboken var ibland pedagogisk, ibland kändes det som texkten kunde vandra iväg på oväsentliga kunskaper för kursen.» (Ganska stor)
- Finns en nackdel med att kurslitteraturen är skriven av samma person som håller i föreläsningarna, då även boken känns opedagogisk.» (Ganska stor)
- Boken är dålig och det känns inte bra att köpa den i en bilbaklucka.» (Ganska stor)
- Pedagogisk bok, men ganska dyr. Lite konstigt att den bara kunde köpas från bakluckan av en bil, men alla verkade ju få tag på sin bok ändå. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Mycket dåligt»40 54%
Ganska dåligt»18 24%
Ganska bra»12 16%
Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 1.69

- Det fanns kursrepresentanter i klassen men de fick aldrig chans att ta upp problem och annat med läraren för han hade inga möten. Det gjorde att man kände sig väldigt hjälplös och frustrerad. På kurshemsidan fanns ingen informtion, vi fick inget kurs-PM eller kursmål och det fanns inga övningstentor förutom dem som läraren delade ut väldigt sent in i kursens gång. Det fungerade alltså inte alls.» (Mycket dåligt)
- Ingenting fanns på kurshemsidan. Varför inte lägga upp gamla tentor där istället för att skriva ut och ge oss i slitet av kursen.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida, vi fick endast ut gamla tentor i pappersform, borde ha funnits för nedladdning från kursstart på en kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- finns ingen hemsida..» (Mycket dåligt)
- Det fanns INGENTING upplagt på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Inga gamla tentor upplagda etc. » (Mycket dåligt)
- Finns ingen kursadministration att tala om. DÅLIGT!» (Mycket dåligt)
- Det finns ingen kurshemsida och har inte gjort det de senaste 4 år. » (Mycket dåligt)
- läraren använder aldrig kushemsida» (Mycket dåligt)
- Saknar mer organisation, hade gärna velat ha en fungerande kurshemsida där all information var samlad.» (Mycket dåligt)
- På webben fanns ingen information alls. Varken kurspm, kursplan, gamla tentor, eller vem som ens håller i kursen. Den är helt tom. » (Mycket dåligt)
- Ingenting har lagts upp på kurshemsidan, läraren använde sig av väldigt ålderdomliga tillvägagångssätt, skulle vart tydligare om mål, gamla tentor, datum etc fanns på kurshemsidan. » (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kursadministration!! Läraren sålde dessutom böcker svart, utan kvitton, ur bagageluckan på en bil. T.ex. information om vad som skulle gås igenom och gamla tentor var svåråtkomliga. På en gammal kurshemsida för LMA400 kan följande läsas: "I allt väsentligt överensstämmer innehållet i kursen med LMA223. Vi hänvisar till hemsidan för denna från våren 2010. En länk till denna finns här. ". (http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/lma400/1011/) På den länkade sidan hittar man förvissa gamla tentor, fast utan svar.» (Mycket dåligt)
- det fanns ingen hemsida att vända sig till...» (Mycket dåligt)
- Har inte ens haft en kurshemsida med gamla tentor och kursens mål att titta på. Mycket besviken, det har känts oseriöst. » (Mycket dåligt)
- Fungerade jättedåligt!! Läraren använde sig inte alls utan kurshemsidan, vilket var riktigt uselt!» (Mycket dåligt)
- Ingen information på webbsidan. Svårt att få tag i utdelat material. Svårt att få tag i en bok om man inte var närvarande vi det tillfälle som boken såldes (ur en bagagelucka på parkeringen).» (Mycket dåligt)
- Det har inte lagts ut någon information på kurssidan, däremot så var det material vi fick utdelat bra, men lägg ut det på kurssidan också.» (Mycket dåligt)
- Lars vägrade lägga ut något på hemsidan. Istället delade han ut det på lektionerna, men de som inte var där fick då inget.» (Mycket dåligt)
- Finns ingen information på webben. Hade velat ha fler gamla tentor att öva på.» (Ganska dåligt)
- Ingen uppdaterad hemsida, inte tillgång till fler tentor än vad som gavs ut osv.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är ej uppdaterad» (Ganska dåligt)
- Fanns ingen fungerande websida.» (Ganska dåligt)
- vi fick alla papper utskrivna. gamla tentor lades inte upp på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- webbsidan användes men utdelad material fungerade perfekt!» (Ganska dåligt)
- Jag märkte inte av att kurshemsidan användes under kursen alls!?» (Ganska dåligt)
- Finns ingen kurshemsida, hade varit bra. Hade velat ha fler lösningsförslag på mer grundläggande uppgifter i boken, nu finns detta bara på svårare uppgifter, prov etc. Finns lösningsförslag på exempel, men det är en annan sak, hade velat ha på faktiska uppgifter. Dessa lösningsförslag skulle läggas ut på hemsidan. Ge duktiga elever som vill ha lite extrabetalt uppgiften att ordna lösningsförslag ? Till våra nexusböcker på gymnasiet fanns lösningsförslag till alla uppgifter i princip och det var lysande. Annars fungerade det bra med utdelade övningsprov. » (Ganska dåligt)
- Lars delade ut papper.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»18 24%
Ganska bra»31 41%
Mycket bra»15 20%
Har ej sökt hjälp»6 8%

Genomsnitt: 3.01

- Otrevlig lärare som gör att man drar sig från att fråga. » (Mycket dåliga)
- På föreläsningarna blev läraren väldigt irriterad om någon inte förstod. Hjälpen man fick på räkne-övningarna där vi hade en annan person som ledare var däremot väldigt bra. Han var pedagogisk, hjälpsam och duktig.» (Ganska dåliga)
- Många elever med många frågor på en lärare.» (Ganska dåliga)
- Bra under övningarna, inget utrymme på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)
- Det va ingen som ville ställa frågor under lektionerna eftersom man kände sig dumförklarad av läraren, däremot så fick man mycket hjälp på övningen» (Ganska dåliga)
- man har kunnat fråga Lars efter föreläsnignarna men annars vet jag inte hur man ska kunna kontakta honom.» (Ganska dåliga)
- Ställdes frågor så fick man ofta ett "barskt" svar, kände sig lite dum och fick oftast inte ut något av svaret heller.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att få hjälp på övningarna för vi var så många och det tog tid att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Vi hade en bra övningsledare.» (Ganska bra)
- Man kan fråga under föreläsningspauserna. MEN DET ÄR INTE BRA ATT HA MATTE SUPPORT I BIBLIOTEKET UNDER LEKTIONSTID! Då har man inte haft möjlighet att gå till dem, vilket är synd eftersom läraren som är där (Chenyang el vad han nu heter) är hur bra som helst!» (Ganska bra)
- Övningslektionerna har varit bra, men SI-mötena har varit bäst! Vår matte SI-lärare var den som gjorde att jag till slut förstod kursens innehåll.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena var bra, vår ledare Shin-Yang var mycket bra.» (Ganska bra)
- Lasse var alltid behjälplig när det gällde frågor bara man tog plats och ställde ställde dom. Han öppnade dock sällan sig för möjligheten under föreläsningarna. Dock så rutinerad att han genom sitt sätt att undervisa sällan skapade frågor, enligt min mening. Kanske borde han dock stanna upp ibland och fråga ifall någon undrar något. » (Ganska bra)
- Mycket bra övningsledare» (Ganska bra)
- Saknade att ha föreläsaren under våra "exercise"-sessioner. det var då svårare att greppa vad som behöver vara med för en fullständig lösning inför examinationstillfället.» (Ganska bra)
- SI är oslagbart» (Mycket bra)
- Övningarna var mycket bra.» (Mycket bra)
- Det fanns möjlighet att ställa frågor till övningsledare och föreläsare både på schemalagda tillfällen men även annars» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 24%
Mycket bra»51 68%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.74

- Har inte funnits något speciellt samarbete eftersom alla legat på olika nivå och alla har varit stressade, arga och irriterade.» (Ganska dåligt)
- Utan ett samarbetet mellan mig och andra studenter hade jag aldrig klarat kursen.» (Mycket bra)
- avgörande» (Mycket bra)
- Vi har mestadels arbetat tillsammans i skolan» (Mycket bra)
- Har tagit stor hjälp av kurskamrater för att ta mig igenom kursen, samt hjälpt andra med de bitar som jag förstod.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»25 33%
Hög»37 50%
För hög»11 14%

Genomsnitt: 3.78

- Det var svårt att bedöma hur mycket som förväntades av oss eftersom läraren aldrig rekommenderade vilka uppgifter vi skulle räkna till nästa gång för att hänga med. Jag behövde dessutom gå igenom Del 1 i kurslitteraturen vilket jag inte hann med.» (Hög)
- Man fick som sagt inte ut mycket alls genom föreläsningarna. » (Hög)
- matematiken är svår och det går i ett väldigt högt tempo.» (Hög)
- eftersom vi inte fick någon tydlig hänvisning till vilka uppgifter som var bra att göra kändes det väldigt svårt att avgöra vad man behövde fokusera på att lära sig. När läraren säger att man ska göra några uppgifter i början på varje kapitel som enda ledning så känns allt väldigt ofokuserat.» (Hög)
- p.g.a. dåliga föreläsningar och kurslitteratur har det varit mycket svårare än vad det borde vara.» (För hög)
- För hög, bara för att man la ner för mycket energi på att bli upprörd hur dålig organisationen och informationen om kursen fungerade, Vilka uppgifter som var rekomenderade ex. » (För hög)
- För hög då man inte fick det stöd på föreläsningarna som hade behövts.» (För hög)
- Mycket fick man läsa in själv och leta kompletterande material på nätet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»25 33%
Hög»40 54%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.66

- det känns som att vi hade haft tid till en kurs till.. men det är bar för aspningen och studentlivet» (Låg)
- Vi läste många delmoment i varje kurs vilket totalt blev 5 olika studiemoment på totalt 3 kurser. Det gjorde att man fick prioritera vad man skulle studera och lägga mest tid och energi på.» (Hög)
- Den var hög i förhållande till det poäng delkursen faktiskt har. » (Hög)
- pågrund av att både design och kommunikation och solid och ytmodellerings kurserna var uppdelade i vars två delar så blev det som att läsa 4 kurser iställer för två vilket resulterade i hög arbetsbelastning » (Hög)
- Hade ett väldigt tajt schema med långa dagar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

74 svarande

Mycket dåligt»6 8%
Dåligt»15 20%
Godkänt»34 45%
Gott»17 22%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.91

- Hade hellre läst den med Håkan Blomqvist som föreläsare. Lars Westerlund har förstört matematik för mig, något som jag annars tycker är roligt och utmanande har istället blivit en stressfaktor med problem som känts övermäktiga. » (Mycket dåligt)
- Har aldrig vart med om en föreläsare som inte förklarar hur han kommer fram till resultat. När det krävs förståelse för dessa saker för att klara kursen.» (Mycket dåligt)
- Ointressant kurs, dålig och otrevlig lärare. För svårt prov. Värdelös! » (Mycket dåligt)
- Det saknades engagemang från undervisarens sida, som fort spreds ut till klassen. Om han inte ger sken av att det han undervisar är intressant, hur ska vi då få upp det intresset som behövs för att klara kursen på bästa sätt? Den här kursen hade nog varit mycket bättre om man hade fått mer positiv (eller i alla fall inte negativ) energi från läraren. » (Mycket dåligt)
- Den här kursen har känts onödigt tung och jobbig pga av brist på information och struktur.» (Mycket dåligt)
- Bristande engagemang och pedagogik hos föreläsaren, vilket för min del förändrade matten från något som jag tidigare tyckt varit roligt och lätt, till svårt och ångestfyllt. Jag förstår varför det är en så stor andel studenter som inte klarar av kursen.» (Mycket dåligt)
- Lärarens fel.» (Dåligt)
- Materialet är inte så svår OM man har en bra pedagog. » (Dåligt)
- Opedagogisk lärare.» (Dåligt)
- Tycker Lasse är lite för hafsig när han undervisar.» (Godkänt)
- Svårt att veta tempot på kursen i början» (Godkänt)
- Bra kunnig föreläsare och bra tentamatrial. Sköter dock inte hemsida eller kurs-pm vilket gör att man inte kan få en uppfattning på vad som förväntas.» (Godkänt)
- lite mer pedagogiska föreläsningar hade varit en fördel, allt är inte allmänbildning för alla.» (Godkänt)
- Knappt godkänt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren/räkneledaren vid räkneövningarna.»
- Borde vara en eller 2 duggor och en tenta istället för bara en tenta.»
- Lasse Westerlund är väldigt bra. SI är nödvändigt.»
- Att gå igenom gamla tentor de sista lektionerna.»
- Samma föreläsare, han gjorde hela kursen intressant.»
- Kursinnehållet»
- ----»
- Upplägget på kursen och föreläsningarna som helhet»
- Bra föreläsare som håller ämnet på bra nivå.»
- räknetimmarna»
- Att dela ut gamla tentor att öva på och att ha planerad tid till repetition i slutet av kursen.»
- Det som var bra med kursen var genomgångarna av gamla tentor precis innan examinationen. Det var i princip den enda gången då läraren hade ett organiserat och strukturerat sätt att använda det matematiska språket på. »
- Exempeltentorna»
- De sista föreläsningarna med exempel från gammla tentor.»
- Shin-Yang som övningsledare.»
- inte mycket»
- Vi i mekatronik hade en mycket bra exercise lärare. Vissa tycket att kompendiet hade för mycket tomma ytor men jag tyckte om att man kunde anteckna i marginalerna p.g.a detta. »
- Upplägget på kursen, mycket bra.»
- Lasse. »
- Övningzledare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allting bör förändras, annan föreläsare(helst Håkan Blomqvist), mindre antal elever i salen, kurslitteratur och hur den säljs.»
- Fixa en fungerande webbsida»
- Kurshemsidan.»
- Lärarens attityd under föreläsningarna. Han sa ibland spydiga kommentarer om det vi gick igenom och ifall man inte hängde med riktigt och fråga så bara han i princip skratta åt det, inte riktigt det en lärare ska göra tycker jag. »
- Föreläsare/examinator. »
- Jag tycker upplägget med duggor för teoridelen av kursen är ett bättre sätt att examineras. Så som vi hade för linjär Algebra.»
- Uppdatera hemsida, lägga in tentor, försöka att skriva ut nästan alla uträkningar i genomgång, dvs hoppa inte över "lätta" steg för alla tycker inte att det är självklart.»
- byt lärobok!! »
- Ny lärare och ny kurslitteratur.»
- Föreläsningarna är omöjliga att hänga med på. Lars bara skriver på tavlan utan att egentligen förklara vad han gör eller vilka steg han tar. Inga metoder beskrivs utan man förutsätts kunna dem utan förklaring.»
- det jag kritiserat »
- Läraren och boken. byt ut. den var under all kritik.»
- En föreläsare som förstår vilken nivå vi ligger på. Jag talar nog för många när jag säger att det var svårt att följa med på föreläsningarna»
- Tydligare information från början om vad man bör ha arbetat med för att ligga i fas med föreläsningarna»
- skaffa fram en hemsida där studenter kan gå i förhand och titta på gamla tentor!»
- Kurshemsida med kurs-pm och material som gamla tentor för att man ska kunna lägga upp kursen.»
- Mindre klasser vid matteövningarna. Svårt att få hjälp då.»
- Håkan Blomkvist borde ta över.»
- att läraren ser till att de flesta hänger med. inte slarva med förklaringar, korta ner uträkningar osv. när allting känns nytt är det svårt att ta in allting»
- Byt lärare.»
- Mer tydliga föreläsningar. Det känns som om att Lars tar saker för självklart - ibland behövs mer förklaring. Mer organisation, lägg ut info på kurshemsida. Jag skulle gärna vilja räkna på uppgifter som anknyter till verkligheten. »
- Försäljningen av böcker, det kan knappast vara ok att de enbart säljs vid två tillfällen, från ett bagageutrymme. (Böckerna har även en ganska onödigt stor volym. Man hade kunnatminska radavståndet och storleken och fått ner boken till A5-format. Lärarens attityd hade behövt en uppryckning. Att man kan hitta informaiton på hemsidan, som man brukar kunna för matematiska vetenskaper. »
- Noggrannare och tydligare genomgångar, det kändes som att det gick väldigt fort fram och många gånger hängde jag inte med alls, jag visste inte ens vad det var vi gick igenom.»
- Byt lärare, eller i alla fall ändra undervisningssätt, verkar som han tappat glöden för att undervisa denna kurs.»
- Tiden för matte supporten. Den ligger under skoltid vilket är rätt korkat.»
- Byta lärare. Till till exempel Håkan Blomqvist som vi hade i "Algebran". Han fick de allra flesta att förstå. Han lyckades lära ut hur man kommer fram till olika bevis och var väldigt pedagogisk. Man bör inte ha en lärare eller en professor i ett ämne som inte ens visar engagemang i sitt ämne. Denna kritik må låta icke-konstruktiv, men för att få folk att förstå krävs på något sätt en grundläggande pedagogisk förmåga, vilket jag anser läraren saknade. »
- bokförsäljning i bakluckan av en bil är inte okej och somsagt, förstår man inte föreläsaren så förstår man inte heller hans egenskrivna bok. »
- 1. en kurshemsida, med gamla tentor och kursens mål. 2. en engagerad lärare, som är bättre insatt i vad vi redan har läst och vad vi inte kan. »
- Läraren ska använda sig av kurshemsidan!»
- Försäljniongen av boken. (Är det ens lagligt att sälja boken ur en bagagelucka på en bil med endast kontant betalning och inte erbjuda något kvitto?)»
- Lägg ut information på kurssidan.»
- Lars måste ändra attityd, boken ska inte köpas i en baklucka, fler lärare på övningen, »
- Bättre balans i undervisningen. Handvisningar till kurslitteraturen vore också att föredra.»
- Fler excercise lektioner och ordna en kurshemsida med lösningsförslag på övningar i boken. Sen behöver boken kosta så mycket? Se över, förhandla. 350 känns som lite mycket för ett kompendium utan ordentligt omslag. Satsa mer på dessa än SI. Hur mycket man än försöker lära varandra som amatörer, kan ju alltid ett utbildat proffs ge en mer. SI ledarna borde ha med sig kompletta och utvecklade lösningsförslag till lektionerna för dom vet inte alltid själva hur de svåra uppgifterna ska lösas. När alla i klassen då kör fast vid en punkt, blir hela SI grejen rätt meningslös. »
- Skaffa facit som stämmer till övningsuppgifter. Tydligare uppmaningar till att räkna hemma, och fler övningstillfällen.»
- Sättet att köpa boken. Saknar kurshemsida»
- Försäljningen av litteratur. Vi fick köpa boken i en bagagelucka kontant och utan att få kvitto.. Lärarens inställning. Hans dåliga humör och obefintliga engagemang gjorde att min inställning till kursen försämrades. En lärare ska enligt min mening vara inspirerande och engagerad.»
- Bör inte vara tillåtet att sälja kurslitteratur ur bagage-luckan på Chalmers parkering. Endast kontant betalning. Inga kvitton. ingenting. Det är inte okej.»

16. Övriga kommentarer

- Jag är väldigt besviken på denna kursen.»
- Jag är verkligen inte nöjd med denna kursen, och hoppas att den kommer att ses över till nästa år så att andra studenter får det bättre.»
- Det känns otroligt oseriöst att Lars vän (som såg lite mystisk ut) säljer kurslitteraturen på parkeringen utanför "styrbord" för 300 kr. (högst troligt svarta pengar) Detta gav ett rejält oproffsigt intryck av kursen och av Lars.»
- det tar tid att komma in i kursen, Lars löser det ändå bra! trotts att man va lite skeptisk till det i början!»
- Har hört att försäljning av kursboken från en bagagelucka där vi betalade cash så som vår lärare gjorde inte är okej, och att han blivit tillsagd tidigare om det. När vi hade ett möte med programansvarige för DEI och Syon var de chockerade över att det skett nu i år. Jag hoppas att det åtgärdas till nästa år. »
- Denna kurs kräver stor omstrukturering!»


Kursutvärderingssystem från