ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Navigation, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»6 60%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»3 30%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.5

- Meteroloigföreläsningarna hoppade jag över ett par gånger för de gav inget» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 3

- Meteorologin är ett skämt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Nav tentamen är svår. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.3

- Nautiska instrument & tidvatten-undervisningen var bra, inte meteorologin.» (Ganska stor)
- mycket bra på nautiska instrument och tidvatten. vi älskar johan! meterologiföreläsningarna var dåliga, tror inte Anton är speciellt intresserad av väder.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.7

- Hemma studier» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.6

- Johans lektioner är som vanligt alldeles utmärkta, man får bra svar på alla frågor och han tar sig tid för hela klassen om nåt är oklart, vilket det oftast inte är då han förklarar allt på ett lugnt, harmoniskt sätt. Meteorologi däremot så var det som ROC, powerpointen svissade förbi som ett x2000 och det fanns inte tid att anteckna och alla frågor besvarades: Titta hemma.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Tidvatten + Nautiska instrument lagom Däremot meteorologin var inte alls bra. Sen när man pluggat in allt han sa man skulle kunna som verkligen inkluderade ALLT, så ger han oss övningstentan som riktig tenta och man behövde inte alls visa sina kunskaper om allt man läst in.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»4 40%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.8


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 33%
Gott»1 11%
Mycket gott»5 55%

Genomsnitt: 4.22

- Johan är en pärla, Anton ett skämt, vilekt tyvärr speglar av sig i vad man tycker om kursen.» (Godkänt)
- Nautiska instrument + Tidvatten mycket bra Meteorologi - Dåligt. Vem som helst hade kunnat kopiera in boken och tryckt på "nästa bild", sedan svarat alla frågor med "Det får ni läsa hemma"» (Mycket gott)
- Mycket gott för NI och tidvatten, dåligt för meterologi» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren Johan Magnusson.»
- Johan»
- JOHAN!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer undervisningstillfälle»
- Fler övningstentor, mer studiematerial, mycket att lära sig iförhållande till 1 hp»
- Anton»
- Antons attityd mot frågor från eleverna, den kan bättras mycket.»
- Tentorna. Johan är en mycket bra lärare men personligen tycker jag att tentorna är för svåra och/eller tar upp frågor som vi inte har gått in så djupt på. Säg att vi lär oss 1-2-3, då förväntas vi räkna ut 4 och 5 trots att vi inte har gått igenom det. Det är svårt att förklara så tydligt men säg att vi lär oss en specifik del, då har jag upplevt det att vi ska kunna nästa del också. Det är för svåra frågor helt enkelt.»

16. Övriga kommentarer

- övrigt intressant och lärorikkurs»
- Johan är kunnig, villig och trevlig. Han vill att man ska förstå, och han kan svara på samma fråga 10 ggr, lugnt & metodiskt. Anton är snäsig och ibland otrevlig, & kopierar text från Internet & bäcker, klistrar in i ett dokument och sen läser innantill, i ett rasande tempo och utan de förklaringar man ibland vill ha.»


Kursutvärderingssystem från