ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation H11:2, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-22
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»6 21%
Cirka 20 timmar»12 42%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.32

- Alldeles för mycket att läsa, speciellt ekonomidelen.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»2 7%
25%»3 10%
50%»4 14%
75%»7 25%
100%»12 42%

Genomsnitt: 3.85

- Pga egenknåpat schema krockade många av lektionerna med kurser som jag prioriterade högre.» (25%)
- Vissa av föreläsarna kan inte skilja på föreläsning och övning, och istället för att föreläsa får man se en uppgift på tavlan och en föreläsare som är tyst i 5min medan man ska lösa uppgiften själv, för att slutligen säga svaret (utan större förklaring!) Övningarna var dock övningar och bra, men många gick inte alls på föreläsningarna...» (25%)
- Litteraturen ger mer än att sitta och lyssna på föreläsningarna.» (50%)
- Detta för att undervisningen var mycket undermålig, och ostrukturerad.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 42%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 2.25

- Organisationsdelen kunde varit tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 70%
Nej, målen är för högt ställda»6 30%

Genomsnitt: 2.3

- Få föreläsningar om Organisation!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket och för djupgående, kanske bättre att köra som två kurser, en organisation och en industriell ekonomi.» (Nej, målen är för högt ställda)
- käns som man stressar genom hela kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 29%
Ja, i hög grad»14 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.83

- mycket av det som gicks igenom var totalt irrelevant » (I viss utsträckning)
- Dålig att stå och säga i 7 veckor hur viktigt Lean är för att sedan inte ha ett enda poäng lean på tentan. Riktigt dåligt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»9 32%
Ganska liten»13 46%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- Inget av det som lise sa fastnade, hon gick igenom allt för snabbt och opedagogiskt. Torbjörn snackade mest om sig själv så att mycket av faktiskt värde för kursen hoppades över.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna måste bli bättre. Enligt min åsikt så fick jag inte ut speciellt mycket av föreläsningarna som erbjöds under kursen.» (Mycket liten)
- Cecilia (huvudläraren) var mycket bra och ville att man skulle förstå. Men den andra yngre kvinnliga läraren har inte haft mycket erfarenhet om att stå framför folk och prata? Hon pratade ALLDELES FÖR FORT och powerpoint är det ju inte någon mening att använda om man bara ska spendera 2 sekunder på varje sida! PP används för att man ska slippa skriva mycket på tavlan, men då KRÄVS det att man går igenom och skriver något annat på tavlan. Att prata fort och säga "så och så gör man så så" medans man bläddrar tillför inget. Med PP borde man ha gott om tid till lektionen men ändå skulle det stressas så att vi slutade 15 min tidigare näst intill varje gång. Så tyvärr måste jag säga att varken jag eller flera andra kunde få ut något från lektionen. Det blev mest "jag är där för det skall kännas bättre". Ska man stressa igenom materialet på ett viss där syftet inte är att man skall LÄRA SIG, utan repetera så kan man åt minstånde lägga ut power pointen innan på nätet så man kan LÄRA SIG HEMMA innan lektionen.» (Mycket liten)
- 3 lärare varav en bra som vi hade i början och slutet.... de andra två borde läsa mer pedagogik» (Mycket liten)
- Cecilias och Torbjörns föreläsningar var givande, men inte den andra» (Ganska liten)
- Den kvinliga föreläsaren (inte cecilia utan den andra) var under all kritik. Föreläsningarna gav ingenting. Hon kan omöjligt ha läst någon pedagogik. Det gav inget att gå på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Undervisningen var ostrukturerad, undermålig, och mer förvirrande. Det fanns ingen röd tråd, under de 50% jag var där, och undervisningen lät: "Du tar Den och Den och gör så med Den". Vad är "Den"?» (Ganska liten)
- hadde nog varit bra om man hadde mer räkning på tavlan under övningar och föreläsningar och inte anta att alla är jätte duktiga på ekonomi.» (Ganska liten)
- Organisationsdelen var bra, det andra var lite rörigt.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar i organisation, opedagogiska föreläsningar i ekonomi tyvärr» (Ganska liten)
- Öningarna bra, men föreläsningarna med den kvinnliga doktoranden under all kritik. Den manlige doktoranden, mycket bra och inspirerande !» (Ganska liten)
- Övningslektionerna var mycket givande då man fick förklaring av hur man ska tänka för att lösa uppgiften. Det tankesättet skiljer sig mycket från tidigare kurser.» (Ganska stor)
- Kalkyler mm gick för fort. Tavlorna finns för att användas. Man lär sig inte kalkylmodeller etc. mha en power point. Visst man gör kanske så på handels, men detta är Chalmers.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»9 33%

Genomsnitt: 3

- Kurslitteraturen går inte riktigt ihop med kursen. Det känns som att en bättre kursbok hade vart bra.» (?)
- För mycket att lära sig och ta in, vilket gör att man bara läser sammanfattningar.» (Ganska liten)
- Jag fann det oerhört svårt att med hjälp av kurslitteraturen få fram hur jag skulle ta mig till med uppgifterna. Det borde finnas mer exempel i kurslitteraturen. Och steg-för-steg-lärande.» (Ganska liten)
- Övningsboken var bra, men andra användes inte vid många tillfällen» (Ganska liten)
- Organisationshäftet borde bytas ut till nästa kursstart (katastrofalt dåligt) ekonomiböckerna är bra» (Ganska stor)
- Övningsboken har ett väldigt överskattat pris, måste väl eaminatorn kunna lägga ut tex några uppg på kurssidan istället som e mycket bättre!!!» (Ganska stor)
- Tycker ni ska använda er utav en annan övningsbok då denna är alldeles för komplixerad att utgå ifrån och uppgifterna är för långa och invecklade. Uppgifterna i boken reflekterar inte den nivå som testas på tenta, som tur är då övnings-talen var alldeles för svåra. Detta medförde att man direkt fick titta på facit för att slippa skriva om 2 A4 lösning.» (Ganska stor)
- övnings boken var ok men hitta hjälp/förklaring i kursboken var svårt och massa formler att lära sig utan till kunde vara bra med någon typ av formel sammling » (Ganska stor)
- Eftersom 2 av 3 lärares föreläsningar inte gav nästan något av värde så var kurlitteraturen guld värd, dock var det otroligt mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»15 53%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.67

- Jag frågade om föreläsningsmaterial innan föreläsningarna flera gånger utan resultat. Detta är något som jag upplevde dåligt under kursen då detta är ett bra sätt för att kunna ta åt sig föreläsningen bättre.» (Mycket dåligt)
- Inte alls nöjd! Ni klargjorde från början att PP lades ut efter FÖ. Men förstår inte meningen med eller eran motivation? Liksom varför inte?? "Vi vill inte att ni i förväg ska veta vad vi skall gå igenom" sa ni. Med andra ord sa ni "Vi vill inte att ni ska sätta er in i det som skall gås igenom så att ni inte förstår vad vi gör". Varför vill ni inte att vi ska förstå? Alla andra lärare lägger direkt för meningen är att man ska kunna sätta sig in i det som ni skall gå igenom. Förstår inte heller varför den yngre läraren tog bort exempeluppgifter och uppgifter som varit på tentor?? "Ånej ni kanske lär er lösa uppgifterna", eller hur är resonemanget annars? Det finns mycket att fixa. Utifrån teoriboken fick jag lära mig och provet gick bra. Men inte tack vare 80% av föreläsningarna. Hoppas bara fler klarade sig.» (Mycket dåligt)
- alla PP från föreläsningar lades ej upp. Dåliga facit till gamla tentor.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningar brukar vara ute innan föreläsningen av en anledning. » (Mycket dåligt)
- De gamla tentorna blir rätt meningslösa om det bara finns facit till ca 4 uppgifter. Det kunde åtminstone ha funnits hänvisning till någon sida i kursboken eller artiklarna där man kunde hitta svaret, så man slapp sitta och leta så länge bara för att kontrollera sina svar.» (Ganska dåligt)
- Det som var dåligt var att lises exempel inte fanns med på i power pointen som låg på webben. Sen var facit till tentorna helt kasst.» (Ganska dåligt)
- tycker att gamla tentor och föreläsningsslides kunde ha kommit ut snabbare» (Ganska bra)
- Mycket bra med sammanfattningar av kapitel och föreläsningar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»8 28%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.39

- Ett enda övningstillfälle, som innebar att man skulle räkna själv. Ingenting togs upp på tavlan (under de 50% jag var där).» (Ganska dåliga)
- käns som man är bara dryg när man frågar om hur uppgifter ska lösas» (Ganska dåliga)
- Övningarna med cecilia var bra» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»5 18%

Genomsnitt: 4.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 51%
Hög»10 37%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.59

- Antar jag.» (Lagom)
- En dugga el.dyl hade gjort att man börjat plugga tidigare vilket hade gett en mer utspriden belastning» (Hög)
- Lite väl brett» (Hög)
- Ekonomidelen är för bred/mycket att läsa.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»6 22%
Hög»15 55%
För hög»5 18%

Genomsnitt: 3.88

- Eftersom man fick ta reda på allt själv för att föreläsningarna knappt gav något!» (För hög)
- Vissa veckor var de orimligt mycket, då de skulle skrivas presentation i kommunikationen, labb och räkning i tillverkningen samt räkning och läsning i ekonomin.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»9 33%
Godkänt»13 48%
Gott»2 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.51

- Se ovanståden kommentarer då detta är mycket viktigt. Kursupplägget var under all kritik! Litteraturen till organisationen var också ogenomtänkt! Lägg det i en egenkurs!» (Mycket dåligt)
- Sluta köra exempel med powerpoint! Bättre att räkna ett tal på tavlan än köra 10 snabbt mha PP.» (Dåligt)
- Mest pga den yngre kvinnliga doktoranden» (Dåligt)
- Ekonomidelen är bra. Organisationsdelen är mindre bra (behöver ändras)» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Torbjörn»
- Föreläsaren i organisationsdelen var mycket intressant att lyssna på. Man håller sig intresserad under hela föreläsningen.»
- Ekonomidelen, Cecilia Åberg»
- Sammanfattningen som Cecilia gjorde på slutet gav otroligt mycket»
- Magnus!! :)»
- Innehållet i ekonomidelen.»
- Kombinationen av ekonomiberäkningar och teoretisk del (organisation) är väldigt bra och passar varandra. »
- Examinatorn (Cecilia?), den enda av 3 lärare som gjorde ett BRA jobb, dvs lära ut!»
- Torbjörn var duktig och rolig på organisationsdelen.»
- Torbjörns föreläsningar var intressanta och givande. »
- cecilia kör hela kursen»
- Kul med olika föreläsare som är duktiga på sina områden, fortsätt gärna med de. »
- Sammantaffningen»
- Organisationsdelen var mycket bra!»
- The toyota way och hans del.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kalkylerings-undervisningen. Fruktansvärd»
- Jag tror att Lise kan förbättra sina föreläsningar genom att använda tavlorna mer och skriva upp viktig information när hon går igenom en uppgift istället för att växla snabbt mellan olika powerpoint-bilder. Då hinner vi inte skriva av/förstå.»
- Organisationsdelen»
- Lise och Torbjörn bör ha bättre föreläsningar samt ett ordentligt facit till övningstentorna»
- Ta bort Lise Aaboen, ersätt övningsboken, samt minska på innehållet på kursen. Det vi läser skulle lätt kunnas göras till en 10-15 hp kurs!!!!!!!!»
- Bättre fördelning av organisationsdelen kontra ekonomidelen»
- Lugnare tempo på föreläsningar (Lise). Ofta går det väldigt snabbt och sen har man ändå 15-20 min kvar av lektionen när allt är klart. Organisationsföreläsaren skulle kunna navända föreläsningstiden bättre, hade han hållt sig till ämnet mera och inte snackat om andra saker, som i och för sig var ganska intressanta, så hade man inte behövt lita enbart på kompendiet. »
- Fler steg-för-steg hur man tar sig an uppgifterna. I kurslitteraturen framförallt. Alternativt varva mer med räknande på TAVLA. Vi vill ha TAVEL-lösningar. INTE Power-Point-Slides. »
- Lise Aaboen, ostrukturerade och veliga föreläsningar.»
- cecilia kör hela kursen»
- Organisationsdelen: Antingen göras till en egen kurs eller tas lättare på i examinationen. "Redogör utförligt" fungerar inte, då belastningen blir alldeles för hög.»
- Mycket tydligare genomgångar när man går igenom räknetal på lektioner, och lägg upp sådana tal med lösning på kurshemsidor, är i min mening helt meningslöst att gå igenom ett tal på tavlan utan att hänvisa till någon uträkning och sedan inte lägga upp exemplet på kurshemsidan, en sådan föreläsning ger inte eleverna någonting. Frågorna på tentamen kanske var en aning för djuptgående(organisation).»
- mer skriv på tavlan och mer angachemang av läraren under övningar kanske gå igenom vissa tal på tavla mm»
- Kalkylmodeller och Organisationen.»
- Pedagogiken hos föreläsarna vid ekonomidelarna.»
- mindre kalkylgenomgång»

16. Övriga kommentarer

- Lises föreläsningar gav ingenting. Jag satt och läste i min kursbok istället. Vid flera tillfällen blev vi uppmanade att räkna själva. Först och främst känns det som om läraren ska räkna, det är ju en föreläsning, men vi skulle räkna själva. Det var rätt svårt eftersom de uppgifter vi behövde ofta låg utspridda på tre olika slides, som det planlöst bläddrades mellan. Hon skulle satsa på en pedagogikkurs.»
- Lise eller vad hon heter (om hon kör nästa år också) måste vara mycket tydligare med kalkyleringarna. Det går inte att bara ha powerpoint hon måste räkna exempel på tavlan också. För mig vara den korta sammanfattningen av kursen som examinatorn hade mycket mer givande än Lises 3-4 föreläsningar.»
- Öningarna bra, men föreläsningarna med den kvinnliga doktoranden under all kritik. Den manlige doktoranden, mycket bra och inspirerande !»


Kursutvärderingssystem från