ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Programutveckling, LEU480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-21
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»13 24%
Cirka 20 timmar»16 29%
Cirka 25 timmar»11 20%
Cirka 30 timmar»10 18%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.55

- kan programera sen innan» (Högst 15 timmar)
- Hade redan stora kunskaper inom området.» (Högst 15 timmar)
- Har haft en liknande kurs innan.» (Högst 15 timmar)
- jag kunde redan c sedan innan» (Högst 15 timmar)
- Det tog väldigt mycket tidd att arbeta med inlämningsuppgifterna» (Minst 35 timmar)
- För mycket att göra!!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»6 11%
25%»9 16%
50%»7 12%
75%»15 27%
100%»17 31%

Genomsnitt: 3.51

- Helt meningslöst, under hela kursen lös det en strålkastare rakt i overhead-duken, man kunde inte se någonting.» (0%)
- Hade redan stora kunskaper inom området. Var på troligtvis 3 föreläsningar samt korta sessioner vid inlämning.» (0%)
- Familjär i programmering sedan tidigare» (25%)
- kan programera sen innan» (50%)
- Föreläsningarna var ganska värdelösa, man lärde sig nästan ingenting på dem.» (50%)
- Jag slutade gå på föreläsningarna efter ett tag. Jag lärde mig inget främst på grund ut av röriga programexempel som skrevs kors och tväts på griffeltavla?! Det är väl 2000-talet? Använd dator och projekter!» (50%)
- Har dock inte varit föreläsning i min smak. anser att man borde lära ut det mer som ett språk. där man tar upp de olika komandon och vad de gör och betyder.» (100%)
- Försov mig dock till ett par föreläsningar o kom ca 20 min sen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 20%
Målen är svåra att förstå»5 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 33%

Genomsnitt: 2.83

- Jag får inte ut något av att se målen egentligen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 6%
Ja, målen verkar rimliga»33 71%
Nej, målen är för högt ställda»10 21%

Genomsnitt: 2.15

- Har programmerat innan» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Detta beror enbart på tidigare kunskaper. tror inte det finns någon kurs där studenterna går in med så olika förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tyvärr tillhör jag en av dem som inte alls varit i kontakt med någon programmering innan så kursen blev väldigt svår för mig. Men jag vet att det flesta andra kan lite innan så då tror jag kursen är mer normalsvår.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»20 41%
Ja, i hög grad»21 43%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.54

- Inte lika bred som dom tidigare, samt pinsamt mycket fel på den... » (Nej, inte alls)
- Att man på Chalmers tentar av en kurs i programutveckling med papper och penna tycker jag är helt ofattbart. När kommer jag någonsin programmera utan en kompilerare. Att jag inte får avdrag för små programmeringsfel är ingen ursäkt, en del utav programmering är att testa sig med hjälp av en kompilator och på så sätt upptäcka eventuella stora logikfel.» (Nej, inte alls)
- Tyckte att tentan i år var väldigt inriktad på vissa delar om man jämför med gamla tentor, som testade ett bredare område.» (I viss utsträckning)
- Skriftlig tenta är inte ett bra sätt att testa programmeringskunskaper.» (I viss utsträckning)
- Poängfördelningen på tentamen var inte helt i linje med tyngdpunken i undervisningen och labbarna» (I viss utsträckning)
- Lite svårt att examinera programmering med penna och papper. Idealt hade varit om man fått sitta och skriva på en dator. Även om man inte har tillgång till varken programmet eller Internet, så är det helt enkelt enklare att flytta runt text på datorn. » (I viss utsträckning)
- Ja, men tentan var betydligt mer fokuserad på "MVG-frågor" istället för "G-frågor". Det sänkte mitt betyg ganska mycket tror jag.» (I viss utsträckning)
- Var lite väl omfattande frågor för de få poängen, jag pratar om uppgift 2. Den var inte svår, men den var lite omständig att följa och var bara värd 2p..» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svårare än föreläsningarna och uppgifterna på övningarna. När man kollar på de gamla tentorna var de mycket lättare än när han gjorde tentan denna gngen...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»17 31%
Ganska liten»23 42%
Ganska stor»11 20%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 2

- Hade redan stora kunskaper inom området.» (Mycket liten)
- Föreläsningen gav absolut ingenting!!!» (Mycket liten)
- kan programera sen innan. vore bra om dom som redan kan har möjlighet att lära sig mer» (Ganska liten)
- Dock har övningarna gett mycket.» (Ganska liten)
- Det är svårt att föreläsa i programmering. Man lär sig bäst när man sitter själv. » (Ganska liten)
- Undervisningen lär man sig inte så mycket på. Labbarna däremot.» (Ganska liten)
- jag var aldrig där» (Ganska stor)
- Allt Peter tagit upp har ju på ett eller annat sätt kommit på laborationerna och tentan.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»12 22%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»17 32%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.35

- kan programera sen innan» (Mycket liten)
- Jag tyckte att vägen till C var svår att förstå. Dels var den dålig grammatiskt med många konstiga syftningar till de olika variabler och annat som författarna tog upp, dels kändes det inte som om föreläsningarna inte följde någon röd tråd i boken man kunde följa. För mig blev vägen till C mer ett uppslagsverk, och jag vill ha mer än så ut av min kursliteratur.» (Mycket liten)
- Hade redan stora kunskaper inom området.» (Mycket liten)
- Har fungerat bra att använda google istället för kurslitteratur» (Mycket liten)
- Använde knappt boken. (Har läst liknande kurs innan)» (Ganska liten)
- Boken kunde varit upplagd på ett bättre sätt.» (Ganska liten)
- Boken var till mer hjälp än föreläsningarna» (Ganska stor)
- Utan boken hade jag aldrig kunna gå från noll till det jag behärskar i nuläget.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 16%
Ganska bra»24 44%
Mycket bra»21 38%

Genomsnitt: 3.22

- Vart lite rörigt på pingpong» (Ganska dåligt)
- Ibland sena uppdateringar» (Ganska dåligt)
- Dock så har många uppgifter varit svåra att förstå. Syftningsfel och allmänt oklart vad som egentligen ska göras. Jag tror knappt att Peter läst igenom uppgifterna efter att han skrivit dom. Har han det så borde han låta någon annan kolla på dom innan han delar ut dom. Även en del slarviga stavfel som ger dåligt intryck (både i uppgifter och på kurshemsidan).» (Ganska bra)
- En hel del av informationen var miss visande. » (Ganska bra)
- Lite dålig uppdatering på vissa dokument (hänvisningar till kompendier som ej längre används i kursen, blandar ihop C och C++). Annars bra.» (Ganska bra)

9. Hur väl fungerade det att arbeta i Visual Studio?

Vi har på kursens övningar använt oss av utvecklingsmiljön Visual Studio? Syftet är att erbjuda en väl fungerande och välkänd utvecklingsmiljö. Hur tycker du att det har fungerat att arbeta i denna miljön under övningarna?

54 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»10 18%
Ganska bra»23 42%
Mycket bra»19 35%

Genomsnitt: 3.09

- Visualstudio tillåter att man skriver c++ kod om man inte ställer in det. Vilket är krongligt och vi fick ingen som helst hjälp med det, eller ens tips om att man kan göra det. Föreläsare + hjälpare blandade frisk c++ och c kod. Sedan får man med massa skräp filer som microsoft tycker man skall ha med men inte behöver.» (Mycket dåligt)
- Visual Studio känns lite "overkill" för att programera C i. Vi använder ju inte i närheten av allt som visual har att erbjuda när vi programmerar C. Och sen finns många små konstigheter i Visual. Scanf() funkar inte alltid som den borde, VS har en egen variant på ASCII-tabellen osv. Men kanske kan de va bra att vänja sig vid VS om man ska fortsätta med mer avancerade programmeringskurser senare.» (Ganska dåligt)
- Använde devc++» (Ganska dåligt)
- det verkar som om vi var et övergångsår från Dev till Visual. Det blir så klart mycket friktion då. Handledarna var väl inte så vana vilket var lite jobbigt även om de fortfarande var mycket kunniga och hjälpsamma. Alla programexempel och kodskelett var antagligen skrivna i Dev vilket gjorde att indenteringen blev skev och det saknades #includes. Dåligt att inte orka skriva om programmen så de funkar bra i den nya utvecklingsmiljön.» (Ganska dåligt)
- Tar tid att lära sig alla fulknep man måste använda sig av i VS jämfört med annan utvecklingsmiljö» (Ganska dåligt)
- I skolan gick det jättebra, kunde dock ej installera det på min hemdator av någon anledning. Så jag fick spendera många sena kvällar i skolan istället för att åka hem. Detta är väl snarare min egen dators fel, men kurshemsidan tillät ej att man försökte ominstallera program man redan laddat ner gratis en gång. Förståeligt, men väldigt frustrerande.» (Ganska dåligt)
- Varför inte ta något som är gjort för c++ istället?» (Ganska bra)
- Använder själv Mac där kompilatorn Xcode används, vilket gjorde att jag inte utan krångel kunde testa min kod i Visual Studio efter att ha skrivit den på min egen dator.» (Ganska bra)
- Efter ett tag så flöt det på ganska bra. Dock så skulle det gynna om man även hade tillgång till Dev++ på skolans datorer. Visual studio kändes ofta onödigt stort och krångligt.» (Ganska bra)
- Använde aldrig Visual Studio. Använde mig av DEV-C++ istället och arbetat via min laptop.» (Ganska bra)
- dev++ Mycket lättare» (Ganska bra)
- En del konstigheter med att VS inte tolkat en del saker likadant som Dev-C. Vore bra om Peter kollat uppgifterna i VS också.» (Ganska bra)
- Så länge man inte arbetade mot Z-disken, för då var det otroligt segt.» (Ganska bra)
- Jag har testat devC++ innan, var roligt att se hur detta program fungerade också.» (Mycket bra)
- Klart vi ska ha proffsverktyg.» (Mycket bra)

10. Vilken utvecklingsmiljö för programmering använder du i din egen dator?

I min egen dator har jag för programmering använt mig av följande utvecklingsmiljö:

47 svarande

Visual Studio»33 70%
Annan "gratis" programvara för Windows»12 25%
En utvecklingsmiljö för Linux»2 4%

Genomsnitt: 1.34

- ingen» (?)
- inget av dem. » (?)
- Har inte fått varken Dev eller Visual att funka med mitt vista utan SP1 eller SP2» (?)
- Xcode, mac.» (?)
- INGEN! Visual Studio fungerade ej vid installation. Hittade ingen hänvisning till DevC++. Försökte installera borland, men allt blev för komplicerat. Kanske mig själv jag borde skälla på, men mer hänvisning till nedladdning av kompilatorer skulle uppskattas på kurshemsidan.» (?)
- Mycket seg program» (Visual Studio)
- Och annan programvara för linux» (Visual Studio)
- Dock fick jag den aldrig riktigt att fungera. » (Visual Studio)
- Dumt att använda något annat när skolan bara har VS» (Visual Studio)
- Samt Notepad++» (Visual Studio)
- Usel kursutvärdering som inte ger mig möjligheten att välja någon utvecklingsmiljö i Mac...» (Annan "gratis" programvara för Windows)
- Dev++, funkade mycket bra.» (Annan "gratis" programvara för Windows)
- DEV-C++ » (Annan "gratis" programvara för Windows)
- använder mig av Netbeans.» (Annan "gratis" programvara för Windows)
- Använde mest dev-c++» (Annan "gratis" programvara för Windows)
- Har ingen miljö för C hemma, men för andra språk.» (Annan "gratis" programvara för Windows)
- gcc » (En utvecklingsmiljö för Linux)
- Egentligen inget av alternativen då jag använde Xcode under Mac OSX, och i ytterst få fall även Dev C++ under Microsoft Windows.» (En utvecklingsmiljö för Linux)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»12 22%
Ganska bra»21 38%
Mycket bra»18 33%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.22

- Långa köer» (Ganska dåliga)
- Fler handledare på övningarna i början hade varit bra » (Ganska bra)
- Då assistenterna inte kunde svara och man mailade peter tog det ibland flera dagar för han att svara och då med en näsvis kommentar om att han inte vill svara på frågor.» (Ganska bra)
- Handledare var ofta begrensade till att bara kunna svara på info rörande uppgifterna. Det som rörde sig utöver det kunde de ofta inte svara på. Föreläsare kunde inte svara på några frågor, eller härleda sin egen kod.» (Ganska bra)
- Jättebra! Vi hade inte jättemycket frågor, men då vi stötte på problem fanns det alltid hjälp till hands.» (Mycket bra)
- Övningstillfällena med äldre studenter har varit guld värda.» (Mycket bra)
- Riktigt bra övningshandledare eloge till dom» (Mycket bra)
- bra labhandledare» (Mycket bra)
- Man fick mycket hjälp av övningsledarna.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»33 61%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.59

- Jag och min labbkamrat var på samma nivå när vi började så vi var lika mycket delaktiga och därför lärde vi oss.» (Mycket bra)
- Bra att vi jobbade i par så man har haft någon att bolla olika problem med.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»3 5%
Låg»3 5%
Lagom»29 53%
Hög»12 22%
För hög»7 12%

Genomsnitt: 3.31

- kan programera sen innan men skulle vilja ha att det fanns något för mig med» (För låg)
- Hade redan stora kunskaper inom området.» (För låg)
- Vi gjorde allt väldigt snabbt och har blivit klara med hangman redan nu (obl. labb). Vi fick planera bra och sätta upp mål på inlämningar för att detta skulle ske. Men det är en bra sak att man får redovisa efter jul men att man har möjlighet att göra det innan också!» (Lagom)
- Jag fokuserade helt på inlämningsuppgifter.» (Lagom)
- Hög för de som aldrig har läst någon form av programmering innan och lagom för de som redan kunde en hel del.» (Hög)
- Väldigt mycket inlämningar då vi även hade det i den andra kursen också!!!!» (För hög)
- Tiden jag var tvungen att lägga på inlämningsuppgifter var inte rimlig. Att hänggubbe dessutom ska vara inne efter att kurstiden verkar också orimligt.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»2 3%
Låg»3 5%
Lagom»23 42%
Hög»18 33%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.5

- Hade redan stora kunskaper inom området.» (För låg)
- Högre än förra, men jag tyckte jag hade allt under kontroll.» (Hög)
- För mycket arbeten som skulle lämnas in. Hade varit mycket bara om vi hade haft inlämningar i en kurs, nu hade vi det i två.» (För hög)
- Det har krävts mycket även av kursen som jag läser parallellt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»10 18%
Godkänt»19 35%
Gott»17 31%
Mycket gott»3 5%

Genomsnitt: 3.05

- Den här lär-dig-själv-idén ni kör med är helt kass. Det tar år innan man kommer igång» (Mycket dåligt)
- Kursen har för höga krav. Joachim som hade kursen innan hade lättare tentor. Peter har alltid mycket fält och strängar medan joachin von hacht inte hade så mycket av det. Vi i Elektro borde ha en tenta Med mindre fält, strängar för vi behöver egentligen inte så mycket programmering» (Mycket dåligt)
- Tycker att det är väldigt dåligt att man inte får göra tentan på dator. Först lär man sig använda programmet där man kan felsöka, sedan på tentan får man sitta med papper.» (Mycket dåligt)
- Roligt att lära sig. Inlämningsuppgifterna kändes relevanta över lag och man kände att man lärde sig något av det. Tentan kändes inte alls bra. Inget bra sätt att examinera på. » (Gott)
- Jag har fått lägga ner mycket tid eftersom jag aldrig programmerat förut. Har dock lärt mig grundera och principen för hur man går tillväga.» (Gott)
- Det var bra med programexempel på hemsidan. » (Gott)
- Det var en rolig kurs. Förstördes mycket av föreläsarens okunnighet i ämnet.» (Gott)
- Svårt att ha ett upplägg som passar alla med så olika förkunskaper, men på det hela ganska lyckat. Skulle inte skada med en svårare, eller ännu en, extra uppgift.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tiden med dator»
- övningarna»
- Labbarna! Och att man får redovisa extralabb och obl. labb efter jul.»
- Labbuppgifterna, man lärde sig allra mest på dessa»
- Inlämningsuppgifterna, så att man hela tiden har små mål. De kanske till och med borde göras obligatoriska.»
- Överlag en bra kurs, det mesta tycker ska bevaras. »
- inget.»
- Övningarna i datasalen»
- Kurshemsidan. Övningarna som ger bonus.»
- Övningsledarna och övningarna var bra.»
- Övningsuppgifterna som gav bonuspoäng fungerade väldigt bra. De omfattade allt som behövdes för att klara tentan.»
- Mycket övningstillfällen.»
- Övningarna.»
- Uppgifterna. De var lärorika.»
- Övningsuppgifter med hjälp från andra studenter»
- Laborationstillfällen.»
- Labrationer»
- Övningarna som var schemalagda»
- Boken vägen till C»
- Övningarna, men de är för många..»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer tid framför dator»
- föreläsningsupplägg.»
- Jag hängde med på Peters lektioner, och jag vet att det är svårt att undervisa programmering, men lite mer struktur skulle vara bra. Peter sa mycket av det viktiga och skrev inte upp det. Ibland behöver man skriva upp det för att man skall komma ihåg det. Kan vara uppenbart för stunden, men när man sitter vid labben är det inte alltid så lätt.»
- Se till att gå igenom sånt som kan vara bra att kunna när man gör övningarna... i tid! »
- Föreläsningarna»
- Jag tycker att Peter borde försöka presentera kursen lite positivare i början. Speciellt tycker jag inte han ska förminska föreläsningarnas betydelse. Visst, det finns studenter som kan programmering och inte behöver föreläsningarna. Det lär dom märka efter hand själva utan att Peter talar om det i början. Jag tycker det fick fel effekt. Många som egentligen hade behövt gå på föreläsningarna gjorde det inte av ren lathet för att det kändes "okej" att skita i att gå, med motiveringen "föreläsningarna går ju inget ändå". När man sedan diskuterar med dom så har dom missat massor som vi gått igenom på föreläsningen. Så för att sammanfatta så har folk skitit i föreläsningarna och därav fått sämre betyg.»
- Flera alternativa till utvecklingsmiljö på skolans datorer som t.ex DEV-C++ som används av väldigt många. »
- Man är rätt trött på att skriva program så frågan är om man måste ha så många programmeringsfrågor på tentan. Är det inte viktigare att kunna skilja på vad som är bra och dålig kod? Nån fråga liknande: /Vilken av följande 3 program (de utför samma sak) bör man välja? Ange varför./ Undervisning: Ta gärna fram ett program som utför något. Använd det samma under stora delar av kursen men förklara bitar ur det. Samt visa vad det gör. (alltså från början, du gjorde ju det senare)»
- Tentan behöver vara i en datorsal, även om man bara får skriva programmen i anteckningar (eftersom möjligheten till kompilering tydligen ställt till problem). Anledningen till det är att jag tycker det är lättare att "tänka programmering" när man skriver med ett tangentbord - det är ju trots allt det vi är vana vid.»
- Mer tid vid datorer, exempel att föreläsaren skriver ett program på sin dator inför alla, sedan kan man göra ett fel som alla ska kunna lista ut. Även att han använder studio Visual som eleverna istället för Dev++. Även att skriva program på en svart tavla är otroligt omodernt när man bara använder datorer för att kunna arbeta med det. »
- Elektro behöver inte egentligen kunna så mkt fält å strängar så det skulle vara bättre om elektro fick sitt egna tenta där de mindre fält å strängar.»
- Svenskan, det fanns ju knappt en enda uppgift som var skriven med korrekt grammatik. Då syftar jag på inlämningsuppgifterna, tentorna vi fick att öva på och tom tentan! Detta måste ha uppdagats tidigare?»
- Vid en eventuell omtenta bör extrapoängen räknas med även där. Extrarbete?»
- - Programexempel på dator och projektor till föreläsningarna - Ny bättre bok som kursen förljer steg för steg - Fler mindre uppgifter för att lära sig enskilda funktioner separat - Skriv om programexempel och kodskelett i visual - Tentamen på datorer»
- Föreläsningarna var jätteröriga. Svårt att föra anteckningar. Känns som att dessa bör struktureras upp på ett bättre sätt. Jag tycker också att det är dåligt att de bonuspoäng man lyckats få inte gäller på omtentamen. I övriga kurser brukar bonuspoäng från duggor m.m. även kunna räknas med vid omtentamen. Varför de inte gör det i denna kursen tycker jag är obegripligt och dåligt.»
- Schemaläggningen av SI kan förbättras»
- Att börja kursen med lite mer grunder om språket och sen bygga vidare från det. Saknade lite en "röd tråd" genom kursen.»
- Lite mer utmanande och tuffare uppgifter för de som redan har stora kunskaper inom området.»
- Att det är C kod som lärs ut och inte C++ kod. Föreläsaren deklarerade t.ex. variabler på ett sätt man inte får göra i C.»
- Jag är trött på att man inte kan få lösa uppgifterna på något annat sätt än efter labbhanledarnas tolkningar. Dem borde ta hänsyn till ens egna tolkningar om programmet fungerar. Jag tycker även att det är för många saker i kursen som framgår i efterhand att man inte får använda såsom globala variabler eller om läraren tycker att programmet är någon rad för långt. Borde framgå tydligare och uppgifterna borde skrivas om till svenska så man slipper fråga om hjälp bara för att förstå vad frågan betyder...skärpning!!»
- Många av eleverna har aldrig programmerat förut, ta hänsyn till det. Det kändes som om denna kursen var till för de som hade stor erfarenhet av programmering. Flera av mina vänner hade ingen aning om vad dem skulle göra ty de hade aldrig haft programutveckling förut, de vissta knappt vad det var.»
- Uppdaterade material.»
- ta hänsyn till personer utan de minsta kunskap av programmering.»
- Strukturen på det läraren skriver på tavlan.»
- Föreläsningarnas innehåll, mer djupare förståelse i hur det funkar inte i hur det används för det lär man sig lätt.»
- Föreläsningarna! De som inte hade några förkunskaper i programmering förstod INGENTING! Inte ens de som läst det innan förstod..»
- En annan bok som kurslitteratur.»

18. Övriga kommentarer

- Jag tycker att Peter har varit en bra föreläsare! Jag har verkligen tyckt om programmering mer och mer under denna läsperiod. »
- Kul att lära sig programmera, jag skulle dock vilja se Peter lite mer engagerad och förberedd på föreläsningarna!»
- Jag har lärt mig massor! Tack!»
- Ändra läraren. Vill ha tillbaka Joachim Von hacht»
- Det är inte ok att säga inför en föreläsning att man ska ägna den åt avancerade saker som inte ingår i kursen och sedan istället ägna den åt att noggrant repetera kursen istället. De som behövde repetitionen mest dök inte upp pga felaktig information från föreläsaren. »
- Peter har en bra nivå på föreläsningarna.»
- Lösningarna i facit till tentan stämmer inte exakt med uppgiften. Vissa lösningar skriver inte ut allt vad som krävs på skärmen t.ex.»
- lär dig själv programmera, nuff" said»
- Gör så att folk förstår! »


Kursutvärderingssystem från