ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»13 41%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 3.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»11 35%
100%»19 61%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

31 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»3 9%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»28 90%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.7

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»1 3%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 12%
Ja, i hög grad»26 83%

Genomsnitt: 3.77


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»17 54%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.19

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»19 65%
Mycket stor»9 31%

Genomsnitt: 3.27

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»17 54%

Genomsnitt: 3.45

8. Hur bra har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 3.13

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»26 83%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

Här avses både inlämningsuppgifternas innehåll och upplägg samt det muntliga förhöret.

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»18 58%

Genomsnitt: 3.51

- Själva uppgifterna är inte dåliga och testar bra ens kunskaper. Också det muntliga förhöret är bra. Dock så blir arbetsbördan något orimlig när sista inlämningsuppgiften ligger i sista veckan. Det blir ingen tid att plugga inför tentan. » (Ganska dåligt)
- Tycker det är fantastiskt att Aleksander vill lägga ner så mycket tid på de muntliga förhören. Uppskattas!» (Ganska bra)
- Kanske lite mer handledning under föreläsningarna.» (Ganska bra)
- tagit väldigt mycket tid» (Ganska bra)
- Väl svårt att leta svar ibland.» (Ganska bra)
- Gick i inte på många övningar, exemplena i boken var lätta att öva själv på.» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna är tunga men samtidigt mycket bra då man lär sig otroligt mycket!» (Mycket bra)
- Bra upplägg med inlämningsuppgifterna!» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifterna var riktigt bra, lärde sig mycket av dem. Framför allt var det kul att få lite belöning för att man lagt ner tid under kursens gång i betyget.» (Mycket bra)
- Äntligen en kurs som har inlämningsuppgifter kopplade till övriga kursen så man har något igen för allt slit med dom! Tack!» (Mycket bra)
- Mycket positivt inställd till inlämningarna, mycket bra med verkligt ställda problem. Riktigt bra!» (Mycket bra)

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Kul att få se komponenter, kablar, etc. på föreläsningarna. Tycker annars det var lite väl mycket utdelade papper, hade hellre haft dem i digital form.»
- Alexander är en riktigt duktig föreläsare, äntligen en föreläsare som kan förklara nånting på ett vettigt sätt. Jocke va riktigt bra som övningsledare och kunde sin sak även om det var första gången han höll i kursen.»
- Mkt bra jobbat av Aleksander»
- mycket bra övningsledare samt föreläsare!»
- Mycket bra föreläsningar.»
- Websida dålig pga att Chalmers nöjer sig med en plattform. Dock är studentportalen vettig att sköta kurshemsidor genom, dock hänger det dåliga betyget kvar för att pålysa systemets svagheter.»
- Övningsläraren gjorde det han skulle, men lite mer engagemang från honom hade inte skadat. Första gången är alltid lite svår men om han ska vara övningslärare nästa år så hjälp och tipsa oss mer. Lägg gärna ut fullständiga lösningar på nätet så övningsläraren kan lägga tyngd på att gå igenom problemet och inte lägga tyngden på massa siffror och uträkningar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.67

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

31 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 16%
Förbli densamma»25 80%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.87

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

31 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 6%
Förbli densamma»28 90%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 9%
Gott»8 25%
Mycket gott»20 64%

Genomsnitt: 4.54

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bartnicki»
- Aleksander! Även inlämningsuppgifterna, man fick verkligen jobba kontinuerligt under läsperioden, kunde ta det lugnt när tentan närmade sig.»
- Labbarna»
- Labbarna»
- inlämningsuppgifterna»
- Alexander, Jocke, inlämningsuppgifterna och labbarna, allt med andra ord»
- övningsledaren och dom bra inlämningsuppgifterna som man faktiskt lärde sig något som kändes aktuellt inför tentan!»
- Engagerad föreläsare»
- Allt fungerade bra»
- Konsultationstider och inlämningsuppgifterna, tyckte jag gav mest i kursen.»
- Bra föreläsningar och helt okej övningar. Bra inlämningsuppgifter.»
- Inlämningarna som gav fruktansvärtmycket.»
- Inlämningsuppgifterna, man lär sig mycket!»
- Studiebesök»
- Vettigt kursinnehåll.»
- Övningsledaren»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker Joachim på övningarna bör lägga mer tid på att noga gå igenom uppgifterna med tydliga lösningar, särskilt eftersom de inte går att hitta på annan väg.»
- Vet inte riktigt»
- Jag hade velat ha lite mer genomgång av inlämningsuppgifterna på föreläsningarna.»
- inget direkt.»
- Rubriker på tavlan under föreläsningarna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inget, förutom att övningsläraren ska lägga mer vikt på att vi ska lära oss. Räkna på tavlan kan alla kanske inte förklara.»
- Flytta fram inlämningarna så de är klara i läsvecka 6 åtminstone. »
- Lite mer "progressiva" inlämningsuppgifter, som blir svårare o svårare genom uppgiften. Så man utveckals mer, från en väldigt enkel nivå. "bygga på"»

18. Övriga kommentarer

- Känns som en otroligt central kurs för E-teknologen, märkligt att den inte är obligatorisk.»
- Aleksander har helt rätt inställning till undervisning och jag tycker verkligen han gjort ett bra jobb. Det märks tydligt att detta varit en extremt påkostad kurs med många spenderade arbetstimmar från administrationen, till skillnad från många andra kurser vi haft! Mycket bra!!! »
- Tack för en underbar kurs, kände äntligen varför jag läser här på elektroteknik!»
- bra kurs!»
- En riktigt rolig kurs. Aleksander har var varit mycket bra under hela kursen. Skoj gubbe!»
- Bra kurs!»
- Mycket bra och vettig kurs. Bra engagemang Alexander! Mycket intressant studiebesök!»
- Tja»


Kursutvärderingssystem från