ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Router och Switchteknik, LEU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»6 33%
Minst 35 timmar»12 66%

Genomsnitt: 4.66

- Det blev ungefär 6-9 timmars arbete per dag, 6 dagar i veckan.» (Minst 35 timmar)
- Cirka 70 timmar i och med CCNA certifikat. 1 tenta/dag. » (Minst 35 timmar)
- Cisco certifications are too long to do them correctly.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 27%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.72

- Har inte närvarat under föreläsningarna på torsdagar då denna kursern krockat med en annan kurs, så kanske skulle uppskatta att det är ca 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 33%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 50%

Genomsnitt: 2.77

- Ali är väldigt tydlig med att tala om vad som förväntas från studenten.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»4 30%

Genomsnitt: 2.3

- Kursen borde ges fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är minst en 10 hp kurs. Presentation inkl. opponering Hemläxor Rapporter Labbar » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»12 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 3.06

- Ja, vi har löpande haft lab-prov, dock vore mer tydliggörande vad som kommer upp på labprovet.» (I viss utsträckning)
- Systemet som examineringen i denna kurs bygger på är enligt mig helt överlägset det klassiska systemet med tentor. Framförallt laborationsexaminationerna var extremt bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3

- Större delen av inlärningen har skett genom att läsa kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Då majoriteten av undervisningen sker i form av seminarier som hålls av studenter har det varit väldigt olika hur givande dessa varit. När läraren hållt föreläsningar har kvaliten varit på topp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.5

- Det internetbaserade kursmaterialet från Cisco har överlag varit mycket bra, men det märks dock ibland att de lägger mycket fokus på saker som får Cisco själva att verka bättre.» (Mycket stor)
- Större delen av inlärningen har skett genom att läsa kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.55

- Oerhört komplext, bör förenklas. Gick ju åt två föreläsningar bara för att förklara upplägget på kursen. » (Ganska bra)
- Lätt att hitta och informationen har kommit upp i tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 16%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Man riskerar att få en utskällning om det är en "dum" fråga» (Mycket dåliga)
- Får ej ställa samma fråga två ggr.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Syftar specifikt på min labpartner då olika ambitionsnivåer har resulterat i dåligt samarbete.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 47%
För hög»9 52%

Genomsnitt: 4.52

- Blev väldigt mycket att göra vissa veckor när man skulle läsa Cisco-kapitel och det kändes väldigt mycket för att vara 7,5hp, även om det var frivilligt att ta Cisco-certifikaten.» (Hög)
- Väldigt många labbar. Hälften av dem lärde man sig inte så mycket på att göra, då det står hur man ska göra dem steg för steg. Tycker man kan ersätta det med mindre step-by-step och mer utrymme att ställa frågor, så man gör sina misstag på labbarna och inte på de praktiska eximinationerna.» (För hög)
- Maybe remove the seminars that do not bring a lot to people?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»6 33%
För hög»12 66%

Genomsnitt: 4.66

- Kursen hade den högsta arbetsbelastningen jag har upplevt på Chalmers hittills och med tanke på den kontinuerliga examinationen ville jag ha full närvaro. Detta ledde till att den andra ganska tunga kursen, databaser, blev lidande då jag inte hann gå på föreläsningarna.» (För hög)
- Så hög att jag bara klara av att läsa denna kurs under läsperioden» (För hög)
- Var lite stressigt och det var en hel del schemakrockar» (För hög)
- Har varit alldeles för hög arbetsbelastning. Den kurs med mest arbetsbelastning under mina nästan fyra år på Chalmers. Vill tillägga att det beror på den stora mängden information man ska ta in och inte dess komplexitet. » (För hög)
- Kursen i sig själv är som att ha 2 kurser samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 35%
Gott»4 23%
Mycket gott»7 41%

Genomsnitt: 4.05

- Gillade kursens innehåll. Tycker dock att det kunde varit övningstillfällen där man får koppla ihop olika scenarion i packet tracer och ha möjlighet att få handledning av läraren alternativt att man jobbat med case studyn då istället. Istället för att eleverna håller seminarier. Känner personligen att det hade gynnat mig mer i examinationen av kursen.» (Godkänt)
- Man får lära sig mkt intressant, men det finns ingen tid att gå in på djupet. » (Godkänt)
- Väldigt lärorik och intressant. kunskaper testas i praktiska sammanhang och det är roligare och mer givande än traditionell tentamen.» (Gott)
- Riktigt bra kurs, även om det vid ett antal tillfällen kändes som att kursen borde vara mer än 7,5hp.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ali är duktig och engagerad så det var positivt. kursens upplägg var bra och effektiv.»
- CCNA kurserna»
- Try work more on ip v6 in depth because ip v6 is feature»
- Jag tyckte upplägget var strålande som helhet och borde bevaras.»
- Ali!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Detta är ingen 7.5 p kurs. nästan omöjlig att kombinera men annan kurs och det resulterar till att en del studenter väljer bort en kurs för att hinna med router&switch. antingen höjer man antal poäng eller tar man bort vissa delmål»
- Man måste kunna ställa frågor till läraren, utan att han blir arg. Utformningen och tiden på Labskills proven. För många moment i kursen.»
- Jag tycker att med tanke på kursens omfattning så borde den ge mer än 7,5hp, man skulle kanske kunna göra så att den ger runt 10p och sen minska någon av de ,för utbildningen inte relevanta, kurserna som är obligatoriska»
- Kursen borde ges fler poäng.»
- Minska arbetsbördan. »
- Remove the seminars. Or half of them at least»

16. Övriga kommentarer

- Alldeles för hög arbetsbelastning. »
- Visa moment anser jag skulle kunna tas bort utan och påverka heleten, tex trådlöst lan, P2P protokoll, hade räck med Frame-Relay. Och även labben angående säkerhet var onödigt, utan skulle har kunna skippas eller kortas ner. »
- the course is to long high time taker and is not enough to give 7.5 Cr. it should be more then that because normaly you have to be in school for it atleast 40 hr a week»
- Oklart hur poängfördelningen av de olika delmoment gick till. T.ex. vad krävs för maxpoäng för ett delmoment. Oklart vilka delmoment som var mer viktiga än andra. Oklart hur man låg till poängmässigt under kursen. Tog lång tid med rättning av Case studyn med tanke på att de låg relativt nära inpå varandra. Man vill ju gärna ha feedback i tid så man hinner förbättra det till nästa inlämning. »


Kursutvärderingssystem från