ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Virtuell Produktion 2011, PPU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-20
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»10 37%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.4

- Majoriteten av tiden gick till laborationerna.» (Cirka 25 timmar)
- Vet inte exact vad det blir utslaget över hela perioden men när labbar och inlämningar var det rätt mycket.» (Cirka 30 timmar)
- lite rörigt och ytlig» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 7%
75%»7 26%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.57

- En del gästföreläsare var svåra att koppla ihop med övriga moment i kursen.» (100%)
- Missat ett par lektioner som krockat med annan kurs.» (100%)


Undervisning och kursadministration

3. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 18%
Ja»22 81%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Kursen är väldigt luddig. Det är svårt att finna svar till kursens mål. Även när all information har getts i kursen är det svårt att veta hur djup kunskap som man ska uppnå.» (Delvis)
- Det behöver uppdateras på en del punkter, gamla saker som inte stämmer står kvar till exempel att den ger 5 poäng.» (Ja)

4. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.96

- Jag har läst målen men kommer inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Svårt att förstå vad man syftar på i vissa mål» (Målen är svåra att förstå)
- Vissa punkter innehåller ett flertal moment, vilket kunde ha spaltats upp mer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Flera av målen var väldigt "stora" och kan preciseras ytterligare. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt generella och luddiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Somliga kursmål var mycket luddiga, andra inaktuella men annars bra och realistiska mål» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- svårt att veta vart avgränsningen för kursen är, dvs vad som ingår och vad som beräknas vara överkurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Detta för att jag tidigare läst en liknande kurs.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»15 57%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 3.11

- svårt att lära sig från powerpoint föreläsningar, bättre om man får aktivera sig lite.» (Ganska liten)
- Vissa gästföreläsare var dåligt förberedda och kom med lite information och mycket reklam.» (Ganska stor)
- Tråkigt att vi inte hade fler lektioner med Bertil. Han verkar ha bra koll på det han vill att vi ska lära oss och han är duktig på att föreläsa.» (Mycket stor)

7. Hur mycket har studiet av kursboken bidragit till ditt lärande?

Kommentera huruvida kursboken duger om instuderingsfrågorna efter varje kapitel placeras rätt?

27 svarande

Mycket liten»16 59%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»3 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- Boken är jättedålig! Den har massor med felaktigheter, rörig och väldigt dyr. Helt klart inte värd att köpa. Slog upp några få saker i den. Det måste finnas någonting bättre. Den behöver inte nödvändigtvis vara på svenska.» (Mycket liten)
- Fruktansvärt dålig bok som känns väldigt förlegad.» (Mycket liten)
- köpte aldrig boken» (Mycket liten)
- Köpte ej kursboken.» (Mycket liten)
- Byt bok, den är fullständigt irrelevant. » (Mycket liten)
- Blev tvungen att öppna den för att läsa om givare. Annars har jag inte rört den.» (Mycket liten)
- Det har mer känts som ett komplement än ett huvudbidrag.» (Ganska liten)
- Väldigt dålig bok. Många många språkmässiga fel och allmänt kasst språk för att vara kurslitteratur. Vissa frågor hade inte med aktuellt kapitel att göra, sökte man på ordet hamnade man på ett helt annat kapitel...» (Ganska liten)
- Har ögnat igenom hela boken, och visst finns det intressant information men den innehåller stavfel och teckenfel vilket är grymt frustrerande när man pluggar...» (Ganska liten)
- Har läst boken, men boken var inte viktig för tentan. Så boken kändes mer som "almänbildning"» (Ganska liten)
- Har läst väldigt lite i boken» (Ganska liten)
- På vissa områden har den varit otroligt bra, givare tex. Andra områden har den varit väldigt knapphändig.» (Ganska stor)
- de relevanta frågorna för kursen var bra för förståelse.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har övrigt kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.51

- Föreläsningsanteckningar viktiga! (Vissa var dock svårförstådda)» (Ganska stor)
- Bra med slides med mycket information. Negativt att det blandas engelska uttryck med svenska uttryck, ger ett förvirrat intryck.» (Mycket stor)
- För att klara tentan var föreläsningsanteckningarna väldigt bra» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursens hemsida i Pingpong, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»18 66%

Genomsnitt: 3.66

- Hade många gånger underlättat att ha föreläsningsslidsen framför sig vid föreläsningstillfället.» (Ganska bra)
- Dock saknades flera ppt-föreläsningar» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningar kom upp sent (vissa inte alls). Hade varit bra att ha dem uppe innan föreläsningen.» (Ganska bra)

10. Inlärningsvärde på laborationerna?

27 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
5 18%
13 48%
5 (högt inlärningsvärde)»9 33%

Genomsnitt: 5.14

- Ibland satt man bara och följde instruktioner utan att riktigt förstå vad det var man gjrde» (3)
- Projektet har för mig en 5:a, medan andra laborationer delvis drog ner betyget.» (4)
- Vissa labbar jäktades igenom. Det gavs inte tid att tänka på vad vi gjorde. I t.ex CAM-labben så följde vi bara en checklista mer eller mindre.» (4)
- Det varierade mellan olika labbar. Vissa lärde man sig mer på vissa var av typen bocka av stegen på listan så är du klar. Ett problem med labbar som jag anser är generellt på Chalmers är att man inte har nog med tid att labba och testa man hinner bara göra precis det som är specificerat och knappt det. Då lär man sig inte lika mycket. Lägga en labb i vecka 7 var väl inte det bästa. Då har man så mycket att göra så man inte har tid att ta till sig så mycket av den.» (4)
- Vissa moment med step-by-step lista blir lite svåra att förstå vad man gör. Eftersom instruktionerna är så pass bra blir det lätt att man bara följer dem utan att reflektera över vad man egentligen gör.» (4)
- Ibland kändes det som att man bara följde instruktionerna och man visste inte riktigt vad man gjorde egentligen (t.ex. robotlaben)» (4)
- Kul!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Riktigt roligt synd bara att det inte gick lite djupare. När man fick lite koll byttes ämnet ut. Första två timmarna i ett nytt program är sällan roliga då man följer en beskrivning som beskrev knapp för knapp.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Väldigt kul att få se så många olika program, blev dock många gånger lite för snabbt, var så tydliga instruktioner så det blev att man ibland följde texten utan att riktigt tänka efter själv» (5 (högt inlärningsvärde))

11. Handledningstiden

Var den handledningstid som gavs vid labbar och övningar tillräcklig?

27 svarande

Ja»19 76%
Nej»6 24%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.24

- Oftast, ibland ont med tid. » (Ja)
- Vissa labbar skulle gått mycket snabbare om det funnits två handledare. Alternativt skriva bättre och tydligare labb-pm.» (Ja)
- Vad man sen utnyttjar och gör i sista sekund...» (Ja)
- Se ovan» (Nej)
- En handledarer som det var på de flesta tillfällen var för lite för en så stor grupp. Detta medförde att man kunde få använda mycket tid till väntan(Muda). Det fanns inget kösystem vilket ytterligare försämrade situationen. Man borde ha en tavla eller ett papper eller liknande där de som vill ha hjälp kan lista sig och så tar man dem i ordning. » (Nej)
- DES-labben hade behövt mer tid. Bra mer handledningstillfällen utlagda på schemat, några fler hade varit bra. » (Nej)
- Behövs fler labledare» (Nej)
- Väntar fortfarande på resultat för Layout-rapporten.» (Vet ej)

12. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»9 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

- Svårt att direkt förknippa till kursen. Att gå runt i en fabrik och bara kolla utan någon vidare koppling till det vi gjort gav inte så mycket. Sen borde man gå runt i två mindre grupper för att verkligen se allt det de pratar om» (Mycket liten)
- Mycket roligt inslag att få komma ut och se hur de jobbar i verkligheten. Dock har det väl inte bidragit i så stor grad till inlärningen av kursmålen.» (Ganska liten)
- Framförallt ett trevligt avbrott i de vanliga studierna.» (Ganska liten)
- Trevligt att få komma ut i Industrin för en gångs skull! Mer sånt!» (Ganska stor)
- Studiebesöket var väldigt givande och kul.» (Ganska stor)
- Mycket trevligt förövrigt. Fortsätt med detta!» (Ganska stor)
- Spännande och givande dag.» (Ganska stor)
- Roligt, lärorikt, fantastiskt.» (Ganska stor)
- Kul att se hur lean-teorier används i verkligheten» (Ganska stor)
- gav en bra överblick och höjde motivationen, iallafall i mitt fall. uppskattas!» (Ganska stor)
- Det hjälper alltid att kunna anknyta ny kunskap till verkligheten.» (Mycket stor)
- Det är alltid bra få se hur det ser ut i verkligheten. Detta tycker jag är något som ofta saknas på Chalmers. Mer studiebesök på Chalmers!» (Mycket stor)
- Trevligt inslag i kursen!» (Mycket stor)
- Det var första gången jag så en fabriksgolv. Kvalitetsdelen var otroligt intressant.» (Mycket stor)
- Var väldigt kul att se hur det ser ut i industrin» (Mycket stor)

13. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»19 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Projektet betygssattes inte och var inte med i frågorna på tentan fast det var en stor del av kursen. Det gällde mest att lära sig vissa nyckelord och bilder utantill från gamla tentor kändes det som, men jag har ju inte sett rättningen än. » (I viss utsträckning)
- Hade vart bättre med examinerande labbar och ev nån större skriftlig inlämning än en tenta.» (I viss utsträckning)
- Många av frågorna var ställda på ett sätt som är dåligt för eleverna men lätträttat för lärarna.» (I viss utsträckning)
- Den kan inte testa då stora delar av kursen är vid dator. Bättre att göra rapporter på laborationerna som ska besvara vissa kursmål i diskussionstrådar.» (I viss utsträckning)

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»18 66%

Genomsnitt: 3.66

- Som tidigare, hade velat ha föreläsningsanteckningar tidigare.» (Ganska bra)
- Jag vet inget konkret jag skulle vara missnöjd med.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.85

- Svårt att få tag på vissa personer ibland.» (Ganska bra)
- Har nog aldrig varit bättre i någon annan kurs som jag läst» (Mycket bra)
- Förutom lång kötid på labbarna.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»23 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Jag hamnade i samma grupp som en som ingen annan ville jobba med. Det viste jag inte då, men nu förstår jag varför. Jag fick göra allting själv. Detta har nog tyvärr försämrat intrycket av hela kursen. De övriga studenteran var inga problem.» (Ganska dåligt)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»22 84%
Hög»1 3%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- Kan ju delvis bero på att jag jobbade med någon som inte bidrog någonting till arbetet, snarare sinkade det. Antagligen har jag överarbetat (muda) inlämningsuppgifterna också. Man får ju inte betyg på dem så man kanske inte ska lägga så mycket tid på dem. Men säger någon åt mig att optimera så gör jag ju det.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 38%
Hög»13 50%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.73

- Regelertekniken har krävt väldigt mycket tid!» (Hög)
- reglerteknikens fel!» (Hög)
- Jag hade massor med olika inlämningsuppgifter. Jag hade inte någon tid över till kurslitteraturen efter läsvecka tre.» (För hög)
- reglertekniken var tung» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 7%
Gott»13 50%
Mycket gott»11 42%

Genomsnitt: 4.34

- Med så många delmoment är det svårt att hitta intresset att lära sig mer om det aktuella ämnet innan man ska gå vidare till nästa moment i kursen.» (Gott)
- Rolig kurs där man får pröva på lite av varje inom produktion.» (Mycket gott)
- Jag väljer nog mastern» (Mycket gott)
- Det var på tiden att vi hade en produktionskurs som inte bara handlade om psykologi.» (Mycket gott)
- Svaret på frågan om decentraliserad I/O finns inte i litteraturen? Är bara en bild från föreläsningen, hittar inget om det i boken, inte ens google kunde hjälpa till!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet och studiebesöket»
- Studiebesök och Layoutprojekt.»
- Studiebesök»
- Labbarna»
- Studiebesöket»
- Bertil Gustafsson!»
- besöket på BT»
- Studiebesöket.»
- Labbarna»
- studiebesök på BT. det var givande och kul att komma ifrån skolbänken.»
- Projektuppgiften»
- Laborationerna»
- PLC-labben var väldigt rolig, likaså studiebesöket»
- Allt utom Schunk var bra.»
- Studiebesöket»
- Studiebesöket som var mycket intressant och roligt. De praktiska momenten så maskiner/robotar programerades. »
- studiebesöket»
- Studiebesök»
- Alla labarna»
- Studiebesök»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska antalet laborationer med 1 och göra lite mer djupgående laborationsmoment i någon av de andra laborationerna.»
- Mer tid under labbarna. Kanske en genomgång och sedan en "fri" uppgift där vi ska göra ngt själva.»
- ingen tenta»
- Ta bort givarföreläsningen, eller ersätt den med någon som faktiskt pratar om givare. Examination i form av tenta känns konstigt på denna kurs då det inte känns som att det är det som kursen egentligen handlar om. Tror att mer omfattande rapporter om varje moment är en bättre lösning.»
- Kursboken bör bytas. Föreläsningen om givare handlade inte något om givare så antingen för den kallas för något annat eller bytas ut. Inga labbar i vecka 7, räcker med projektet den veckan. Man borde få poäng, betyg eller någonting för projektet. Så det lönar sig för dem som ansträngt sig på det.»
- Kan nog skippa Schunk föreläsningen»
- examinerande labbar - skippa tentan.»
- Ta bort tentan och gör större labbar»
- jag kan tycka att examinationen inte återspeglar av det arbete som man gjort under läsperioden. så examinationen kanske borde bytas ut mot inlämningsuppgift.»
- Känns som att dettas skulle kunna lärs sig ännu lite mer om inlämningsuppgifterna var större och man plockade bort tentamen.»
- Ta bort tentan, det är inte rätt eximinationssätt för en sådan kurs.»
- PLC-föreläsningarna var väldigt svåra att förstå i början, göras tydligare? Gästföreläsningen, onödig? Bättre att föreläsa om olika givare istället, var det används och hur de fungerar.»
- Schunks föreläsning bör vara mer inriktad på givarteknik och mindre svävande "hur de kan användas".»
- Skulle vilja förstå givare bättre. Bra med så många labbar för amn fick prova på mycket men det var inte alltid man lärde sig så mycket för det gick för fort.»
- Föreläsningen om givare, den borde handla mer det som efterfrågas i kurs-pm.»
- kan inte direkt klaga på något. skulle det vara något så är det väl att kanske planera ihop det bättre mot reglertekniken som krockade lite grann..»
- Tenta där man inte bara plugga fakta. Mindre labbar men mer djupt.»
- Byta till en bok som lättare och bättre kan associeras till kursen. Fabriksprojektet bör även ses över, det är för köttigt»
- Givarföreläsningen»

22. Övriga kommentarer

- Belys givare i kursen mer. Ta hellre en föreläsare från akademin (Tex Gunnar Elgered) istället för ett reklaminsnöat företag.»
- Intressant kurs! :-)»
- Hoppas jag jag inte varit för negativ :-)»
- Kunglig kurs.»
- Fin julhälsning Bertil!»
- Tack för en rolig kurs och julhälsningen i GP, det är allt bra fint i skärgården!»
- önksar dig ett gott nytt år bertil!»


Kursutvärderingssystem från