ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Rum och människan ht11ARK095, ARK095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-20
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Wiktor Kowalski»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

6 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 66%
Ja, det framgick ganska bra»2 33%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Ganska luddigt vad man förväntas lära sig och hur höga krav man behöver/kan ställa på sig själv och det man åstadkommer. » (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål (från kursplanen i Studieportalen) är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna redogöra för teorier rörande upplevelse av rum och sådana begrepp som form, konst och estetiska val.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

6 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 33%
Ganska bra»3 50%
Bra»1 16%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Få teorier som jag kan minnas berörts men vet ju inte riktigt hur många som skulle tas upp heller.» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten
efter fullgjord kurs ska kunna formulera avsikter för formande av rum och ha prövat att förverkliga dessa avsikter.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

6 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Bra»5 83%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Har fått träna på detta ganska mycket.» (Bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna behärska några olika skissmetoder som hjälpmedel för studier och gestaltning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

6 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»1 16%
Bra»2 33%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 3.83

- Vi fick inte någon undervisning om olika metoder. Det vi fick var: "såhär kan resultatet se ut" gör något sådant med de förkunskaper ni har. Vi fick inte undervisning om HUR man skall göra.» (Ganska dåligt)
- Men vi har inte fått tillräckligt många timmars träning på detta.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Lärandemål 4 är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna bedöma andras arbete och kunna diskutera kvalitéer och brister i egna och andras arbeten.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

6 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Bra»3 50%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 4.16

6. Hur var kursens ambitionsnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar?

6 svarande

Alltför låg»0 0%
Ganska låg»0 0%
Lagom»4 66%
Ganska hög»1 16%
Alltför hög»1 16%

Genomsnitt: 3.5

- Jag tror klassen tillsammans satte ribban högt och det blev väldigt påfrestande.» (Ganska hög)

7. Var lärarens krav rimliga och relevanta?

Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

6 svarande

Alldeles för låga»0 0%
Ganska låga»1 16%
Lagom»4 66%
Ganska höga»1 16%
Alldeles för höga»0 0%

Genomsnitt: 3

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) mitt eget sätt att studera?

6 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 66%
Bra»1 16%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3.5

- Ofta ont om tid för övningar och jag hade kanske uppskattat någon extra föreläsning emellanåt.» (Ganska bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

6 svarande

Nej, inte alls»1 16%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»2 33%
Mycket bra»3 50%

Genomsnitt: 4

- Fick inte mycket kritik på mina projekt, vilket är dåligt. Man kan ju ta lärdom från kritiken, så att inte få kritik ger ju liten chans för utveckling.» (Nej, inte alls)
- Har verkligen fått mycket uppmärksamhet från engagerade lärare.» (Mycket bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Konstruktiv kritik»
- Bastuprojektet för det var extremt givande plus tältningen för den gav också mycket.»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

- Vad är viktigast att ta bort?
- Vad är viktigast att förändra och hur?
- Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Gärna mer teori fast utan att det blir mindre praktik för den behövs.»
- Den höga ambitionsnivå som rådde under kursens gång, och framförallt under tiden för slutprojektet, tror jag i längden avskräcker och tar kål på folk.  Att vara tydlig med var gränsen för godkänt går tror jag är viktigt, så att man själv kan avgöra hur mycket mer arbete man vill lägga ner utöver det som krävs / förväntas av en. Detta för att någon inte skall känna att denne löper risk att bli underkänd för att den inte gör ett lika ambitiöst projekt som sina kamrater, och därmed känner sig tvingad till att stressa och lägga ner större delen av sin lediga tid för att få gjort ett projekt som åtminstone räknas som medelmåttigt jämfört med kamraternas.»Kursutvärderingssystem från