ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Elektriska kretsar, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»3 8%
Cirka 20 timmar»13 36%
Cirka 25 timmar»12 33%
Cirka 30 timmar»7 19%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.72

- ingen aning» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»10 28%
100%»24 68%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 55%

Genomsnitt: 3.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- med tanke på att jag inte riktigt fattade målen är det lite svårt att svara» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»22 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 30%
Mycket stor»24 66%

Genomsnitt: 3.61

- gärna mer lektioner om det går» (Mycket stor)
- Bill är en väldigt bra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»21 60%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.74

- vad var den bra för egentligen tittade i den men tyckte det stod andra saker än det jag lärde mig på lektionerna » (Mycket liten)
- Jag valda att inte köpa en enda bok i elektriska kretsar. Detta ångrar jag inte alls, eftersom föreläsningarna hjälpte mig så pass mycket!» (Mycket liten)
- Labbarna var väldigt bra där man fick praktisk erfarenhet av vad man läst.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»22 61%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.83

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»22 62%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 74%
Hög»9 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»18 50%
Hög»14 38%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 16%
Gott»14 38%
Mycket gott»15 41%

Genomsnitt: 4.19

- skaffa annan kursliteratur» (Godkänt)
- Intressant kurs med bra föresläsare. Bill gör det roligt att lära sig. Hela tiden glimten i ögat.» (Gott)
- Rolig kurs och bra föreläsare. Känns som att jag lärt mig mycket.» (Mycket gott)
- Väldigt bra kurs på ett intressant ämne» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att läraren får en att känna sig avslappnad och att han går lagom fort fram. Duggorna borde vara kvar, till och med hinna med 2 duggor, för då blir det lättare till tentan. »
- Duggan var bra att ha. Även laborationerna var bra för att öka förståelsen.»
- Bill.»
- Läraren»
- Exercise tillfällena med Manne var riktigt bra. Skulle vara bra ifall de fanns i fler kurser. Föreläsningarna var också bra, inget att klaga på.»
- Labbarnas utformning»
- Bill Karlström!»
- Bill som föreläsare.»
- bra föreläsningar och övningar!»
- Övningspassen och si-möten»
- Laborationerna, exercise»
- alldeles för stort kursmaterial för att kunna blicka över»
- SI övningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägga ut lite fler tentor som har varit de närmaste 4 åren. »
- Vore bra med mer fler konkreta exempel på föreläsningarna så man förstår vad vi egentligen håller på med. Många av sakerna har varit lite svåra att greppa vad de används till.»
- kursliteratur»
- Vet inte om förändring behövs.»
- Kanske ha någon inlämning till labbarna också så läraren kan lättare se att folk lärde sig något.»
- Någon slags introduktions labb. Ett tillfälle där man lär sig hur olika apparater fungerar och hur man arbetar kopplingsdäcket. Då tror jag att labbarna skulle vara mer givande. Sen kändes det som formel samlingen på tenta var överflödig. »
- inget»
- Kanske se över Elektornikboken, den kändes lite mer avancerad än vad kursen var.»
- Kan inte komma på någonting»
- Inte okej att tentan har uppgifter som är omöjliga att lösa (12 b) detta påverkade det totala resultatet för vissa. tex så lade jag ner mer tid på den uppgiften än några andra som jag hade problem med.»
- Fler gamla tentor»
- se över kursmaterial»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var otroligt bra, intressan och lärorik. Bättre än vad jag trodde, men det beror väl mycket på vem som lär ut. »
- Heja Blåvitt!»
- Glömde du bort att ta med någon diod-uppgift på tentan?»
- Bill Karlström är fantastisk!»
- Härlig lärare som är duktig på att lära ut! Elektriska kretsar var en mycket rolig kurs, mycket tack vare Bill. »


Kursutvärderingssystem från