ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materie- och vågteori, FFY 371, FFY 371

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2011-12-30
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»9 23%
Godkänt»22 56%
Gott»5 12%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåliga föreläsningar, allmänt virrig och spretig kurs. Kändes inte som att det hade något sammanhang. Vad ska vi ha den till`?» (Mycket dåligt)
- Pontus är en trevlig person men verkar inte riktigt ha tid att hålla i den här kursen. Duggan hann han aldrig rätta och på den sista övningen innan tentan kom han inte alls!! » (Dåligt)
- Kursmaterialet var icke godkänt, annars bra kurs.» (Dåligt)
- Tyckte att kursen saknade en "röd tråd".» (Godkänt)
- Spretig» (Godkänt)
- En i allmänhet rörig kurs som är svår att greppe. Saknar nästan helt en röd tråd.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.84


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 57%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 13%

Genomsnitt: 1.94

- En genomgång kanske har gjorts av detta...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Helt mitt fel, har inte lagt nån tid på den alls. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Målens relevans är inte tydlig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Pga spretighet så får det till följd att målen också spretar» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 14%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- den nivån som tentan ligger på motsvarar inte kursens poängtal. kursen borde inte ge så många poäng som den gör» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Behåll arbetsbördan denna period, men sänk pöängantalet på denna kurs och höj hållfasthetläran. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är rimliga men alldeles för otydliga. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»12 46%
Ja, i hög grad»8 30%
Vet ej/har inte examinerats än»4 15%

Genomsnitt: 2.53

- Tyckte att tentan var av en högre svårighetsgrad än de som ni lagt ut på kurshemsidan som man kunnat öva på. DÅLIGT!» (I viss utsträckning)
- Tyckte inte detta framhävdes, alltså visste inte vad de ville ha ut av kursen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»7 17%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»19 48%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.41

- Räknestugorna med Igor var givande, men föreläsningarna hade många brister i sitt upplägg. Speciellt del 2.» (Mycket liten)
- Den ena föreläsaren sa mycket bra saker men skrev bara upp det som redan stod i boken på tavlan och det vart tyvärr så att många inte gick på föreläsningarna därför. Den andra läraren (han i del 1 och 3) gick endast igenom en massa långa härledningar som vi sen ändå inte skulle kunna till tentan och som verkligen inte var till hjälp för förståelse i kursen. Den bästa föreläsningen var den sista sammanfattande föreläsningen. Då var båda föreläsarna bra. Mer lösningsexempel hade kanske gjort föreläsningarna mer givande.» (Mycket liten)
- Oengagerade lärare,dålig information.» (Mycket liten)
- Inte speciellt bra föreläsningar» (Mycket liten)
- under räkneövningarna var det i början så mycket folk i klassrummen att folk fick sitta på bänkarna. Jag kände att jag inte kunde stanna för att det blev för lite syre i rummet. Hans föreläsningar har jag inte gått på för de gick så långsamt fram under första föreläsningen och genomgången var nästan ordagrant efter kurslitteraturen. » (Ganska liten)
- Pontus första del var väldigt bra och kul. Hans var dock inte så inspirerande, trots att han var duktig. Det gick långsamt och det förklarades inget mer än det man kunde läsa till sig i häftet. Det var synd, krävdes lite mer energi för att orka lyssna.» (Ganska liten)
- Framförallt under kursens första del kände jag mig väldigt vilsen när jag skulle börja lösa problem.» (Ganska liten)
- Pontus var rörig under föreläsningarna, jag förstod aldrig vad som var av viktig eller bara utvikningar från hans sida, tex när han la en kvart på att berätta om sitt första jobb.... va?! Hans var väldigt långsam men ändå förstod man att det han tog upp var sånna formler som vi faktiskt ska använda. Dock tycker jag att det var väldigt många härledningar och väldigt lite exempellösning som tydligt visade hur man på ett strukturerat sätt angrepp uppgifter. Lösningarna på uppgifterna kändes väldigt "random".» (Ganska liten)
- Del två var väldigt bra, men i del ett och tre var det lite knepigt ibland att veta vad som egentligen var viktigt att kunna av det som togs upp på föreläsningarna. Dock väldigt roliga föreläsningar!» (Ganska stor)
- Jag har knappt deltagit i Akustikdelen, men föreläsningarna och övningarna i materiefysikdelen var mycket givande. Inlämningsuppgifterna var lärorika MEN eftersom den första kom så tidigt i kursen hade den behövt en bättre presesntation och frågestund! (jag fick det på en räkneövning men hela klassen var ju inte där och hade samma chans som vi att få förklaringar och ställa frågor.)» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»5 12%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»22 56%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.58

- Dåligt förklarat i Del 2. » (Mycket liten)
- Kursboken/häftet är helt värdelöst!! Alla förklaringar är jättedåligt beskrivna och det finns inga exempel eller någon hjälp på hur man skulle kunna lösa några uppgifter. Det står inte heller några förklaringar om något, utan bara massa härledningar till formler som man ändå inte behöver kunna. » (Mycket liten)
- kompendiet är riktigt dåligt! Frågorna är för svåra och liknar inte alls tentauppgifter!!» (Mycket liten)
- "Hans del" av kompendiet var ganska bra, resten rokade man inte bry sig om att läsa för det gav inget ändå.» (Ganska liten)
- Jag tycker speciellt att kurslitteraturen till kursens andra del är dålig. Den säger i princip ingenting om man inte har varit på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- för del II var dock kurslitteraturen inte bra. det var väldigt knapphändigt författat med lite text om vad alla formler egentligen innebar.» (Ganska stor)
- Men dålig på el-biten. Kan man inte så mycket innan är det svårt att ta till sig.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är inte bra! Kompendiet har stora brister: I ellära- och akustikdelarna är det mycket svårt att inse vad som är viktigt och användbart! Demo-exempel är nödvändiga för att man ska förstå hur övningsuppgifterna skall lösas. Trots att jag läst igenom akustikdelen OCH föreläsningsanteckningarna var det mycket svårt att hitta hur man ska lösa övningsuppgifterna. Mycket av texten är irrelevant (typ härlednignar) och det är som sagt svårt att hitta det viktiga. Många formler presenteras och det är svårt att veta vilka som är viktiga. Dessutom står det inte vilka enheter många av storheterna har, vilket brukar vara oerhört viktigt att kunna på tentan!! Exv mekanisk impedans!! Vad gäller materiefysikdelen så är den i stort sett bra MEN har avgörande brister så som att enheter inte presenteras alls i många fall, och att nya storheter dyker upp utan att det förklaras vad de innebär. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 2.61

- Mycket respektlöst av pontus att inte rätta och meddela resultat på inlämning och dugga innan tentan.» (Mycket dåligt)
- Vi har inte ens fått tillbaka dugga och inlämningsuppgift vilket vi gjorde i början. Känns som detta vore bra inför en tenta eller för att allmänt veta hur det gått eller om man gjort fel få reda på detta för att lära sig av detta.» (Mycket dåligt)
- Tycker det är dåligt att inte få reda på resultaten från duggan innan man skrev tentan.» (Mycket dåligt)
- Har fortfarande inte fått resultat på vissa uppgifter, inte okej!!!!» (Mycket dåligt)
- Fick ej duggaresultaten, vilket hade varit relevant inför tentan.» (Ganska dåligt)
- Duggaresultaten borde ha skötts bättre. Vid ett tillfälle stod fel salar på schemat. » (Ganska dåligt)
- Dåligt att man inte fick sina duggaresultat inom rimlig tid. Det måste kunna lösas på ett bättre sätt.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker det är jätte dåligt att man inte kan få mer information från kurshemsidan om vad som gäller vid tex labbar osv. på alla andra kurser sker labb anmälningar och liknande via kurshemsidorna. I denna kurs förväntas man gå på alla föreläsningar och anmälan till det obligatoriska labbtillfället skedde enbart på en föreläsning. Att det var så stod endast mycket dåligt beskrivet i kurs PM. Det borde stått tydligare, och även som en nyhet på kurshemsidan, så att man hade haft koll på vilken föreläsning som anmälningen skulle ske! Nu stod det bara att det skulle ske en viss vecka i kurs PM.» (Ganska dåligt)
- Dålig och långsam feedback. Dock bra med utdelat material på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Att rätta en dugga SKALL inte ta 6-7 veckor när en tenta har ett max på 3 veckor! » (Ganska dåligt)
- Del II fungerade utmärkt! Del I och II uppdaterades inte lika bra. Hade behövt mer lösningsgångar!» (Ganska dåligt)
- Dåligt att vi fortfarande inte fått svar på duggaresultat. samt att tentafacit ej kommit ut 1 v efter tentamen» (Ganska dåligt)
- Snart två veckor efter Dugga 1, och inget resultat på mailen...» (Ganska dåligt)
- kommunikationen mellan kursen föreläsare var tidvis mycket dålig!! Också riktigt dåligt att duggan i del 1 inte blev rättad före tentan!!» (Ganska dåligt)
- Dåligt att vi inte fått svar på första inlämningsuppgiften och duggan tills när vi skulle tentaplugga. Speciellt då det var 6 veckor mellan inlämningen och tentan. Det hade varit bra att veta vad som var rätt och fel i inlämningsuppgiften till när man skulle tentaplugga.» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgift 1 och dugga 1 är under precis all kritik. Lite uppdatering angående varför vi inte kunde få tillbaks dem innan tentan hade definitivt uppskattats. Hans var supersnabb.» (Ganska bra)
- Det enda som jag tycker var riktigt dåligt var att vi skrev en dugga och lämnade in en inlämningsuppgift redan läsvecka 2 och hade vid tentamenstillfället fortfarande inte fått reda på våra resultat. Detta TROTS att jag skickat flera mejl till ansvarig lärare och var på övningen då läraren lovat att komma dit med resultaten men ändå inte kom. Dålig stil!» (Ganska bra)
- Det hade varit bra att få resultat från duggor tidigare och respons på inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Med undantag för rättning och rapport av dugga/inlämningsuppgifts resultat, som är på gränsen till katastrof. » (Ganska bra)
- Mycket bra utnyttjande av kurshemsidan, speciellt av Hans.» (Mycket bra)
- Inte för mycket information = bra. Bra med lösningar på alla övningsuppgifter på materiefysikdelen.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»6 15%
Lagom»28 71%
Hög»3 7%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.92

- Låg i förhållande till andra kurser med samma poäng. » (Låg)
- Kanske lite låg men med tanke på att kursen går samtidigt som Hållfasthetsläran som har jätte hög arbetsbelastning tycker jag att det har varit lagom.» (Lagom)
- Eftersom det inte fanns några inplanerade räknestugor i schemat var det svårt att hinna med att räkna allt själv som man ville. » (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»5 12%
Ganska dåliga»7 17%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.07

- Varför bara räknestugor under sista veckan? Ett par tillfällen till hade inte skadat.» (Mycket dåliga)
- Föreläsningar och endast lösningar på tavlan gav väldigt lite möjlighet till att själv sitta och räkna och fråga. Jag har inte räknat en enda uppgift från kompendiet och inför tentaplugget gjorde jag endast gamla tentor. » (Mycket dåliga)
- Pontus borde varit mer tillgänglig» (Mycket dåliga)
- endast demonstrationsräkning inte någon räknestuga knappt alls!!» (Mycket dåliga)
- Frågade mest på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Utom innan tentan då Pontus inte kom alls! » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»12 30%
Hög»11 28%
För hög»15 38%

Genomsnitt: 4.02

- Mest beroende på Hållfasthetsläran och inte på grund av den här kursen» (Hög)
- Den här hösten har jag glömt bort vad fritid är....» (Hög)
- Hålf. 65% och mat.o.vågteori 35%» (Hög)
- Denna kursen kommer i skymundan av hållfasthetsläran som är så mycket mer omfattande. Poängen mellan kurserna borde helt klart omfördelas.» (För hög)
- Hållfasthetsläran tar väldigt mycket tid!» (För hög)
- Hållfens fel. » (För hög)
- Både denna kursen och Hållfastighetsläran innehöll många delmoment, så som duggor och inlämningar. » (För hög)
- Detta beror på att Hållfasthetsläran tog så enormt mycket tid. Hann knappt med Materie och vågteorin.» (För hög)
- Helt sjukt mycket att göra. Har knappt gjort något annat än att plugga känns det som.» (För hög)
- Mycket med duggor och inlämningsuppgifter i både hållf och materie kursen. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- demostrationsövningarna. Igor var väldigt pedagogisk och bra.»
- kurshemsidan»
- Laben »
- Inlämningsuppgifterna och duggorna var inte alltför tunga men gjorde ändå så att man lärde sig något.»
- Det är bra att alla föreläsnings anteckningar läggs ut på hemsidan. Dock borde mer information för kursen läggas ut.»
- Duggorna och Igor som övningsledare/föreläsare»
- Igors räkneövningar. Mycket pedagogisk. Duggorna, det är alltid skönt att kunna få med sig lite poäng till tentan plus att man "blir tvungen" att sätta igång med plugget tidigt.»
- Ljudlabben»
- Labben och inlämningsuppgifter var bra.»
- Kurskompendiet är jättebra! Väldigt preciserat och överskådligt.»
- Kurskompendiet Demoövningarna»
- Inlämningsuppgifterna och laboration. Bra sätt att lära sig på. »
- Rätta duggor i tid. Lägg ut facit efter tentamen. lova inte duggaresultat om de inte är rättade ännu»
- Demonstrationsräkningara»
- Pontus gör ett bra jobb, väldigt inspirerande, men kraven i kursen är alldeles för låg ställa och man lär sig inget »
- Duggorna, hängde med i kursen pga dessa. »
- Duggorna och inlämningsuppgifterna är bra för att ligga i fas.»
- Bra bok till ett bra pris.»
- Igor»
- Inlämningsuppgifterna, labbarna»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Pontus bör förklara mer om det som gås igenom och inte prata så mycket om annat. Hans borde gå igenom saker lite fortare och förklara mer utanför det som står i häftet så att det är värt att gå på förelsningarna. Hans borde också se över sin del i kurskompendiet.»
- Bör införa räkneövningar där man själv räknar och kan ställa frågor. »
- Pontus borde bli lite snabbare på att skicka ut resultat på dugga/inlämningsuppgift»
- Hans som föreläsare, det funkar inte att man kollar ner i pappret och skriver av EXAKT vad som står i boken!»
- Försök att få in fler räknestugor.»
- Få duggaresultaten i tid. Kanske även en annan föreläsare i del 2, som inte bara skriver av från boken.»
- Kurslitteraturen är mkt dålig och är inte till någon hjälp. Det finns inga exempel på uppgifter, eller förklaringar vad som menas med de saker som man förväntas lära sig. Det är också dåligt att de formler och lösningar som anges på tidigare tentor, inte stämmer överens med boken, eller vårt formelblad. Dessutom behandlar vissa tentafrågor begrepp som överhuvudtaget inte går att finna i litteraturen. Hur skall man då kunna veta vad det betyder och kunna lära sig något om det??»
- Kursens uppbyggnad. Kursen känns orelevant och meningslös. Föreläsningarna i del två var onödiga eftersom han sa precis ord för ord det som stod i kompendiet. Föreläsningarna på den 1 och 3 kan struktureras upp mer och vara tydligare. Anteckningarna på tavlan var svåra att hänga med i och ofta förvirrande eftersom det inte tydligt framgick vad det han skrev upp handlade om. Föreläsarna hade dessutom en tendens att komma sent, vilket inte är uppskattat.»
- Inlämningsuppgift 1 kändes väldigt svår med tanke på att vi endast haft kursen 1 vecka vid inlämningstillfället. Lite tydligare "röd tråd" så man känner att det är en viktig kurs, detta saknade jag i år.»
- Engagerade lärare, möjlighet att få respons och resultat på duggor och inlämningsuppgifter innan tenta.»
- Allt, känns det som. Rätta duggorna och inlämningarna i TID. Strukturera upp föreläsningarna och håll er inom ämnet. »
- Bättre sammankoppling. Så det finns en röd tråd genom hela kursen. Bättre och mer effektiva föreläsningar. Rättning och tillbakalämning i tid»
- Andra delens kurslitteratur. Dåligt förklarade symboler och ekvationer. »
- Kurslitteraturen är inte bra. Föreläsningsanteckningar är till för föreläsaren, inte för studenterna.»
- Kursen känns spretig med sina olika delar. Måste den innehålls så olika saker?»
- Det skulle vara bra att få reda på resultatet från duggor och inlämningsuppgifter innan tentan. Det vore bra om Pontus eller någon annan som har koll på del ett och tre är där på räknestugan innan tentan.»
- Pontus är pedagogisk som lärare men det är inte tillräcklig anledning för att han ska fortsätta undervisa. Han är ALLTID minst tio minuter sen och han har inte hunnit rätta de uppgifter som följde i början på kursen. På övningen innan tentan dök han inte upp alls. Han kanske inte har tid att undervisa denna perioden i sitt liv. Det är respektlöst mot oss elever att slösa med vår tid så som han har gjort. »
- Räknestugor på schemat då vi får räkna själva. »
- Räknestugor! »
- Det hade vart bra att ha Pontus i hela kursen»
- I princip hela kursen!»
- det hade varit bra att få lösningar till uppgifter i del 1 och 3 tidigare, då hade det varit lättare att komma igång med räkningen.»
- Kursansvarig måste vara lättare att nå vid frågor mm och laborationerna bör förberedas bättre! »
- Litteraturen om el. »
- Kompendiet!!!!!»
- Engagerade och nåbara lärare, svara på mail!!!!!!!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag tycker att det är riktigt dåligt att man fortfarande inte, efter att man skrivit tentan, fått reda på resultaten från Dugga 1 samt inlämningsuppgift 1. Jag vet att det inte gick att lägga upp på internet, men Hans hade sitt rättat på en gång och man kunde få sitt resultat på en övning. Blir riktigt arg på sådant, spec när man mejlar och försöka få sitt resultat men fortfarande inte fått ett svar! »
- Jag tror att Igor skulle göra ett strålande jobb som föreläsare på del 2. Han förklarade riktigt bra och var pedagogisk och inspirerande!»
- Känns som att jag kan lika mycket om akustik, vågteori och materieteori som dagen innan jag hade första föreläsningen i denna kursen, alltså med andra ord, jag har typ inte lärt mig något. Vad som har fastnat är att "imaginärdelen av impedansen ska vara lika med 0 om man inte vill ha någon fasförskjutning mellan spänning och ström", vad nu menas med det! »
- Att andra delens föreläsning bara var direkt avskrivna från boken är i min mening väldigt dåligt, Förälsningarna hjälpte inte till att förstå innehållet eller ge fördjupade kunskaper. Detta tillsammans med att andra delens litteratur var dåligt förklarad i text ledde till svåra problem att förstå vad det hela handlade om.»
- Varför läser vi den här kursen? ser ett ganska litet sammanhang med övriga delen av utbildningen. »
- Jag tycker att Pontus är en bra föreläsare men det är väldigt irriterande att han kommer minst tio minuter sent till varje föreläsning. Det gör ju faktiskt att vi under hela perioden har gått miste om ca två föreläsningspass i tid som har ägnats åt att vänta på honom.»
- Inför räknestugor till nästa gång. Det är inte rimligt att man ska behöva gissa/kolla facit på varenda oklar fråga.»
- ganska rolig kurs»
- God Jul»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.84
Beräknat jämförelseindex: 0.46

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från