ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering, TEK 125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-01 - 2008-03-26
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: joakim kalantari»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»6 10%
Cirka 20 timmar»27 45%
Cirka 25 timmar»16 27%
Cirka 30 timmar»4 6%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.61

- Vi lade väldigt många timmar på praktikfallen. Som det är med alla arbeten, det tar lång tid innan man kommer igång att skriva.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»5 8%
75%»22 37%
100%»30 51%

Genomsnitt: 4.39

- casen tar tid» (50%)
- var sjuk 1 vecka» (75%)
- Bortrest och sjuk» (75%)
- Det var kul att ni tog in Roger Lindau som föreläste om ledarskap och chefens roll på logistikavdelningen. ,-) » (100%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

59 svarande

mindre än 10 timmar»0 0%
mellan 10-15 timmar»4 6%
mellan 15-20 timmar»7 11%
mellan 20-30 timmar»31 52%
mer än 30 timmar»17 28%
Ingen tid alls»0 0%

Genomsnitt: 4.03

- totalt» (mellan 20-30 timmar)
- Bra att ni hade två och inte tre! Då han man verkligen gå in på djupet i varje fall istället för att bara stressa igenom dom och skita i att lära sig nått som i andra kurser där man kör tre fall/inlämningar.» (mellan 20-30 timmar)
- svårt o säga exakt, men den mesta tiden har gått till praktikfallen» (mellan 20-30 timmar)
- För båda sammanlagt då alltså» (mer än 30 timmar)
- Praktikfallen kan absolut utformas på ett mer pedagogiskt sett. Det var svårt att göra bra antagande och kändes ibland som om det gick lite utanför kursen. Svårt för en som har läst 7.5 hp logistik att göra rimliga antagande och kunna motivera dom. Detta och viss otydlighet i uppgifterna ledde till att mycket onödig tid gick på att omarbeta sina arbeten då man genom handledning fick reda på att antagande var orimliga. Tröttsamt och framförallt onödigt!» (mer än 30 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 33%

Genomsnitt: 2.69

- Har aldrig blivit klokare av att läsa målen för nån kurs. Men det e väl säkert bra för nått, kanske kanske kanske...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man förstår målen men de är väldigt övergripande. Det är mycket som ingår i de punkter som finns. Man hade kunnat spesificera vissa delar mer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»47 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Tycker att nivån på kursen har varit perfekt. Får la se efter tentan bara... haha» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 22%
Ja, i hög grad»26 49%
Vet ej/har inte examinerats än»14 26%

Genomsnitt: 3

- Det var bara ont om tid för att hinna skriva ned allting.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var dock lite konstigt utformad kanske. Svårt att hinna med.... framförallt uppg 1 var onödigt tidskrävande... kanske räcker med att man skall jämföra 2 alternativ istället för 4! Uppg 2 var extremt otydlig och kan tänka mig att flera missuppfattat den.» (Ja, i hög grad)
- Med tanke på att det är mycket teori så tycker jag att tentan hade en bra bred och den innehöll viktiga delar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»16 27%
Ganska stor»34 58%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.7

- Mycket liten och ganska lite är ungefär samma sak o vice versa....Den har väl hjälpt till för att komma ihåg saker, men praktikfallen har hjälpt till mer.» (?)
- Handledningstillfällen har varit mycket givande.» (Mycket liten)
- Det mesta går att tänka sig till själv» (Ganska liten)
- de s.k. räkneövningarna var onödiga. Allt står ju i boken, förutom det som vi fick lära oss som vi sen inte skulle lära oss. Men det var iofs intressant.. Menar bara att det är såpass enkel räkning i denna kursen så räkneövningar behövs inte.» (Ganska stor)
- Man insåg att undervisningen följer boken så det var bara att börja läsa.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»32 54%
Mycket stor»24 40%

Genomsnitt: 3.35

- Läroboken varr inget vidare. För mycket text. Borde varit en tredjedel så tjock och mer konkret.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar/storgruppshandledningar varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»10 17%
Ganska liten»27 47%
Ganska stor»14 24%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.28

- Har varit på en övning, men då denna inte gav mig något så har jag inte besökt några fler. » (Mycket liten)
- Storgruppsövningarnas mening förstår jag ej. Har inte räknat alls mkt. Gått igeniom sånt som inte ingåt i kursen.» (Ganska liten)
- dåligt tempo på övningar» (Ganska liten)
- VI HADE SUPERBRA HANDLEDARE MEN SAKNADE EN SUPERBRA ÖVNINGSLEDARE.» (Ganska liten)
- väldigt dåligt förberedda storgruppsövningar, man lärde sig ingenting och det som togs upp var inte relevant!!! Skärpning» (Ganska liten)
- Gillar starkt beergame... Mer praktiska övninger om det finns att tillgå.» (Ganska stor)
- Bra och pedagogiskt» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»17 28%
Ganska stor»24 40%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.55

- Dom har varit intressanta o roliga men dom kommer ju inte hjäla mig att klara kursen. Har iofs lärt mig att det är bra att skapa lite rök på möten ibland. Kan va bra att veta.» (Mycket liten)
- men intressanta» (Ganska liten)
- Gästföreläsningarna var intressanta, men gav kanske inte så mycket för själva inlärningen.» (Ganska liten)
- EN DEL VAR MYCKET LÄRORIKA.» (Ganska liten)
- Men det har varit väldigt bra för förståelsen och intressant att veta hur det ser ut i verkligheten.» (Ganska liten)
- Men mycket intressant» (Ganska liten)
- Varierade mycket, Schenker var bra eftersom han höll sig till ämnet. Volvo föreläsaren svävade iväg och pratade om annat än logistik.» (Ganska stor)
- trevligt» (Ganska stor)
- Olika nivå på gästföreläsarna men rent generellt är det alltid kul med lite "verkliga" inblickar.» (Ganska stor)
- Jag fick mer vetskap om hur det fungerar i verkligheten» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Intressanta föreläsningar allihop» (Mycket stor)
- Bra gästföreläsare! Fortsätt så.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallen och ölspelet varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»22 37%
Mycket stor»34 57%

Genomsnitt: 3.5

- Tiden som lades ner på praktikfallen gick till stor del åt för att reda ut oklarheter och jag tycker att de kunde ha utformas med mer omsorg» (Ganska liten)
- Ölspelet var bra då det kom tidigt och gav en fingervisning om vad kursen handlade om. Praktikfallen var mindre bra då de var lite för utsvävande, speciellt praktikfall 1. Mer ledande och strukturerat med tydliga, nästan tentaliknande frågor där svaret ska innehålla ett referat av teorin/metoden ur boken och sedan en tillämpning utifrån praktikfallet. Detta kan verka stelt och konservativt men detta är en grundkurs och ska vara basic.» (Ganska stor)
- Första praktikfallet var mkt luddigt. Man ska göra jättemycket och frågorna är väldigt diffusa. Man måste ttydlingen få mycket handledning för att fatta exakt vad man ska göra. Gör praktikfall 1 som praktikfall två, dvs varje fråga motsvarar ett visst antal poäng. Ger bättre uppfattning om vad som tyngden skall läggas på. » (Ganska stor)
- Ölspelet var mycket bra. praktikfallen helt ok.» (Ganska stor)
- Man lär sig bäst när man får jobba med det själv. Kanonbra upplägg med praktikfallen.» (Mycket stor)
- Bra med dessa moment.» (Mycket stor)
- Roligt med spel, mer sånt.» (Mycket stor)
- Ölspelet var väldigt nyttigt.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»14 23%
Ganska stor»26 44%
Mycket stor»12 20%

Genomsnitt: 2.72

- fungerar inte alls. vore bra med storgruppsräkning» (Mycket liten)
- Men det beror på att man inte utnyttjade den fler gånger. skulle mailat dig med alla frågor som kom upp.» (Ganska liten)
- Bättre styrning av handledningen, max 2 tillfällen per grupp där ett är i början på praktikfallet och det andra i slutet. Detta ger mer kunskap och bidrar troligen till bättre resultat.» (Ganska stor)
- Stressigt första tillfälle, andra tillfället var extra insatt för de som knappt han träffas vid första tillfället. Vi trodde att vi inte fick boka tillfälle två eftersom vi trotsallt träffat jocke. vilket gjorde att vi intrikta oss fel på första praktikfallet och fick lågt betyg. Jocke sa själv att alla som fick 10 p eller över hade träffat han två gånger. SÅ stor roll ska inte handledningen ha. Då är uppgiften dåligt utformad om det är så stora oklarhetet» (Ganska stor)
- Ibland kändes det dock som man blev lite lätt vilseledd på handledningarna och att man kom därifrån med mer frågor än svar...» (Ganska stor)
- Riktigt bra handledningar.» (Mycket stor)
- Man fick väldigt mycket hjälp. Ibland nästan lite för mycket.» (Mycket stor)
- Joakim Kalantari gör ett mycket bra jobb!» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»23 39%

Genomsnitt: 3.25

- det tog en väldig tid för föreläsningsanteckningar att komma ut på hemsidan och gång på gång måste man påminna någon (Kalantari) om det....» (Mycket dåligt)
- Inga lösningar på tentor utlagda samt att det ofta saknades slides ute innan aktuell föreläsning. Jag tycker det är dåligt när man kör med powerpoint föreläsning och inte lägger ut slides på internet innan.» (Ganska dåligt)
- lite sena ibland med att lägga ut föreläsningsanteckningar.» (Ganska bra)
- Joakim har gjort ett toppen jobb. Utan honom hade kursen inte varit alls så bra. Han har alltid ställt upp och engagerat sig i alla moment. Han han är en kille som alltid ställer upp och det känns super bra. Enormt stort tack till dig Joakim.» (Mycket bra)
- Har inte stött på några problem» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»12 20%
Mycket bra»39 66%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 3.83

- Kanon verkligen, har fått svar på alla frågor mycket snabbt o bra.» (Mycket bra)
- Bra med extrainlaggda handledningstider utanför den tid då vi hade logistik på schemat och bra bemötande från dig Joakim.» (Mycket bra)
- Joakim har varit väldigt bemötande och hjälpsam!» (Mycket bra)
- Snabbt svar på de frågor och mail.» (Mycket bra)
- Tack för bra och snabba svar när man mailat!» (Mycket bra)
- Joakim var alltid trevlig och hjälpsam. Detta uppsakttades högt» (Mycket bra)
- Enda felet är att man inte utnyttjar möjligheten. En idé skulle kanske va att trycka på fler gånger att du finns där och svarar gärna på mailfrågor.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»6 10%
Mycket bra»51 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Det är tråkigt när vissa bara glider igenom när det är grupparbeten.» (Mycket dåligt)
- En i gruppen som inte har medverkat överhuvudtaget på inlämningarna.» (Ganska dåligt)
- Gamla kompisar» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»51 86%
Hög»6 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- tugnt under sluttampen med praktikfall 2 och tentaplugg.» (Lagom)
- Det var dock lite mycket i slutet av kursen. Sista inlämning var ca 6 dagar innnan tentan. Hade varit bra om det gick att lägga inlämningen lite tidigare.» (Lagom)
- praktikfallen tog mycket tid men i övrigt var det rätt låg belastning» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»2 3%
Låg»3 5%
Lagom»41 69%
Hög»12 20%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.11

- Beror nog iofs på vad man har för kandiatarbete.» (För låg)
- men lagom för mig är väl egentligen för låg! :)» (Lagom)
- tråkigt att alltid välja lagom. Men man är väl svensk ,-)» (Lagom)
- Kandidatarbetet vid sidan av tog mycket tid» (Hög)


Föreläsare/Övnings- och handledare

18. Vad är din helhetbedömning av professor Lumsdens instas i kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»34 57%
Mycket bra»16 27%
Vet ej / har ej deltagit»3 5%

Genomsnitt: 3.27

- röriga föreläsningar» (Ganska dåligt)
- Han gör lite för gärna utsvävningar på föreläsningarna istället för att ta snabba och konkreta exempel.» (Ganska dåligt)
- Lite tråkiga föreläsnigar, kunde hadt roligare föreläsningar än att bara ta allt direkt ur kursboken» (Ganska bra)
- dåliga slides att läsa på » (Ganska bra)
- Tydlig och klar» (Mycket bra)

19. Vad är din helhetbedömning av Joakim Kalantaris (kursassistent) instas i kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»18 30%
Mycket bra»36 61%
Vet ej / har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- verkar har för mycket att göra...» (Ganska dåligt)
- Handledningen och rättningen av praktikfall 1 var fullständigt motsägelsefulla. » (Ganska dåligt)
- 20 min för handledning är för lite, det skulle minst kunna varit 40 min» (Ganska bra)
- Är väldigt stressad hela tiden, pratar så fort att man knappar hinner med emellanåt. Tycker han ska poängtera till nästa år att det är bra om ALLA får två tillfällen för handledning, en i början o en i mitten/slutet av arbetet med praktikfallet» (Ganska bra)
- EN AV BÄSTA HANDLEDARE VI HAR HAFT.MYCKET HJÄLPSAM OCH VÄNLIG MEN ALLDELES FÖR MYCKET UPPTAGEN KANSKE HAN HAR MYCKET ATT GÖRA.» (Ganska bra)
- Han hade det stressigt verkade det som.» (Ganska bra)
- Jag tyckte dock att han verkade lite stressad, men han har gett snabba svar till det mesta. Dock var det kanske inte till så stor hjälp ibland då man kunde ledas på villovägar eller bli mer konfunderad. Han var dock väldigt tillmötesgående och var generös med den tid han hade. Den var dock knapp...» (Ganska bra)
- Löste problem på ett bra sätt...fanns alltid till hands» (Mycket bra)
- Bra handledningar.» (Mycket bra)
- Duktig, man får mycket hjälp.» (Mycket bra)
- Mycket bra arbetet Joakim!» (Mycket bra)
- Grym!» (Mycket bra)
- Kul med någon som var såpass engagerad och villig att hjälpa till. Dock skulle lite bättre förberedelser vara önskvärt. Tex bättre insatt i praktikfallen från start.» (Mycket bra)
- Mycket engagerad och hjälpsam.» (Mycket bra)
- väldigt engagerad o bra.» (Mycket bra)
- Svarade bra på frågor» (Mycket bra)
- Joakim upplevdes som mycket kompetent och trevlig kille. Ställde alltid upp med hjälp. Han kan sin sak helt enkelt.» (Mycket bra)

20. Vad är din helhetbedömning av Farid Rohanis (övningsledare) instas i kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»7 11%
Ganska dåligt»9 15%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»17 28%
Vet ej / har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- byt lärare!» (Mycket dåligt)
- Gjorde för lätta tal på räkneövningen. De talen på tentan och i boken är svårare. Gör liknande tal. Stoppa in helt färdig data i EOK klarar vem som helst. » (Ganska dåligt)
- Virrigt och oklart.» (Ganska dåligt)
- Lite röriga föreläsningar men annars bra» (Ganska dåligt)
- Synd att lägga en hel timme på att lära oss något som vi sen inte ska kunna. Kul men kanske finns bättre saker att lägga den tiden på, eller så fanns det inte det. Vad vet jag...» (Ganska bra)
- Gärna något mer övningstillfälle med Farid under projekt 2. Vi hade ett och det var bra, de behöver inte vara schemalaggda så Farid får sitta ensam i 1,5 timme i föreläsningssalen för alla är klara på en halvtimme. Det räcker med två tillfällen á 30-45 minuter för frågor i storforum.» (Ganska bra)
- pratar om sådant som inte ingår i kursen som han verkar tycka är intressant.» (Ganska bra)
- Bra pedagigisk men hade problem att förklara räkneuppgifter.» (Ganska bra)
- Bra men lite luddig ibland om vad vi skulle kunna och inte. Gick t.ex igenom saker som egenligen inte hade med kursen att göra» (Ganska bra)
- koncentrerade sig inte på vad som var viktigt» (Ganska bra)
- Han var bra, dock så gick han ju in på saker som inte ingick i kursen, detta kunde han hoppat över.» (Ganska bra)
- Bra övnigsledare. Förklarar saker bra. Kan bli lite stressad ibland, men vädit bra som helhet. » (Mycket bra)
- Farid upplevdes också som kompetent och trevlig. Var även väldigt tillmötesgående. » (Mycket bra)

21. Vad är din helhetbedömning av Stig-Arne Mattssons (Gästföreläsare) instas i kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»30 50%
Vet ej / har ej deltagit»3 5%

Genomsnitt: 3.61

- SAM får VG+» (Ganska bra)
- gick väldigt mkt efter boken» (Ganska bra)
- Också för mycket föreläsning direkt ur boken, verkar som om det är stolta över sin bok ,)» (Ganska bra)
- Fantastisk...» (Mycket bra)
- Men snälla, skippa avsnittet i kap. 9 om produktonisstrukturer. Det är ju IPO o inte logistik. Om man inte har läst kursen i IPO så fattar jag inte heller varför man måste lära sig det nu.. Var bara ofullständiga analyser o opståenden där.» (Mycket bra)
- Stig Arnes föreläsningar var bäst! Skulle gärna ha sett mer av honom under kursen.» (Mycket bra)
- Var ju också han som låg bakom kursboken, lätt att fråga om det var ngt man undrade över/hade synpunkter på. » (Mycket bra)

22. Vad är din helhetbedömning av Magnus Blinges (Gästföreläsare) instas i kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»32 56%
Mycket bra»20 35%
Vet ej / har ej deltagit»3 5%

Genomsnitt: 3.38

- Verkade kunna ämnet bra.» (?)
- Asså, han var intressant men jag ifrågasätter å det kraftigaste att det ges en ren propagandaföreläsning på Chalmers Tekniska Högskola. Vissa saker som han sa är ju helt enkelt inte sant(!) Det e en sån typisk grej där man får framhäva, på sin höjd, tveksamma gissningar som fakta bara för att man föreläser om miljö. Snälla skippa den till nästa år. Det är väl tur att CTH ägs av en stiftelse och ej e statligt för annars vete fan om man inte bryter mot nån lag när man vid universitetsundervisning framhäver rena gissningar som fakta.» (Mycket dåligt)
- Gav jättebra bild och förståelse av 3:e logistikföretag inför praktikfall 2.» (Mycket bra)
- En av de bästa föreläsare jag varit på.» (Mycket bra)

23. Vad är din helhetbedömning av Roger Lindaus (Gästföreläsare) instas i kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»32 55%
Mycket bra»19 32%
Vet ej / har ej deltagit»4 6%

Genomsnitt: 3.41

- personligen har jag svårt med en sådan kille...fördomar som inbte va kul o höra på..» (Ganska dåligt)
- Prata mycket om sig själv. Borde kanske prata mer om distributionsstrukturen hos VCE, det skulle vara intressantare m.a.p. kursen.» (Ganska dåligt)
- Ganska svårt att förså vad han egentligen syssladen med. Fick dock en god överblick över Volvo AB.» (Ganska bra)
- Mycket bra föreläsning, en eloge» (Mycket bra)
- kanon!» (Mycket bra)

24. Vad är din helhetbedömning av John Wedells (Gästföreläsare) instas i kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»37 62%
Mycket bra»17 28%
Vet ej / har ej deltagit»3 5%

Genomsnitt: 3.35

- Känns som man hade hört allt förut.» (Ganska bra)
- Tror att John var shenker... Jag missade den som var om volvo.» (Vet ej / har ej deltagit)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»12 20%
Gott»34 57%
Mycket gott»12 20%

Genomsnitt: 3.96

- Hade varit mycket gott om man visste ifall man ska redovisa eller inte.» (Gott)
- Bra undervisning!» (Gott)
- Intressant kurs» (Mycket gott)
- En kul och intressant kurs med trevlig personal inblandad.» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna»
- ölspelet + ngn mer liknande övning kanske»
- Hela upplägget»
- Praktikfallen»
- Gästföreläsarna och praktikfallen.»
- Praktikfallen. »
- Praktikfallen»
- Upplägget av föreläsningar där gästföreläsare varvas in kontinuerligt.»
- Praktikfallen.»
- Praktikfall»
- praktikfallen var givande »
- tentan var bra och lagom nivå på»
- Praktikfallen och ölspelet, eftersom de ger mycket förståelse.»
- Praktikfallen och gästföreläsning.»
- Pratikfall och ölspel. Kanske tom fler moment liknande ölspelet. »
- ölspel, praktikfall och gästföreläsningar»
- Prsktikfsllen»
- Praktikfal bör förbättras men behållas»
- Praktikfallen var mycket lärorika! Problemen bör dock vara tydligare definierade.»
- Praktikfallen»
- Praktikfall utan skrivfel i tesen och ölspelet.»
- Praktikfallen. »
- Ölspelet och de vettiga praktikfallen»
- Praktikfallen! mkt bra»
- ölspelet va bra, man förstod mer i praktiken och fick en aha upplevelse!»
- praktikfall och storgruppsövningar»
- Praktikfallen»
- Praktikfallen och gästföreläsningarna»
- ölspeöet»
- Gästföreläsningar»
- Ölspelet och Magnus Blinge»
- Arbete i form av praktikfall»
- Joakim Kalantari, Farid Rohanis och Stig Arne Mattsson»
- Praktikfallen»
- Ölspelet ger en bra förståelse, lika så praktikfallen»
- Föreläsningarna och om man gör praktikfallen med större omsorg bör dessa också behållas»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare skillnad mellan övningar och föreläsningar.»
- Praktikfallen, bättre struktur tydligare målformuleringar. I allmänhet var det praktikfallen som sänkte kursen som helhet.»
- Ta bort killen från volvo logistics och kanske lite tydligare praktikfall»
- Ingen propagandaföreläsning i miljö. Ni lurar ingen ändå. ,-) Men famför all så e det gammal skåpsmat.»
- Kurslitteraturen. Det är mycket ordbajsande.»
- Tycker att dagen innan eller samma morgon som redovisningen är, så ska de grupper som nu ska redovisa få veta det. Eftersom alla kommer vara förbereda på det så kan man få veta det och slippa all den stressen och ångesetn som vissa har. Eller åtminstonde berätta direkt i början av lektionen vilka grupper det blir. Annars är man lika nervös som gruppen som står framme och redovisar och då kan man inte lyssna på vad de säjer. »
- Integrera praktikfallen med övningarna bättre, dvs gör övningar mer anpassade efter praktikfallen för att förstå tydligare inom vilka ramar praktikfallen skall ha.»
- Imorgon har Kenth en sammanfattningsföreläsning, skule vara fördelaktigt om även Stig-Arne och Farid hade varit med på den.»
- Rätta uppgifter på tentan.»
- farids genomgångar som mest förvillade»
- noggrannare rättning och feedback på praktikfallen.»
- Kanske mer konkret info på storgruppshandledningar.»
- Mer räkning! Mycket mer tid till räkning och fler lösningar på gamla tentor.»
- Aktuellare siffror i praktikfallen. Byta kurslitteratur. »
- facit till tentor och uppgifter lite tidigare»
- Tydligare praktikfall 1, alla bör få handledning vid två tillfällen vid varje praktikfall, de som hade det sa att mycket klarnade vid andra mötet, tyder oxå på luddigt PK1, gör poängindelning på uppgifterna»
- Storgrupps handledningen. Mer räkne exempel och bättre praktikfall.»
- Praktikfal bör förbättras men behållas»
- Se till att korrekturläsa uppgifter som delas ut. Uppgifter tentor mm har varit en del fel i dem som ställt till problem»
- Redovisningarna av praktikfallen måste skötas på något annat sätt.»
- Mer grundläggande teori om hur räkneuppgifterna skall angripas»
- Något underlig redovisningsform av PF (presentationen) känns inte riktigt rättvis.»
- Bättre information om räkneuppgifter»
- storgruppshandledningarna måste förändras, mer räkneövningar eftersom det var en så stor del av tentan och vi inte tränat någonting på det förutom i casen»
- inget radikalt»
- inget»
- lite dåligt upplägg, mer föreläsningar»
- Mer föreläsningar!»
- gästföreläsarna och "tipsen" till praktikfallen»
- Inget»
- Genomgång av några räkneuppgifter på föreläsningarna. De man hade att öva på var katastrofala, fel i uppgifterna eller fel i "facit" Även bättre förberedelse på repetitions föreläsniningarna. Läraren borde förberett Något att gå ingenom i alla fall.Den vi hade med Farid var katastrofal, han hade inte förberedit något utan ville att vi skulle fråga, och de räkneuppgifterna vi fråga på kunde han med nöd och näppe svara på. Tycker alla hade sin lilla del att föreläsa om så ingen styrde ihop helheten i slutet. Farids föreläsningar har varit dåliga rakt igenom, dåliga förklaringar eller så läser han innantill ur boken. Även att han sa att de grupper som redovisade skulle han ge plus i deras arbeten, dummt uttalande! »
- Mer tid för handledning i praktikfallen»
- tidigare inlämning på praktikfall 2»
-
- Praktikfall nummer 2. Den var lite svårbegriplig. Uppgiften i sig är bra. Men själva tesen är inte så beskrivande.»
- Räkneövningarna/storgruppshandledningarna saknade struktur och bör ses över»
- Praktikfall 2 bör ha en tidigare inlämningsdatum. Vår sista föreläsning skulle vara repetition men då vi låg lite efter i planen blev det inte så som jag tycker skulle vara bra att ha.»
- Bättre praktikfall»

28. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera.

57 svarande

Ja»52 94%
Nej»2 3%
Givet nedan föreslagna ändringar»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.07

- Om man funderar att läsa master på I. » (Ja)
- Det ger mer att läsa igenom en logistikbok på egenhand.» (Nej)
- Givet det jag skrev ovan i 27.» (Givet nedan föreslagna ändringar)

29. Övriga kommentarer

- Duktig a föreläsare överlag...ni brinner föör ämnet»
- instas?»
- Tack alla på Logistik avdelningen som ställt upp under kursens gång och en mycket stort tack till Joakim. Utan dig hade jag aldrig förståt kursen så bra som jag gör nu.»
- Det var olyckligt att samma räknefel gjorts i gammal(lösn.) som ny tenta. Det ställde till problemm..»
- lite dåligt att det var fel i tesen på tentan, jag la ca 1 timme på uppgift två med att räkna om för att det inte stämde, resultatet var att de andra uppgifterna inte fick den tid de krävde»
- Kunde vara bra att skriva vilket företag gästföreläsaren kom ifrån mer än namn (i utvärderingen ), jag kommer inte ihåg, eller blandar ihop namnen på dem.»
- Intressant kurs»
- svarskod: 821989148 (vet inte om och vart du vill ha den) Sorry att det dröjde så länge. »
- Jag skulle föreslå att det ges vilka delar av boken som är användbara till praktikfallen.»
- Tack för en trevlig läsperiod!»


Kursutvärderingssystem från