ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorintroduktion E, Dat 130

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»32 86%
Cirka 20 timmar»3 8%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.27

- Det var en extremt kort introduktion som inte gav mer än man redan visste. För dem som aldrig använt något unix-baserat system så kanske de skulle kunna något kommando men absolut inte mycket mer.» (Högst 15 timmar)
- Nollningen under första veckorna rörde till det...» (Cirka 20 timmar)
- Viktor testa ankäten (35H)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»5 13%
100%»30 83%

Genomsnitt: 4.8

- Tror det var 4 tillfällen och jag missade ett.» (75%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- dock inte all SI» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 41%

Genomsnitt: 3.05

- Kan ha varit en genomgång av dem från början jag inte lade på minnet...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Om man aldrig har använt diverse program förut.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.94

- Med tanke på att man inte hade några tidigare erfarenheter.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»8 22%
I viss utsträckning»14 40%
Ja, i hög grad»4 11%
Vet ej/har inte examinerats än»9 25%

Genomsnitt: 2.4

- Tror inte det var nån examination.» (Nej, inte alls)
- Datorintro har ingen direkt examination.» (I viss utsträckning)
- Vi hade bara obligatorisk närvaro på föreläsningarna och labbarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»11 30%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.61

- skulle dock behövts mera undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»16 44%
Ganska stor»11 30%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.13

- Kursmaterielet bestod bara av frågor/övningar och man fick undersöka på egen hand, vilket iofs passar bäst när man pysslar med datorer.» (Mycket liten)
- Hade i bara egna anteckningar.» (Ganska liten)
- Bra med gamla tentor» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.91

- Labbtillfällena var under all kritik där man inte ens fick klara besked över vad som skulle utföras. Föreläsningarna var ok.» (Ganska dåligt)
- Kan va något av en labyrint att hitta i.» (Ganska dåligt)
- Det var dock lite krånligt länkat för att hitta till kurshemsidan där alla pm finns.» (Ganska bra)
- svårt att hitta rätt kurshemsida (kanske för att man var ny.)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»13 36%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.41

- Svårt att ställa frågor under laborationen. Labb ledaren verkade lite otrevlig tyckte jag.» (Ganska dåliga)
- Gick ställa frågor men svaren var ju till och från ibland.» (Ganska bra)
- När föreläsaren inte redan va upptagna.» (Ganska bra)
- I alla fall på labbarna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»19 52%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»4 11%
Låg»10 27%
Lagom»20 55%
Hög»2 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Inga krav ställdes.» (Lagom)
- Beror ju på förkunskaperna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»2 5%
Låg»3 8%
Lagom»19 52%
Hög»11 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.16

- Än en gång, nollningen gjorde att man fick slita mer i mitten/mot slutet pga man halkat efter.» (Lagom)
- Kort kurs utan krav.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»2 5%
Godkänt»23 63%
Gott»8 22%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.11

- Slöseri med tid.» (Mycket dåligt)
- Bra överlag men hemsidan och själva strukturen över kursen var skum.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lennart Falk»
- allt»
- Det var trevliga lärare»
- Jag tyckte att datorlabbarna var lärorika och det är inte fel att behålla de.»
- Föreläsningar med mer innehåll, inriktade på lite mer inlärning.»
- laborationerna»
- Bra labb»
- Kursen är en bra för många är inte vana att använda linux»
- En bra kort inledande kurs till datornätverket på chalmers.»
- de få men lärorika förläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle ha föredragit lite mindre tid på första repitionskapitlen så man fått mer tid åt det som kom senare.»
- Labbkvitto istället för obligatorisk närvaro på labbar.»
- Vi lärde oss in min mening en del meningslösa saker om unix(kloner). Det hade varit bättre om vi fått använda dem lite mer kreativt, dvs mer hantering av själva datan, pipar, enklare shellscript. Dessutom lovordades emacs vars inlärningströskel är hög och för det ändamål vi använde det till inte var bättre än ex nano. Vi borde istället ha lärt oss vi eller emacs ordentligt, något som folk har nytta av senare i livet. Det fanns även väldigt få möjligheter för de som kunde kursens innehåll att kunna utvecklas vidare. »
- Jag tyckte att det var dåligt info när det gällde att man bara har 2 labbtillfällen för att bli klar med alla frågor. Sen så försökte jag svara på alla frågor men hann inte exakt med alla. (Självklart svarade jag de flesta hemma).»
- Labbar med klar och tydlig struktur där det framgår syfte och mål.»
- Mer tid att laborera, med handledare.»
-
- Koppling till verkligheten, när får vi användning för dessa kunskaper?»
- Gick ganska ostrukturerat till på föreläsningarna i hörsalarna, men i studion var det lite bättre.»
- Inget behöver förändras»
- Dålig information om labbsalar. Stod varken i Time edit eller på kurshemsida. Annars ok»
- kan inte komma på något»
- lättare tenta»

16. Övriga kommentarer

- Det var en bra kurs.»
- Fungerar som en kortfattad, men bra och nödvändig intro till Linux mm»
- En i stort sett meningslös kurs om man kan lite om datorer sedan innan och framförallt linux. De som inte kan det innan kommer troligen inte lära sig något de heller.»
- Ibland kändes det som att man skulle haft lite förkunskaper för att kunna hänga med.»


Kursutvärderingssystem från