ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL - ht11 Tillämpad matematisk statistik, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2013-02-27
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»3 6%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»22 51%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.95

- Det har varit för lite att göra i början och för mycket i slutet om man har följt veckoplaneringen.» (Cirka 20 timmar)
- Har närvarat vid alla föreläsningar och pluggat ca 3 timmar per dag.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 6%
75%»10 23%
100%»30 69%

Genomsnitt: 4.62

- Har inte deltagit i övningarna då lärosalen inte var så bra anpassad. Hade gärna sett att man kunde sitta i grupp och arbeta.» (75%)
- Var i princip på alla föreläsningar, men inte på mer än 1-2 övningar pga att övningarna var i en sal som inte riktigt passar för den typen av verksamhet. » (75%)
- på grund av att jag redan hade läst delar av kursen i "Kvalitet och driftsäkerhet"» (75%)
- Ej varit på övningar pga att jag har istället suttit hemma och läst och gjort uppgifter.» (75%)
- Mycket bra och lärorika föreläsningar!» (100%)
- Ulla är mycket bra!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 46%

Genomsnitt: 2.9

- även om målen är tydliga så är det rätt mycket.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.13

- Lite för omfattande kurs! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tror snarare att det är så här det ska vara även om den är något tuffare än medelkursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt omfattande och behöver just nu 3 böcker.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är extremt bred. Jag som elev i Ekonomi och produktionsteknik har tidigare haft Ulla under ett antal föreläsningar. Tack vare att man redan tidigare kände igen vissa moment så blev kursen överkomlig, annars hade det blivit för mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 33%
Ja, i hög grad»19 48%
Vet ej/har inte examinerats än»7 17%

Genomsnitt: 2.84

- tentan var inte lik de andra tentorna vi fått öva på. » (I viss utsträckning)
- Tentan återspeglade tyvärr inte kursen speciellt bra. Det var tentafrågor ställda på mycket små delar av kursen och det kändes som att vissa delar saknades.» (I viss utsträckning)
- Nästan lite väl hög grad» (Ja, i hög grad)
- Tyckte en del uppgifter på tentan var lite onödigt krångliga.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»20 46%
Mycket stor»18 41%

Genomsnitt: 3.27

- Den var bra till en början, men läraren kan bli lite monoton.» (Ganska liten)
- Hejja Ulla!» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Ulla är riktigt bra på att förklara och göra det hela lite roligare :)» (Mycket stor)
- Ulla är väldigt pedagogisk och intressant att lyssna på!» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Jättebra böcker :) » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»27 62%

Genomsnitt: 3.6

- Engonline är det enda som påverkat min inlärning» (Ganska liten)
- Ganska bra kurslitteratur som främjade inlärningen, men jobbigt med böcker som vägrar hålla sig öppna utan slås ihop hela tiden. » (Ganska stor)
- I boken står det väldigt mycket text. Går detta att skäras ner? Jag besökte mattesupporten på Johanneberg flertalet gånger, även Lindholmens mattesupport och de jag fick hjälp av hade svårt att förstå vad min lärare menade i vissa sammanhang. Ordval och meningsuppbyggnader.» (Ganska stor)
- För mycket fel i den oranga boken, vilket gjorde att man satt i flera timmar hemma och försökte lösa en uppgift, när det egentligen bara var fel i facit» (Ganska stor)
- Statistikboken och den gula boken med lösningar var mycket bra. De andra böckerna använde jag inte så mycket.» (Ganska stor)
- Mycket bra böcker. Hade dock önskat lösningsförslag i den oranga boken» (Mycket stor)
- Lösningarna va guldvärda, dock behövs mera fokus på kvalitetsstyrning, ett område utan lösningar och som man går igenom allra sist lite väl snabbt ..» (Mycket stor)
- Bra material. Bra med en lösningsbok. Bra med veckobrev.» (Mycket stor)
- Jättebra böcker :) » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är kanon och är till stor hjälp! Det är mycket tacksamt med lösningsförslag, det gör att man slipper stå och stampa på samma uppgift i evigheter. » (Mycket stor)
- Ovanligt bra lärobok!» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»22 51%

Genomsnitt: 3.44

- Tyckte inte om den sidan. Det går inte ens att gå tillbaka till sina andra kurser om man väl hade gått in på denna.» (Ganska dåligt)
- Det var vissa oklarheter vilken sida man skulle kolla på.» (Ganska dåligt)
- Veckobreven kom ut lite för sent ibland» (Ganska bra)
- Saknade veckobrev för de 2 sista veckorna, annars bra! » (Ganska bra)
- Hade varit bra om det låg tomma duglighetstest på hemsidan» (Ganska bra)
- De har fungerat bra men jag är allmänt emot pingpong» (Ganska bra)
- Fast det är gammal design...» (Mycket bra)
- För lite tentor att öva på, » (Mycket bra)
- Veckobladen var jättebra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»25 58%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.81

- Cakle har gett bra svar på frågor» (Ganska bra)
- Konstigt med övning i en så stor sal, medverkade inte i dom. » (Ganska bra)
- Viktigt med övningstillfällen.» (Mycket bra)
- Undvik föreläsningssalar vid matteövningar.» (Mycket bra)
- Men har o andra sidan inte närvarat vid övningstillfällena.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»32 74%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.83

- Jag föredrar att läsa själv, för att sedan söka mig till mattesupporten ifall jag behöver hjälp.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 37%
Hög»24 55%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.69

- Egentligen ett avsnitt/bok för mycket. Sista undervisningstillfället var i slutet på vecka 7 vilket gjorde att det knappt fanns tid till att repetera. Jag hade fått bättre kvalité på mina kunskaper om kursmålen var färre. Men förövrigt en mycket lärorik och intressant kurs.» (Hög)
- Mycket att göra på slutet, kör gärna igång hårdare direkt så det inte blir så mycket i slutet.» (Hög)
- Som sagt, väldigt omfattande» (Hög)
- Väldigt stor kurs som kändes att den var värd mer än 7,5 poäng » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 34%
Hög»20 46%
För hög»8 18%

Genomsnitt: 3.83

- Väldigt mycket kom på slutet. Två tentor och två uppsatser skulle in på tre dagar.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 11%
Gott»22 51%
Mycket gott»16 37%

Genomsnitt: 4.25

- Bra tanke, men jag hade velat ha mer rena grammatikföreläsningar/övningar» (Godkänt)
- En nyttig kurs och en bra föreläsare! » (Gott)
- Ett intressant ämne, men kan göras lite bättre.» (Gott)
- Bra kurs med väldigt mycket innehåll vilket drog ned lite av insikten om vad man egentligen gjorde.» (Gott)
- Mycket intressant kurs, men tentan var inte av riktigt rättvis. 4 timmar var inte på långa vägar tillräckligt och att ha en uppgift som det fanns bara 3 övningsuppgifter på i boken är inte ok.» (Gott)
- Intressant kurs, roligt att få se tillämpning.» (Gott)
- Känns som ett ämne man kommer att ha nytta av » (Mycket gott)
- Väldigt engagerande och motiverande föreläsare. Har ett väldigt bra sätt att undervisa på och fångar upp åhörarna när motivationen är på väg neråt.» (Mycket gott)
- Kursen var väldigt bra upplagd. Föreläsningarna var väldigt bra. » (Mycket gott)
- Tyckte kursen var intressant och lärorik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen»
- Ulla»
- Ulla»
- Ulla och labben! »
- Helikopterlabben, det var ett roligt sätt att få bättre förståelse.»
- Ulla Blomqvist»
- Helikopterlaben»
- Tyckte faktiskt att allt var bra! »
- Ulla bör fortsätta som examinator.»
- Ulla som föreläsare.»
- Föreläsaren, väldigt bra föreläsningar.»
- Historierna!»
- Ulla!»
- Lärarens glada humör.»
- Labben med faktorförsök.»
- Laborationen var bra, föreläsningarna var bra, veckobladen var bra.»
- Ulla.»
- Ulla»
- Helikopterlabben»
- Ulla, det är så kul att gå på dina föreläsningar! Gruppuppgiften var rolig och givande, man fick god förståelse för området. Det känns roligt att göra något lite praktiskt för en gångs skull, det underlättar lärandet. »
- Ulla briljerade som lärare. Pedagogisk och systematiskt guidade hon oss genom hela kursen. Helikopterlabben var rolig.»
- Ulla!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att ändra veckoplaneringen så att det inte blir så mycket de 3 sista veckorna.»
- Övningslokal samt omfång på kursen. Mer repetition. »
- Snabbare tempo i början. Försöksplanering och faktorförsök var många uppgifter och tog lång tid.»
- Jag tycker inte att helikopterlabben tillförde särskilt mycket för min inlärning. Dessutom tycker jag man bör byta sal för övningstillfällena.»
- Det var inte lika många historier i slutet av kursen som det var i början. »
- Helikopterlabben var onödig. Tentamen testar ju också dessa kunskaper. och Labben tog upp tid som man egentligen inte ens hade.»
- Packa inte alla föreläsningar på 2 dagar. Det blir maratonföreläsningar från 10.30 - 15.00 vilket är väldigt påfrestande och man missar en hel del då koncentrationen sjunker. Jag vet att det är problematiskt för kemiingenjörerna att färdas tvärs över stan, men det kanske är bättre ifall de på lindholmen åker upp till johanneberg någon dag i veckan så det blir lite "avlastande" och mer tid för att smälta det man lärt sig.»
- Inget speciellt.»
- Fler föreläsningar i grammatik»
- Mindre omfattande kurs, då mycket av kursmaterialet inte frågas om på tentan»
- Övningarna»
- Att tenta ska vara de sista inlärningstillfället kan jag väl hålla med om...men den va väldigt svår o tidsbristen gjorde att många slarvfel begicks. Tråkigt.»
- Tydligare vad som ska finnas med i labbrapporten»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och givande kurs. Väldigt konkret kunskap!»
- Väldigt snällt att ge oss resultatet innan jul :)»
- Skulle uppskattat ännu lite mer verklighetsförankring dvs. hur detta används i verkligheten. Det kan tyckas själklart men om man inte jobbat i industrin innan så kan det vara till stor hjälp.»
- För många olika böcker, områden»
- Ett helt klart intressant ämne. Betyget blir Godkänt. (4/5)»
- Tentan var verkligen ett sista inlärningstillfälle för de kom en del saker som man inte träffat på tidigare, vilket gjorde de hela väldigt knepigt!!»
- Stor kurs, många uppgifter att hinna med. Kommer man lite efter så är det lätt att det fortsätter så.»
- Tentan var lite svår, det kändes inte riktigt som att den hade samma upplägg som de som delades ut. »


Kursutvärderingssystem från