ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Basic stochastic processes 2011, MVE170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2011-12-31
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

29 svarande

1 (inte alls)»4 13%
3 10%
8 27%
11 37%
5 (över förväntan)»3 10%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Finansmattekoppling var helt obefintligt, inte heller fick jag bättre förståelse för de begrepp som användes i kurser som optioner och matematik» (1 (inte alls))
- Jag såg fram emot kursen för jag tycker det är roligt med sannolikhet och häftigt med slumpmässiga händelser. Tyvärr fick jag bara se en massa formler och förstod inte alls hur de kopplade till slumpmässiga företeelser. Det gjorde kursen tråkigt och svår.» (1 (inte alls))
- Väldigt lätt teori» (2)
- Full of materials,» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

29 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 10%
10 35%
7 25%
5 (mycket relevant)»8 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.71

- Det är väldigt uppskattat att jag som F:are kan specialisera mig på matte» (5 (mycket relevant))
- Kommer aldrig att använda detta» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

29 svarande

1 (inte alls)»2 6%
3 10%
4 13%
10 34%
5 (Mycket bra avvägt)»10 34%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För svår tenta» (1 (inte alls))
- Examinationens frågeställningar överensstämde knappt alls med de frågetyper som dykt upp i övningar och som exempel på föreläsningar. » (1 (inte alls))
- Tentan var väldigt enkel. Den var väldigt jämnt balanserad med hur mycket jag hade pluggat.» (2)
- Hade gärna haft mer kluriga räkneuppgifter snarare än de korta som var nu. Inte svårare tenta, utan bara mer räkna med kunskaperna man har, istället för att bara se hur saker och ting är direkt.» (2)
- Det avspeglade hyfsat vad som gåtts igenom på föreläsningarna, men inte med de uppgifter som vi skulle räkna. » (3)
- concentrated on chapter 5» (3)
- Kunde gått igenom mer om martingales på föreläsningarna.» (4)
- Det var lite mer fokus på LTI system än det var under föreläsningarna, annars bra.» (4)

4. Enligt kursutvärderingen för kursen HT 2010 tyckte ganska många elever att ordinarietentan i december 2010 var för lätt - vad tyckte du om årets tenta - var den lagom svår?

Kommentera gärna vilken sektion du är ifrån (alternativet du valt nedan kommer stå brevid kommentaren)

28 svarande

1 (alldeles för lätt)»1 3%
2 (lätt)»2 7%
3 (lagom)»13 46%
4 (svår)»10 35%
5 (alldeles för svår)»2 7%

Genomsnitt: 3.35

- Läser TM. Jag är inte säker på om det var tentan eller kursen som var för lätt, men baserat på hur mycket tid jag lade på kursen borde tentan inte ha kännts så enkel.» (1 (alldeles för lätt))
- Lagom lätt.» (2 (lätt))
- (2 (lätt))
- Teknisk Matematik» (3 (lagom))
- Sista uppgiften var lite klurig och uppgifterna testade ganska bra kursinnehållet. » (3 (lagom))
- I3» (3 (lagom))
- Jag tycker att tentan var svår, men jag har inte lagt så mycket tid på kursen då jag har läst en liknande kurs innan.» (3 (lagom))
- Student på TM. Jag tycker årets tenta var lagom svår (det vill säga ganska svår!). De fyra gamla tentor som finns på kurshemsidan har nog överlag varit något enkla men detta årets höll en bra nivå.» (3 (lagom))
- Jag går TM. Jag tycker inte alls tentan var för lätt, den motsvarade ungefär det vi gjort i kursen. Den var svår för mig för jag hade inte koll på sannolikheten riktigt innan eftersom vår förra kurs i det var så dålig, men det handlar ju bara om mina förutsättningar. » (3 (lagom))
- Lagom svår, utifrån kursens innehåll så klart! » (3 (lagom))
- (4 (svår))
- Industriell ekonomi» (4 (svår))
- I (frånvaro sista två veckorna av föreläsningsserien)» (4 (svår))
- TM Förra årets var otroligt lätt, men jag tycker hellre att man ska göra längre, komplicerade uppgifter istället för svårare, korta.» (4 (svår))
- Även tentan 2010 var mycket svår jämför med omtentor. » (5 (alldeles för svår))
- Väldigt mycket på tentan kändes som någonting helt nytt, som inte alls motsvarade vad vi fått känslan av att vi skulle lägga tid på att lära oss. Därför upplevdes tentamen som extremt mycket svårare än förra årets. » (5 (alldeles för svår))

5. Vad tyckte du om tempot i kursen?

28 svarande

1 (alldeles för lågt)»2 7%
2 (lågt)»7 25%
3 (lagom)»17 60%
4 (högt)»2 7%
5 (alldeles för högt)»0 0%

Genomsnitt: 2.67

- Kan vara lite högre i början och lugnare med LTI och kö.» (?)
- (1) - F:are här...» (1 (alldeles för lågt))
- Slopa första repetitionsveckan samt lägg in föreläsningar i sista veckan. Då blir det en riktig kurs! Patrik repeterar många saker väldigt mycket, vilket segar ner det hela väldigt mycket. Ibland har han gott om tid och då börjar han t o m prata långsamare! Att göra för lätta kurser borde vara straffbart. Kursen är ju 7½, hp, men motsvarar HÖGST matematisk statisik 4,5 hp som F läser i lp4, åk 2.» (1 (alldeles för lågt))
- Jämfört med andra kurser på Teknisk Fysik var tempot väldigt lågt» (2 (lågt))
- Har läst en liknande kurs innan och då blev föreläsningarna långsamma.» (2 (lågt))
- Jag tycker vi kunde haft fler föreläsningar med fler riktiga exempel och förklaringar (inte bara härledningar) till formlerna, vad de innebär i verkligheten. Det gick inte att läsa det i boken...» (2 (lågt))

6. Hur många av kursens sex "Computational Problems" gjorde du?

29 svarande

7 24%
3 10%
4 13%
5 17%
5 17%
5 17%
0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Läste igenom lösningarna på alla och försökte förstå iallafall. Hade det varit obiligatoriskt eller bonusgrundade inlämningar hade jag försökt mer. Känns som uppförsbacke att inte ha så mycket erfarenhet av prog.» (0)
- Har ingen aning om vart jag ens skulle börja om jag skulle göra en kod. » (0)
- Jag har syslat mycket med programmering tidigare och ansåg det ganska onödigt att öva på programmering.» (0)
- Sutförde bara ett, påbörjade två till» (1)
- Kollade på 2 och 4 innan tentan. » (2)
- Men hade gärna gjort fler. Det var väldigt bra att dom fanns!» (2)
- Jag gjorde de första, men sedan fattade jag ingenting.» (3)
- Hade gärna gjort fler. Bra inslag - referera gärna fortsättningsvis till MatLAb-kod om det är passande, då I-are inte har tidigare självklar erfarenhet av MAthematica» (3)
- Tyvärr fann jag aldrig tillräckligt med tid för att göra de övriga. Jag hade gjort dem om jag hunnit för jag tycker att de är lärorika.» (3)
- Körde fast på många, vet att man kunde maila men om man inte hade någon aning kändes det meningslöst. Jag hade hellre haft obligatoriska datorlabbar tex en gång i veckan. Det hade varit MYCKET bättre, det är bara 2 föreläsningar i veckan på en 7.5p kurs så det hade gott o väl hunnits med enligt mig.» (3)
- Roliga, dock ont om tid.» (3)
- Jag gjorde dem i början för dem var roliga och lätta. Dem svårare labbarna(nr 5 och 6) hade nog varit bra att göra för att förstå dem delarna av kursen men sådana svåra labbar verkades inte beöva göras för att klara tentan. På tentan kommer bara dem lätta matlabuppgifterna.» (4)
- De var mycket bra för de gav lite mer uppfattning om vad det handlade om. » (5)
- Behåll dem, mycket bra för förståelsen!» (5)

7. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

29 svarande

<25%»2 6%
25-50%»5 17%
50-75%»4 13%
>75%»18 62%

Genomsnitt: 3.31

- Föreläsningarna var långsamma, så det kändes som att det gav mer att räkna på egen hand.» (25-50%)
- Jag deltog på kursen alla 13 föreläsningar och övningar, vilket känns som extremt få med tanke på att hälften av studenterna saknade förkunskaper och därför hade stort behov av övningshjälp.» (>75%)
- Nothing missed» (>75%)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

29 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
3 10%
5 17%
12 41%
5 (mycket bra)»7 24%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ostrukturerade» (1 (inte alls bra))
- Det var svårt att hänga med när han bara slängde upp formler hit och dit. Jag gillar inte att han skriver i "oordning" så man inte kan skriva uppifrån o ner i sina anteckningar, det blir rörigt. Föreläsaren borde gå en kurs i engelska så att det blir lättare att hänga med i hans grammatik och det blir bättre flyt på språket. Tycker även synd om utbytesstudenterna när han säger saker som "analysens huvudsatts" och inte översätter det. » (2)
- Mer teori och snabbare. Jag har kollat på föregående års kurshemsido, och det känns om de hade mer kursinnehåll!» (2)
- Kanske slå upp hur ord uttalas/stavas innan föreläsning?» (3)
- Förvirrade. Föreläsaren verkade ibland glömma vad det var han skulle prata om just nu, och istället babbla om elektroniks sannolikhetskurs - som är väldigt ointressant för oss som inte läser den. Onödigt babbel är dessutom väldigt irriterande när de sista tio minuterna av en föreläsning ENDAST består av det. Dessutom ska allmän information tas i början eller i slutet av föreläsningar, inte mitt i.» (3)
- Det som håller det från en femma är Patriks bristande engelska» (4)
- Bästa skånska svengelskan någonsin.» (4)
- Bra och pedagogiska! Svårt att föreläsa för en grupp med så olika matematisk bakgrund. » (4)
- Bra genomgångar men lågt tempo som sagt.» (4)
- De jag var på var väldigt bra. Jag tyckte herr Albin gjorde ett bra jobb!» (4)
- Lite mer bakgrund och förståelse vore bra.» (4)

9. Vad tycker du om att räknestugorna ersatts av obegränsad email-hjälp från Patrik (i ett läge där man ej kan få båda)?

29 svarande

1 (mycket dåligt)»6 24%
4 16%
6 24%
3 12%
5 (mycket bra)»6 24%
Ingen åsikt»4

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Personligen är jag väldigt dålig på att fråga, men jag gick på alla räknestugor i Optioner & Matematik och hade gjort detsamma i BSP.» (1 (mycket dåligt))
- Otydliga mailsvar gjorde att man aldrig fick den hjälpen man behövde» (1 (mycket dåligt))
- Förklaringar via mail är mycket begränsat!» (1 (mycket dåligt))
- Mailsvaren var ofta kortfattade och svarade bara på hälften av det frågan handlade, och då ofta på ett alldeles för tekniskt sätt för oss som saknade förkunskaper. » (1 (mycket dåligt))
- Jag hade velat ha storgruppsövning varje tisdag, istället för en extrainsatt tio dagar innan tenta när man rimligen bör ha räknat det mesta.» (1 (mycket dåligt))
- Gärna fler räkningsexempel på tavla» (2)
- Hade hellre haft räknestugor, även om Patrik var snabb och svarade bra på mail så är det mycket svårare att förklara och så.» (2)
- Det fungerade bra, jag borde ha mailat fler frågor, kom inte på att jag kunde göra det förrän i slutet.» (3)
- Man märkte att han var alert och verkligen försökte hjälpa när det behövdes. Jag använde det dock inte, men vet att det var uppskattat!» (5 (mycket bra))
- Each email has its value» (5 (mycket bra))
- Så borde alla kurser vara. När man väl sitter med ett problem, så vill man kunna fråga direkt istället för att vänta en vecka till en övning, för då har man glömt det och gått vidare :)» (5 (mycket bra))
- Hade aldrig behov av sådan hjälp, nästan alla uppgifter vi skulle räkna var dessutom i princip lösta.» (5 (mycket bra))
- Använde inte email hjälpen. Kanske hade gått på en räknestuga om det funits.» (Ingen åsikt)
- Räknestugor eller eventuellt någon inlämnimg eller dugga skulle gära så att man hålöer gämnare steg med kursen» (Ingen åsikt)
- Spelar ingen roll för mig personligen.» (Ingen åsikt)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

1 (Mycket liten)»3 10%
3 10%
7 25%
12 42%
5 (Mycket stor)»3 10%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Exemplena var bra men i övrigt har jag bara pluggat gamla tentor och läst på wikipedia... Jag har inte ens öppnat mina anteckningar för de är så dåliga.» (2)
- Särskilt I-föreläsningen.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

27 svarande

Ja»2 7%
Nej»25 92%

Genomsnitt: 1.92

- Kränkande kommentarer ifrån läraren» (Ja)
- Ja, från föreläsarens sida. Minst en gång tilltalande Patrik en "I:are" nedsättande. Patrik frågade klassen om en fråga, (hur skall impulssvaret för ett LTI-system väljas så att normalfördelatbrus filtreras bort på ett så effektivt sätt så möjligt), Svaret på frågan var inte TOTALT uppenbart. Då Patrik anmärkt på att "där var en I:are", vred hela klassen på sig av obekvämdhet. De skillnader som kan förekomma mellan studenter med olika bakgrunder kan åtgärdas med en eller annan extra insatt föreläsning där man akn ställa alla typer av frågor (exempelvis i lv2 och lv5). Dessutom tror jag att de I-studenter som läser Stokastiska Processer har ett genuint matematikintresse som EJ skall ses ned på.» (Ja)
- Förutom möjligen när Albin har pikat om att Iare inte kan matte. (Jag går TM)» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

1 (För låg)»2 7%
4 14%
16 59%
3 11%
5 (För hög)»2 7%

Genomsnitt: 2.96

- Se andra kommentarer om föreläsningarna etc» (1 (För låg))
- ca 2.71/5» (3)
- Krävdes stora förkunskaper i matte som jag ej hade. » (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt samarbete»10 35%

Genomsnitt: 4.17

- I didn"t try anything.» (Har ej sökt samarbete)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»8 28%
Har ej sökt hjälp»7 25%

Genomsnitt: 3.53

- Det känns fruktansvärt dåligt att vi inte hade något som helst övningstillfälle där vi kunde ställa frågor i lugn och ro. » (Mycket dåliga)
- Svårt att bara fråga via mail, men snabba svar! » (Ganska dåliga)
- Patrik är svarsglad vilket är mycket bra!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

29 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
0 0%
2 7%
3 10%
5 (mycket prisvärd)»22 78%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.6

- Telefonkatalog. Jag betalar med glädje 500 SEK för en bra bok i matematik!» (1 (ej prisvärd))
- Det känns inte så bra när det behövs mer än två sidor errata till boken, men bortsett från det är den bra.» (3)
- Lite kortfattade för min smak. Blev lite som att läsa en formelsamling.» (4)
- Den var jättebillig så man kan inte klaga på priset, och de lösta exeplena var ganska bra» (4)
- Billig, men också full av fel.» (4)
- Mest prisvärda boken jag köpt! 100ggr bättre än vår statistikbok.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra, bortsett från att examinationens innehåll inte överensstämde med innehållet i bokens övningar. » (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bok för den lilla slanten.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte den begagnad för 50 kr, vet ej vad nypriset är...» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
3 10%
6 20%
6 20%
5 (Mycket stor)»13 44%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De lösta exemplena var bra i övrligt var den som en formelsamling, helt värdelös att läsa om man inte riktigt hängt med på föreläsningen och man fick inget grepp om kursen genom att läsa den. Jag hade mycket helldre haft en bok men mer förklarade text och om jag måste mindre exempel för som det blev nu lärde man sig en lösningsmall och fick ingen förståelse för vad man gjorde.» (2)
- Boken gick rakt på, istället för att resonera sig fram som all annan litteratur brukar göra» (2)
- Det var inte så mycket som stod i boken.» (3)
- Fast frågorna i boken var ej liknande de på tentan. » (4)
- Jobbigt att ha en kurslitteratur med så mycket fel! Dessutom är det lättare att ha en bok som presenterar all fakta på ett ställe, så att man inte missar något pga att det finns i en övning. Hade inte gått att bara räkna hemma med en annan bok, i så fall hade lösningsförslag behövt ligga på hemsidan. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

29 svarande

Ja»27 93%
Nej»2 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.06

- Information on the home page is enough.» (Ja)
- Väldigt bra och professionella kursmail från Patrik» (Ja)
- Helt nya uppgiftstyper på tentamen. Annars sköttes kurshemsidan mycket bra. » (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- I-föreläsningen. Albins bra föreläsningar!»
- Matlab uppgifterna»
- Behåll svårighetsgraden på tentan.»
- Patrik Albin»
- Communication with Patrik via email and getting help , Exercise Sessions»
- Tentan»
- Datoruppgifterna»
- Datoruppgifter»
- Nuvarande kursinnehåll»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tror att man kan utöka kursens innehåll till nästa år. »
- Fler I-föreläsningar och tidigare!»
- Tycker det är onödigt att ha programmeringsuppgifter på tentan. »
- Mer tillfällen att ställa frågor, klarare vilken nivå tentan kommer ligga på»
- Börja med riktiga övningar så att studenterna får möjlighet att få hjälp. »
- Annan kurslitteratur!»
- Öka takten!»
- Ha storgruppsövning med räkning! Teorin är inte svårbegriplig, men för många av oss är det ny räkning så det vore bra att få genomgång på hur man räknar.»
- Some typo errors in the text book must be corrected, Patrik was asking students to know the errors.»
- Föreläsningarna och boken»
- Obligatoriska datorlabbar istället för frivilliga. Gärna en timme i veckan schemalagd datorlabb.»
- Utökad kursinnehåll, med systematisk genomgång av saker och ting. Mer exempel på diskreta vs kontinuerliga stokastiska processer. Den onödiga repetitionen i klassrummet, den kan med fördel läggas på separata timmar»

20. Övriga kommentarer

- Första bra kursen på finansmattebasen!»
- Mer tårta på tisdagar.»
- Vill att kursen innehåller mer om filtrering. Känndes bara som en teaser nu. »
- Patrik tries to make the course more easy.»
- Sammanfattninggsvis: Mer teori och snabbare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.49
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från