ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Fastighets- och entreprenadjuridik, LBT117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
10 62%
5 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
16 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
9 64%
1 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
16 svarande

0 0%
0 0%
2 13%
8 53%
5 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
16 svarande

0 0%
6 37%
6 37%
2 12%
2 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Kursen kändes angelägen för min utbildning
16 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 25%
12 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
16 svarande

0 0%
2 12%
9 56%
5 31%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.18

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Gruppövningar var lärorika!»
- Inlämnings uppgifter, som tvingar en att sätta sig in uppgifterna tidigt i kursen.»
- Lärarna är mycket bra. Sedan tycker jag upplägget är bra. Många intressanta föreläsningar»
- Övningshäftet!»
- Föreläsningarna och föreläsarna.»
- Bredden, bra att få in fastighet, entreprenad och hyra. »
-
- Övningsuppgifterna»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej.»
- Nej»
- Jag hade gärna haft fler föreläsningar med fler exempel, kan vara svårt i entreprenadfall då domarna är sekretessbelagda. »
- Kurshemsida.»
- Lite struktur. Skulle ha varit bra med en Lektionsplan där man kunde se vilka föreläsningar som skall komma.»
-

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- nej.»
- Nej»
- Kolla möjlighet att få närvara på någon rättegång!»
- Administrationen.»
-
- Bättre organisation på vissa föreläsningar, när varken ppt eller tavla används blir det bitvis svårt att hänga med. material borde även finnas för de tillfällen man missar en föreläsning så man vet vad man ska ta igen.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Tydligare genomgång av hur man ska redovisa frågorna, speciellt då de är problematiska.»
- Föreläsninga: ++ för Peter och Sofia, OK för Ingmar, mycket ord om ingenting ibland»
-

Föreläsningar
15 svarande

0 0%
OK»1 6%
5 33%
++»9 60%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.53

Övningar/övriga lektioner
15 svarande

0 0%
OK»1 7%
9 64%
++»4 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.21

Att få hjälp och svar på frågor
15 svarande

0 0%
OK»5 33%
7 46%
++»3 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.86

Kurslitteratur och annat kursmaterial
15 svarande

1 6%
OK»5 33%
7 46%
++»2 13%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.66

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
12 svarande

0 0%
OK»1 50%
1 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete i grupp
14 svarande

0 0%
OK»1 14%
5 71%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 3

Muntlig redovisning
12 svarande

1 20%
OK»0 0%
4 80%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.6

Tentamen
15 svarande

0 0%
OK»2 13%
9 60%
++»4 26%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.13

Hemtentamen
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
12 svarande

0 0%
OK»3 42%
3 42%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.71

Studiebesök
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
11 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2

Feedback under kursens gång
12 svarande

0 0%
OK»3 50%
3 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.5

Feedback vid examination
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3

Laborationer
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 0

Annat
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från