ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Byggnadskonstruktion, LBT643

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
9 svarande

1 11%
0 0%
3 33%
4 44%
1 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
9 svarande

0 0%
2 22%
2 22%
3 33%
2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
9 svarande

0 0%
1 11%
2 22%
4 44%
2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
9 svarande

1 11%
0 0%
3 33%
3 33%
2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55

Kursen kändes angelägen för min utbildning
9 svarande

0 0%
1 11%
2 22%
3 33%
3 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
9 svarande

0 0%
1 11%
2 22%
4 44%
2 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.77

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- inget»
- Övningsexemplen får en att tillämpa och förstå det som gås igenom på föreläsningarna»
- Bra med genomgångar av olika exmepel på räkneuppgifter. Inspirerande med studiebesök»
- Den stora gruppuppgiften»
- Inlämningsuppgifterna, på tentamen återkommer nämligen dessa uppgifter så då har man i och med de obligatoriska momenten redan börjat tentaplugga under kursens gång.»

4. Saknade du något i kursen?

- inspiration»
- --»
- Mer förklaringar till olika begrepp, lite mer teori. Upplevdes som mycket av kursen krävde en viss grundkunskap som vi på AE saknar. Kanske ska man ev utveckla teknologikursen så att mer grundkunskap finns innan Byggnadskonstruktionen börjar, eller mer ingående förklaringar till varför vi räknar som vi gör. »
- Nej, den innehöll så pass mycket!»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- ny föreläsare. Tentamen känns överflödig ta bort den och gör en hemtentamen eller arbete. »
- --»
- Nej, allt kändes relevant och i lagom skala.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
8 svarande

1 12%
OK»2 25%
3 37%
++»2 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Övningar/övriga lektioner
8 svarande

1 14%
OK»0 0%
4 57%
++»2 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3

Att få hjälp och svar på frågor
9 svarande

1 11%
OK»1 11%
4 44%
++»3 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur och annat kursmaterial
8 svarande

2 25%
OK»0 0%
5 62%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.62

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
8 svarande

0 0%
OK»2 28%
3 42%
++»2 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3

Projektarbete i grupp
9 svarande

0 0%
OK»2 22%
4 44%
++»3 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.11

Muntlig redovisning
7 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 0

Tentamen
8 svarande

1 14%
OK»0 0%
4 57%
++»2 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3

Hemtentamen
7 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
8 svarande

1 14%
OK»1 14%
3 42%
++»2 28%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.85

Studiebesök
8 svarande

1 12%
OK»2 25%
3 37%
++»2 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Gästföreläsare
7 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
8 svarande

1 12%
OK»3 37%
1 12%
++»3 37%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Feedback vid examination
6 svarande

1 25%
OK»2 50%
1 25%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2

Laborationer
7 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 0

Annat
7 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2

7. Övriga kommentarer

- Väldigt rolig och intressant kurs! Kändes väldigt välplanerad och upplägget var riktigt bra! Steve har varit en ypperligt bra föreläsare och handledare att bolla idéer och frågor med. Bra nivå på uppgifterna, inte för lätt och inte för avancerat. Mycket nöjd!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.59
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från