ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Affärsjuridik, BMT025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
13 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 23%
10 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
13 svarande

1 8%
1 8%
2 16%
4 33%
4 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
13 svarande

1 9%
0 0%
0 0%
4 36%
6 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
13 svarande

3 25%
2 16%
4 33%
3 25%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.58

Kursen kändes angelägen för min utbildning
12 svarande

0 0%
0 0%
1 9%
3 27%
7 63%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.54

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
13 svarande

0 0%
1 7%
6 46%
6 46%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Läraren Mats eriksson»
- Mats är en väldigt bra föreläsare!»
- Utmärkta föreläsningar, Mats Ericson bör behållas i kursen»
- Mats som föreläsare och kursansvarig. Helt klart en av de bästa föreläsare hittills under vår utbildning. Tydlig, tillmötesgående, seriös och auktoritär med glimten i ögat. Kanon!»
- Föreläsaren. Mats är jätte bra och intressant»
- övningsuppgifter»
- genomgångar med massor av bra exempel på verkliga rättsfall.»

4. Saknade du något i kursen?

- Kurshemsida, kursadministration, tydliga mål, nått på studieportalen»
- --»
- Kanske någon obligatorisk inlämningsuppgift, blir lätt att man ej prioriterar uppgifter som ej ska lämnas in, å andra sida är detta upp till var och en!»
- Använd kurshemsidan. Ett case under kursen skulle nog göra att man lärde sig mer»
- en bra kurshemsida»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- kursadministration»
- --»
- Nej»
- Förbättre administrationen. Kurshemsidan användes inte osv»
- lite facit till övningsuppgifterna, kankse bara vilken lag och paragraf så man vet att man är rätt ute»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 8%
++»11 91%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.91

Övningar/övriga lektioner
12 svarande

0 0%
OK»2 20%
0 0%
++»8 80%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.6

Att få hjälp och svar på frågor
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
5 41%
++»6 50%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.41

Kurslitteratur och annat kursmaterial
12 svarande

1 8%
OK»5 41%
3 25%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.66

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 4

Projektarbete i grupp
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 4

Muntlig redovisning
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Tentamen
12 svarande

0 0%
OK»1 8%
7 58%
++»4 33%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.25

Hemtentamen
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
12 svarande

0 0%
OK»1 11%
5 55%
++»3 33%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3.22

Studiebesök
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
12 svarande

0 0%
OK»2 33%
3 50%
++»1 16%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.83

Feedback vid examination
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Laborationer
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

Annat
12 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

7. Övriga kommentarer

- Fixa kursadministration, det är inte ok att inte ha någon info på k-hemsidan»
- Mycket intressant och nyttig kurs! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.27

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.27
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från