ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Beteendevetenskap, LBT622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
17 svarande

1 5%
2 11%
5 29%
7 41%
2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

1 5%
2 11%
6 35%
7 41%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
0 0%
7 46%
6 40%
2 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
17 svarande

1 6%
2 12%
6 37%
6 37%
1 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

Kursen kändes angelägen för min utbildning
17 svarande

1 5%
2 11%
6 35%
4 23%
4 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
17 svarande

1 5%
1 5%
5 29%
6 35%
4 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Allt»
- Den första delen av kursen, alltså föreläsningarna med tentamen.»
- Grupparbetet med undersökningen»
- Föreläsningar samt arbetet.»
- Projektarbetet, då fick man använda alla kunskap som vi lärt oss till tentan. »

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Nej»
- Något annat undervisningsunderlag än powerpoints hela tiden.»
- Nej»
- Fler kopplingar till affärsutveckling»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Nej»
- grupparbetet i samarbete med matematiken kändes ostrukturerat upplagt. Otydlig infomration om upplägg och struktur av arbetet.»
- Tycker inte projektarbetet känns så nödvändigt. Vi gör så pass många projektarbeten ändå, och det blev nästan lite krystat ibland när man skulle knyta an teorier inom beteendevetenskap till hur folk på stan svarade på våra frågor. Projektarbetet innehöll på så vis lite för många spridda moment.»
- Projektarbetet kändes irrelevant eftersom det var efter tentamen och inte kunde höja tentaresultatet. Ha det undertiden man arbetar med kursen så blir det nog bättre. »
- Lite mer varierade föreläsningar, inte endast powerpoints»
- Powerpointsen.»
- Tycker föreläsningarna var flummiga. Power pointsen hjälpte inte mycket»
- Jag tycker att projektarbetet som löper i andra halvan av kursen, dvs läsperiod 2 bör kunna ge högre betyg än bara godkänt eller 3:a, för annars hänger det individuella kursbetyget enbart på en bedömningsgrund/underlag, anonyma salstentan i LP1, vilket inte jag anser vara schysst då man vill nå de högre betygen, för att sitta och plugga fakta och sedan redovisa på en tentamen kan alla göra, men att använda sina kunskaper och analysera och redovisa det i ett projektarbete, som ett komplement till tentamen, är att visa att man kan göra sig förtjänt av ett högre betyg.»
- Nej»
- Minska mängden lärande om historia och mer om användning i praktiska sammanhang. Kanske genomen egen inlämning kring området.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Jag gillade inte alls föreläsningarna för de var väldigt enformiga och långrandiga och att lyssna på någon som står och läser en PPT -presentation innantill får jag inte ut mycket av, det kan jag göra själv hemma. Och all vår undervisning bestod dessvärre utav sådan föreläsning, väldigt svartvit. Det enda som var roligt var projektarbetet då man kunde variera sina timmar med ämnet och "färglägga" dem och göra ämnet lite roligare. »

Föreläsningar
15 svarande

1 6%
OK»3 20%
5 33%
++»6 40%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.06

Övningar/övriga lektioner
13 svarande

0 0%
OK»5 71%
2 28%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.28

Att få hjälp och svar på frågor
14 svarande

3 25%
OK»3 25%
2 16%
++»4 33%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.58

Kurslitteratur och annat kursmaterial
15 svarande

4 26%
OK»4 26%
4 26%
++»3 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.4

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
13 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1

Projektarbete i grupp
14 svarande

2 14%
OK»1 7%
5 35%
++»6 42%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.07

Muntlig redovisning
14 svarande

0 0%
OK»3 23%
7 53%
++»3 23%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3

Tentamen
14 svarande

0 0%
OK»2 14%
5 35%
++»7 50%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.35

Hemtentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
13 svarande

1 16%
OK»1 16%
4 66%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.5

Studiebesök
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
13 svarande

5 50%
OK»1 10%
4 40%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 1.9

Feedback vid examination
13 svarande

3 33%
OK»3 33%
3 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2

Laborationer
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 4

Annat
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
2 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3

7. Övriga kommentarer

- Intressant kurs men kanske kan kopplas än mer till managementfrågor så att den känns relevant för programmet vi läser.»
- Gillar tyvärr inte kursexaminatorn, som har världens sämsta framförhållning, är ur usel på att informera om vis nödvändig information om bl.a. Kursen, och som dessutom har väldigt lätt för att ställa in lektioner och handledningstillfällen pga sjukdom, typ i samma stund som de ska vara eller som man ska ha mötet. Och feedback överlag utanför handledningstillfällena är väldigt dålig, om nästan så obefintlig, man ombedes att maila honom när man ställer en fråga mellan fyra ögon och så "ska han kolla på det" för att sedan återkomma, och oftast återkommer aldrig svaret. PS Vart är våra betyg i kursen? Borde inte de vara satta och registrerade vid det här laget? DS»
- Till projektarbetet fick vi ej reda på att man bara kunde få betyg 3 med detsamma. Kändes dåligt då det var givet att min grupp satsade på 5 från dag 1. Efter ett tag får vi reda på att man bara kan få 3, väldigt dåligt tycker jag. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.44
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från