ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, LBT110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
45 svarande

0 0%
0 0%
6 13%
25 55%
14 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
45 svarande

0 0%
1 2%
6 15%
19 47%
14 35%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
45 svarande

0 0%
2 5%
3 7%
15 39%
18 47%
Vet ej»7

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
45 svarande

0 0%
1 2%
4 9%
22 51%
16 37%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.23

Kursen kändes angelägen för min utbildning
45 svarande

0 0%
1 2%
5 11%
11 24%
28 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
45 svarande

1 2%
1 2%
9 20%
25 55%
9 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Allt»
- Börje»
- Tillämpningsövningarna»
- Tillämpningsövningarna»
- Det mesta, tycker det är ett bra upplägg med tillämpningsuppgifter, föreläsningar och tentamen.»
- Inlämningsuppgifter i form av datorövn och egna kalkylberäkningar. Tycker tentamen var mycket tydlig och bra med uppgifter som är mycket relevanta till kursen.»
- övningarna»
- Datorövningarna»
- Allt, tycker det var ett kanonbra upplägg.»
- Dataövningarna i excel uppskattades»
- Dataövningarna»
- inlämningsuppgifterna»
- Övningarna var riktigt bra, man kan välja mellan att studera i egen takt eller följa utsatt takt.»
- Sköna inslag av tillämpningsövningar som gör det lättare att applicera kunskap i verkligheten. »
- De uppgifter som vi gjorde under lösperioden, där man kunde samla poäng till tentan. Lärorikt. »
- Inriktningen på bygg, tex kulverten gav m,ig mkt förståelse för vad som kan tänkas förväntas av oss i arbetslivet»
- De egna inlämningarna»
- Föreläsningarnas upplägg»
- Poängsystemet med tillämpningsuppgifterna, motiverade till studier under hela kursen.»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- räknetillfällen»
- Övningstillfällen!»
- Tycker nästan kursen kunde göras större, alltså fler hp, så att man kan gå på djupet i lite fler delmoment som rör ekonomi. Många, framförallt inom AE, kommer nog arbeta på positioner som kräver att man har en rätt så god insikt inom ekonomi så därför tycker jag det är viktigt att kunna. Själv har jag läst Företagsekonomi 30hp på Handels innan, och den tycker jag är en bra grund för att få bra inblick i hur ett företags ekonomi fungerar. »
- Mer konkret gå in på områden som vi skulle tentera. Under kursen var vi runt i boken och berörda mycket olika områden som jag idag inte kan tillämpa i praktiken. Skulle vilja se mer ingående på de områden som verkligen berör tentamen. »
- Nej»
- Väldigt lite byggorganisation för att vara del av kursnamnet»
- Att få repetera och räkna tentor med lärare»
-
- Nej»
- Fler övningstillfällen! Alltså där man själv får chans att arbeta med frågor på lektionstid och även kunna få hjälp med det man inte förstår.»
-

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Tydligare instruktioner i uppgifterna.»
- Jag tycker det räcker om tillämpningsuppgifterna är värda 20 poäng av tentans totala 100 istället för 30. Även om tentan var förhållandevis klurig i år så är det nog ganska många som lyckas få bra betyg mycket tack vare att de gjort tillämpningsuppgifterna. »
- Nej»
- Under föreläsningarna lägga mer tid på att förklara väsentliga begrepp som ibland är svårbegripliga och i gengäld gå lite snabbare fram i själva beräkningarna då dessa generellt är väldigt lätta.»
- Hade önskat en lite bättre sammanfattning, eller ett slutligt exempel på hur all kunskap används i ett verkligt fall.»
- Typtentor ligger fortfarande uppe på gamla kurshemsidor - ta bort»
- Nej»
- Lite mer repetition av olika räknemetoder. »
-

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Hade gärna sett att det fanns "räknestugor" där möjlighet fanns att räkna ekonomital samt chans att ställa frågor. All inlärning skedde genom egna studier. (dvs föreläsningarna kändes inte givande) »
- Examinator svarade ej på anonyma frågor ställda via Pingping.»

Föreläsningar
44 svarande

2 4%
OK»9 20%
21 47%
++»12 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.97

Övningar/övriga lektioner
41 svarande

3 8%
OK»10 27%
14 37%
++»10 27%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.83

Att få hjälp och svar på frågor
41 svarande

3 7%
OK»10 25%
16 41%
++»10 25%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.84

Kurslitteratur och annat kursmaterial
42 svarande

2 4%
OK»11 26%
17 40%
++»12 28%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.92

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
39 svarande

0 0%
OK»6 22%
12 44%
++»9 33%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 3.11

Projektarbete i grupp
37 svarande

1 5%
OK»4 20%
8 40%
++»7 35%
Vet ej/ Ingick ej»17

Genomsnitt: 3.05

Muntlig redovisning
37 svarande

1 25%
OK»1 25%
2 50%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»33

Genomsnitt: 2.25

Tentamen
43 svarande

0 0%
OK»11 27%
16 40%
++»13 32%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3.05

Hemtentamen
38 svarande

1 33%
OK»1 33%
1 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»35

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
37 svarande

0 0%
OK»9 32%
10 35%
++»9 32%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 3

Studiebesök
36 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»35

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
36 svarande

1 50%
OK»1 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»34

Genomsnitt: 1.5

Feedback under kursens gång
37 svarande

3 15%
OK»5 26%
4 21%
++»7 36%
Vet ej/ Ingick ej»18

Genomsnitt: 2.78

Feedback vid examination
36 svarande

1 14%
OK»3 42%
2 28%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»29

Genomsnitt: 2.42

Laborationer
37 svarande

1 8%
OK»4 33%
3 25%
++»4 33%
Vet ej/ Ingick ej»25

Genomsnitt: 2.83

Annat
33 svarande

1 50%
OK»1 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»31

Genomsnitt: 1.5

7. Övriga kommentarer

- Tycker att föreläsare krånglar till flertalet ekonomiska begrepp och verkar lite alltför insnöad på ekonomi under 90-talets början. Vi kan lära av historien, men lite nytt material och inspirerande uppgifter skulle inte skada»
- Bra föreläsare. Nyttig kurs. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.2
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från