ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 11/12 Språk och kommunikation, LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Några allmänna frågor

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där 1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och 5 betyder att du HELT instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Behållas: Eng. grammatik (dock borde det momentet finnas med under hela året så man har en relastisk chans att faktiskt förbättra sig). Muntliga presentationer borde också behållas, när det gäller de svenska borde tonvikten ligga på budskapet och hur man levererar innehållet på bästa sätt, när det gäller engelska är det bra att bara få träna på att prata engelska och känna sig bekväm att göra ett anförande på engelska framför andra människor. TAS BORT: Vad finns det för poäng med att sitta och göra utvärderingar (kritiker) mot artiklar osv. ? var finns relevansen till vårt specifika program där? bättre att använda den tiden till användbara delar inom SoK. DESSUTOM: Kursens mål MÅSTE bli bättre strukturerade! Det SKA finnas, svart på vitt, tydliga kursmål och vad som vilka delmoment som sätts betyg på och vad som inte gör det. Eftersom kursen är över hela året, med kanske bara 1 föreläsning i veckan, är det ännu viktigare att man hela tiden kan följa en röd tråd med kursen innehåll och går tillbaka, med jämna mellanrum, till kursens mål och kursplanen. Ett moment som hade varit intressant att lära sig mer om är retorik, hur man faktiskt fångar andras uppmärksamhet och hur man säger saker "på rätt sätt".»
- Kursen bör tas bort eller göras om.»
- Behåll de planerade föreläsningarna, väldigt strukturerat och bra»
- Bra kurs.»
- Allmänt flummig kurs. Är den relevant? Kanske borde byta lärare»
- Bra att använda eng-online som hjälpmedel, behövdes verkligen då föreläsaren inte förklarade speciellt mycket. Väldigt otydliga riktlinjer av vad som gäller och inte. Ena läraren säger en sak medans den andra säger en annan. Kommunikationsproblem. »

Sammanfattningsvis är kursen lärorik och bra upplagd
16 svarande

1 6%
5 31%
6 37%
3 18%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.87

Kursens mål är tydliga
15 svarande

5 33%
2 13%
4 26%
2 13%
2 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.6

Kursadministrationen fungerar utmärkt bra
16 svarande

1 6%
3 18%
8 50%
3 18%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Kursen kräver en relativt stor arbetsinsats
16 svarande

0 0%
2 12%
3 18%
7 43%
4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81Kursutvärderingssystem från