ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering för kurs i miljö och hållbar utveckling. Z-programmet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-22 - 2008-03-22
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: CSS»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Har du läst någon grundläggande miljökurs på Chalmers?*

65 svarande

ja»53 81%
nej»12 18%

Genomsnitt: 1.18

- Miljö och Elteknik» (ja)
- Väldigt grundläggande» (ja)
- vilken jävla miljökurs är det ni påstår att jag läst? Är det den där tråkiga föreläsningen i lp1 vi snackar om nu?» (nej)

2. Om NEJ, varför inte?

12 svarande

Har fått tillgodoräkna mig en liknande miljökurs»2 16%
Har inte kommit så långt i utbildningen»10 83%

Genomsnitt: 1.83

3. Om JA på fråga 1, vad var kursens namn?

- Miljöteknik»
- Miljö och Elteknik ENM011»
- ENM011, Miljöteknik och elenergi Z »
- ENM011 - Miljöteknik och elenergi Z»
- ENM011 Miljöteknik och elenergi Z»
- ENM011 Miljöteknik och elenergi Z »
- Miljöteknik och Elenergi»
- elenergi och miljöteknik tror jag...»
- Miljöteknik Z»
- ENM011 Miljöteknik och Elenergi»
- El och miljö»
- ENM011 - Miljöteknik och elenergi Z»
- miljöteknik och elenergi»
- Miljöteknik och elenergi»
- miljöteknik och elenergi»
- Miljö- och elteknik (ENM011)»
- Vet ej»
- Miljöteknik, Teknik och Samhälle»
- Miljö och elenergi (eller nåt sånt)»
- ENM011 Miljöteknik och elenergi Z»
- Miljöteknik och elenergi»
- ENM011 - Miljöteknik och elenergi Z»
- ENM010 Miljöteknik och elenergi Z »
- Miljöteknik och elenergi Z»
- Miljö- och Elteknik»
- Miljöteknik och elenergi Z»
- Miljöteknik och elenergi»
- Miljöteknik och elenergi Z»
- Kommer ej ihåg. Kursen gick 2002. Föreläsare var Boman»
- ENM010 Miljöteknik och elenergi Z»
- Miljöteknik Z»
- miljö och elteknik»
- Miljö och el»
- Miljötekning och elenergi, Z»
- Miljöteknik, 2004»
- miljöteknik ?»
- ENM011 Miljöteknik och elenergi Z »
- Miljöteknik Z»
- Miljöteknik Z»
- Miljöteknik och elenergi»
- Miljöengergi och Elteknik»
- Miljöteknik Z»
- Miljö och tillverkningsteknik»
- Miljö och elteknik för Z»
- miljöteknik och elenergi ENM011»
- enm011»
- miljö och elenergi»
- miljöteknik »
- ENM011»
- FFY520 Miljöteknik Z»
- Intro till Z»
- Miljöteknik och elenergi»

4. Om JA på fråga 1, hur upplevde du följande 6 moment från kursen? (1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt)

Kursens helhet i fråga om kvalité?

53 svarande

7 13%
17 32%
26 49%
3 5%

Genomsnitt: 2.47

- Så bensinen är slut om 15 år nu då? Så kanske det är, skall bli intressant att se.» (1)
- Miljödelen var för lätt» (2)
- Eldelen bra, kass miljödel.» (2)
- Många brister främst på eldelen men även miljön.» (2)
- Den var för bred och blandad. Inge bra att bland miljö och el. De borte ta miljö delar från andra kurser och ha en enbart miljökurs.» (2)
- Ostrukturerad och krystad» (2)
- det var en sammanslagning från tidigare år. så det var två lärare och inget bra sammanhang. delarna var bra var för sig» (2)
- Bra ide, vissa kvalitetsmissar. Intressant överlag.» (3)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (3)
- missa en del föreläsningar...» (4)

5. Innehåll

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt

54 svarande

6 11%
21 38%
24 44%
3 5%

Genomsnitt: 2.44

- Mycket gammal kunskap» (2)
- Varför kombinera elteknik med miljö? Det fanns nästan ingen koppling mellan de två ämnena. Projektarbetet var sju personer på sju sidor. Man skulle lika gärna kunnat ha utökat till 20-30 sidor, det hade inte inneburit mycket mer arbete. Men istället hade man kunnat skriva en komplett LCA och gett projektarbetet en större del i kursen (nu VG på projektet => 5 poäng på en 100 poängs tenta).» (2)
- Se 7.» (2)
- el biten hörde inte dit» (2)
- viss uppreppning» (2)
- Kunde varit bra, men blev en smet av två ämnen och blev bara dåligt.» (2)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (3)
- bra för en ingenjör» (4)

6. Upplägg

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt

54 svarande

14 25%
17 31%
22 40%
1 1%

Genomsnitt: 2.18

- långtråkiga föreläsningar med endast sporadisk koppling till ämnet» (1)
- el biten hörde inte dit» (1)
- sammanslagning av två kurser som eg. inte har något sammanhang» (1)
- Varför två olika kurser i en svårt skadad mix?» (1)
- Upplägget med många olika gästföreläsare innebar en väldigt ojämn kvalitet på föreläsningarna. Vissa skulle jag ge bottenbetyg och andra toppbetyg.» (2)
- Det hade varit bättre med en röd tråd med miljö genom hela kursen. Visst innebär det då en minskning av den eltekniska delen men det innebär en bättre kurs. Svårt att håla en röd tråd med så många gästföreläsare men jag tror att man skall försöka behålla många för att det är givande (dock skall inte två hålla föredrag om LCA direkt efter varandra).» (2)
- eltekniken va inte givande...» (2)
- ok» (2)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (3)

7. Undervisningsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt

54 svarande

7 12%
14 25%
27 50%
6 11%

Genomsnitt: 2.59

- Kasst med en massa gästförelsare» (1)
- Många gästföreläsare som gjorde det lite väl spretande. Svårt att se den röda tråden. Kursen borde vara mer inriktad på saker som vi, på Z:a, kommer i kontakt med och kan påverka. » (1)
- dålig koll för mkt gästföreläsare som bara babblade på för lite "hands on"» (1)
- Det skulle varit mer studiebesök.» (2)
- Ostimulerande föreläsningar. Däremot någon bra gästföreläsare.» (2)
- undervisningsformen var ok, men behövs bättre koppling till ämnet.» (3)
- Många gästföreläsningar är egentligen något positivt det är dock svårt att få detta knutet till eximinationen (dvs tentan). » (3)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (3)

8. Examinationsform

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt

54 svarande

6 11%
11 20%
30 55%
7 12%

Genomsnitt: 2.7

- Helt sjukt dåligt! En individuell bedöming efter ett "samtal"? Borde det inte vara samma frågor för alla??» (1)
- Omöjligt att plugga till tentan då det var den första i sitt slag. Men de kunde åtminstone sagt vad det var kursen gick ut på.» (1)
- Chalmers måste lära sig att det finns andra alternativ än skriftlig tentamen.» (2)
- Bra var att tentan inte var två delad. Men man märkte ändå en uppdelning på el och miljö. Just därför att de inte hör ihop (i alla fall inte som det lärdes ut i kursen). Egentligen så är räkneuppgifter till miljön inte viktiga man skulle kunna ta bort de. Projektuppgiften borde få större del i eximinationen och bestå av en mer komplett LCA.» (2)
- tvång att ha viss del godkänt på miljö-del resp el-del. med andra ord, inte en kurs utan två kurser.» (2)
- helt ok med tenta, hade varit trevligt med bättre koppling till föreläsningarna» (3)
- Väldigt flummig miljötenta. Oklart vad som ingick, så det var svårt att plugga på ordentligt» (3)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (3)
- dålig tenta massa fel osv..» (3)
- Nu när tenta inte längre är delad som tidigare är det mycket bättre» (4)
- Bra med munta, tror att det gav en bra bild av ens kunskaper. Man fick utveckla de delar som man var otydlig i sin förklaring. Bra för folk som har lättare att prata än att skriva» (4)
- tenta » (4)

9. Kursens svårighetsgrad?

1 = dåligt, 2 = mindre bra, 3 = bra, 4 = utmärkt

54 svarande

7 12%
14 25%
27 50%
6 11%

Genomsnitt: 2.59

- Väldigt lätt» (1)
- bör läggas på en högre svårighetsgrad, detta skulle gynna inte bara kunskaperna men även intresset för ämnet.» (1)
- ingen av ca 90 fick 5:a. Säger väl allt.» (1)
- För översiktlig» (2)
- Vad man skrev på tentan verkade inte spela nån roll, bara man motiverade. Kändes inte som andra kurser på chalmers.» (2)
- Eldelen var svår. Miljödelen var lätt.» (3)
- eldelen alldelles för avancerad i förhållande till poängen» (3)

10. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt kommande ytrkesliv

1=inte relevant, 4=mycket relevant

56 svarande

8 14%
21 37%
19 33%
8 14%

Genomsnitt: 2.48

- Om man bortser från eldelen.» (1)
- den hade kunnat vara relevant, men då behöver den få bättre föreläsare och mer substans i materialet, alla vet redan att stora koldioxidutsläpp är dåligt.» (2)
- Jag tror man lägger större vikt på miljöaspekter i framtiden.» (3)
- Bra med el-delen men KATASTROFALA övningsuppgifter och facit. Om det ens fanns facit var det fel beräkningsmetod och felaktigt gjort precis överallt. Totalt hopplöst att försöka plugga när man inte kan lita på lösningarna för fem öre. Detta MÅSTE förbättras så det finns bra övningsuppgifter med kompletta och korrekta lösningsförslag!!!» (3)
- Kursen borde vara på fler poäng pga ämnets avgörande roll i framtiden» (4)

11. Hur uppfattade du kursens relevans för ditt privatliv?

56 svarande

12 21%
23 41%
14 25%
7 12%

Genomsnitt: 2.28

- Samma som förra.» (1)
- det som presenterades i kursen var på en nivå sådan att man antingen inte kunde göra något åt det som privatperson, eller så hade man redan lärt sig det i grundskolan.» (2)
- Populärvetenskap» (3)
- Intressanta saker så som LCA och MKB. Mer utav den sorten, mindre av exergi.» (3)
- inte elteknik delen dock» (4)

12. Hur uppfattade du kursens relevans för andra kurser i ditt utbildningsprogram?

56 svarande

14 25%
29 51%
11 19%
2 3%

Genomsnitt: 2.01

- Väldigt lite sammanhang med övriga kurser» (1)
- Samma som förra.» (1)
- Eldelen kändes meningslös. I Signaler&System har man fått lära sig Laplace och Fourier på riktigt med en vettig bas. Elmaskiner skulle man kunna ha kvar, dock mera översiktligt. Eldelen skulle kunna stå för 1,5 poäng av 7,5.» (2)
- Mycket relevant men knöt inte direkt i till övriga kurser» (3)

13. Hur intresserad blev du av att läsa ytterliggare kurser inom MHU-ramen efter den obligatoriska kursen?

1=Inte alls intresserad, 4=Mycket intresserad

56 svarande

21 37%
25 44%
9 16%
1 1%

Genomsnitt: 1.82

- intresset blev svalare, i alla fall om kurserna håller samma nivå.» (1)
- Var intressrad innan, kursen påverkade inte mina åsikter.» (1)
- Kursens många brister bidrar till en negativ bild av andra miljökurser.» (2)
- Det var en intressant kurs men tidsbrist gör att jag antagligen inte kommer läsa någon liknande kurs.» (2)
- tappade suget pga dålig organisation av kursen» (2)

14. I viken grad har du utvecklat ett tänkande om miljö och hållbar utveckling som du haft användning för i andra kurser, och som du tror kommer att ha användning av i senare kurser?

1=Ingenting, 4=Väldigt mycket

56 svarande

10 17%
26 46%
15 26%
5 8%

Genomsnitt: 2.26

- Man kommer nog ha med sig en del miljötänk. T.ex tänka på strömsnåla produkter osv.» (2)
- Tänker nog inte mer på det nu än innan kursen. Men kul att lära sig lite om miljökonsekvenser m.m.» (2)
- Detta område behöver förbättras i kursen» (2)
- Det är inte från kursen i sig. Utan något jag tänker på ändå.» (3)
- tänkte redan på hållbar utveckling innnan» (3)

15. Gavs det under kursens gång någon information om andra kompletterande miljökurser inom Chalmers?

52 svarande

ja»5 9%
nej»47 90%

Genomsnitt: 1.9

- Minns ej» (?)
- vet ej» (?)
- kommer inte ihåg» (?)
- jag tror det.» (ja)
- Kommer int eihåg riktigt det var 3år sedan» (ja)
- kommer inte ihåg, men kanske gjordes det det.» (nej)
- Det var länge sen jag läste den kommer inte riktigt ihåg..» (nej)
- minns ej» (nej)
- men vi borde ha fått en längre kurs. våra lärare var väldigt engagerade vilket var kul. men vi orde fått veta mer. » (nej)

16. Om du har sökt information om fler möjligheter att läsa kurser inom MHU-ramen, vilka sökvägar uppgav givande information?

11 svarande

internet»9 81%
kursansvarig»0 0%
studievägledare»1 9%
kompisar»1 9%

Genomsnitt: 1.45

- har ej sökt» (?)
- ingen, kunde ej ta bort valet ovan» (internet)

17. Om du inte sökt information, men skulle göra det, vilka sökvägar tror du att du skulle du använda?

47 svarande

internet»37 78%
kursansvarig»1 2%
studievägledare»4 8%
kompisar»5 10%

Genomsnitt: 1.51

- och studievägledare» (internet)
- » (internet)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från