ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit elementmetod, MHA021, 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-27
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»12 21%
Cirka 20 timmar»27 49%
Cirka 25 timmar»9 16%
Cirka 30 timmar»2 3%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.29

- Föreläsningar och datorövningarna som var givet på schemat, lite extra inför tentamen.» (Högst 15 timmar)
- Var intensivt men inlämngsuppgifterna men i gengäld slapp man i princip att tentaplugga så allt som allt så var det lagom! » (Cirka 25 timmar)
- Inlämningsuppgifterna och föreläsningarna bidrog till att ge en bra helhetsbild och tog upp en ganska stor men helt rimlig tid för att vara en 7.5hp kurs.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

55 svarande

0%»4 7%
25%»2 3%
50%»3 5%
75%»13 23%
100%»33 60%

Genomsnitt: 4.25

- 2 st. Pga kollisioner i schemat.» (0%)
- Inga! Jag mutar andra för att få deras anteckningar. Jag lovar, du vill inte ha mig sovandes i salen.... Är en nattuggla..» (0%)
- Bra Bra» (75%)
- Missade runt 4 stycken då jag tyvärr var på annan ort. Jag anser att föreläsningar hade bra struktur och den röda tråden var mycket synlig.» (75%)
- Förutom den om gaussintegration,, » (100%)
- Mkt bra och relevanta. » (100%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

55 svarande

0%»3 5%
25%»4 7%
50%»7 12%
75%»13 23%
100%»28 50%

Genomsnitt: 4.07

- Vi har inte varit där under hela passet, men de gånger vi kört fast har vi fått bra hjälp. » (50%)
- Vissa övningar var vi redan klara med inlämningsuppgifterna och då skippade vi den.» (75%)
- Fanns gott om hjälp att få - E-studion» (100%)
- Mycket bra handledning!» (100%)
- Jag gick till mikael, han var väldigt bra! » (100%)
- Jag kan tycka att det var lite dåligt upplagt med att ha så få och långa pass. 1 pass i veckan på 4 timmar var ganska begränsande och jag anser att 2 stycken handledningstider på 2 timmar styck hade varit bättre.» (100%)
- De var otroligt givande!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Lärandemålen är i huvudsak sammanfattade i frågeform i de instuderingsfrågor ("Teorifrågor") som delades ut vid kursstart och varit tillgängliga på kurshemsidan.

4. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 64%

Genomsnitt: 3.16

- Kommer inte ihåg vad som stod i kurs pm men fokuserade på inlämningarna och teorifrågorna som speglade föreläsningarna väldigt bra. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Iaf efter avslutad kurs men innan kursen kommit igång var de helt obegripliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Hade varit bra med mer konkreta uppgifter (räkneuppgifter) som komplement till teorifrågorna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Har varit väldigt tydligt på föreläsningarna också.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»43 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Beroende på ambitionsnivå förstås. Jag läser från en annan sektion där kursen anses vara för enkel för att tillgodoräknas tyvärr.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 23%
Ja, i hög grad»35 74%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.78

- Tentorna kändes väldigt typade. På gott och ont. Kursen skall väl examineras främst av datorinlämningarna anser jag. Samtidigt hade det varit bra med inte fullt så förutsägbara tentor, å andra sidan kanske det är svårt att variera sig alltför mycket i ett sådant här ämne.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»29 54%

Genomsnitt: 3.37

- Som sagt, jag har läst in allting själv. Har haft Peter förut och tycker att han har väldigt bra föreläsningar överlag.» (Mycket liten)
- De anteckningar jag skrev av hjälpte mig!!» (Ganska stor)
- Har i princip alltid utgått från föreläsningsanteckningarna när vi gjort inlämningsuppgifterna samt teoriuppgifterna.» (Mycket stor)
- Peter Möller är en bland de bättre/kunnigaste föreläsarna. Vettiga exempel och lägger ej tid på struntsaker. Att diffekvationerna härledes är antagligen vettigt om man ej läst hållfasthetslära tidigare. Kommer man från maskin kan man dock känna att den tiden kunde lagts FEM:en istället. » (Mycket stor)
- Man skulle kunna ge kursen utan boken, föreläsningarna, tycker jag, täcker in allt bra.» (Mycket stor)
- Peter är sträng men duktig» (Mycket stor)
- Grymt bra föreläsningar! Väl genomtänkta och bra tempo.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Peter Möller är den bästa föreläsaren jag någonsin har haft. Allt han säger är relevant och han framför det på ett så pedagogiskt sätt. Han har dessutom inspirerat mig att välja tillämpad mekanik som mastersprogram! Bra jobbat Peter =)» (Mycket stor)
- Peter Möller håller en bra takt, räknar på passande exempel och verkar kunna sitt ämne väldigt bra då han alltid kan svara på frågor som dyker upp.» (Mycket stor)
- Eftersom vi inte fick direkt specificerat vad vi skulle läsa i boken fick jag nästan all information från föreläsningarna. » (Mycket stor)
- Peter Möller är kung!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

Använd fritextfältet om du har synpunkter på någon enskild inlämningsuppgift.

54 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»15 27%
Mycket stor»38 70%

Genomsnitt: 3.68

- Att få räkna och göra program i Matlab var väldigt givande för mig och utan detta moment hade kursen varit svår att smälta.» (Ganska stor)
- Bra med en kort genom gång om inlämningsuppgiften vad man skulle ha kommit fram till, alltså efter man lämnat in uppgiften» (Ganska stor)
- Man fick bra förklaring utav handledarna!» (Ganska stor)
- Kombinationen med att anpassa föreläsningarna till det aktuella problemet ger insikt så man slipper känna sig vilsen när föreläsningarna går vidare.» (Mycket stor)
- Först efter man har gjort dessa så har man en riktig förståelse.» (Mycket stor)
- Hade varit kul att få testa någon FEM-programvara, kanske kan tid tas från härledningarna av diffekvationerna? » (Mycket stor)
- Gav mer förståelse för vad man höll på med.» (Mycket stor)
- Bra och kluriga inlämningsuppgifter, det gillar vi!» (Mycket stor)
- Det var kämpigt men så himla bra. Rebecka var jättebra på att förklara! Och hon förstod alltid vad det var vi inte förstod. Kanon!» (Mycket stor)
- Lärde sig mycket på inlämningsuppgifterna.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»8 14%
Ganska liten»16 29%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.53

- Tyckte mest att boken var rörig, krånglig att hitta i också,, » (Mycket liten)
- Det gröna häftet var bra.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Mycket liten)
- Användes nästan bara i samband med datorövningarna för att hitta svar på ett fåtal frågor.» (Ganska liten)
- Gröna häften var bra!» (Ganska stor)
- Boken var ju jättebra, lätt att läsa i, tyvärr fattade man ju inte det förrän i lv 7.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 29%
Mycket bra»38 70%

Genomsnitt: 3.7

- Ha EN sida istället för två. Mekaniks hemsida är inte bra.» (Ganska bra)
- En kurshemsida hade varit bättre, antingen ping-pong eller studentportalen.» (Ganska bra)
- Bästa kurshemsidan någonsin!! Inget jävla trams bara det man verkligen använde och hade nytta av! Detta kan alla idioter som använder pingpong lära sig mycket av! » (Mycket bra)
- Ett föredöme.» (Mycket bra)
- Fast länken till CALFEM-manualen där man skulle klicka på typ "Lund" eller något sånt var lite märklig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 18%
Mycket bra»42 77%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 3.85

- Hossein, Rebecca och Möller hade alltid tid och ville alltid hjälpa när man hade frågor. Bra!» (Mycket bra)
- Fick alltid hjälp när det behövdes och bra sådan.» (Mycket bra)
- När vi gjorde inlämningsuppgifterna efter handledningstiderna var det bara att gå upp till övningsledarna och fråga om hjälp när vi fastnade. Vi brukade gå till Hossein och ibland Rebecka. Väldigt trevliga!!» (Mycket bra)
- Som jag skrev lite högre upp borde man delat upp handledningstillfällena på 2 olika dagar istället för att ha 4 timmar i ett ända pass men annars har det funkat mycket bra.» (Mycket bra)
- Handledarna var bra på att förklara.» (Mycket bra)
- All credd till Rebecka!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 14%
Mycket bra»44 81%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.83

- Har arbetat med min "partner" samt en annan student i form av diskussion och felsökning mm.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»44 83%
Hög»5 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.01

- Arbetsbelastningen har inte varit så stor, men svårighetsgraden har varit relativt hög.» (Lagom)
- I samband med denna kursen och Reglerteknik kursen som M3:orna så blev det tillsammans ganska mycket att göra men det var hanterbart. Mer eller svårare uppgifter hade nog fått bägaren att rinna över.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid i anspråk.» (Lagom)
- Det vill säga lagom i ett Chalmersperspektiv.» (Hög)
- Hög, men då alla områdens vikt motiverads kändes det värt ändå! » (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»24 44%
Hög»22 40%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.51

- Reglertekniken tar mycket tid eftersom den tentan är svår.» (Hög)
- Läst två masternurser på applied mechanics samtidigt så detta svar är väl inte så relevant.» (Hög)
- Se ovanstående svar.» (Hög)
- Fast läser man FEM och Reglerteknik ska den väl vara hög. Regleren var inte så blodig iår heller, så det såg jag inte som nåt problem.» (Hög)
- Rgleren stjäl tid med värdelösa labbar och annt fjoll, men det var inga större problem,» (För hög)
- Läser inte maskin som sagt. Därför är min enkät här vad gäller dessa frågor irrelevant!» (För hög)
- Läste fyra kurser..» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 1%
Gott»14 25%
Mycket gott»39 72%

Genomsnitt: 4.7

- Var ganska roligt, önskar att jag gjorde mer.» (Godkänt)
- Helt klart en bra kurs som jag inte ångrar att jag läste, trots att jag inte kan tillgodoräkna mig den. Hade gärna sett mer innehåll i kursen dock med tanke på att det är en 7,5 hp-kurs.» (Gott)
- De känns som en värdefull kurs, även om man inte skall läsa tm. En del bitar från hållf mm föll på sin plats.» (Mycket gott)
- Peter gör en strålande insats. Föreläsningarna är mycket bra upplagda med genomgång av nytt material och repetition.» (Mycket gott)
- Relevant och intressant» (Mycket gott)
- Riktigt riktigt bra kurs. Dock kommer förståelsen när man börjar arbeta med tenta talen. Det vore därför bra om det hade getts någon eller några få hemtal med lösningar varje vecka. Likt de talen som var på tentan. » (Mycket gott)
- Möller äger!» (Mycket gott)
- Först var jag lite rädd för att kursen endast skulle grotta ned sig i matematiska formler och abstrakta former men det var en mycket begriplig och intressant kurs som jag rekommenderar andra att läsa.» (Mycket gott)
- Tycker kursen har varit bra, men tycker mer tid kan förklara mer var saker kommer ifrån än att upprepa samma sak igen. nöjd med kursen i sin helhet» (Mycket gott)
- Mycket väl organiserad.» (Mycket gott)
- Roligaste kursen hittils! Gjorde definitivt att jag blev helt säker på att jag ska söka Applied Mechanics som förstahandsval.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna, datorövningarna o tentan»
- Inlämningsuppgifter, verklighetsanknytning.»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna var svåra men trots allt lärorika om man förstår vad man gör, så behåll dem.»
- Föreläsningarnas kvalitet och Peter Möller»
- Peter Möller »
- Peter och Mikael.»
- Inlämningsuppgifterna! »
- Peter Möller»
- Allt.»
- Peter såklart »
- Möller»
- Inlämningsuppgifterna»
- Peter Möller som föreläsare är ett måste!»
- Boken var väldigt bra tycker jag. Lättläst och med bra exempel. Jag gillar"t.»
- Föreläsningarna, de gav mig mest i hela kursen.»
- Inlämningsuppgifterna »
- Föreläsningar »
- Föreläsningar, uppgifter, Hossein»
- Inlämningsuppgifterna»
- Tyckte att det var bra att det kom folk som prata om det de jobbar med och hur det relaterar till kursen»
- Upplägget med föreläsningarna. Det fungerade mkt bra. Det var gott om tid för repetition och frågeställande vilket bidrog till att kunskaperna sjönk in och satte sig.»
- Peter Möller och Rebecka Brommesson. Konstruktionsövningarna. Ja, allt var faktiskt riktigt bra! Jo förresten! Något som också var extra bra var föreläsningen med Karolina där de berättade om vad de jobbade med nu. Perfekt!»
- Inlämningsupggifterna, lärde sig mest på detta.»
- Föreläsare, övningsledare. Det mesta var jättebra med den här kursen. Bevara hela konceptet!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite väl snabba föreläsningar, ta det lite lugnare.»
- Teoriuppgifterna. Det hade varit bättre med tentaliknande-problem där man vecka efter vecka hade ett par uppgifter man borde ha gått igenom.»
- Kanske ytterligare möjligheter till frågeställning, ett övningstillfälle till vore bra.»
- Peter Möller istället för knut i reglerteknik »
- Övningsledarna borde lära sig av Mikael och verkligen förklara teorin när man funderar på hur man ska programmera.»
- Förklara "hitta u i V={v:v=0........" ur olika infallsvinklar. Kändes som att det tog onödigt lång tid att greppa det.»
- Boken kanske inte är nödvändig, har ju den i en annan kurs sen men för alla som inte har det ger den inte så mycket om man gick och följde alla föreläsningar.»
- Mera teori på inlämningarna, om nu det går, så man förstår bättre vad calfem håller på med, kanske nått med att man får göra meshen själv istället för med magiska funktionsfiler!»
- Några hemtal att jobba med under kursens gång. »
- ...»
- Möjligtvis lite mer innehåll.»
- Handledningstillfällena»
- Fler räkneexempel, varför inte räkneövningar?»
- Ännu mer fokus på vad som händer i ett kommersiellt FEM-program - vad som blir dets styrkor/svagheter»
- Fler små övningsexempel som man kan lösa, jag blev expert på att lösa precis dom problem vi hade inlämningsuppgifter på, men när det handlade om annat på tentan blev jag lätt osäker. »
- Kursboken var ganska jobbig att läsa, men ok som uppslag.»
- Skulle vara infon ang. kurslitteraturen i så fall. Fanns tydligen något extra häfte eller kompendium. Var många som inte hade koll på vad det handlade om.»

18. Övriga kommentarer

- Bra/lärorik kurs. Framstod till och med som riktigt rolig i jämförelse med reglertekniken!»
- Mycket bra kurs!»
- Tack och God Jul»
- Väldigt lärorik och bra kurs.»
- Tackar och bockar för en bra kurs! / jag som alltid brukar ha nån fråga, »
- Det var väl egentligen inte innan tentaplugget som jag riktigt började förstå.. Lite övningsuppgifter utöver inlämningsuppgifterna hade nog inte skadat! Annars är Peter Möller KUNG, lätt en av de bästa föreläsarna jag haft!!»
- ...»
- Ibland kan det gå lite snabbt på föreläsningarna.»
- God Jul och Gott Nytt År»
- Föreläsningen men de två gästföreläsarna var väldigt bra inte bara för kursen utan också för att få se lite vad man kan jobba med om man väljer spåret mot beräkningsingenjör»
- Intressant kurs!»
- Allmänt en mycket bra kurs, bra föreläsningar och positiva övningsledare!»


Kursutvärderingssystem från