ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell marknadsföring 2011, IMA 044

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-11 - 2012-01-12
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Kajsa Hulthén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»17 36%
Cirka 20 timmar»14 30%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.23

- Hade för mycket att göra så fick läsa in större delen av kursen i slutet av perioden.» (Högst 15 timmar)
- Relativt lätt arbetsbelastning, förutom tentaplugg och arbetet behövde man inte lägga så mycket mer tid på att plugga.» (Högst 15 timmar)
- det lades mest krut på arbetet» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»13 28%
100%»31 67%

Genomsnitt: 4.58

- Har dock utnyttjat föreläsningsslidsen.» (0%)
- Mycket givande föreläsningar, inte minst gästföreläsningarna.» (100%)
- föreläsningarna tyckte jag var väldigt bra! kanske skulle varit lite mer tydlig när du gick igenom en princip, så inte man inte missar det.» (100%)
- Föreläsaren har verkligen förgyllt kursen och speglat målen i varenda föreläsning. Det har gett klart mest att gå på dem!» (100%)
- Föreläsningarna har varit jättebra för att få allt att fastna och för att förstå det på ett enklare sätt. » (100%)
- Föreläsningarna var väldigt givande, därför var det mer nyttigt för mig att gå på föreläsningarna än att studera själv. Vissa gästföreläsningar kändes dock inte så givande, utan att de mest fyllde ut en plats.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 43%

Genomsnitt: 2.69

- Jag har inget minne av att ha sett några mål, men de har väl antagligen visats upp i början av kursen. Jag ser det inte som något problem, men att få veta vad man ska lära sig innan man påbörjat kursen känns näst intill irrelevant. "När du är färdig ska du att veta vad som menas med lead users, marketing-mix och activity links". Jahapp...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Väldigt mycket tas upp flera gånger. Detta märkte man tydligt om man sammanfattade alla powerpointslides. Tycker att de borde strukturera upp kursen så att man kan identifiera de olika avsnitten mycket tydligare. Exempelvis tog man upp prissättning vid mer än ett tillfälle, det samma med marketing mix etc.» (Målen är svåra att förstå)
- Kajsa gick igenom målen på första föreläsningen, men jag själv har inte fokuserat på målen för att det inte har gett mig så mycket, därför vet jag knappt vilka de är. Det känns ändå som att man utan målen förstod vad som var det viktiga i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- När jag undrat något har jag läst och förstått tydkigt. Har dock ej läst allt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Känns som en mycket bra introduktionskurs» (Ja, målen verkar rimliga)
- De lilla jag kommer ihåg av dem, verkade de rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 22%
Ja, i hög grad»26 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.83

- Otydliga frågor och krav på att man måste skriva snyggt(subjektiv åsikt) förstörde en hel del för mig. Jag spenderade 1 timma 20 minuter under tentan för att skriva om saker och skriva rent eftersom att Kajsa ansåg att min handstil var oläslig. Jag har aldrig haft problem med det innan och det kändes som ett handikapp om man ska jämföra sig med andra som kunde utnyttja sin tid bättre. » (I viss utsträckning)
- Känns som att tentorna är utformade så det blir enklare att inte kunna mycket då många frågor är utformade så att man kan svara brett, kan man för mycket så blir ÄVEN relevant information för mycket att skriva för en stackare på 4 timmar» (I viss utsträckning)
- vissa ord/begrepp blandas lätt ihop» (I viss utsträckning)
- Ibland för luddiga frågor för att kunna avgöra exakt vad som söks» (I viss utsträckning)
- Bra tenta, lite knepig men rättvis» (Ja, i hög grad)
- Tycker det är för många frågor på tentan. Även om jag höll mig till en halv sida per fem poäng som var någon form av norm blir det väldigt mycket skrivande» (Ja, i hög grad)
- jag förmodar att målen och de viktiga i kursen var nästintill desamma, och det tyckte jag att tentan/arbetet gjorde.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har den ordinarie undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»22 48%
Mycket stor»20 44%

Genomsnitt: 3.35

- För att jag inte var där, den kanske hade varit till stor hjälp annars.» (Mycket liten)
- Anledningen till att jag inte ger betyget Mycket Stor är eftersom Kajsa höll ett väldigt högt tempo under sina lektioner där hon för det mesta sa saker, men inte lärde ut. Man märkte ibland att hon bara ville få det gjort, exempelvis miljödelarna, de kändes krystade. Andra delar gick hon in passionerat för och gav exempel och försökte få oss att verkligen förstå det, och jag antar att det var det viktiga i kursen.» (Ganska stor)
- Svårt att få en överblick, sista föreläsningen som knöt ihop allt vara dock bra.» (Ganska stor)
- Fantastiskt bra engagemang från föreläsaren» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar och kul med en munter lärare som har lätt till skratt. » (Ganska stor)
- tydliga och bra. finns utrymme för frågor» (Ganska stor)
- Den har gett allt, Kajsa borde få pedagogiska priset av I-sektionen, det som en massa herrar har fått som hänger nere på Vasa i korridoren vid köket!» (Mycket stor)
- Kajsa är en mycket bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Väldigt bra genomgående. Jättebra med riktiga företagsexempel -de var enkla att komma ihåg faktan med. » (Mycket stor)
- Kajsa är duktig på att få en att förstå, jag gillar alla exempel som hon har, vilket gör att man förstår lättare.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»25 55%
Mycket stor»15 33%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var inte där, se föreg. kommentar.» (Mycket liten)
- Bra avbrott och skapar lite liv i kursen» (Ganska liten)
- Varierande men, mycket bra inslag, bra komplement.» (Ganska stor)
- De var väldigt underhållande och roliga. Man kunde ofta relatera tillbacka till dessa och de fungerade väldigt bra som ett inlärningsinstrument.» (Ganska stor)
- Har gett en bild av hur det funkar i verkligheten» (Ganska stor)
- De har varit väldigt varierande i kvalite. Vissa som Tommy Falonius, Carl-axel ambring och Prissätning var väldigt bra. Den föreläsning som handlade om reklambyråer var däremot inte så intressant. Kändes inte som det tillförde så mycket till kursen.» (Ganska stor)
- De var mer intressanta, än bra för inlärningen egentligen.. Men sånt som höjer intresset för kursmaterialet är ju också bra för inlärningen vid sidan om, på ett sätt. » (Ganska stor)
- Vissa gästföreläsningar var väldigt bra men vissa var inte lika bra. Gästföreläsaren från citat tyckte jag inte va så bra, han pratade mer om sitt eget företag.» (Ganska stor)
- de som var bra, gav mycket. De som var sämre gav inte mycket alls. Tommy och han från Brightpoint var bland de bästa. Killen från citat och Frida Lind, kändes inte så relevanta. Det dom sa som kändes viktigt för mig som läser denna kurs, kunde i princip sammanfattas på 5 minuter.» (Ganska stor)
- Mannen som pratade om PR fick man inte ut så mycket av eftersom han pratade mest om B2C.» (Ganska stor)
- Bra bredd. » (Ganska stor)
- Mycket bra gästföreläsningarna. Tycker dock att den siste killen som pratade om reklam kanske pratade lite för mycket om just sitt företag och inte mer allmänt.» (Mycket stor)
- jag tyckte alla var bra förutom tjejen som var där hon verkade inte vilja hålla den föreläsningen vilket gjorde att de flesta med mig inte riktigt orkade hänga med.» (Mycket stor)
- Bra, de var till för att lära oss och det gjorde de verkligen» (Mycket stor)
- Gästföreläsningarna är i allmänhet intressanta men ibland talar de om fel saker. En lång presentation om marknadsföringsbranschen är exempelvis inte så intressant. Om de är osäkra om vad de ska tala om så är casen alltid roliga.» (Mycket stor)
- De har till största del varit utmärkta. Killen från Citat verkade lite nervös men det blir nog bättre nästa år -dock skulle han kunna ta upp saker som är lite mer relevanta för kursen. Frida skulle behöva lite mer "umf" i föreläsningen -gärna ta riktiga exempel istället för fiktiva. Resterande var väldigt duktiga helt enkelt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har arbetet med praktikfallet varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»26 56%

Genomsnitt: 3.47

- Det var mycket intressant, men kände inte att vi kunde koppla så mycket till kursen. Antagligen pga att företaget vi arbetade med var så stort att vi inte kunde få så djup insikt i detaljer att vi kunde applicera kursens modeller. Ett tips i framtiden kan vara att råda studenterna att välja företag där det är troligt att de kommer få tillgång till detaljer. Emellertid svårt att hitta sådana företag om de ska vara av en viss storlek kantänka...» (Ganska liten)
- Lika viktigt eller viktigare än gästföreläsare» (Ganska stor)
- Om projektet ska motsvara 1,5 hp så är det alldeles för omfattande, om det ska behållas i samma storlek bör det motsvara halva kursen» (Ganska stor)
- Var roligt att göra det!» (Ganska stor)
- Tycker praktikfallet var det bästa i kursen. Här fick man lära sig att tillämpa sina kunskaper. Kan dock tycka att caset borde vara större och kanske innebära mer poäng.» (Mycket stor)
- Bra koppling till kursen» (Mycket stor)
- Gör att man kommer igång tidigt med pluggandet. Bra att handledarna har tryckt på att man ska börja tidigt.» (Mycket stor)
- tycker dock att strukturen på arbetet skulle varit tydligare presenterad, ni sade att det var ett fritt upplägg men det framkom ganska snart hur ni ville ha det och det var inte direkt fritt.» (Mycket stor)
- Mycket relevant för kursen, speglade alla mål» (Mycket stor)
- Det har varit ett väldigt bra och kul arbete att göra. Bra med mycket handledning och den har varit bra. Blev positivt överraskad, bästa handledning hittills på industriell ekonomi.» (Mycket stor)
- Det var ett bra arbete och handledning fungerade också bra. Det skulle kunna förbättras något genom att både handledare utgår från samma mall, verkar som att det berott lite på vem man hade. Annars var det lite trist att källhanteringen inte ville has som den som står på CTB:s hemsida (olik hantering i varje projekt..)» (Mycket stor)
- Ingrid var en stjärna. » (Mycket stor)
- arbetet sätter allt i ett sammanhang» (Mycket stor)
- Bra med förståelse som grundade sig på verkligheten. » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»15 32%
Ganska liten»15 32%
Ganska stor»13 28%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.08

- Boken var helt onödig. Slösade bort 540 kronor. Powerpointslides räckte, även om de olika kapitlen var nästan huller om buller.» (Mycket liten)
- Har inte ens använt denna» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat boken men pp-slidesen var jättebra att ha! Det har också funnits sammanfattningar som gamla kursare har gjort som har gett mer sammanhang. » (Mycket liten)
- Boken är väldigt jobbig attt läsa. » (Mycket liten)
- Knappt öppnat böckerna.» (Mycket liten)
- Kajsa lärde oss allt på föreläsningarna. Kompendiet var okej» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen va mest till hjälp när man skrev arbetet, räckte med föreläsningarna för att klara tentan kändes det som.» (Ganska liten)
- Jag har inte använt det, men antagligen hade den varit bra om man gjort det kanske?» (Ganska liten)
- Har nästan uteslutande läst slides från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Kompendiet var grymt bra» (Ganska stor)
- Inte Business Marketing Management, men väl kompendiet i kombination med föreläsningsslidsen.» (Ganska stor)
- Häftet bra, boken mest som referens» (Ganska stor)
- B2B-boken är mycket bättre än vad ryktet gör gällande. Den täcker i princip allt i kursen och har exempelvis flera intressanta fallstudier. Jag förstår inte alls varför den verkar vara så illa omtyckt. Varför man väljer att trycka en ~800-sidig bok i GRÖN text är dock ett mysterium.» (Ganska stor)
- Kompendiet var bra men boken och miljöartiklarna var ganska tråkiga -finns det framförallt inga intressanta miljöartiklar? Ett intressant ämne som skulle kunna ha roligare artiklar.» (Ganska stor)
- Kompendiet var bra men boken var ganska luddig. Och då menar jag inte luden utan mer svår att finna exakta svar.» (Ganska stor)
- Slidesen är toppen och sammanfattar kursen. Vissa delar av kompendiet är väldigt bra för förståelse, medan man kunnat ta bort vissa eller bara ha dem till praktikfallet. Men boken är total överkurs eller så beskriver den saker med andra ord än vad du gör på föreläsningarna.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»25 54%

Genomsnitt: 3.47

- PingPong är en ostrukturerad och dålig sida. När vi laddade upp vårat arbete fanns det inte där för Ingrid men det fanns det för oss. Bara en massa krångel. En egen hemsida som alla andra kurser kanske hade varit en idé? Att lägga ut föreläsnings-slidesen sent dagen innan eller samma dag som föreläsningen störde min inlärning något ENORMT. Jag hade inte tillgång till skrivare så snabbt innan varje föreläsning. Mina anteckningar blev en enda stor röra och det var sjukt svårt att se en röd tråd i föreläsningarna när man inte får tillgång till slidensen tidigare. Detta gäller främst de ordinarie föreläsningarna och inte gästföreläsningarna eftersom de var "fristående". Det förstörde verkligen JÄTTE mycket! Lägg ut dem tidigare! Det spelar ingen roll om några små ändringar skett till på föreläsningen..» (Ganska dåligt)
- I framtiden tycker jag att powerpointen bör läggas upp åtminstone 1 dygn innan föreläsningen. Blir väldigt svårt att hinna skriva ut annars om man vill det.» (Ganska dåligt)
- så jäkla störande att kajsa inte orkade lägga upp alla slides direkt, d va bara slött! Om man ska hinna förbereda sig till en lektion så är d d bästa sättet! Inte att läsa 150 sidor kurslitteratur till varje föreläsning som ändå suger.» (Ganska dåligt)
- Ser gärna att du lägger upp filerna innan föreläsningen från gästföreläsarna då jag själv antecknar i pdf-filerna.» (Ganska bra)
- Bra när powerpoint filerna kom ut med exempel med. Kunde ha kommit ut direkt» (Ganska bra)
- Slidesen kunde kommit upp tidigare på hemsidan. sen tyckte jag att det va lite dumt att ha denna kursen på pingpong när alla andra är på studentprotalen. även om det fungerade så förstår jag inte riktigt vitsen.» (Ganska bra)
- PowerPointsen inför föreläsningarna kom ut väldigt sent. Sällan man hade möjlighet att skiva ut dem i skolan dagen innan föreläsning.» (Ganska bra)
- Skulle varit bra att kunna få ut slides innan föreläsningarna, samt att de slides som kommit upp på sidan är kompletta. » (Ganska bra)
- Det har funkat bra, bra att pp går att ladda hem. Tips till nästa år är att lägga upp slidesen som används på föreläsningen direkt.» (Ganska bra)
- Ping pong tycker jag fungerar utan klagomål, fungerar alltid vilket är ett plus. » (Mycket bra)
- Pingpong fungerade mycket bra. Inte en enda gång har kurssidan varit onåbar vilket ofta var fallet i studentportalen. Man hittar kurssidan mycket snabbare och allt är mer lättillgängligt.» (Mycket bra)

11. Hur tycker du "miljömomentet" i kursen fungerade?

46 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»13 28%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»9 19%

Genomsnitt: 2.73

- Plåga inte ettorna med miljö, avskaffa det obligatoriska momentet på chalmers. Ingen uppskattar det och det är bara extremt jobbigt. INGENTING MILJÖRELATERAT KOM PÅ TENTAN! Varför spenderade jag då tid på att lära mig skit som "Grön IT" och annat. Helt fel fokus, säg till eleverna under den första lektionen att inget miljörelaterat kommer på tentan så att de vet. Handledaren kände också att det var väldigt krystat med miljön och det märktes att Kajsa gick upp i Ord/sekund när hon skulle gå igenom miljödelen. » (Mycket dåligt)
- känns som det bara är inkastat vilket inte är bra alls. skall det vara ett miljömoment så skall kursen gå igenom lite mer än att i stort sett ge ut tre stycken miljö artiklar.» (Mycket dåligt)
- Som det blev nu satte många grupper en person på att göra miljömomentet. De övriga grupp gruppmedlemmarna behövde därför inte lära sig denna del. Kanske en fråga på tentan skulle kunna förbättra detta?» (Mycket dåligt)
- Miljömoment borde ha en egen kurs, nu när det är spritt på flera kurser får man ingen förståelse pga materialet inte riktigt är sammanhängande» (Ganska dåligt)
- Som vanligt hitills under den här utbildningen blir miljödelen något som får auran över sig att vara ett onödigt ont - något som bara måste vara där och som inte riktigt ingår och aldrig ingår i tentapliktigt material i någon högre utsträckning. Det får till följd att 97% av studenterna antagligen struntar i allt vad CSR heter vilket jag tycker är synd som har en fru som jobbar med det...» (Ganska dåligt)
- Förstår inte varför man överhuvudtaget har miljömoment i varje kurs i stället för att samla all a i en kurs» (Ganska dåligt)
- Kunde vart en större del av kursen» (Ganska dåligt)
- Varför lägga så lite fokus på något som är så viktigt?» (Ganska dåligt)
- Känns bara som ett tillägg som mäste göras.» (Ganska dåligt)
- Miljömoment är som vanligt inget vidare. Har inte lärt mig något vettigt angående det. Gästförläsaren som pratade miljö var dock duktig. Det kunnde räckt med honom.» (Ganska dåligt)
- Bättre än i andra kurser jag läst» (Ganska bra)
- Det kändes intvingat, men ändå hyfsat integrerat.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra. Kändes bra integrerat med övrigt innehåll.» (Ganska bra)
- Vävdes in bra i projektet. » (Ganska bra)
- Bra att det var integrerat och kom naturligt» (Mycket bra)
- Bra inbakat, på ett naturligt sätt» (Mycket bra)
- det var bra nivå på det» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 30%
Mycket bra»21 45%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.76

- Handledningstillfällerna för arbetet var riktigt bra och av mycket!» (Mycket dåliga)
- Detta gäller endast för projektarbetet där Igor inte gav tydliga svar på frågor, exempelvis gavs svaret "det mesta är med" på frågan är det något som saknas och "det ser ok ut" när det frågades om något skulle ändras. Han har dessutom gett massor med kritik för saker som varit med i rapporten under samtliga inskickningar för handledningsmötena vilket är snudd på tjänstefel i min mening.» (Mycket dåliga)
- Hade varit bra om svaren till tentorna fanns uppe, iaf i någon slags punktform, så man veteat hur svaren värderats. Detta då det kan svara svårt att hänga med på den bra, men lite stressiga kurssammanfattningen.» (Ganska bra)
- Det var bra att ha 15 minuter varje vecka med Igor, så man kunde ställa frågor. Han var även snabb på att svara på mailfrågor, vilket uppskattas.» (Ganska bra)
- Lite kort om tid. För tajt lagt schema vid handledning av projekt. » (Ganska bra)
- Har sökt hjälp ett fåtal gånger» (Mycket bra)
- Kajsa var väldigt trevlig, svarade gärna på frågor och diskuterade gärna med eleverna.» (Mycket bra)
- på föreläsningar. dock har frågor inte besvarats under handledningstillfällen» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»41 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Mycket bråk under grupparbetet» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 17%
Lagom»34 73%
Hög»4 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Förutom att det tar tid innan man märker att hela miljödelen är ett spel som man måste spela på chalmers för att kalla sig miljömedveten, så anser jag att det var ganska så lagom arbetsbelastning.» (Lagom)
- Hade strukturen på arbetet framkommit innan första inlämningen så hade den varit OK men nu blev det väldigt stressigt då vissa var tvungna till att strukturera om hela arbetet.» (Lagom)
- Projektet är arbetskrävande och tar tid.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»22 47%
Hög»19 41%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.43

- Eskalerade betydligt i slutet av perioden. Tilläggas att jag läser IT-basen. » (Låg)
- Hög: Detta beror på den dåligt organiserade programmeringskursen.» (Hög)
- Arbete i ena kursen, och avancerade laborationer i andra (IT-basen)» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 13%
Gott»20 43%
Mycket gott»20 43%

Genomsnitt: 4.3

- Bra och intressant kurs, tyvärr inte haft tillräckligt med tid för att hinna fördjupa mig i den så som jag skulle ha velat.» (Godkänt)
- Det som främst försämrar mitt intryck av kursen är att det inte var någon ordning. Föreläsningsschemat ser strukturerat ut, men det kändes som om föreläsningarna hoppade hit och dit utan någon röd tråd. Svårt att greppa vad som var viktigt och mindre viktigt.» (Godkänt)
- Tycker att svårigheten kan höjas något. känns som att det är för lätt att få högt betyg.» (Godkänt)
- Saknades en rödtråd genom föreläsningarna. Kajsa är duktig och många av gästföreläsarna var det också. Men någon sorts repetition/sammanfattning hade tydliggjort hur föreläsningarna byggde på varandra.» (Godkänt)
- Rolig kurs där man lär sig en del nya saker och jag tror att det kommer att vara en mycket användbar kurs.» (Gott)
- Bra och trevlig kurs, med bra innehåll.» (Gott)
- mycket oklar input av handledarna. gruppen fick bland annat som svar på en specifik fråga: "det ni tycker är bäst tycker jag är bäst"» (Gott)
- Nyvaknat intresse för ämnet» (Mycket gott)
- Föreläsningarna var mkt bra vilket gjorde kursen extra intressant.» (Mycket gott)
- Klart bästa kursen!» (Mycket gott)
- Kul kurs!» (Mycket gott)
- Jag tyckte det var en intressant kurs, men bra föreläsningar och case.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- I stort sett allt, bra upplägg. Repetitionsföreläsningen var nog den bästa i sitt slag, all times. »
- Gästföreläsningarna. »
- Gästföreläsarna som exemplifierar och inspirerar till att läsa kursen. Föreläsningarna i samma form med slides samt caset!»
- Kajsa Hulthén»
-
- Sista sammanfattande föreläsningen var bra! Den var dock lite hetsig, kanske kan delas upp på två om möjligt, det skulle ge mer än en vanlig föreläsning. Gästföreläsningen om marknadsundersökningar var bra!»
- Gästföreläsningarna och praktikfallet var mycket bra som inlärning.»
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsarna.»
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsningarna»
- Allt»
- Kajsa!»
- Kajsa, caset, gästföreläsarna, upplägget på föreläsningarna»
- Jättebra gästföreläsningar och Kajsas föreläsningar var också väldigt väldigt bra. Caset borde behållas men i mer enhetlig form. »
- Föreläsaren »
- arbetet var både roligt och lärorikt att skriva och de flera handledningstillfällerna bra, behåll det! »
- Praktikfallet var ett bra sätt att knyta teori till verkligenhet och få en sammanhängnde bild av det vi lärt oss på föreläsningarna! Även gästföreläsningarna tycker jag varit jättebra och lärorika. »
- De gästföreläsare som jag nämnde innan. (tommy ,carl-axel, prissättning) Projektet/Caset i samma utformning»
- Allt var bra. Bra mix av gästföreläsningar och föreläsningar. Ett roligt och intressant case, som också det ska vara kvar. »
- Gästföreläsningarna, men gästföreläsaren från Citat tyckte inte jag var så lärorikt. »
- gästföreläsarna»
- Gästföreläsare och Kajsa ,)»
- Inslagen med gästföreläsarna! Gav variation och insikt i hur teorier praktiskt tillämpas i arbetslivet.»
- Föreläsningarna.»
- Kajsas entusiasm!»
- Arbetet var jättebra, främst det som gjorde att man lärde sig kursen! Gästföreläsningarna var också väldigt bra då man fick en verklighetsbild av det man läste.»
- i princip allt»
- Gästföreläsarna och kompendiet.»
- gästföreläsningar och praktikfall»
- gästföreläsningarna»
- Kajsa som föreläsare och ha många gästföreläsare som nu, men se till att alla sådana är bra. Lättare sagt än gjort kanske.»
- Föreläsningarnas kvalitet och pp upplagda, med alla exempel. »
- Kajsa är en duktig föreläsare, »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Snabbare takt i föreläsningarna och mer repetition. Imponerande mycket som gick in på två timmar. Våta drömmar om vad fyra timmar, eller mer skulle kunna göra :)»
- Kursupplägget: Dvs, gå igenom marketing mix EN gång, och inte på 4 olika ställen genom kursen. Om man kollar genom PP slides så ser man samma defintion på saker under olika veckor. Kändes som om strukturen på kursen kom fram under sista lektionen. Ta bort Boken, värdelös. Man utgick inte från den alls utan Tentan baserades på det kajsa sade. Ta bort miljödelen: Miljö är så himla onödigt och ha inte med det alls.....Eller ha med det och ha med lika många frågor (procentuellt) på tentan som det existerar miljödelar i kursen.»
- Vara mer tydlig med vad som ingår i kursen, så att man slkipper läsa massa onödigt i boken. Mer kritik på caset, då vi fick "det här är bra" vid första inlämningen. I vanliga fall vill man ju utveckla sig och nya idéer hur man kan förbättra. det kan man alltid!»
-
- Gästföreläsningen om marknadskommunikation gav inte så mycket tyvärr.. ... och lägg ut slidesen tidigare!»
- inget»
- Det krävs en mycket bättre koordination av vad handledarna säger och hur de beskriver casets uppgift. I år blev uppgiften svår att tolka. Även bättre feedback vid handledningstillfällena vore att föredra, mer konstruktiv kritik än bara att säga att det ser bra ut och sen inte spegla detta vid poängsättning.»
- Miljömomentet, en egen kurs och inte integrerat i flera»
- Tydligare med vad som gäller för grupparbetet. Det hade känts bättre om både handledare hade samma mål och kriterier.»
- Ny kurslitteratur»
- Lite tydligare med arbetet bara.»
- Att den sammanfattningen som Kajsa skrev på tavlan på sista föreläsningen ges ut i början av kursen. Så att man får en överblick över kursens innehåll och ett sammanhang tidigare.»
- Handledningen och att det var två olika uppgifter mellan grupperna. Det måste vara mer enhetlig uppgift mellan grupperna och mer givande handledningar!! »
- Praktikfallets betydelse eller hp»
- slidesen borde komma upp tidigare.»
- Kurslitteraturen tycker jag varit sämre. Kompendiet var helt okej, men en del förvirring uppstod när olika artiklar beskrev i princip samma sak fast på olika sätt och i olika dimensioner. (T.ex. relationen mellan köpare och säljare.) I ekonomikurserna vi läst innan tycker jag att upplägget varit bättre. Först lär man sig teorin och sen skriver man case. Jag tycker det var bra att komma igång och välja företag och börja fundera tidigt i kursen, men att man ska ha lite fler föreläsningar i början av kursen och sedan mer tid att skriva case efteråt. Nu fick vi den sista teorin man egentligen kanske borde haft med i caset dagarna innan inlämning. »
- Se över några gästföreläsare. Lägga upp powerpoints tidigare. »
- Den mesta av studietiden utöver föreläsningarna till den här kursen lades på caset. Med tanke på det borde caset kanske väga in lite mer i totalpoängen alt. bantas ner till ett mindre case. 1,5hp och 30% av slutbetyget ligger inte i paritet med tiden som lades på caset.»
- Skulle vara bra om handledarna pratar ihop sig innan kursen så olika grupper inte får olika input.»
- Tydligare och lika direktiv från de båda handledarna i arbetena! »
- En tydligare introduktion till arbetet skulle varit behövligt. Vår grupp fick ganska stora problem på grund av att vi satt igång på fel spår - något som tog mycket tid att förändra. Det skulle vara bra om det fanns någon typ av sammanfattning av vilka begrepp och modeller som faktiskt finns - eventuellt att man mer konkret visade på föreläsningar vad som är en modell. Det var lite rörigt på det området, eftersom det lätt blev så att man blandade ihop begrepp från skilda modeller. En introduktionsföresning om vad som kommer att tas upp i kursen skulle också vara uppskattad, så att studenterna får en klar bild över vad som kommer att ingå. »
- Artiklarna och boken om det finns någon bättre.»
- Lägg upp alla slides direkt o bjud alldrig dit den där tjejen som pratade om marknadsplanering. Hon var nog den sämsta föreläsaren vi har haft sen jag började på I o då har vi ändå haft många dåliga. D hon sa kunde sägas på 10 minuter!»
- Klarare kring exempelvis vad som är en teori och vad som är en annan teori: klarare skillnader mellan olika teorier för att kunna skilja på dem enklare.»
- byta ut vissa av gästföreläsningarna, eller att Kajsa tar dem själv.»
- Man borde förklara vad saker och ting egentligen är för något. Gå lite in på djupet.»
- att handledarna har samma arbetssätt och ställer samma krav. Att de också hjälper till till fullo under handledningstillfällena, för att undvika kritik på slutinlämningen som lätt hade kunnat tas upp tidigare..»
- konsekventare i information till grupparbetet. kändes konstigt att grupperna mer eller mindre gjorde helt olika arbeten. kunde ha fått bättre feedback från handledarna...»
- Kanske fundera över ett alternativ till gästföreläsaren som var från reklambyrån, den föreläsningen var inte så bra. Allt snack om hans egna företag kändes inte så relevant. »
- Tydligare frågor på tentamen. »
- Igor är inte lämpad som handledare, tydligare frågor på tentan, miljömomentet känns delvis påtvingat»

19. Övriga kommentarer

- Tydligare frågor på tentan. Ha eventuellt färre delar i kursen, (tex ta bort miljö) så att kajsa inte behöver gå upp i 7 ord/sekund när hon känner sig stressad. Vissa lektioner gick det väldigt fort. Det påverkar kvaliteten på kursen enormt. Förövrigt var det väldigt trevligt och Kajsa är en bra talare och pedagog. »
- Trevlig föreläsare, engagerad. Kanske drar ut på självklarheter ibland.»
-
- Tycker kursen var mycket bra. Bra föreläsningar, bra lärare, bra handledare »
- Överlag väldigt bra kurs! Gästföreläsarna gjorde det teoritiska lättare att greppa och visade hur den appliceras praktiskt. Mycket bra!»
- En eloge till Igor som handledare.»
- Den här kursen har känts mest relevant för min utbildning hittills.»
- Lite trist bok. Finns det något alternativ?»
- Bra lärare, intressant att lyssna på!»
- Rolig kurs som jag är säker på att man kommer ha nytta av i famtiden! I många fall väldigt enkla principer, som ändå är så grundläggande och viktiga för ett företag och därför lätta att missa. »
- Denna kurs har varit mycket intressant - tack!»
- Kursen kändes användbar inför framtiden! :D»
- Det var en givande kurs, men utan arbetet hade det inte gett lika mycket. Användbar fakta.»
- Handledarna arbetar mycket olika. Så länge man inte har någon kontakt med de andra grupperna behöver inte det vara ett problem men det känns lite konstigt att de då skall vara med i rättningen av varandras arbeten. Det kan resultera i orättvist resultat.»
- Handledarna verkade ge olika direktiv. Något som kanske kan ses över. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från